Konya müdürlük atama sonuçları açıklandı

Konya İl MEM müdürlük atama sonularını açıkladı. 2016 yılı Konya ili müdürlük atama sonuç listesi haberimizde.

Konya müdürlük atama sonuçları açıklandı
25 Haziran 2016 Cumartesi 08:32

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2016 yılı müdürlük atama sonuçlarını resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile açıkladı. Konya İL MEM tarafından açıklanan 2016 yönetici müdürlük atama sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz. 2016 yılı müdür görevlendirme kapsamında müdür atama sonuç listesi haberimizde. 


 

S.N.

Adı Soyadı

Başvuru Tipi

Alanı

Puanı

Yerleştiği Kurum

1

MEHMET AZĠZ ANĠK

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

60,188

KONYA/MERAM (749996) MERAM BEYBES ġEHĠT ÖĞRETMEN HÜSEYĠN YAVUZ ĠLKOKULU

2

MUSTAFA EVCAN

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

59,68

KONYA/KARATAY (760645) HEDĠYE-MEHMET ALĠ UZMAN  ĠLKOKULU

3

SONER KOÇ

Müdür

Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik

59,063

KONYA/SELÇUKLU (750299) ĠMKB MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ

4

TURGAY TATLI

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

57,735

KONYA/MERAM (728452) MERAM KOZAĞAÇ KONYA ESNAF SANATKARLAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ĠLKOKULU

5

AYġE SARI

Müdür

Okul Öncesi Öğrt

57,598

KONYA/SELÇUKLU (963933) MELĠKġAH ANAOKULU

6

CAFER ÖZER

Müdür

Din Kült. ve Ahl.Bil.

57,455

KONYA/SELÇUKLU (728082) HOCACĠHAN ORTAOKULU

7

MEHMET YALVAÇ

Müdür

Din Kült. ve Ahl.Bil.

57,43

KONYA/MERAM (759597) YILDIZ KIZ ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ

8

ZEKĠ TURHAN

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

57,323

KONYA/MERAM (746132) MERAM MEHMET-KADĠR ÖZGÜZAR ĠLKOKULU

9

MEHMET FATĠH ER

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

56,515

KONYA/MERAM (728188) HANEFĠ AYTEKĠN ĠLKOKULU

10

AHMET ĠYĠBĠLDĠREN

Müdür

Kimya/Kimya Teknolojisi

56,17

KONYA/MERAM (218133) KONYA- MERAM FEN LĠSESĠ

11

ĠSMAĠL ÇETĠN

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

55,683

KONYA/ÇELTĠK (362286) HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ

12

RAMAZAN ĠPEK

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

55,658

KONYA/MERAM (728400) MERAM GÖDENE ĠLKOKULU

13

FATMA ġANLI

Müdür

Okul Öncesi Öğrt

55,635

KONYA/KARATAY (974515) KARATAY VĠLAYETLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ ANAOKULU

14

HASAN ER

Müdür

Motorlu Araçlar Teknolojisi

55,4

KONYA/EREĞLĠ (759765) FATĠH MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ

15

ARĠF ALPAY SELÇUK

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

55,175

KONYA/YUNAK (729759) ATATÜRK ĠLKOKULU

16

FERDĠ ECE

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

55,025

KONYA/MERAM (728211) HATUNSARAY ĠLKOKULU

17

AHMET RESUL YILDIZ

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

55,003

KONYA/KARATAY (729475) SARAÇOĞLU AHMET HAġHAġ ĠLKOKULU

18

AHMET ALĠ ÇĠFCĠ

Müdür

Din Kült. ve Ahl.Bil.

