Sgk Rapor Parası Hesaplama 2022, SGK Rapor Parası Nasıl Hesaplanır?, Ne Zaman Yatar, Nereden Alınır?

sgk rapor parası hesaplama 2022, 14 gün rapor parası HESAPLAMA 2022, sgk rapor sorgulama, SGK Raporu’nun Nereden Alınması Gerekiyor?, SGK Rapor Parası Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?, İşçi Raporlu Olduğu Sürede Çalıştırılırsa Ne Olur?,

Sgk Rapor Parası Hesaplama 2022, SGK Rapor Parası Nasıl Hesaplanır?, Ne Zaman Yatar, Nereden Alınır?
Kamusaati
Kamusaati
20 Mart 2022 Pazar 13:31

SGK rapor parasının yatma zamanı işveren raporu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirdikten sonraki 15 gün içerisinde para yatar. Para, işçinin PTT hesabına yatırılır. Yatırılan paranın 2 ay içerisinde gidip alınması gerekir. Eğer 2 ay içerisinde işçi tarafından PTT’den alınmazsa SGK rapor parası tekrar SGK’ya iade edilebilr.

İşgöremezlik raporu, en genel tabiriyle çalışanın doğum, hastalık veya kaza gibi sebeplerden ötürü geçici bir süre iş göremeyeceğini belirten rapordur. Çalışan böyle bir durumda herhangi bir hastaneye giderek doktordan rapor isteyebilir. Çalışanın raporu aldığını işverenine haber vermesi gerekir. İşveren raporu onayladıktan sonraki 15 gün içerisinde para çalışanın hesabına yatar.  

SGK Raporu’nun Nereden Alınması Gerekiyor?

SGK raporunun alınması gereken yer hastanelerdir. Çalışan bir sebepten ötürü iş göremez durumda olduğu zaman SGK raporu veren bir hastaneye giderek doktora muayene olup raporunu alabilir. Ardından rapor aldığını işverenine bildirmesi gerekir.

Özel hastaneler, devlet hastaneleri ve aile sağlığı merkezlerinin hepsi sağlık raporunu verir. 2014 yılında çıkan yasa ile özel hastanelerden alınan raporlar da SGK ile anlaşması olsun ya da olmasın kabul edilir.

Geçici iş göremezlik, kişinin çeşitli sebeplerden ötürü bir süre iş görememesidir. Bu sebepler hastalık veya kaza geçirmek, annelik gibi durumlar olabilir.

SGK Rapor Parası Nasıl Hesaplanır?

Son 3 aylık brüt gelir ve son 3 aylık prim gün sayıları toplanır. Raporlu gün sayısından 2 çıkarılır. 2 çıkarılmasının sebebi, 2 günlük ücretin işveren tarafından ödenmesi gerektiğidir. 3 aylık brüt gelir, 3 aylık prim gününe bölünür. Sonuçla raporlu olunan gün sayısı çarpılır. Çıkan sonuç, eğer ayakta tedaviyse 2 ile çarpılıp üçe bölünür. Yatarak tedavi görülüyorsa, çıkan sonuç 2’ye bölünür. Yarısı alınır. Böylece rapor parası bulunmuş olur.

2 günlük raporlarda ücret ödenmez. İşveren isterse ödeyebilir ancak işveren de ödemek zorunda değildir. SGK’dan ödeme alabilmek için raporların en az 3 günlük olması gerekir. Rapor parasını e-devlet üzerinden de sorgulayabilirsiniz.

