SGK 550 sözleşmeli personel alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.

SGK 550 sözleşmeli personel alacak
Kamusaati
Kamusaati
22 Mart 2022 Salı 23:45

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

DUYURU

(18 Mart 2022)

KPSS-2022/6: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzuna saat 11.00'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 18 - 24 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 24 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzu

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KPSS 2022/6 TERCİH KILAVUZU

Genel Bilgiler
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4
üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli
pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.
1.2 Adayların, bu kılavuzda ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 25
Ekim 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) ve
ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Kasım 2020
tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili
KPSS puanını almış olmaları gerekir.
Tercih işlemlerinde ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları
kullanılacaktır. Ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için ise 2020-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları
kullanılacaktır.
1.3 Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı
kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır.
Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim
düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması
mümkün değildir.
1.4 Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda
bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
2.1 Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla ilgili ön lisans
veya ortaöğretim alan/programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye
gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile,
göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır.
2.2 Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun
olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.
3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
3.1 Adaylar tercihlerini 18-24 Mart 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.
İnternetten tercih gönderme işlemleri 24 Mart 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre
uzatılmayacaktır.
3.2 Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans düzeyi ayrı olmak üzere Tablo-1, Tablo-
2’de gösterilmiştir.
3.3 Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikler”i gösteren sütunlardaki koşulları
dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden
önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından
kontrol edilmelidir.
Bir sözleşmeli pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin
karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen
“Başvuru Genel ve Özel Şartları” mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarı ve şartları da
göz önünde tutmanız gerekir.
DİKKAT:
Mezun olunan alan/program ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir sözleşmeli pozisyona
tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın
yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle
ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin
olunuz.
Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan
mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik
yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi, http://ais.osym.gov.tr
adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde
değişiklik yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik taleplerini, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali
taleplerini veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler, Merkezimizde kesinlikle işleme
alınmayacaktır.
3.4 Tercih yapmak istediğiniz sözleşmeli pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza
göre yazınız. Bu sıralamada sözleşmeli pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz
öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi
oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz
veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme
konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.
3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine
giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi
giriniz.
İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden Şifremi
Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen
cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.
Bu sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar
nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslı ile birlikte ÖSYM
Sınav Koordinatörlükleri/yetkili Başvuru Merkezlerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni
şifrelerini edinmek zorundadır. Adaylar şifrelerini, daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili
işlemlerde de kullanacağından, özenle saklamalıdır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiçbir kişiye
verilmemektedir.
3.6 “ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına
tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereği duyuyorsanız
aşağıda 3.7. maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki
sözleşmeli pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız
Mezun olduğunuz program, tercih etmiş olduğunuz sözleşmeli pozisyon için aranan nitelikler ile
uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih, sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercihlerinizi
yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.
Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız.
Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda Tercihleriniz ........... tarihinde
ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı
alınız ve bu çıktıyı saklayınız.
Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan
birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi
kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (30,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri,
bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 25 Mart 2022 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin
internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme
yapacak olan adaylar için 25 Mart 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde
yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz
sayılacak, sistemden silinecek ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yatırılan
yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi
çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Bu kapsamda olan adayların, Şehit/Gazi Yakınlık
Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları
gerekmektedir. Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik
Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan
"Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi Sosyal Güvenlik
Kurumu’ndan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabileceklerdir
3.7 Tercih yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında adaya ait
öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir.
Adayların eğitim bilgileri, MEB e-okul, YÖKSİS ve ÖSYM arşivi kaynaklıdır. Tercih işlemlerinde ve
yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden
eğitim bilgilerini kontrol edebileceklerdir. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih
süresi içinde kendi okullarına başvurarak bu bilgilerinin ilgili sistemlerde düzeltilmesini sağlayacaklardır.
Ortaöğretim için MEB e-okul, yükseköğretim için YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan veya hatalı olan
adaylar okullarının ilgili birimleri ile görüşerek tercih süresi içerisinde bilgi girişlerini yaptırıp
ais.osym.gov.tr adresinden bilgi güncellemelerini gerçekleştirdikten sonra tercihlerini yapabileceklerdir.
MEB e-okul ve YÖKSİS ile entegrasyonu olmayan askeri okullar, Bakanlıklara bağlı okullar, yurtdışı vb.
yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, bilgi güncellemelerini (tercih süresinin son günü saat
16.00’ya kadar) ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde ve yetkili başvuru merkezlerinde güncelleyebilirler. Bu
bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya yetkili başvuru
merkezlerine şahsen gitmeleri ve giderken diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneği ile nüfus
cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartını veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında
bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan eğitim bilgileri, görevli tarafından sisteme girildikten sonra
onaylı belge görevli tarafından teslim alınacaktır. Adaylar, 15,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. Adaylar,
eğitim bilgilerini güncelleme işlemlerini, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde ve yetkili başvuru
merkezlerinde resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında yapabileceklerdir.
Eğitim bilgileri alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve
yetkili başvuru merkezlerince teslim alınacağından adaylar, bu belgelerinin onaylı örneğini
yanlarında bulundurmalıdır. Adayın yanında, belgenin aslı ile birlikte onaysız bir fotokopisinin
bulunduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi
onaylayabilecektir. Onaylı belge başvuru merkezi görevlisi tarafından teslim alınacak, belgenin
aslı adaya geri verilecektir. Belgelerin asılları ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine ve yetkili başvuru
merkezlerine teslim edilmemelidir.
Tercih işlemleri için Merkezimize gönderilen, diploma/mezuniyet/öğrenim durumu vb. belgelere işlem
yapılmayacaktır. Sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve yetkili başvuru merkezleri tarafından
yapılacak değişiklikler, tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve
yetkili başvuru merkezlerinin adresi, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır.
Eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adaylar, tercih bildiriminden önce eğitim bilgilerinin
güncellenmesini sağlayacak sonra tercihlerini bildireceklerdir. Tercih bildirdikten sonra eğitim
bilgi değişikliği yapıldığı taktirde, adayların tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr
adresinden tercih güncelleme sayfasına girerek tercihlerini yeniden bildirmeleri gerekmektedir.
Eğitim bilgilerinde yapılmış olan değişiklikler, önceki eğitim bilgisine göre yapılan tercihleri
geçersiz hale getirebilecektir. Bu nedenle adaylar, yeni eğitim durumlarına uygun olarak
tercihlerini güncellemelidirler. Yeni eğitim durumuna uygun olarak tercihlerini güncellemeyen
adayların yerleştirildiği takdirde atamaları yapılmayabilecektir.
MEB e-okul sisteminden ve YÖKSİS’ten elektronik ortamda ÖSYM sistemine aktarılan bilgilerde değişiklik
yapılamayacaktır. Bu bilgiler, MEB e-okul sisteminden ve YÖKSİS’te değiştirildikten sonra ÖSYM
kayıtlarına aday tarafından yansıtılacaktır.
Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda tüm diplomalarında yazan
program/alanlarına (sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir.
DİKKAT: 2020 KPSS'de;
* Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran ancak sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini
bildirmeyen adayların ortaöğretim düzeyinde (13 Temmuz 2020 tarihi ve öncesinde bir lisans programından
mezun olan adaylar),
* Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran ancak sınava başvurduğu dönemde ön lisans mezuniyetini
bildirmeyen adayların ortaöğretim düzeyinde (2 Eylül 2020 tarihi ve öncesinde bir ön lisans diploması
almaya hak kazanmış adaylar),
* Ön lisans düzeyinde sınava başvuran ancak sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen
adayların ön lisans düzeyinde (13 Temmuz 2020 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan
adaylar)
tercih yapmaları sistem tarafından engellenmiştir.
4. ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
4.1 Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
4.2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş
olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
4.3 Yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile
sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir
tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan
hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurum tarafından atamaları
yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara
yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday
ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme
işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri
yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.
5. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından
öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından
adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığına elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli
pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak
için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sitesinden öğreneceklerdir.
6. SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından
yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri
süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
tarafından atamaları yapılmayacaktır.
7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
KPSS'de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir
hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar
yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı
bir hak iddia edemeyecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının atama için öngördüğü niteliklere
sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
8. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ
Yerleştirme sonucunun incelemesini isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren
en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye
başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma
süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih
damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye, ÖSYM'nin T.C.
Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli
ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.
BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- GENEL AÇIKLAMA
1.1. Ölçme Sme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 25.10.2020-22.11.2020
tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Sosyal Güvenlik
Kurumu taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 450 destek personeli, 80 koruma ve güvenlik
görevlisi, 20 teknisyen olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacaktır.
1.2. Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesine müteakip,
a d a y l a r d a n istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler S o s y a l G ü v e n l i k K u r u m u
internet adresinde (http://www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir.
1.3. ÖSYM tarafından yerleştirilenlere, S o s ya l G ü v e n l i k K u r u m u tarandan herhangi bir
belge gönderilmeyecektir.
1.4. Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.
1.5. Adayların öncelikle tercih edecekleri pozisyonun karşında yer alan öğrenim koşuluna ve
ilaveten bu pozisyon için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir. Bu
doğrultuda, pozisyonlara ilişkin başvuru genel ve özel şartları bölümü açıklamalarını dikkatlice
okuyunuz.
2- BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
2.1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
2.1.1 Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurla Kanunu'nun 4’üncü maddesinin (B) kra ile ay Kanunun
48inci maddesinin (A) fıkrasının 1*, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7nci bentlerindeki şartları taşımaları
gerekmektedir.
b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan zleşmeli
Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
2.1.2 Sosyal Güvenlik Kurumuna yerleştirilen adaylar hakkında, 7315 sayılı venlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda Güvenlik Soruşturması ve/veya
Arşiv Araştırması yaptırılacaktır.
2.1.3 Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve
başlatılmayacaktır.
2.1.4 Başvurma genel ve özel şartlana ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan,
aranan nitelik ve şartla taşıdığı halde istenen belgeleri resi içerisinde t esl i m et m e yen
a d a yl a r göreve başlatılmayacaktır.
2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Yukarıdaki şartla taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartla
bölümünde aranılan şartla taşımala gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvan itibariyle aşağıdaki
şartların taşınması gerektiğinden, zleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili aşağıdaki bölümün çok
dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları yapılmayacaktır.
Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleriyle tercih edecekleri pozisyonların karşısındaki
başvuru şartları arasında yer alan; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sürücü belgesine tercih
işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir.

2.2.1. (7302) ŞOFÖR : 18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları
Trafik Yönetmeliğinin 75inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni
bir sistem öngörülmüş ve 2016 yılı itibarıyla yeni sisteme geçilmiştir. Mezkur Yönetmeliğin geçici
10uncu maddesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve sahibine römork takarak
araç kullanma yetkisi veren sürücü belgeleri veya sürücü sertifikalarının yeni sınıf sürücü belgeleri ile
değiştirilmesi sırasında yeni sınıfına ilave olarak “E” ibaresinin ekleneceği belirtildiğinden, B sınıfı
sürücü belgesi istenilen kadroları BE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, C sınıfı sürücü belgesi
istenilen kadroları CE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları
DE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D1 sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları D1E sınıfı sürücü
belgesine sahip olanların da tercih edebilmeleri mümkündür. Yine aynı Yönetmelik hükümleri
doğrultusunda eski sürücü belgelerinin 31/12/2022 tarihine kadar yeni sürücü belgeleri ile
değiştirebilmesi öngörüldüğünden eski sürücü belgelerinin geçerliliği de devam etmektedir. Bu nedenle
Tercih Kılavuzunda yer alan yeni sürücü belgesi sınıfları ve istenilen sürücü belgesini karşılayabilecek
diğer yeni sürücü belgesi sınıfları ile bu belgelerle denk kabul edilen eski sürücü belgesi sınıfları
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
2.2.2. (7303) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ : 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanun’un 10uncu maddesine göre bu kadro veya pozisyonlarda çalıştırılacak personelde
aşağıdaki şartlar da aranır:
a) 18 yaşını doldurmuş olmak.
b) Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya
fuhuş suçlarından mahkûm olmamak, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve
hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde
suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
c) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
ç) 14üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
Aynı Kanunun 11inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler hakkında
valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14üncü
maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe
çalışma izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.
Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır.
Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde
belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır. Silahlı
olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 6136
sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden
İSTENİLEN YENİ
SÜRÜCÜ BELGESİ
ESKİ SÜRÜCÜ BELGESİ İLE
TERCİHTE
BULUNABİLECEKLER
YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ İLE
TERCİHTE BULUNABİLECEKLER
B sınıfı sürücü belgesi B, C, D, E sınıfı sürücü belgelerinden
herhangi birine sahip olanlar
B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE sınıfı sürücü
belgelerinden herhangi birine sahip olanlar
silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması şartı aranacaktır ve
kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluşlarından
alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait
Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini
müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu
sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.
2.2.3. İstihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak tercih yapan adayların;
a) Sağlık bakımından çalışmasına engel hali bulunmaması,
b) KPSS'ye girmiş ve 2020-KPSS sonuçlarına göre ön lisans mezunları için KPSSP-93,
ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puanı almış olması,
c) İstihdam edilecek pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden mezun olma gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen genel ve özel şartla taşıyan adaylar, tercih süresi içinde tercih lavuzunu
inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkla pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini
internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartla taşımayanların müracaatla halinde ÖSYM
Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.
* 657 sayılı Devlet Memurla Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu
tercih kılavuzunda yer alan zleşmeli pozisyonla tercih edecek adayların rk Vatandaşı olmala
gerekmektedir. (Bulgaristan 'dan Türkiye 'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın
aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır)
YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR*
* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan
şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere
yönlendirebileceklerdir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak
adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak
adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve
ATM’den ücret yatırılmaz.)
*Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan
“ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.
* Yerleştirme ücreti 30,00 TL’dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Yerleştirme
ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil
edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
Yerleştirme ücretini banka şubesinden yatıracak adaylar, bankaların çalışma saatlerini gözönünde bulundurmalıdır.
Yurt dışındaki adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan
“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır

genel Amaçlı Dilekçe
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
Bilkent / ANKARA
Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
.... / .... / ..........
(İmza)
T.C. Kimlik / Y.U. Evrak Referans
Numarası Numarası
Adı ve Soyadı Sınav Adı / Yılı
Baba Adı Sınav Dönemi
Doğum Yeri Telefon No
Doğum Tarihi / / E-posta @
Yazışma Adresi
Posta Kodu İlçe İl
Semt
Talepler
DİKKAT:
Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.
Aşağıdaki durumlarda dilekçe yazılmayacak, bu bilgilerdeki değişiklikler, öngörülen süreler içerisinde
internet ortamında adayın kendisi tarafından gerçekleştirilecektir.
a- Kimlik bilgilerinde değişiklik isteği* (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.)
b- Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği*
c- İletişim bilgilerinde değişiklik isteği*
* ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın "Güncelleme" sayfasından
yapıldığı takdirde ilgili sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. "Profilim" sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.
Dilekçe, ilgili sınav/yerleştirme kılavuzlarında belirtilen sürelerde Başkanlığımıza ulaştırılmalıdır.
Süre hesabında, dilekçenin ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınır.

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.