54,755

KONYA/SELÇUKLU (749188) ġEMS-Ġ TEBRĠZĠ KIZ ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ

19

BEKĠR ÇĠNÇĠK

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

54,625

KONYA/KADINHANI (729400) MUSA UĞUR ĠLKOKULU

20

MEHMET EMĠN YAVUZ

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

54,388

KONYA/YUNAK (729762) MERKEZ AKSEMSEDDIN ĠLKOKULU

21

ABDULLAH YILMAZ

Müdür

Sosyal Bilgiler

54,258

KONYA/MERAM (750602) NECĠP FAZIL KISAKÜREK ĠMAM HATĠP ORTAOKULU

22

ĠSMAĠL ORS

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

53,925

KONYA/EREĞLĠ (729421) KONYA EREĞLĠ AYVATLAR  ĠLKOKULU

23

RAMAZAN AKÇAKAYA

Müdür

Din Kült. ve Ahl.Bil.

53,6

KONYA/SELÇUKLU (728255) ĠMKB ORTAOKULU

24

ġABAN YILMAZ

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

53,56

KONYA/BEYġEHĠR  (730964)  DOĞANBEY ĠLKOKULU

25

BAKĠ ĠNANÇ

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

53,478

KONYA/GÜNEYSINIR (729324) KARASINIR ĠLKOKULU

26

CELALEDDĠN CĠNGÖZ

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

53,475

KONYA/ÇUMRA (728845) ICERĠCUMRA MĠTHAT PASA  ĠLKOKULU

27

AHMET AZĠZ GÖK

Müdür

Türk Dili ve Edebiyatı

53,385

KONYA/SELÇUKLU (760021) MAHMUD CELALEDDĠN ÖKTEN ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ

28

HAYATĠ ÖZKAN

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

53,008

KONYA/EREĞLĠ (760119) ZÜBEYDE ĠġERĠ ĠLKOKULU

29

HÜSEYĠN ÇETĠNKAYA

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

52,645

KONYA/BEYġEHĠR (759156) ġEHĠT HASAN METLĠ ĠLKOKULU

30

ZAFER SONEL

Müdür

BiliĢim Teknolojileri

52,285

KONYA/SELÇUKLU (758895) ATATÜRK MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ

31

ÖZKAN BÜYÜKSU

Müdür

Motorlu Araçlar Teknolojisi

52,065

KONYA/KADINHANI (177291) KADINHANI MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ

32

MAHMUT AġKIN

Müdür

Ġngilizce

51,753

KONYA/ILGIN (746114) ILGIN ĠMAM HATĠP ORTAOKULU

33

ERDEM ġĠRĠN

Müdür

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik

51,578

KONYA/SEYDĠġEHĠR (309124) MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

34

BAYRAM BĠÇER

Müdür

Ġ.H.L. Meslek Dersleri

51,54

KONYA/SELÇUKLU (757318) SELÇUKLU BELEDĠYESĠ ĠMAM HATĠP ORTAOKULU

35

HÜSEYĠN ERÇĠN

Müdür

BiliĢim Teknolojileri

51,145

KONYA/BEYġEHĠR (175733) ġEHĠT NAZIM BEY MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ

36

ABDULLAHNUR KAPLAN

Müdür

Rehberlik

51,055

KONYA/KARATAY (760846) KARATAY ÖZEL EĞĠTĠM MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ (OKULU)

37

ECVET ERKOÇ

Müdür

Tarih

51,048

KONYA/EREĞLĠ (967658) EREĞLĠ FEN LĠSESĠ

38

DURMUġ ALĠ ERGÜVEN

Müdür

Özel Eğitim

50,833

KONYA/MERAM (747340) KOZAĞAÇ ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BĠRLĠĞĠ ÖZEL EĞĠTĠM UYGULAMA MERKEZĠ II. KADEME

39

KEMALETTĠN YILDIRIM

Müdür

Türk Dili ve Edebiyatı

50,793

KONYA/KARATAY (746252) ĠSMĠL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ

40

MUZAFFER UĞUR

Müdür

Din Kült. ve Ahl.Bil.

50,788

KONYA/SELÇUKLU (752460) SELÇUKLU BELEDĠYESĠ ORTAOKULU

41

HALĠL ĠBRAHĠM TOPBAġ

Müdür

Teknoloji ve Tasarım

50,655

KONYA/SELÇUKLU (748069) SELÇUKLU ÖĞRETMEN FATMA MENEKġE ÖZEL EĞĠTĠM Ġġ UYGULAMA MERKEZĠ (OKULU)

42

ĠSMAĠL ÖZMEN

Müdür

Din Kült. ve Ahl.Bil.