SGK Rapor Parası Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

SGK rapor parası alabilmek için gereken şartlar:

 • İşyerinde çalışan olmak ve kaza veya hastalık geçirmek, annelik durumlarından herhangi birine sahip olmak
 • SGK tarafından yetki verilmiş yerlerden birinden rapor istemek
 • İşgöremezlik raporu almak isteyen kişinin prim borcu olmamalı
 • Sigortalı kişilerin geçici olarak işgöremezlik raporu alabilmesi için işgöremezliğin başladığı günden itibaren veya öncesindeki 1 yıl içerisinde en az 90 gün boyunca kısa vadeli sigorta primini bildirmiş olmalıdır
 • İşgöremezlik raporlarında mutlaka bir hastalık teşhisi olmalıdır. Teşhis yoksa SGK ödeme yapmaz
 • SGK ödemesini alabilmeniz için mutlaka sizin bağlı olduğunuz SGK kurumuna başvuru yapılmış olmalıdır. Eğer hastanede yaptırıyorsanız başvurunun nereye yapıldığına özellikle dikkat edin.

SGK Raporu Nasıl Sorgulanır?

SGK raporu sorgulaması yapabileceğiniz yerler:

 • E-devlet
 • Ziraat Bankası
 • PTT
 • Alo 170 SGK

E-devlet’e giriş yapabilmek için öncelikle şifrenizin olması gerekir. Şifreniz yoksa herhangi bir PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında şifre alabilirsiniz. Ardından TC kimlik numaranız ile birlikte sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu işgörmezlik raporunu aldıktan sonra inceler ve onaylar. Onaylaması halinde işçi SMS ile bilgilendirilir.

Sisteme girdikten sonra arama butonuna “SGK rapor sorgulama” yazarak gereken yerlere ulaşabilirsiniz. Buradan alacağınız ücreti ve hesabınıza yatıp yatmadığının takibini yapabilirsiniz.

SGK Raporu Ücretleri Nelerdir?

SGK raporu ücretleri devlet ve özel hastanelerde değişiklik gösterir. Özel hastanelerde 55 TL ile 400 TL arasında değişim gösterir. Özel hastanelerde fiyatlar, hastaneden hastaneye farklılık gösterir.

Aile Sağlığı Merkezlerinde ise sağlık raporları ücretsiz olarak alınabilir.

Devlet hastanelerinde de 50 ile 75 TL arasında bir ücret ödemeniz gerekir. Alacağınız raporda nefes testi de isteniyorsa bunun için ayrıca bir ödeme yapmanız gerekebilir.

Bazı kişilerden rapor ücreti alınmaz. Rapor ücreti alınmayan kişilerin listesi:

 • Engelliler
 • Öğrenciler
 • Şehit yakınları
 • Gaziler
 • 2020 kapsamındaki kişiler
 • Kurum birimlerince sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen kişiler

Bu kişilerden nerede olursa olsun rapor parası için herhangi bir ücret talep edilemez.

Eğer çalıştığınız kurum bir hastane ile anlaşmalıysa raporları indirimlli fiyatlara alabilirsiniz. Hastaneye gitmeden önce işvereninizden bunu öğrenmekte fayda vardır.

SGK Rapor Parası Ne Kadar Süre İçin Ödeniyor?

Rapor parası ödeme süresi 3. Günden itibaren yapılır. Örneğin işçi 10 günlük bir rapor almışsa ilk 2 gün ödenmez ve kalan günlerin ücreti SGK tarafından ödenir. Yani sadece 2 gün rapor alanlar için SGK herhangi bir ödeme yapmaz. SGK iş görmezlik raporu olan bir işçinin ilk 2 günü için ödeme yapmazken kalan diğer günler için ödeme yapar.

Eğer işçi iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle rapor almışsa tüm günler için ödeme yapılır. İşçinin bu durumlarda herhangi bir gelir kaybı yaşamaması için gün sayısına bakılmaksızın ödemeler yapılır. SGK bu iki sebepten ötürü kaç gün rapor almış olursa olsun gün sayısı kadar işçiye ödeme yapar. Bu tür durumlarda işçinin mağdur olmasının önüne geçilmek için ödemeler tam yapılır.

SGK Raporu Alan Çalışanın Bildirimi Nasıl Olur?

