Zabıta Görevlisi İtfaiye Memurluğuna Atanabilir mi?

Belediye, zabıta memuru çalışanını, itfaiye memuru olarak atayınca, çalışan dava açtı...

Zabıta Görevlisi İtfaiye Memurluğuna Atanabilir mi?
Kamusaati
Kamusaati
13 Mart 2021 Cumartesi 11:55

Yerel Mahkeme ise,İdarenin personel ihtiyacı varsa atanabilir diyerek çalışanın davasını reddetti.

Ancak,Kararın temyizi üzerine, Danıştay 5. Dairesi, emsal nitelikte karar verdi.

Belediye Zabıta görevlilerine Kanun gereği, zabıta görevi dışında başka bir görev verilemezken, olayın yaşandığı, ...Belediyesi, hakkında herhangi bir disiplin soruşturması yapılmayan, meslekten çıkarma cezası da verilmeyen çalışanını personel ihtiyacı var diyerek itfaiye memurluğuna atadı.

Kanunen yalnızca, meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmaları halinde zabıta memurluğu dışında başka bir kadroya atanmalarının olanaklı olduğunu ifade eden Danıştay, yerel mahkeme kararını bozarak çalışanı görevine iade etti.

İçtihat Metni:

T.C.
Danıştay 5. Dairesi
E: 2015/2608 K: 2015/7521 K.T.: 06.10.2015
İsteğin Özeti: Tokat İdare Mahkemesince verilen 27/03/2015 günlü, E:2014/770; K:2015/172 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti: Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Dava, zabıta memuru olarak görev yapan davacının, itfaiye memuru olarak atanmasına ilişkin 08.10.2014 tarih ve 300-282 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Tokat İdare Mahkemesince verilen 27/03/2015 günlü, E:2014/770, K:2015/172 sayılı kararla; davalı idarede itfaiye memuru kadrosunda görev yapan davacı hariç iki kişi olduğu ve görevlendirme suretiyle anılan kadroların görevlerinin yerine getirildiği hususları göz önüne alındığında, davalı idarenin personel ihtiyacı nedeniyle tesis ettiği işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.
Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesinin ikinci fıkrasında “Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.” hükmüne yer verilmiştir.
11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin “Disiplin Cezaları” başlıklı 40. maddesinin birinci fıkrasında: “Zabıta personeline uygulanacak disiplin cezaları şunlardır: a) Uyarma, b) Kınama, c) Aylıktan kesme, ç) Kademe ilerlemesinin durdurulması, d) Meslekten çıkarma, e) Devlet memurluğundan çıkarma,”; ayrıca “Belediye zabıta görevlilerine başka hizmet verilmesi” başlıklı 42. maddesinde de; “Belediye zabıta görevlilerine zabıta hizmetleri dışında bir görev verilemez. Ancak, olağanüstü hallerde mülki amir veya belediye başkanının emri ile geçici olarak hizmetin gerektirdiği başka görevler de verilebilir.” kurallarına yer verilmiştir.
Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, kural olarak zabıta hizmetleri dışında bir görev verilemeyecek olan zabıta memurlarının ancak yönetmeliğin 40. maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmaları halinde zabıta memurluğu dışında başka bir kadroya atanmaları olanaklıdır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davalı Belediyede zabıta memuru olarak görev yapan davacının, itfaiye memuru olarak atanmasına ilişkin 08.10.2014 tarih ve 300-282 sayılı işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
Belediye Zabıta Yönetmeliği uyarınca hakkında herhangi bir disiplin soruşturması yapılmayan, meslekten çıkarma cezası da verilmeyen davacının, belediye içinde özel yönetmelik hükümlerine tabi zabıta memurluğundan, anılan Yönetmelikte belirtilen haller dışında, itfaiye memuru kadrosuna atanması işleminde hukuka uyarlık, davanın reddine ilişkin idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Tokat İdare Mahkemesince verilen 27/03/2015 günlü, E:2014/770; K:2015/172 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 06/10/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.