50,655

KONYA/MERAM (752416) ĠBRAHĠM ETHEM ĠMAM HATĠP ORTAOKULU

43

ALĠ OSMAN KUZGUN

Müdür

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

50,63

KONYA/MERAM (729379) HATUNSARAY ORTAOKULU

44

ALĠ ELER

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

50,485

KONYA/AKÖREN (728409) GAZĠ MUSTAFA KEMAL ĠLKOKULU

45

MEHMET TURAN

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

50,37

KONYA/MERAM (728177) GÜNEYDERE ĠLKOKULU

46

FATĠH ALTUN

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

50,325

KONYA/KULU (729522) FATĠH ĠLKOKULU

47

SERDAR KAYMAZ

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

50,285

KONYA/ILGIN (735986) ILGIN AĞALAR ġEHĠT MURAT DOĞRU ĠLKOKULU

48

HACI KERPĠÇ

Müdür

Coğrafya

50,173

KONYA/SARAYÖNÜ (325779) SARAYÖNÜ MEHMET-EMĠNE AKDOĞAN ANADOLU LĠSESĠ

49

FETTAH OLUKCU

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

50,15

KONYA/KARAPINAR (736033) SAZLIPINAR ĠLKOKULU

50

ALĠ KARAKAYA

Müdür

Din Kült. ve Ahl.Bil.

50,075

KONYA/KARAPINAR (971287) ÖGRETMEN EVĠ VE AKġAM SANAT OKULU

51

ÖMER CANDAN

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

49,948

KONYA/KADINHANI (735863) HACIMEHMETLĠ NUR-PA A.ġ. ĠLKOKULU

52

HÜSEYĠN VARAN

Müdür

Sosyal Bilgiler

49,808

KONYA/BEYġEHĠR (758972) MEHMET AKĠF ERSOY ĠMAM HATĠP ORTAOKULU

53

MEHMET TOPUZ

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

49,553

KONYA/AKġEHĠR (759719) SÜLEYMANġAH ĠLKOKULU

54

CELAL BĠCAN

Müdür

Ġ.H.L. Meslek Dersleri

49,408

KONYA/SEYDĠġEHĠR (963224) SEYDĠġEHĠR SALĠHA-MEHMET ULAġAN MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ

55

ABDULLAH ÖZER

Müdür

El San.Tek./El Sanatları

49,395

KONYA/EREĞLĠ (747256) EREĞLĠ ġEHĠT MUSTAFA YURTER ÖZEL EĞĠTĠM MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ (OKULU)

56

ABDULLAH TUNÇEZ

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

49,368

KONYA/YUNAK (731032) HURSUNLU ĠLKOKULU

57

KAFĠYE YÜCEL

Müdür

Okul Öncesi Öğrt

49,333

KONYA/EREĞLĠ (758973) EREĞLĠ BELEDĠYESĠ ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU

58

GÜLTEN ERKOÇ

Müdür

Tarih

49,23

KONYA/EREĞLĠ (760235) EREĞLĠ KIZ ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ

59

LOKMAN AKÇAY

Müdür

Din Kült. ve Ahl.Bil.

48,838

KONYA/KULU (759450) KULU KIZ ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ

60

MUSTAFA TUNCER CESUR

Müdür

Türk Dili ve Edebiyatı

48,375

KONYA/ILGIN (177158) ILGIN FAKI YAPI MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ

61

MERYEM ÇĠFTCĠ

Müdür

Okul Öncesi Öğrt

48,333

KONYA/KARATAY (760492) YAġAR DOĞU ANAOKULU

62

MUHAMMED ACIYAN

Müdür

Din Kült. ve Ahl.Bil.

