İnfaz ve Koruma Memuru Mülakat Soruları ve Cevapları 2024

Gardiyan Mülakat Soruları ve Cevapları, İnfaz ve Koruma Memuru sözlü Mülakat Soruları ve Cevapları, adalet bakanlığı mülakatlarında şimdiye kadar sorulmuş, çıkmış mülakat soruları ve cevapları, kamusaati.com web sitemiz tarafından 1000'den fazla İnfaz ve Koruma Memuru (Gardiyan) katılımıyla hazırladı. İşte Sorular ve Cevapları

İnfaz ve Koruma Memuru Mülakat Soruları ve Cevapları 2024
Kamusaati
Kamusaati
20 Kasım 2023 Pazartesi 21:14

İnfaz ve Koruma Memuru mülakatlarında şimdiye kadar sorulmuş, çıkmış mülakat soruları ve cevapları kamusaati.com editörlüğünde 1000’den fazla İnfaz ve Koruma Memuru arkadaşımızın katkılarıyla hazırlanmıştır. Adalet bakanlığı tarafından yapılan İnfaz ve Koruma Memuru mülakatlarında sorulan bazı sorular şu şekilde;

İnfaz ve Koruma Memuru Mülakat Soruları ve Cevapları

Burada siz değerli ziyaretçilerimiz için İnfaz ve Koruma Memuru çıkmış mülakat sorularını ve cevaplarını hazırladık.Ayrıca soruları ve cevapları pdf olarak indirebilmeniz içinde aşağıdaki indirme linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Web sitemiz aracılığı ile sizlerden gele sorular ve cevaplar ile sürekli ve güncel bir sayfa olmayı hedefliyoruz. Burada bizler gibi siz ziyaretçilerimize de sorumluk düşmektedir. Sizler İletişim bölümümüz ile bizlere girmiş olduğunuz mülakatlardaki soruları ve cevapları bizlerle paylaşarak web sitemizdeki soruların ve cevapların hep güncel kalmasını sağlayabilirsiniz.

Sözlü sınav konuları:

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır. Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

 

Muhtemel Olası İnfaz ve Koruma Memuru Mülakat Soruları ve Cevapları 2024

1)Cezaevi çeşitleri nelerdir ?


• Kapalı

• Yüksek güvenlikli kapalı

• Kadın kapalı

• Gençlik kapalı

• Açık cezaevleri

• Eğitim evleri

• Gözlem sınıflandırma merkezleri

2)Müddetname nedir ?

• Hükümlüye ceza evine girişte verilen süre belgesidir cumhuriyet başsavcılığı tarafından düzenlenir

3)Hükmen tutuklu ne demektir ?

• Mahkeme tarafından hakkında bir hüküm kurulan ve tutukluğununu devamına karar verilenlere denir bunlar hakkında verilmiş karar henüz kesinleşmemiştir bu durumda olanlar tutuklu statüsünde kabul edilir

4)İnfaz hukuku nedir ?

• Kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesinde uyulması gereken usul ve kuralları belirleyen hukuk dalıdır

6)İlam nedir ?

• Kesinleşme şerhi verilmiş mahkeme hükümlerine ilam denir emri yerine getinen cumhuriyet başsavcılığıdır

7)Muhakeme nedir ?

• Hukuki bir uyuşmazlığın yargısal çözümüne katkıda bulunan organlar ve sujeler tarafından yapılan işlemlerin bütünüdür

8)İnfaz nedir ?

• Kesinleşmiş bir mahkeme hükmünün yerine getirilmesi ve icrası sürecidir

9)Yakalama emri nedir ?

• Çağrıldığı halde mahkemeye gelmeyen kişinin yakalanması için çıkarılan karar

10)Tutuklama nedir ?

• Tedbirdir soruştuma veya davanın daha selim yürütülmesi için hürriyetin kısıtlanmasına ilişkin karardır

11)Tanık nedir ?

• Soruşturma ve ya dava konusu hakkında bilgisi olan ve dinlenmesine karar verilen kişidir

12)Şüpheli nedir ?

• Soruşturmaya konu olan kişiye denir

13)Müşteki nedir ?

• Şikayet eden şikayet hakkı olan kişidir

14)Mağdur nedir ?

• Suçtan zarar gören kişiye mağdur denir

15)Soruşturma izni nedir ?

• Haklarında belirli durumlarda soruşturma amirinin iznine tabi olan kişiler hakkında verilen izindir

16)Sorgu nedir ?

• Şüpheli veya sanığın hakimce ifadesinin alınması ve soru sorulmasıdır

17)Savunma nedir ?

• Şüpheli veya sanığın üzerine atılı suç isnadına karşı aleyhindeki delilleri bertaraf etmek üzere kendisi ile fiil arasında ki ilişkiyi kendi görüşüyle ortaya koymak kendi görüşüne ilişkin olarak delil toplanmasını talep etmesidir

18)Sanık nedir ?

• Hakkında kamu davası açılan şüphelidir

19)Mevcutlu ne demektir ?

• Kolluk kuvvetleri tarafından bir soruşturma evrakı getirilirken soruşturmaya konu sanıklarında birlikte getirilmesidir

20)Mahkum nedir ?

• Hakkında mahkumiyet kararı verilen sanıktır

21)Karar düzeltme nedir ?

• Yargıtay ilgili dairesinin bozma ve ya onama kararından sonra açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tekrar gözden geçirmesine ilişkin kararın kabulüdür

22)Kanun yararına temyiz nedir ?

• Hukuka aykırı bir sonuç doğuran ancak yargıtay incelemesinden geçmeksizin kesinleşen hükümlerle ilgili olarak adalet bakanlığı ile cumhuriyet başsavcılığı tarafından başvurulabilin bir kanun yoludur amacı ise yanlış hukuki kararların yerleşmesini ve örnek alınmasını engellemektir

23)İştirak nedir ?

• Bir fiile birden çok kişinin katılımına iştirak denir

24)İnfazın ertelenmesi nedir ?

• Belirli mahkumiyetlerin infazının geçerli mazeret ve koşulların varlığı halinde ileri tehiridir

25)Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne demektir ?

• Sanık hakkında iki yıl ve daha az mahkumiyet kararı söz konusu olduğunda ve yasal şartlar çerçevesinde verilen kararı açıklamadan sonuç doğurmayacak bir alana terk etmedir

26)Göz altı nedir ?

• Ortaya çıktığı düşünülen bir suçun araştırılması delillerin karartılmasının engellenmesi ve kişinin sorgusu için şüphelinin savcı talimatı ile konunda belirtilen sürece alıkonulmasıdır

27)Fezleke nedir ?

• Hülasa netice yazısı (soruşturma evrakının özeti) özel anlamıyla ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı ilçelerde meydana gelen olayların ağır ceza mahkemesi görev alanına girdiğinde bütün deliller toplanarak merkez cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen iddianame öncesi sonuç yazısı

28)Faili meçhul nedir ?

• Kim tarafıdan işlendiği bilinmeyen hadiselerdir

29)Delil nedir ?

• Bir vakıanın varlığını ortaya koyan vasıta ispat

30)Çağrı kağıdı nedir ?

• Cumhuriyet savcılığı soruşturma aşamasında dinlenmesi gereken şüpheli mağdur ve tanıkların gelmesinin istendiği kağıt

31)Ceza fişi nedir ?

• Kesinleşen kararların miktarına ilişkin adli sicil (sabıka) kayıtlarına işlenmek üzere düzenlenen adli sicile sevk edilen evrak

32)Bihakkın tahliye nedir ?

• Şart olmaksızın hakkıyla cezasını çekmiş tüketmiş olmak

33)Beraat nedir ?

• Suçlu bulunmama hali

34)Önleme araması nedir ?

• Suç işlenmeden önceki aşamada idarece yürütülen arama biçimidir

35)Adli arama nedir?

• Hakim kararı ile yapılan ev ve iş yeri aramasıdır

36)Ara karar nedir ?

• Son hüküm olmayıp hükme giden yolda verilen ara yardımcı kararlardır

37)Adli sicil kaydı nedir ?

• Kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını gösterir kayıt

38)CTE de tutulan defterleri sayınız


• Gelen giden evrak kayıt defteri
• Karar defteri
• Ziyaret defteri
• Muhabere dosyası
• Rapor dosyası
• Mevzuat dosyası

39)Ceza evi katibinin görevleri nelerdir?


• Uyapda hükümlü tutuklu kayıtlarını yapmak
• Giriş çıkış kayıtlarını yapmak
• Hastane sevklerini yapmak
• Tutuklu ve hükümlülerin defter kayıtlarını yapmak
• Tutuklu ve hükümlülerin dosyalarının temiz düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak
• Disiplin cezalarını takip etmek
• Kurumsal yazışmaları yapmak
• Tutuklu ve hükümlülerin nakil işlemleriyle ilgili yazıları yazmak
• Amirleri tarafından verilen diğer işleri eksiksiz yerine getirmek

40)Cumhuriyet başsavcısının görevleri nelerdir ?


• Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek
• Başsavcılığın verimli düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak iş bölümü yapmak
• Gerektiğinde adli göreve ilişkin işleri yapmak kanun yollarına başvurmak duruşmalara katılmak ve izlemek
• Kanunda verilen diğer işleri yapmak

41)Cumhuriyet başsavcılığının görevleri nelerdir ?


• Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek soruşturma yapmak ve ya yaptırmak
• Kanun hükümlerine göre yargılama faaliyetlerine kamu adına izlemek gerektiğinde kanun yollarına başvurmak
• Kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak
• Kanunda gösterilen diğer işleri yapmak

42)Keanlemyekün ne demektir ?

• Hukuki işlemin sonuç doğurmaması demektir

43)Müşteki nedir ?

• Şikayet eden şikayet hakkı olan

44)Sübut ne demektir ?

• Suçun delillendirilmesi ispatıdır

45)İcbar nedir ?

• Bir kişiyi bir şeye ve ya bir şeyi yapmaya zorlamadır

46)İrtikap suçu nedir?

• Kamu görevlilerinin görevlerinin sağladığı nüfuzu kullanarak kendisine veya bir başkasına çıkar sağlamasıdır

47)Mağdur nedir ?

• Suçtan zarar gören kişi

48)Soruşturma nedir ?

• Suçun öğrenilmesinden başlayarak iddianamenin kabulüne kadar savcılık makamının yaptığı inceleme işidir tahkik tahkikat ilgili ve tanıklardan bilgi toplama işi

49)Müzekkere nedir ?

• İstem yazısı

50)Müvekkil nedir ?

• Vekalet veren , avukatın vekilliğini yaptığı kişiye denir

51)Müdafii nedir ?

• Vekillik ilişkisi olmadın yasa gereği sanığı savunan avukat

52)Men-i müdahale nedir ?

• Bir taşınmazın haksız işgaline karşı açılan verilen dava sonrası alınan karardır

53)Lahiya nedir ?

• Herhangi bir konuda görüş bildiren yazıdır

54)Kovuşturma nedir ?

• Ceza davasının mahkeme evresi yargılama safhasıdır

55)Müdahil ne demektir ?

• Davaya taraf olan ve yasanın davanın taraflarına verdiği hakları kullanan kişidir

56)Kararın tavzihi nedir ?

• Verilen karar hakkında kararı veren merciden belirsiz kısımların aydınlatılmasının istenmesidir

57)İsticvap nedir ?

• Bir tarafın kendi aleyhinde olan bir ve ya birkaç vakıa hakkında mahkeme tarafından sorguya çekilmesidir

58)İzhar nedir ?

• Kolluk güçleri marifetiyle mahkemeye zorla getirme

59)İddianame nedir ?

• Şüpheli hakkında mahkemeye sunulan şüphelinin cezalandırılmasını talep eden savcılık yazısıdır

60)Hukuki ihtilaf nedir?

• İçerisinde suç barındırmayan ceza soruşturmasına konu olmayan çekişme

61)Fail nedir ?

• Hareketi gerçekleştiren kişi suçu işleyen

62)Tedip hapsi nedir ?

• İtiraz ve temyiz yolu olmayan 4 günü geçmeyen uslandırma amaçlı hapis cezasıdır

63)Denetimli serbestlik nedir ?

• Ceza evine girmeden dışarıda bazı kurallara uyma zorunluluğudur

64)Davaname nedir?

• Cumhuriyet savcılığının konuyu ilgilendiren fakat ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemesinde görülecek davayı açtığı belge

68)Fezleke nedir ?

• Hukukda bir mahkeme kararının soruşturmanın özetine denir

69)Mürkerrir nedir ?

• Tekrar suç işleyen kişiye denir Koşullu

70)Salıverme nedir ?

• Hakkında hükmedilen hapis cezasının bir kısmını cezaevinde iyi halli olarak geçiren ve hükümlülüğün kanunca öngörülen diğer koşullarında varlığı halinde tahliye tarihinden önce salıverilmesidir

71)İnfazın konusu nedir?

• Kesinleşmiş bir mahkeme hükmüdür

72)Adli para cezası nedir ?

• Adli para cezası, beş günden az, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın, hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir

Aşağıdaki Cevaplı Sorular Türkiye Geneli İnfaz ve Koruma Memuru Mülakat Sorularından Oluşmaktadır!

1)Türkiye NATO’ya kaç yılında üye oldu

Cevap:1952

2)Lozan Antlaşmasının tarihi nedir?

Cevap:24 Temmuz 1923

3)Lozan Antlaşmasının başında kim vardı

Cevap: İsmet Paşa

4)Çok partili siyasete kaç yılında geçildi

Cevap:1946

5)Danıştay hangi davalar bakar?


Cevap: İlk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek davalar şunlardır :

a- Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı (tazminat) davaları, (2575/24-1/a)

b- Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/b)

c- Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/c)

d- Danıştay İdari dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/d)

e- Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/e)

f- Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/f)

Temyiz yoluyla Danıştay’da görülecek davalar ise şunlardır :

İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danıştay’da temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır. (2575/25)

Danıştay ayrıca, görevli ve yetkili mahkemeyi belirlemek üzere gönderilendava dosyalarını da inceler ve bu hususta kesin karar verir. (2577/44-1-b)

6)İdari mahkemeler hangi davalara bakar?Cevap: İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay’da çözümlenecek olanlar dışındaki :

a- İptal davalarını, (2576/5-1/a)

b- Tam yargı (tazminat) davalarını, (2576/5-1/b)

c- Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları, (2576/5-1/c)

7)Şimdiki Milli Eğitim Bakanı kimdir?

Ziya Selçuk

8)Görevde olan şu anki cumhurbaşkanımız kimdir?

Recep Tayyip Erdoğan

9)Genel seçimler kaç yılda bir yapılır?

Cevap: 4 yılda 1

10)Atatürk ilkeleri nelerdir?

Cevap: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik, İnkılapçılık

11)Ankara savaşı tarihi nedir?

Cevap:1402

12)Timur hangi millettendi?

Özbek Türkü

13)Cengiz Aytmatov kimdir?

Cevap: Ünlü Kırgız Türk'ü edebiyatçı, gazeteci, çevirmen ve siyasetçi.

14)Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kaç yargıç vardır?

Cevap: 47

15)Türkiye Cumhuriyet nasıl bir devlettir?

Cevap: T.Cumhuriyeti Cumhuriyetçi, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, laik, insan haklarına saygılı, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir.

16)Devletin sosyal olmasını açıklayınız.

Cevap: Sosyal devlet; vatandaşların dil,din,mezhep,ırk,cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit olduğu ve devletin ana görev olarak halka hizmet etmeyi benimsediği devlet anlayışıdır.

17)Cumhurbaşkanı en fazla kaç kere seçilir?

Cevap:2

18)Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman verildi?

Cevap: 5 Aralık 1934

19)Takriri Sükun Kanunu hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait isyanının yarattığı tehlikelerin ve olağanüstü şartların ortaya koyduğu engelleri önlemek amacıyla 4 Mart 1925'de yürürlüğe girmiştir. Önce iki yıl için çıkarılan kanun, iki yıl daha uzatıldıktan sonra 4 Mart 1929'da yürürlükten kaldırılmıştır. Üç maddeden oluşan bu kanunla hükümete parti kapatmaktan gazete kapatmaya kadar yetkiler verilmiştir. Daha sonraki inkılâpların gerçekleşmesi açısından bu kanun çok büyük yarar sağlamıştır.

20)Suyun kaldırma kuvvetini kim buldu?

Cevap: Arşimet

21)Türkiye’den 5 baraj sayınız.


Cevap:

Kızılırmak üzerinde; Hirfanlı Barajı, Yeşilırmak üzerinde; Almus, Hasan ve Suat Uğurlu Barajları,

Sakarya üzerinde; Sarıyar, Çubuk, Kurtboğazı, Gökçekaya barajları,

Gediz üzerinde; Demirköprü Barajı,

Büyük Menderes üzerinde; Kemer Barajı

22)Dünyaca ünlü uzay bilimci Türk kimdir?

Cevap: Ali Kuşçu

23)Feza ne demektir?

Cevap: Uzay boşluğu

24)Samanyolu nedir?

Cevap: Dünya’nın içinde bulunduğu galaksinin adıdır.

25)Dünya'ya en yakın 3 gezegen nedir?

Cevap: Merkür, Venüs, Mars

26)Ceber kalesi nerededir?

Cevap: Suriye toprakları içerisinde kalan Türk karakoludur.

27)Atatürk kaç kardeşti?

Cevap: 6 kardeş Fatma, Ahmet, Ömer, Mustafa Kemal Atatürk, Makbule Boysan Atadan, Naciye

28)Atatürk Barajı ve Atatürk Üniversitesi nerededir?

Cevap: Atatürk barajı Adıyaman ile Ş.Urfa Arasındadır. Üniversite: Erzurum'dadır.

29)Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar neyi ifade eder?

Cevap:Tarihte kurulmuş 16 türk imparatorluğunu ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyetini ifade eder.

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.