2024 Zorunlu BES’ten Nasıl Çıkılır?, BES İptali İçin Bankaların ve Firmaların Telefon Numaraları

Bes'te kaç liram birikti?, nasıl öğreneceğim?, 2024 Zorunlu BES’ten Nasıl Çıkılır, bireysel emeklilik otomatik katılım İptali nasıl yapılır?, Zorunlu BES’ten İstenilen Zaman Çıkmak Mümkün Müdür?, Zorunlu BES’ten Çıkış Yapanların İade Edilen Paraları Kesintiye Uğrar Mı?, BES İptali İçin Bankaların ve Firmaların Telefon Numaraları

2024 Zorunlu BES’ten Nasıl Çıkılır?, BES İptali İçin Bankaların ve Firmaların Telefon Numaraları
Kamusaati
Kamusaati
01 Ocak 2024 Pazartesi 22:39

2024 Zorunlu BES’ten Nasıl Çıkılır?, BES İptali İçin Bankaların ve Firmaların Telefon Numaraları

İÇİNDEKİLER
 • Zorunlu BES’ten İstenilen Zaman Çıkmak Mümkün Müdür?
 • Zorunlu BES İçin Temel Sözleşme Bilgileri Nasıl Öğrenilir?
 • Zorunlu BES’ten Çıkış Yapanlar Devlet Katkısından Yararlanabilir Mi?
 • Zorunlu BES’ten Çıkış Yapanların İade Edilen Paraları Kesintiye Uğrar Mı?
 • Zorunlu BES’ten Çıkış Yapmak Yerine Ara Verme Hakkı Var Mıdır?
 • BES İptali İçin Bankaların ve Firmaların Telefon Numaraları
 • Zorunlu BES’ten Çıkış Süreci Nasıl İşler?
 • Zorunlu BES’ten Çıkış İçin Cayma Hakkı Süresini Aşanlar İptal İşlemini Nasıl Yapar?
 • Garanti BBVA Zorunlu BES’ten Çıkış İşlemi Nasıl Yapılır?
 • Avivasa Zorunlu BES İptal İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?
 • Ziraat Bankası Otomatik Katılım İptali Nasıl Yapılır?
 • Allianz Otomatik Katılım Sisteminden Çıkış Nasıl Yapılmalıdır?
 • Vakıf Emeklilik BES İptal Hizmeti Nasıl Alınır?
 • Halkbank Otomatik Katılım İptal İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?
 • Anadolu Hayat Zorunlu BES Sisteminden Nasıl Çıkılır?
 • Türkiye Ekonomi Bankası Otomatik BES’ten Çıkış Nasıl Yapılır?
 • Çalışanların Akbank Zorunlu BES İptal İşlemleri Nasıl Yapılır?
 • Akbank zorunlu BES iptali işlemleri nasıl yapılır?

2024’de zorunlu BES’ten çıkış için bireysel emeklilik şirketi ile iletişime geçilmesi ve iptal talebinin oluşturulması gereklidir. Zorunlu BES’ten çıkış için sadece telefon ile bireysel emeklilik şirketini aramak iptalin gerçekleşmesi için yeterlidir.

Minimum 5 personelin bulunduğu kamu ya da özel sektörde çalışıp henüz 45 yaşını doldurmamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları otomatik olarak zorunlu BES’e katılırlar ve katkı payı ödemeleri maaşlarından kesilir.

Ancak bu durumdan memnun olmayan çalışanlar cayma haklarını kullanabilirler. Otomatik katılım iptali yapıldıktan sonra istenilen herhangi bir zaman diliminde o zamana kadar ödemesi yapılan katkı payı sadece gelir vergisi kesintisi yapılmış hali ile geri alınabilir. Kesintisiz hali ile katkı payı ödemesini geri almak isteyenlerin ise sistemden çıkmak için 2 ay süreleri vardır.

Zorunlu BES’ten İstenilen Zaman Çıkmak Mümkün Müdür?

Otomatik katılımdan istenen zaman çıkılması mümkündür. Cayma süresi ilk 2 ay olsa da belirli şartlar kapsamında çalışanın emeklilik hakkı elde etmeden istediği zaman diliminde zorunlu BES’ten çıkmak için talepte bulunma hakkı vardır.

Zorunlu BES İçin Temel Sözleşme Bilgileri Nasıl Öğrenilir?

Otomatik katılım sisteminin temel sözleşme bilgileri ile zorunlu BES’ten çıkış yapmak isteyen çalışan, ihtiyaç duyacağı bilgileri e-devlet sistemi üzerinden edinebilir. Temel sözleşme bilgilerine ek olarak hak edilen devlet katkısı tutarı, devlet katkısı limiti gibi bilgiler de bu sayfada yer alır. E-devlet sisteminden BES sorgulaması yapılması için takip edilecek adımlar şu şekildedir:

 • https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.
 • Ana sayfada bulunan Giriş Yap butonuna tıkladıktan sonra e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, internet bankacılığı ya da T.C. kimlik kartı ile kimlik doğrulaması yapılmalıdır. E-devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapmayı tercih edenlerin öncesinde PTT şubelerinden şifre almaları gereklidir.
 • Ana sayfadaki e-hizmetler menüsü açılmalı ve kurumlar içerisinden Emeklilik Gözetim Merkezi bulunmalıdır.
 • İlgili kurum ile yapılabilecek işlemler içerisinden Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama başlığına tıklanmalıdır. Açılan sayfada çıkış yapmak istenen zorunlu BES kapsamında hak edilen devlet katkısı tutarının detayları görülebilir.

Zorunlu BES’ten Çıkış Yapanlar Devlet Katkısından Yararlanabilir Mi?

Zorunlu BES’ten ayrılanların devlet katkısı alma durumları, 3 sene dolmadan ayrılmak istemeleri halinde yoktur. Sistemde bulunulan yıllara göre devlet katkısı hak ediş oranları ise aşağıda verilmiştir:

 • Sistemde en az 3 sene kalanlara %15 oranında devlet katkısı verilir.
 • BES’te minimum 6 yıl kalanların hak ettikleri devlet katkısı oranı %35’tir.
 • Bireysel emeklilik sisteminde en az 10 sene kalındığında alınacak devlet katkısı oranı %60’tır.
 • Zorunlu BES’ten emekli olan, sistemdeyken vefat eden veya maluliyet durumu oluşan çalışanlar %100 oranında devlet katkısı hak eder.

Zorunlu BES’ten Çıkış Yapanların İade Edilen Paraları Kesintiye Uğrar Mı?

BES iptali sonrası kesinti; stopaj kesintisidir. Sistemden ayrılanların ayrılma şekillerine göre değişen oranlar ile yapılan kesintiler aşağıdaki gibidir:

 • Emeklilik hakkı elde ettiği için sistemden ayrılmak isteyenlerin biriken paralarından %5 oranında kesinti yapılır.
 • Vefat, maluliyet veya tasfiye gibi sebeplerden dolayı BES’ten ayrılmak isteyenlerin paralarından %5 kesinti yapılır.
 • 10 sene sistemde kaldıktan sonra emeklilik hakkı elde etmeden sistemden ayrılmayı tercih edenlerin paraları %10 oranında kesintiye uğrar.
 • BES’te 10 seneden daha az süre ile kalan ve sistemden ayrılmak isteyen çalışanların birikmiş paralarının %15’i kesilir.

Zorunlu BES’ten Çıkış Yapmak Yerine Ara Verme Hakkı Var Mıdır?

BES için katkı payı ödemeye ara vermek mümkündür. Çalışanlar azami 3 ay ara verme hakkına sahiptir. Ara verdikleri sürenin bitiminde ya da bitiminden önce, bu sürenin uzatılması için tekrar ara verme talebinde bulunabilirler. Bu sayede zorunlu BES’ten çıkış yapmalarına gerek kalmadan mevcut ekonomik durumlarını düzeltene kadar katkı payı ödemesine ara vermiş olurlar.

BES İptali İçin Bankaların ve Firmaların Telefon Numaraları

İptal etmek istediğiniz BES firmalarının telefon numaraları aşağıda detaylı şekilde yer almaktadır.

Zorunlu BES’ten Çıkış Süreci Nasıl İşler?

Zorunlu BES iptali için çalışanın sistemden ayrılmaya ilişkin hükümler kapsamında başvuru yapması gereklidir. Emeklilik süresini doldurmadan önce sistemden ayrılabilmesi mümkündür. Otomatik BES’ten cayma hakkı, sisteme katılımının sağlandığının bildirilmesinden sonraki 2 ay içerisinde vardır.

Bu süre içerisinde çalışanın başvuru yapması için yapması gerekenler ise şöyledir:

 • BES’e otomatik katılımı gerçekleşen çalışana maaşından kesinti yapıldıktan sonra bu kesintinin bireysel emeklilik şirketine geçmesi ile beraber posta, SMS, faks, e-mail ya da herhangi bir iletişim yolu ile bildirim gider. Çalışana bu bildirimden sonra cayma hakkı doğar.
 • Cayma hakkının verildiği 2 ay içerisinde çalışanın BES’in yapıldığı sigorta şirketine başvuruda bulunması gereklidir. Cayma talebini online olarak form doldurarak veya dilekçe yazarak şirkete iletebilir.
 • Çalışanın cayma talebi şirkete ulaştıktan sonra bireysel emeklilik şirketi 10 iş günü içerisinde o zamana kadar yapılmış olan kesintileri başvuru sahibine iade eder. Başvuru esnasında belirtilmiş olan hesaba öncesinde yapılmış olan kesintiler yatırılır. Tutarın yatırılması eğer geciktirilir ise, çalışanın faizi ile beraber bu tutarı talep etme hakkı vardır.

Zorunlu BES’ten Çıkış İçin Cayma Hakkı Süresini Aşanlar İptal İşlemini Nasıl Yapar?

Cayma hakkı süresini aştıktan sonra otomatik BES’ten çıkmak isteyenlerin izlemeleri gereken adımlar aşağıda anlatılmıştır:

 • Bireysel emeklilik şirketi ile telefon, e-mail, faks ya da posta yolu ile iletişime geçerek sistemden çıkış yapmak istendiği bildirilmelidir.
 • Çalışanın iptal talebinin bireysel emeklilik şirketine ulaşması ile beraber çalışana ayrılma bilgi formu, ayrılma talep formu ve hesap özeti gönderilir. Evrakların gönderimi, ayrılma talebi şirkete ulaştıktan sonra ortalama 5 iş günü içerisindedir.
 • Çalışanın kendisine gönderilen formları doldurup imzalayarak tekrar bireysel emeklilik şirketine geri göndermesi gereklidir. Faks ya da posta yöntemi ile gönderim sağlayabilir.
 • Cayma talebinin şirkete ulaşması ile beraber çalışanın sistemde olduğu süre içerisinde biriken parası ve hak ettiği devlet katkısı tutarı hesabına aktarılır. Aktarım ortalama 20 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

Garanti BBVA Zorunlu BES’ten Çıkış İşlemi Nasıl Yapılır?

Garanti BBVA otomatik katılım sisteminin iptali için talepte bulunanlar, sistemden çıkmak istedikleri zamana kadar ödedikleri katkı payının tamamını alabilirler.

BES’ten çıkmak için uygulanabilecek yöntemler ise aşağıdadır:

 • Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden Bireysel Emeklilik Sistemi menüsüne giriş yapılarak hem dahil olunan BES ile ilgili detaylar görülebilir hem de sistemden çıkış talebi oluşturulabilir. Sözleşmeden ayrılma seçeneği ile iptal işlemi başlatılabilir.
 • 444 0 336 numaralı Garanti BBVA Emeklilik Çağrı Merkezi arandığında BES ile ilgili iptal dahil bütün işlemler yapılabilir.

Avivasa Zorunlu BES İptal İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Avivasa otomatik katılım iptali çağrı merkezi üzerinden yapılabilir.

Bunun için 444 11 11 numaralı Avivasa Emeklilik Çağrı Merkezi’nin aranması gereklidir. Müşteri temsilcisine bağlandıktan sonra BES iptali yapmak istendiği söylenmeli ve ardından kimlik doğrulaması için görevlinin sorduğu sorulara cevap verilmelidir. BES iptali için görevliye onay verildikten sonra talep oluşturulur ve o zamana kadar ödenmiş olan katkı payı da çalışanın hesabına en kısa süre içerisinde aktarılır.Yapı Kredi Bankası Zorunlu BES İptal Talebi Nasıl Oluşturulur?

Yapı Kredi otomatik katılım iptali için 0850 222 0 448 aranmalıdır. Müşteri temsilcisine bağlandıktan sonra BES sisteminden ayrılmak istendiğine yönelik talep oluşturulmalıdır. Temsilcinin işlemi tamamlayabilmek için ihtiyaç duyduğu bilgiler doğru şekilde verilmelidir.

Ziraat Bankası Otomatik Katılım İptali Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası BES iptali için dijital bankacılık yöntemleri kullanılabileceği gibi çağrı merkezi de aranabilir. Zorunlu BES’ten çıkış için yollar şunlardır:

 • Ziraat Bankası’nın web sitesi üzerinden internet bankacılığına ya da mobil uygulaması ile mobil bankacılığa giriş yapılarak zorunlu BES iptal edilebilir. Bunun için sisteme giriş yaptıktan sonra BES menüsüne gidilmesi ve yönlendirmelerin takip edilmesi yeterlidir.
 • 0850 222 97 00 numaralı Ziraat Bankası Emeklilik Çağrı Merkezi aranmalıdır. Müşteri temsilcisi ile görüşme sağlandığında zorunlu BES’ten çıkmak istendiği söylenmeli ve müşteri temsilcisinin talep ettiği bilgiler eksiksiz şekilde verilmelidir.

Allianz Otomatik Katılım Sisteminden Çıkış Nasıl Yapılmalıdır?

Allianz BES iptali için uygulanabilecek yöntemler aşağıda belirtilmiştir:

 • Allianz’ın hazırladığı BES İptal Ayrılma Formu edinilmeli ve eksiksiz şekilde doldurulmalıdır. Bu form doldurulduktan sonra Allianz’a dijital iletişim yollarından iletilebileceği gibi şubeleri üzerinden de gönderilebilir.
 • 0850 399 99 99 numaralı Allianz Sigorta Çağrı Merkezi üzerinden zorunlu BES iptal talebi oluşturulabilir.

Vakıf Emeklilik BES İptal Hizmeti Nasıl Alınır?

Vakıf Emeklilik otomatik katılım iptali için oluşturulan talepler ortalama 10 iş günü içerisinde sonuçlanır. Zorunlu BES iptal talebi oluşturma yolları ise aşağıda açıklanmıştır:

 • SMS ile BES iptal talebi iletilebilir. Bunun için telefonun mesaj kısmına VEML yazıp boşluk bıraktıktan sonra T.C. kimlik numarasının yazılması ve tekrar boşluk bırakıldıktan sonra CAYMA yazılması gereklidir. Ardından tekrar boşluk bırakarak doğum tarihi yazılmalı ve mesaj 4933’e gönderilmelidir.
 • 0850 222 9 237 numaralı Vakıf Emeklilik Müşteri Hizmetleri aracılığı ile BES iptal talebi oluşturulabilir. Bunun için numara arandıktan sonra müşteri temsilcisine bağlanılması gereklidir.
 • 0549 802 47 75 numarasına Whatsapp üzerinden mesaj göndererek zorunlu BES ile ilgili bilgi almak ve iptal talebi oluşturmak mümkündür.

Halkbank Otomatik Katılım İptal İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Halkbank BES iptali telefon ile sadece birkaç dakika içerisinde yapılabilir. 0850 222 0 400 numaralı çağrı merkezi arandıktan sonra sesli yanıt sistemi ile BES menüsüne ulaşılmalı ve zorunlu BES’ten çıkış talebi iletilmelidir.

Anadolu Hayat Zorunlu BES Sisteminden Nasıl Çıkılır?

Anadolu Hayat otomatik katılım iptali için 0850 724 55 00 aranmalıdır. Anadolu Hayat Emeklilik Çağrı Merkezi müşteri temsilcisi ile görüşme sağlandığında zorunlu BES’ten çıkış yapmak istendiği söylenmelidir. Görevli bazı kimlik bilgileri ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra ayrılma talebini sisteme işler.

Türkiye Ekonomi Bankası Otomatik BES’ten Çıkış Nasıl Yapılır?

TEB zorunlu BES iptali, cayma talebi sonrasındaki 10 iş günü içerisinde gerçekleşir ve katkı payı ödemeleri iade edilir. İptal talebinin oluşturulabilmesi için ise; 444 43 23 ya da 0850 200 0 666 numaralarının aranması gereklidir.

Çalışanların Akbank Zorunlu BES İptal İşlemleri Nasıl Yapılır?

Akbank otomatik katılım iptali için talep oluşturulduğunda bu talep maksimum 14 iş günü içerisinde sonuçlanır. Talep sonuçlandıktan sonra çalışanın katkı payı ödemeleri otomatik olarak hesabına yatırılır.

Akbank zorunlu BES iptali için sunulan yollar aşağıda verilmiştir:

 • 444 25 25 numaralı müşteri hizmetlerini arayıp müşteri temsilcisine zorunlu BES iptali yapmak istendiği söylenmelidir.
 • Kimlik belgesi ile beraber herhangi bir Akbank şubesine gidilmelidir. Şubedeki görevliye otomatik katılım sisteminden çıkmak istendiği söylenmelidir. Şubedeki görevli çalışandan bireysel emeklilik sistemi iptal dilekçesi doldurmasını ister. Bunun üzerine görevli tarafından BES iptal talebi oluşturulur.
 • Akbank internet bankacılığı üzerinden BES sisteminden ayrılma talebinde bulunulabilir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.