Pamukkale Üniversitesi 19 Temizlik Personeli Alımı Yapacak

Pamukkale Üniversitesi 26 Sürekli İşçi Personel Alımı Yapacak, Pamukkale Üniversitesi iş başvurusu, Pamukkale Üniversitesi Temizlik görevlisi Personel Alımı Yapacak Detaylar Haberde..

Pamukkale Üniversitesi 19 Temizlik Personeli Alımı Yapacak
09 Aralık 2019 Pazartesi 20:07

Pamukkale Üniversitesi 19 Sürekli İşçi Personel Alımı Yapacak

Pamukkale Üniversitesi 19 Sürekli İşçi Personel Alımı Yapacak, Pamukkale Üniversitesi  iş başvurusu, Pamukkale Üniversitesi  Temizlik görevlisi Personel Alımı Yapacak Detaylar Haberde..

Türkiye İş Kurumu DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

İş İlan No (00005294584)
Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar.
Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Eski Hükümlü" veya "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar
başvurabilir.

Yayınlanma Tarihi: 09.12.2019
  Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı
 Son Başvuru Tarihi 13.12.2019

 İşveren Statüsü Kamu  Pozisyon 19
Genel Hususlar ve Özel Şartlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
A) Genel Hususlar:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il
müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr
(https://esube.iskur.gov.tr) internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş
yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü
sonuna kadar uzatılacaktır.
2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş
arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda
geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı
eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi
taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir.
Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış
olan adayların müracaatları kabul edilecektir.
4) EKPSS’ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru
yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri
kabul edilmeyecektir.
5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek
seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
6) KPSS/EKPSS’ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en
eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer
mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep
sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu
kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil
olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak
sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim
durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve
kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun
internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar
listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.
10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve
kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine
posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet
edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi
statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi
taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus
Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde
değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum
ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.
13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe
alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları
saklıdır.
B) Özel Hususlar:
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel
Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı
olmak.
2. Başvuru süresinin son günü itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak,
Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun
cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar,
cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile
durumlarını belgelendirenleri,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya
16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik
hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör
olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede
yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri, ifade eder.
4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
6. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak
yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.
7. Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında
reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç
edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
8. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri
çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.
9. Sınava Müracaat edebilmek için Denizli ilinde ikamet ediyor olmak.
10. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
11. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
12. Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru
yapabilecektir.
ÇALIŞMA YERİ
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimler. (Denizli/Merkez ve Acıpayam, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal,
Çameli, Çardak, Çivril, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas ilçelerinde olmak üzere görevlendirilebilirler.)

KURA İŞLEMLERİ
1- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer
aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için
noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü
sınava tabi tutulacaktır.
2- Kura çekilişi, ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle gerçekleştirilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından, açık iş
sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve yedek adaylar belirlenecektir. Kura İşlemleri noter huzurunda 26/12/2019
tarihinde saat 14:00 de Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi Konferans
Salonunda yapılacaktır.
3- Kura sonucu belirlenen adaylar, Pamukkale Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.pau.edu.tr/personel)
yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.
*Sözlü sınav yeri, tarihi ve işe alım süreci ile ilgili duyurular Pamukkale Üniversitesi resmi web sayfasında
(http://www.pau.edu.tr/personel) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak
atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Temizlik Görevlisi
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim
Seviyesi : İlköğretim
En Fazla Öğrenim
Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Cinsiyet Yaş
Erkek 18- -35 (13.12.2001 - 09.12.1984 tarihleri arasında doğan kişiler)
Kadın 18- -35 (13.12.2001 - 09.12.1984 tarihleri arasında doğan kişiler)
Kura Bilgileri
Kura Yeri : Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu
Kura Tarihi : 26.12.2019
Kura Saat Dilimi : 14:00 - 15:00
Çalışma Adresi Bilgisi
Çalışma Adresi : Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimler. (Denizli/Merkez ve Acıpayam,
Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar,
Tavas ilçelerinde olmak üzere görevlendirilebilirler.)
20100 DENİZLİ MERKEZ
DENİZLİ / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkamet
İlçeleri
: MERKEZEFENDİ , BOZKURT/DENİZLİ , BEYAĞAÇ , BAKLAN , PAMUKKALE ,
SERİNHİSAR , HONAZ , BEKİLLİ , BABADAĞ , TAVAS , SARAYKÖY , KALE/DENİZLİ
, GÜNEY , DENİZLİ MERKEZ , ÇİVRİL , ÇARDAK , ÇAMELİ , ÇAL , BULDAN ,
ACIPAYAM

Diğer Bilgiler
İş ilanında aranan şartların tamamını taşıdığımı, aksi takdirde sorumluluğun tarafıma ait olacağını, ilan şartlarını
taşımıyor olmama rağmen beyanım nedeniyle işverene gönderilmek üzere oluşturulan nihai listeye girmiş olmam
halinde Kurumun nihai listeden çıkartma yetkisi bulunduğunu kabul/taahhüt ederim.

UYARILAR
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALIYORSANIZ DİKKAT!

1. Haklı bir nedene dayanmaksızın belirtilen tarihe kadar yapılan çağrıya cevap vermeyen veya görüşmeye gitmeyenlerin işsizlik
ödeneği kesilmektedir.
2. Önerilen işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödeneği kesilmekte tekrar başlatılmamaktadır.
SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ DİKKATİNE!
1. Haklı bir nedene dayanmaksızın belirtilen tarihe kadar önerilecek işe / programa yönlendirilmek üzere yapılan çağrıya cevap
vermeyen veya çağrı sonrasında görüşmeye gitmeyenlerin, bu durumun üçüncü kez tekrarı halinde nakdî düzenli sosyal yardımları
bir yıl süreyle kesilecektir.
2. Önerilen işi / programı haklı bir nedene dayanmaksızın üçüncü kez reddedenlerin nakdî düzenli sosyal yardımları bir yıl süreyle
kesilecektir.
* Kamu taleplerine başvuru yaparken sitemize üyelik başvurusu sırasında beyan ettiğiniz adres ile Adres Kayıt Sisteminde yer alan
adresiniz farklı ise Adres Kayıt Sistemindeki adresiniz dikkate alınacaktır.
Türkiye İş Kurumu © 2019

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber