Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası kaç lira oldu 2024

Ehliyetsiz araba kullananlara kaç lira ceza gelir 2024, ehliyetsiz birine araç kullandırmak araç ruhsat sahibine ceza gelir mi,ehliyetsiz araç kullanan biri hapis yatar mı gibi soruların cevabı haberimizde..

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası kaç lira oldu 2024
Kamusaati
Kamusaati
01 Ocak 2024 Pazartesi 23:03

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2024 içeriğimizde , Ehliyetsiz araç kullanma cezası, 18 yaş altı ehliyetsiz araç kullanma cezası, Ehliyetsiz araç kullanma cezası iptali, Ehliyetsiz araç kullanma cezası taksitlendirme nasıl yapılır konuları hakkında olacaktır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Sürücü belgesi alma zorunluluğu” başlıklı 36’ ncı maddesi uyarınca motorlu araçların karayollarında kullanılması ancak sürücü belgesi, yani ehliyetin varlığı ile mümkündür. İlgili madde hükmü şu şekildedir:

Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Araçlar, Yönetmelikte sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.

Buna göre;

  1. Sürücü belgesi olmayanların,

Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınanların,

2) Sürücü belgesi iptal edilenlerin,

araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde, bu kişilere … Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca, aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir.

İlgili maddede görüldüğü üzere sürücü belgesi olmayan, geri alınan ya da iptal edilen kişilerin bu hâlde araç kullanmaları hâlinde haklarında idari para cezası uygulanacaktır. Bu para cezasının miktarı ihlâlin niteliğinde göre değişmekte ve her yıl güncellenmektedir. Her ihlâl için ayrı ayrı olmak üzere bu para cezalarının miktarının ne kadar olduğu aşağıda ayrıca açıklanacaktır.

İlgili: Alkollü Araç Kullanma Cezası

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2024

  • Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 2024 yılı için 12.978 TL,
  • Ehliyetsiz araç kullandırma cezası 2024 yılı için 12.978 TL TL,
  • Ehliyet sınıfına uygun olmayan bir araç sürülmesi cezası 2024 yılında 6.440 TL,
  • Ehliyet sınıfına uygun olmayan araç kullandırma cezası 2024 yılı için 6.440 TL,
  • Ehliyeti yanına almama cezası 2024 yılı için 1.507 TL

olarak belirlendi.

YENİ TRAFİK CEZALARI 2024

Trafik ceza konusu 2023 trafik cezaları 2024 trafik cezaları
Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 4.064 TL 6.440 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 5.096 TL 8.075 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 8.190 TL 12.978 TL
Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 11.645 TL 18.453 TL
Aracı plakasız kullanma 5.154 TL 8.167 TL
Çakar ya da siren kullanma cezası 4.064 TL 6.440 TL
Drift atma cezası 20.342 TL 32.234 TL
Engelli için ayrılan yere park etme cezası 873 TL 1.383 TL
Ehliyetsiz araç kullanma cezası 8.190 TL 12.978 TL
Emniyet kemeri takmama cezası 436 TL 691 TL
Emniyet şeridini ihlal etme cezası 4.064 TL 6.440 TL
Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 951 TL 1.507 TL
Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma 1.979 TL 3.136 TL
Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 4.064 TL 6.440 TL
Kırmızı ışıkta geçme cezası 951 TL 1.507 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 951 TL 1.507 TL
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 1.671 TL 2.648 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanma 951 TL 1.507 TL
Sahte plaka kullanma cezası 20.302 TL 32.171 TL
Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 951 TL 1.507 TL
Takip mesafesine uymama cezası 436 TL 691 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 436 TL 691 TL
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 20.977 TL 33.240 TL
Yasak yerde sollama yapma cezası 951 TL 1.507 TL
Yayalara geçiş hakkı vermemek 1.979 TL 3.136 TL

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin (KTY) 81’inci maddesi uyarınca sürücü belgelerinin düzenlenmesi, kişiselleştirilmesi, basımı ve ilgililerine teslimi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Sürücü belgelerinin ilgililere teslimi, bu kurum tarafından belirlenen kamu kurum veya kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine de yaptırılabilir.Ancak bunun için motorlu taşıt sürücü sertifikasının alınması gerekir.

Sürücü belgeleri sürücünün yaşına ve kullanılacak aracın cinsine göre sınıf sınıf düzenlenmiştir. Hangi araçların hangi sınıf sürücü belgeleri ile kullanılabileceği Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin “Sürücü Belgelerinin Sınıfları” başlıklı 75’ inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre belli bir sınıf sürücü belgesine sahip olan kişiler kural olarak başka sınıflara ait araçları kullanamayacaklardır. O araçları kullanabilmeleri, ilgili sınıfa ait sürücü belgelerini almalarına bağlıdır. Aksi takdirde bu kişiler hakkında idari para cezası uygulanır (KTK md. 39/2) Bununla birlikte bazı sınıflar, diğer sınıflara ait araçları kullanma hak ve yetkisine de sahiptirler. Örneğin C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F sınıfına dahil araçlar kullanılabilir. Bu husus, aynı yönetmeliğin “Araçların Sürülmesinde Yetki Durumu” başlıklı 85’ inci maddesinde düzenlenmiştir.

Bununla birlikte kimi durumlar da vardır ki bu durumlar gerçekleştiği takdirde sürücü belgeleri trafik görevlilerince geri alınabilir. Bu haller ile şartları Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 90. Maddesinde düzenlenmiştir.

Öte yandan alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin tesiri altında araç sürmek de yasak olup, bu yasağa uymayanların ehliyetleri para cezasına ek olarak, yasada belirtilen süreler kadar geri alınır (KTK 48/5; KTY 97). Bu süreler:

  • 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı (Hususi otomobil dışındaki araçlar için 0.21 promil) tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi altı ay

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde;

  • İkinci defasında iki yıl süreyle,
  • Üç veya üçten fazlasında ise her seferinde beşer yıl süreyle

Sürücü belgesi geri alınır.

Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlayacaktır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülerin ehliyeti 5 yıl süre ile geri alınır (KTK 48/8)

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülerin ehliyeti de 2 yıl süre ile geri alınır (KTK m. 48/9).

EHLİYETSİZ BİRİNE ARAÇINIZI VERMEK BAŞINIZI DERDE SOKABİLİR

Eşe dosta,akrabaya,damada siz siz olun ehliyetsiz ise kesinlikle aracınızı kullandırmayın.Aracın ruhsat sahibi siz iseniz, hem ehliyetsiz araç kullanan kişiye 2020 yılında 2474 TL ceza geliyor hem de ruhsat sahibine..Örnek bir baba ehliyeti olmayan oğluna aracını verirse ve oğlu araç kullanırken yakalanırsa ehliyetsiz araç kullanan kişi kadar aynı oranda ceza yiyecek! Yani baba toplamda 4948 TL ceza ödeyecek.Baba emekli ise 2 ay emekli maaşından vazgeçecek bu cezayı ödemek için.Anahtarı cebimden almış gitmiş, benim haberim yok deseniz de malesef trafik ekipleri yine cezayı yazıyor.Yani eskisi gibi bir durum söz konusu olmayacak.

Ehliyetsiz birine araç kullandırmak araç ruhsat sahibine ceza gelir mi: Evet geliyor.Hemde ehliyetsiz araç kullanana ne kadar ceza geldi ise aynı.

Ehliyetsiz araç kullanan kişi hapis yatmaz!

Toplumumuzda halk arasında bu soru hep soruluyor.Ehliyeti olmayan birinin trafiğe çıktığında,trafik ekipleri tarafından çevirildiğinde hapis cezası alıp almadığı.Hayır sadece para cezası veriliyor.Yani ehliyetsiz araç kullanan biri hapis yatmaz.Ayrıca idari işlem uygulanmaz,suç duyurusunda bulunulmaz.Hem araç ruhsat sahibi,hem de yaşı ne olursa olsun aracı ehliyetsiz kullanan kişi maddi para cezası alır.

Ancak ehliyetsiz araç kullanan kişi herhangi bir kazaya karışırsa,hele hele ölümlü bir kazaya karışırsa çok ciddi yaptırımları vardır.Hatta araç sahibine bile ciddi yaptırımlar uygulanıyor.Kaza da kusur kimde olursa olsun, ehliyetsiz araç kullanıyorsanız suç tamamen sizin oluyor.Bu durumda hem hapis cezası hem de adli işlemlerle karşılaşabilirsiniz.Alkollü ya da ehliyetsiz araç kullanan kişilere devlet kesinlikle imtiyaz tanımıyor.Allah korusun birine çarpıp öldürseniz,%100 kabahatli sizsiniz.Hem hapis cezası,hem tazminat hem de ciddi şekilde maddi cezalarla karşılaşacaksınız.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.