48,32

KONYA/MERAM (728073) YAVUZ SULTAN SELĠM ORTAOKULU

63

OSMAN VURAL

Müdür

Sosyal Bilgiler

48,005

KONYA/ÇELTĠK (736126) MERKEZ ĠMAM HATĠP  ORTAOKULU

64

ABDULLAH TUNÇEZ

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

47,398

KONYA/AKġEHĠR (730467) AKġEHĠR ALTUNTAġ ATATÜRK ĠLKOKULU

65

NAZIM ÜNVER

Müdür

Din Kült. ve Ahl.Bil.

47,233

KONYA/MERAM (729119) ÇOMAKLI TALĠP KAHRAMAN ORTAOKULU

66

FERHAT BÜYÜKBALKAN

Müdür

Mobilya ve Ġç Mekan Tasarımı

47,133

KONYA/DOĞANHĠSAR (176464) DOĞANHĠSAR MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ

67

MUHAMMET ALĠ KALAY

Müdür

Fizik

46,918

KONYA/KADINHANI (964121) KADINHANI ZEKĠ ALTINDAĞ ANADOLU LĠSESĠ

68

METĠN ÖZ

Müdür

Metal Teknolojisi

46,853

KONYA/SEYDĠġEHĠR (178115) SEYDĠġEHĠR LEMAN-KADĠR PARILTI MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ

69

MURAT ġEN

Müdür

Türk Dili ve Edebiyatı

46,803

KONYA/SARAYÖNÜ (323386) SARAYÖNÜ LADĠK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ

70

HÜSEYĠN MUCUK

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

46,728

KONYA/CĠHANBEYLĠ (736753) SENĠHA BELGĠN ĠLKOKULU

71

RAMAZAN DEMĠR

Müdür

Sosyal Bilgiler

46,528

KONYA/CĠHANBEYLĠ (749063) YENĠCEOBA ĠMAM HATĠP ORTAOKULU

72

ONUR YILMAZ

Müdür

Matematik

46,498

KONYA/ÇELTĠK (751563) ÇELTĠK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ

73

MEHMET UNCUOĞLU

Müdür

Din Kült. ve Ahl.Bil.

45,955

KONYA/KARAPINAR (760520) MEVLANA ĠMAM HATĠP ORTAOKULU

74

HALİL ÖKSÜZOĞLU

Müdür

Din Kült. ve Ahl.Bil.

45,188

KONYA/SEYDĠġEHĠR (973719) SEYDĠġEHĠR FEN LĠSESĠ

75

İBRAHİM ABBAS KILIÇ

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

45

KONYA/ÇUMRA (736804) ÜÇHÜYÜK ĠLKOKULU

76

LEYLA ERDOĞAN

Müdür

Okul Öncesi Öğrt

44,933

KONYA/AKġEHĠR (963521) AKġEHĠR NENE HATUN ANAOKULU

77

RAMAZAN EKĠCĠ

Müdür

Ġlköğretim Matematik Öğr.

44,875

KONYA/SARAYÖNÜ (746121) SARAYÖNÜ ĠMAM HATĠP ORTAOKULU

78

AKAN KILINÇKAYA

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

44,32

KONYA/KULU (729622) TAVġANCALI YUNUS EMRE ĠLKOKULU

79

UĞUR KARAMAN

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

44,085

KONYA/ALTINEKĠN (728275) YENĠCE ĠLKOKULU

80

SERKAN KARA

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

43,945

KONYA/KULU (729581) YAVUZ SELĠM ĠLKOKULU

81

FATĠH MEHMET YĠĞĠTOĞLU

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

43,933

KONYA/TAġKENT (214409) HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ

82

RAMAZAN SAYDAM

Müdür

Sosyal Bilgiler

43,915

KONYA/KARAPINAR (744396) FEVZĠ PAġA ORTAOKULU

83

MUAMMER YERLĠKAYA

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

43,895

KONYA/TAġKENT (735893) AVġAR ĠLKOKULU

84

AHMET GÜLHAN

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

43,873

KONYA/CĠHANBEYLĠ (736826) ĠNSUYU ĠLKOKULU

85

YAKUP ÖZSU

Müdür

Halıcılık Kursu

43,85

KONYA/ALTINEKĠN (214375) HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ

86

FARUK DAL

Müdür

Din Kült. ve Ahl.Bil.