SGK raporu alan işçinin SGK’ya bildirilmesi gittiği ve rapor aldığı yerdeki doktorun sisteme girişi ile SGK’ya da bildirilmiş olur. Burada önemli olan bildirimin, çalışanın bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmasıdır. SGK rapor parasını alabilmek için bu noktada bu işlemi yapan sağlık çalışanına uyarıda bulunarak doğru yere yapıldığından emin olunmasında fayda vardır.

Çalışanın raporu aldıktan sonra özellikle SGK’ya giderek bir kağıt teslim etmesine gerek kalmaz. Gerekli işlemler elektronik ortamdan halledilebilir. Raporun bildirilmesi işlemini ise SGK ile sözleşmeli veya sözleşmesiz, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş sağlık çalışanları yapabilir. Alınan raporun bir nüshası SGK’ya teslim edilirken diğer nüshası işçide kalır.

Yurt dışında çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hastalanıp rapor alması durumunda, eğer bulunulan ülke ile Türkiye arasında bir sosyal güvenlik sözleşmesi yoksa ülkenin dış temsilcilerinden birinin onaylaması yeterlidir. Bahsedilen dış temsilciler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan temsilcilerdir. Temsilcilerin onayının dışında başka bir onaya ihtiyaç duyulmaz. Yani artık sağlık çalışanlarının onayı aranmaz.

Rapor örnekleri kurumlara da gönderilir. SGK’da girişi yapılan bir raporu işverenlerde görüntüleyebilir. Bu durumda işverene ayrıca haber verilmesine gerek kalmaz. İşçinin çalışamayacağına dair işverene ayrıca bir bilgi gönderilmesine gerek yoktur.

Kimler İşgöremezlik Raporuna Dahildir?

İşgöremezlik raporuna dahil olanlar:

 • 4/a sigortalılık kapsamında olan sigortalı çalışanlar
 • Çırak ve stajyerler
 • İntörn statüsünde olan öğrenciler
 • Türkiye’nin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamadığı ülkelere çalışmaya gönderilen Türk işçiler
 • Ev hizmetlerinde çalışan işçilerin ay içerisinde çalışma günleri 10 gün ve daha fazlası olanlar

Hastalık sigortası kapsamında bulunurlar ve işgöremezlik raporu alabilirler. Aynı prosedürleri uygulayarak SGK’dan rapor parası alabilirler.

4/b kapsamında olan sigortalılar geçici işgöremezlik ücretlerinden faydalanamazlar.

İşçiye Gereken SGK Raporu Ücreti Ödenmezse Ne Olur?

İşçiye gereken ücretin ödenmemesi durumunda işverene para cezası uygulanır. İşverenlerin, işçinin çalışmadığına dair bildirimi aldıktan sonra raporu kapsayan zaman aralığı için bildirim ekranından işçinin çalışmadığına dair bildirimde bulunmaları gerekir. Aylık Prim Hizmet Belgesi kısmından “istirahat süresince çalışmamıştır” seçeneğini işaretlemesi gerekir.

İşverenin bu seçeneği işaretlememesi ve geri bildirimde bulunmaması halinde idari para cezası uygulanır.

Örneğin, işçinin aldığı izin 3 aylıksa ve işveren 3 aylık süre zarfının sadece son ayının girişini yapmışsa para cezası uygulanmaz.

İş Kazalarının SGK’ya Bildirilmesi Haline Ne Yapılır?

İş kazalarının SGK’ya bildirim süresi; kaza gerçekleştikten sonraki 3 iş günü içerisinde işveren kazayı SGK’ya bildirmekle yükümlüdür. İş kazası, işçinin yapmakla yükümlü olduğu iş (asıl iş haricinde yapılan işler de dail) esnasında veya işe gelip giderken güzergah üzerinde yaşanan kazalardır. İşçinin fiziksel veya ruhsal olarak zarara uğradığı durumlar iş kazası olarak nitelendirilir. İşçi, bu tür durumlarda da istirahat raporu alabilir.

İşverenin kazaları 3 iş günü içerisinde SGK’ya bildirme yükümlülüğü vardır. Eğer iş kazaları belirtilen süre içerisinde bildirilmezse işverene para cezası uygulanır. Ayrıca kolluk kuvvetlerine de bildirilmesi gerekir. Bu durum 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında yer alır.

İş kazası, işyeri dışında gerçekleşmiş ise işverenin yine öğrendikten sonraki 3 iş günü içerisinde bildirmesi gerekir. Vaktinde bildirilmeyen kazalar için, geç bildirilen tarihe kadar, işçiye ödenen işgöremezlik ücreti işverenden geri alınır.

Eğer işveren iş kazasını 3 iş günü içerisinde bildrimemişse, tehlike sınıfı ve çalıştırılan işçi sayısına göre işverenin ödemesi gereken ceza miktarı değişir.

Bağkurlu olanların iş kazasını kendilerinin bildirmesi gerekir.

İşçi Raporlu Olduğu Sürede Çalıştırılırsa Ne Olur?

İşçilerin raporlu olduğu sürede çalıştırılması durumunda işverenin ceza ödemesi gerekir. Eğer işçinin işgörmezlik raporu olduğu günlerde, yani çalışmaması gereken günlerde çalıştığının tespiti yapılırsa işçiye SGK tarafından ödenen rapor parası ödenmeyecektir.

Bu durum SGK’ya bildirilmemiş ise, yani işveren işçi çalıştığı halde ‘çalıştı’ şeklinde geri bildirim yapmamışsa SGK işçinin çalışmadığını kabul ederek gereken rapor ücretinin ödemesini işçiye yapar. Bu durumda aynı zamanda işverene de idari para cezası uygulanır. ‘İşçiyi raporlu olduğu halde çalıştırdığı’ gerekçesi ile brüt asgari ücret tutarının yarısı miktarında ceza kesilir.

İşverenlerin işçinin raporlu olduğu halde işçinin çalışması durumunu SGK’ya bildirme yükümlülükleri vardır.

Diğer yandan, işçinin doktorun verdiği tedaviyi uygulamaması sonucu işgörmezlik durumunda artış yaşanırsa veya tedavi süresi uzarsa, işçiye ödenecek ücretin dörtte biri SGK tarafından eksiltilir.

İşverenler Ceza Ödememek İçin Ne Yapabilir?

İşverenlerin SGK cezası ödememek için yapabilecekleri; işçilerin aylık bildirgelerini SGK’ya göndermeden önce işyerinde raporlu işçilerin olup olmadığı kontrol edilebilir. Bazen rapor ücreti işçiler tarafından suistimal edilebiliyor.

İşgörmezlik raporu olduğu halde işçinin bunu işverenine söylemeyip çalışmaya devam etmesi durumunda işverenler raporu bildirmedikleri gerekçesi ile ceza ödeyebiliyor. İşçiler hem çalışmaya devam edip hem de ayrıca sigortadan işgörmezlik ücreti alabiliyor. İşverenin işçinin aldığı raporları SGK’ya ‘çalıştı’ veya ‘çalışmadı’ şeklinde bildirme yükümlülüğü vardır.

İşveren, işçinin rapor aldığını bilmediği durumlarda ‘işçi raporlu olduğu halde çalışıyor’ olarak görüneceği için idari para cezasına çarptırılabilir. Bu durumun önüne geçmek için ise işverenler her ay bildirgeyi teslim etmeden önce işçilerin rapor alıp almadıklarını kontrol edebilir. Böylece bu tür suistimal olaylarının önüne geçilebilir.

Yukarıdaki metinde SGK rapor parası nereden ve nasıl alınır, hangi şartlarda alınabilir, kimler dahildir, işveren gerekli ücretleri ödemezse ne olur gibi soruların yanıtların yer alır. SGK’dan rapor alan veya alcak olanlar için işe yarar bilgiler bulunur.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.