MEB'de üst düzey atamalar!

Resmi Gazete'de yayımlanan atama haberlerine göre, Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne Nazif YILMAZ ve Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Bülent ÇİFTCİ atandı.

MEB'de üst düzey atamalar!
05 Mayıs 2016 Perşembe 10:30

Bugün yayımlanan 5 Mayıs 2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmi Gazete'de Milli Eğitim Bakanlığı'na ait üst düzey atamalar da yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama haberlerine göre, Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne Nazif YILMAZ ve Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Bülent ÇİFTCİ atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na ait üst düzey atamalara ilişkin 5 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararlar şu şekildedir:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/159


1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne Nazif YILMAZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakam yürütür.

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/189


1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Bülent ÇİFTCİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.
Nazif YILMAZ Kimdir?

1971 yılında Kayseri – Develi’de doğdu. Lise öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi’nde (1988), lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde (1993) tamamladı. Lisans eğitimi sırasında hafızlık yaptı.
 
Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda tamamladı. Halen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı’nda “İmam-Hatip Liselerinde Kur’an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı” adlı doktora tez çalışması devam etmektedir.
 
2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.
 
İş Deneyimi: 

15 Ekim 2012 tarihinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanı oldu.  Bir süre Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanlığına da vekâlet etti.

2010-2012 yıllarında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde İmam Hatip Liseleri Eğitim Koordinatörü olarak iki yıl görev yaptı.

2011-2012 öğretim yılında Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Meslek Dersleri öğretmenliği yaptı.

2009-2010 öğretim yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak Arapça dersleri verdi.

2008-2009 öğretim yılında MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İHL Meslek Dersleri kitap yazım komisyonunda görev yaptı.

2005 yılında İstanbul-Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne tayin oldu.

1998-1999 yıllarında Sivas - Gemerek ve Yeniçubuk’ta asker öğretmen olarak görev yaptı.

1995 yılında İstanbul-Sultanbeyli İmam Hatip Lisesi’ne, İHL meslek dersleri öğretmeni olarak atandı.

1993-1995 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Bulgaristan Şumnu İmam Hatip Lisesine Meslek Dersleri öğretmeni ve yurt yöneticisi olarak görevlendirildi.
 
Sivil Toplum Kuruluşları Çalışmaları:

2002-2012 yıllarında Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi’nde imam hatip liselerinde eğitimin kalite ve niteliğini artırmaya yönelik gerçekleştirilen komisyon çalışmalarını koordine etti ve faaliyetlerde yer aldı.

2002-2012 yıllarında Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi’nde İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Öğretim Programları değerlendirme, geliştirme ve materyal hazırlama çalışmalarında bulundu.

2006-2012 yıllarında Ensar Vakfı’nda ilahiyat ön lisans ve İLİTAM öğrencilerine yönelik eğitim seminerleri veren “Ensar Enstitüsü” nün kuruculuğunu ve koordinatörlüğünü yürüttü.

2002-2012 yıllarında İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği ÖNDER’de imam hatip liseleri öğretmenleri komisyon çalışmalarını yürüttü ve yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Bu çerçevede İHL öğretmenlerinin mesleki bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımı için ilgili STK’larla konferanslar, sempozyumlar, çalıştaylar, komisyon çalışmaları ve zümre toplantılarının organizasyonları gerçekleştirdi.

2007-2008 yıllarında bir süre İstanbul Müftülüğü İstişare Heyeti Üyeliğinde bulundu. Beşiktaş Ihlamur Kur’an kursunda öğrencilerine eğitim seminerleri verdi.

2002-2008 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip liselerinde uygulanan “Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri” projesinde formatör öğretmen olarak görev yaptı. Bu çerçevede imam hatip liselerinde ve eğitim kurumlarında anne-baba-çocuk eğitimi seminerleri verdi.

2010-2013 yıllarında başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde Kur’an Kursu öğreticilerine ve din görevlilerine yönelik gerçekleştirilen hizmet içi eğitim çalışmalarında seminerler verdi.
 
AB Projeleri Kapsamındaki Çalışmaları: 

2006-2007 yıllarında AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından kabul edilen “Din Eğitim ve Öğretiminde Teknik ve Metotların Mesleki Uygulamalar ve Avrupa Boyutunda İncelenmesi” projesinde katılımcı olarak Bulgaristan’da Sofya, Rusçuk, Şumnu, Filibe şehirlerinde ortaöğretim kurumlarında ve üniversitelerde inceleme ve gözlemlerde bulundu.

2007-2008 yıllarında AB eğitim projeleri kapsamında “Mesleki Eğitimde Teknolojilerin Kullanımı ve Yeni Eğitim Materyallerinin Avrupa Boyutunda İncelenmesi” konulu projenin hazırlanması çalışmasına katıldı. Proje kapsamında Avusturya’nın başkenti Viyana’da ortaöğretim kurumları ve üniversitelerde incelemelerde bulundu.
 
Akademik Çalışmalar ve Bildiriler: 

İmam Hatip Liseleri Kur’an-ı Kerim Dersi Program Geliştirme Çalışmaları ve Alternatif Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı, Komisyon, Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, 2004.

Peygamberimizin Öğretim İlke ve Yöntemleri, DKAB Öğretmenleri Sempozyumu, İstanbul, 2008.

Din Hizmetlerinde Verimlilik ve Kalite, YECDER I. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu, İstanbul, 2009.

Öğretmenlik Sanatının Sırları, İGEDER Öğretmenim Sempozyumu I, İstanbul, 2009.

Kur’an-ı Kerim Öğretiminde Yöntem ve Teknikler, Etkili Din Öğretimi, Tidef Yayınları, İstanbul, 2010.

1984’ten Bugüne İmam Hatip Liseleri Kur’an-ı Kerim Dersi Öğretim Programlarının Gelişim Süreci, II. Kıraat Çalıştayı Bildirisi, İstanbul, 2010.

Yaz Kur’an Kurslarında Eğitim-Öğretim Etkinlikleri ve Model Uygulamalar, Yaz Kur’an Kursları Sempozyumu, Erzurum, 2010.

Nuzûlünün 1400. Yılında Din Hizmetleri Çerçevesinde Kur’an’ın Anlamıyla Buluşmak, YECDER II. Din Görevlileri Sempozyumu, İstanbul, 2011.

Öğrenci Merkezli Arapça Öğretimi (Etkinlikler-Model Uygulamalar), İHL’lerde Arapça Öğretimi Sempozyumu, İstanbul, 2011.

Kur’an-ı Kerim Öğretiminde Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Metotları ve Nitelikli Eğitim, İmam Hatip Liseleri Kur’an-ı Kerim Öğretmenleri Zirvesi, İstanbul 2012.

İmam Hatip Liselerinde Kur’an Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Kur’an Öğretmenleri Zirvesi Bildirisi, İstanbul, 2012.

Din Eğitimi ve Din Hizmeti Veren Kurumlar Arasında İşbirliği ve Ortak Projeler; Camiler-İlahiyat Fakülteleri-İmam Hatip Liseleri-Kur’an Kursları, (İrfan Üstündağ ile birlikte) YECDER III. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu, İstanbul, 2012.

Kur’an Öğretiminde Lafız ve Mânâ Bütünlüğü, YECDER IV. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu, İstanbul, 2013.
 
Yayımlanmış Eserleri: 


Çocuklar için “Benim Güzel Dinim” Serisi 1-4, Erkam Yayınları, Faruk Salman ve Doç. Dr. Recep Özdirek’le birlikte, İstanbul, 2007.

Yaz Kur’an Kurslarında Eğitimde Kalite Rehberi, DEM Yayınları, Alpaslan Durmuş’la birlikte, İstanbul, 2007.

Milli Eğitim Bakanlığı İmam Hatip Liseleri Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Lise 1-2, Faruk Salman’la birlikte, İstanbul, 2007.

Millî Eğitim Bakanlığı ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve ortaöğretim kurumları Seçmeli Kur’an-ı Kerim Ders Kitapları (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. sınıflar/ komisyon)

Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının tamamındaki Kur’an-ı Kerim dersleri için hazırlanan İnteraktif Kur’an Öğretim Materyali (www.eba.gov.tr/kuranuygulamasi) Genel Yayın Koordinatörlüğü, Süleyman Kablan ile birlikte, Ankara 2014.

İmam Hatip Liselerinde Meslek Dersleri Öğretimi Nasıl Olmalı? DEM Yayınları, Metin yazarlığı ve yayın editörlüğü; Hulusi Yiğit’le birlikte, İstanbul, 2008.

İnteraktif CD destekli Tecvit ve Kur’an-ı Kerim Öğretim Seti, Elif-Bâ ve 3 CD, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Faruk Salman ve Nihat Morgül’le birlikte, İstanbul, 2009.

Kısa Elif-Bâ, DEM Yayınları, Faruk Salman ve Nihat Morgül’le birlikte, İstanbul, 2009.
Bülent ÇİFTCİ Kimdir?

1975 yılında Giresun / Şebinkarahisar’a bağlı Yedikardeş Köyünde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Şebinkarahisar’da tamamladı. Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden 1997 yılında mezun oldu. 1997 yılından itibaren Bursa’da farklı okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yurt Dışında görevlendirildi. 2007-2012 yılları arasında Suudi Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu’nda öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında, Müsteşar Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirildi. Aynı yıl Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Grup Başkanlığı görevine atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Müsteşar Özel Kalem Müdürlüğünü yürütürken 20 Ocak 2016 tarihi itibari ile Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Felsefe alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber