Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, Konfigürasyon Yöneticisi alımı, Python Web Sunucusu alımı ve Container Yöneticisi alımı, PostgreSQL Veri Tabanı Yöneticisi alımı, ETL Geliştirici Alımı Olmak üzere Toplamda 9 (Dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu İş başvurusu ve başvuru Formu detayları haberde..

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı
Kamusaati
Kamusaati
16 Mart 2020 Pazartesi 09:14

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, Konfigürasyon Yöneticisi alımı, Python Web Sunucusu alımı ve Container Yöneticisi alımı, PostgreSQL Veri Tabanı Yöneticisi alımı, ETL Geliştirici Alımı Olmak üzere Toplamda 9 (Dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu İş başvurusu ve başvuru Formu detayları haberde..

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI
Başkanlığımız Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca 9 (Dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2018 veya 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS / e - YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir.
1 - BAŞVURU ŞARTLARI
1.1. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.
e) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.
f) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.
1
1.2.ÖZEL ŞARTLAR
Konfigürasyon Yöneticisi(1 kişi)
1. Java, Python vb. yazılım geliştirme tecrübesi olmak,
2. Maven, Ant, Gradle gibi yazılım yaşam döngüsü otomasyon araçları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, Maven veya Ant ile deploymentscriptleri yazabiliyor olmak,
3. Linux/Unix (RedHat, CentOS) işletim sistemi deneyimi olmak,
4. Jboss, Weblogic, uWSGI gibi uygulama sunucularını konfigüre edebiliyor olmak,
5. Git, SVN, CVS gibi versiyon kontrol araçların kurulumu, yönetimi ve işletilmesi konusunda deneyimi olmak
6. Eclipse, NetBeans, Pycharm gibi yazılım geliştirme ortamları ve konfigürasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,
7. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde tasarım, geliştirme, test, konfigürasyon, sürekli entegrasyon, sürüm yönetimi ve dağıtımı konularında bilgi sahibi olmak,
8. Test yönelimli programlama araçları ( JUnit vb.) ile program geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
9. Jenkins gibi sürekli entegrasyon araçları konusunda bilgi sahibi olmak, kurulum, konfigürasyon ve bakımını yapabiliyor olmak
10. Docker konusunda bilgi sahibi olmak
Tercihen;
a. İyi derecede SQL bilmek,
b. Redmine, JIRA gibi proje yönetim araçlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak
c. Unix işletim sistemi üzerinde Shell scriptleri yazabiliyor olmak (bash, unix komutları, python, vb. )
d. CMMI Konfigürasyon Yönetimi Süreci konusunda eğitim almış, sertifika sahibi veya deneyimli olmak,
Python Web Sunucu ve Container Yöneticisi(3 Kişi)
1. Nginx, uWSGI, Gunicorn gibi web/proxy sunucuları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
2. Sunucu uygulamaları ve canlı ortam deploymentları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. Linux sunucu işletim sistemi kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Container mimarisi ve yönetimi konusunda tecrübe veya iyi derecede bilgi sahibi olmak,
5. High Availability (Loadbalancer, Replication, Sharding) ve Disasterrecovery konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Tercihen,
a. IT altyapı otomasyonu, continuousdelivery/deployment araçları (Chef, Puppet, Fabric, Docker, Kubernetes, Teamcity, Jenkins vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
b. PostgreSQL ile ilgili temel bilgi seviyesine sahip olmak,
c. Django ile ilgili temel bilgi seviyesine sahip olmak.
2
PostgreSQL Veri Tabanı Yöneticisi (2 kişi)
1. PostgreSQL konusunda tecrübe sahibi olmak,
2. Unix, Linux işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
3. SQL, PL/pgSQL konularında tecrübe sahibi olmak.
4. Veri tabanı sistemlerinin bakımlarının yapılması, performanslarının izlenmesi, gerekli iyileştirmelerin planlanması ve uygulanması, güncellemelerin gerçekleştirebilmesi işlemlerinde yetkinliğe sahip olmak,
5. Yazılım geliştirme ekiplerince talep edilen veri tabanı hizmetlerini sağlamak üzere; kurulum, taşıma, analiz, danışmanlık gibi konularda destek verebilecek yetkinliğe sahip olmak,
6. Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Felaket kurtarma (Disaster Recover) sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
8. İleri düzey performans ve SQL iyileştirme bilgisine sahip olmak,
9. Sistemlerdeki beklenmedik sorunlara hızlı çözüm getirebilmek.
Tercihen;
a. Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
b. Oracle'dan PostgreSQL'e migrasyon konusunda deneyimli olmak,
c. PL/SQL konusunda bilgi sahibi olmak,
d. Büyük veri ve NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak. ETL Geliştiricisi (3 Kişi)
1. Oracle veritabanı konusunda tecrübe sahibi olmak,
2. İyi seviyede SQL, PL/SQL yazabilmek; paketler, prosedürler, indeksler ve sorgu iyileştirme konusunda deneyim sahibi olmak,
3. En az bir ETL (StreamSets, Talend vb) aracını kullanmış ve ETL geliştirme süreçlerini iyi derecede biliyor olmak,
4. Büyük hacimli veri setleri ile çalışma konusunda deneyim sahibi olmak,
5. Unix / Linux kabuk komut dosyası oluşturmayı ve iş zamanlama araçlarıyla çalışmayı yeterli derecede biliyor olmak,
6. Fiziksel veri modellerini okuma ve yorumlama konusunda deneyim sahibi olmak,
7. Veri Ambarı projelerinde görev almış olmak.
Tercihen;
a. Birden fazla ETL aracı ile çalışma deneyimi olmak,
b. PostgreSQLveritabanı konusunda deneyim sahibi olmak,
c. İlişkisel veri tabanı ile HDFS arasındaki veri akışı konusunda deneyimli olmak,
d. Büyük veri (Hadoop) ekosistemindeki modüller hakkında bilgi sahibi olmak (HDFS, Hbase, Kudu, Sqoop, Kafka, Streamsets, Nifi),
e. Python dilinde script yazma konusunda deneyim sahibi olmak,
f. JSON ve XML konularında deneyim sahibi olmak,
g. SOAP ve Rest konularında deneyim sahibi olmak.
3
2. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ - TARİHİ
Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır.

,

Başvurular, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde bulunan İş Talep Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra diğer belgeler ile birlikte en geç 30/03/2020 günü mesai bitimine (18:00) kadar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin ya da imzasız İş Talep formları değerlendirilmeye alınmayacaktır.
3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, pozisyon ve ücret tablosunda belirtilen sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların her birisinden, Konfigürasyon Yöneticisi, Python Web Sunucu ve Container Yöneticisi, PostgreSQL Veri Tabanı Yöneticisi, ETL Geliştiricisi için 10 (on) katı aday arasından seçilecektir. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Başvuru puan hesaplama yöntemi: [(KPSS P3 PUANI x 0,7) + (Yabancı Dil Puanı x 0,3)]
5
Sınava, pozisyonlar itibarıyla alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi birinde belirlenen sayıda başarılı olanın olmaması halinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir.
4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Genel ve Özel şartları sağlayan adaylarda sınava katılacakların listesi Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde 17/04/2020 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
5. SINAV
5.1. Sınav Şekli ve Başarı
Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır.
Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, aynı sayıda yedek aday belirlenebilecektir.
5.2. Sınav Konuları
Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.
5.3. Sınav Yeri ve Tarihi
Sözlü sınav 11/05/2020 ile 15/05/2020 tarihleri arasında saat 09:30'da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya /ANKARA) adresinde yapılacaktır.
6. ÜCRET
Aşağıdaki tabloda da belirtilen pozisyonlar için; aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki katı olarak belirlenmiştir. Ancak Kurum Başkanlığı tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

7. SINAV DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI
Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sözlü sınavda başarılı olan adaylara yazılı tebligat yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.
8. İLETİŞİM BİLGİLERİ
8.1. Adres bilgileri
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114
06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.