43,545

KONYA/CĠHANBEYLĠ (736784) YAPALI CĠHAT KORA ĠLKOKULU

87

MUDDALĠP GÖÇGEN

Müdür

Sosyal Bilgiler

43,405

KONYA/BEYġEHĠR  (730127) ĠHSAN  KABADAYI ORTAOKULU

88

MURAT SARI

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

43,39

KONYA/CĠHANBEYLĠ (736739) GÜNYÜZÜ ĠLKOKULU

89

RAZĠYE ġENTÜRK

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

43,355

KONYA/MERAM (728150) GÖKYURT ĠLKOKULU

90

MEVLÜT PARLAYICI

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

43,29

KONYA/GÜNEYSINIR (308501) HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ

91

SELÇUK KARABAY

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

43,193

KONYA/ILGIN (728912) ÇAVUġÇUGÖL ATATÜRK ĠLKOKULU

92

ABDULLAH DOĞDU

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

42,808

KONYA/KULU (729549) KULU MÜTAġ ĠLKOKULU

93

ġENOL SÖYLEYĠCĠ

Müdür

Sosyal Bilgiler

42,44

KONYA/SEYDĠġEHĠR (744548) KESECĠK ORTAOKULU

94

MUSTAFA CUMHUR AYDINLIOĞLU

Müdür

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

42,128

KONYA/ÇUMRA (743927) ALĠBEYHÜYÜĞÜ CUMHURĠYET ORTAOKULU

95

RAMAZAN ġATIR

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

42,083

KONYA/AKġEHĠR (730548) ORTAKÖY CUMHURĠYET  ĠLKOKULU

96

AHMET YILDIZ

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

42,055

KONYA/KADINHANI (735862) KADINHANI ÖRNEKÖY ġEHĠT MEHMET YILDIRIM ĠLKOKULU

97

HASAN DAMGACIOĞLU

Müdür

Türkçe

42,04

KONYA/KULU (744491) YAZIÇAYIR ORTAOKULU

98

EYUP ARICI

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

41,705

KONYA/SEYDĠġEHĠR (738881) GEVREKLĠ ġEHĠT MEHMET ALTINBAĞ ĠLKOKULU

99

KENAN YILDIZ

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

41,48

KONYA/SEYDĠġEHĠR (738871) KETENLĠ ĠLKOKULU

100

MEHMET DĠNÇ

Müdür

Felsefe

41,033

KONYA/AHIRLI (973394) AKKĠSE MUSTAFA KEMAL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ

101

ÖMER KABUL

Müdür

Metal Teknolojisi

40,8

KONYA/BOZKIR (751757) LOKMAN HEKĠM MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ

102

HALĠL ĠBRAHĠM CANLI

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

40,64

KONYA/CĠHANBEYLĠ (736858) HODOĞLU ĠLKOKULU

103

EMRAH GÜNAYDIN

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

40,518

KONYA/EREĞLĠ (731119) KONYA EREĞLĠ BELKAYA FATĠH ĠLKOKULU

104

MUSTAFA SEYHAN

Müdür

Felsefe

40,41

KONYA/TAġKENT (751362) ġEHĠT ÖĞRETMEN ABDURRAHMAN NAFĠZ ÖZBAĞRIAÇIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU  LĠSESĠ

105

MEHMET ÖZDEMĠR

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

39,975

KONYA/KARAPINAR (736045) ĠSLĠK ĠLKOKULU

106

EYÜP PINARBAġI

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

39,898

KONYA/KULU (729609) TAVSANÇALI 100.YIL ĠLKOKULU

107

HÜSEYĠN SAĞDIÇ

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

39,703

KONYA/SEYDĠġEHĠR (738906) SEYDĠġEHĠR TOKĠ ĠLKOKULU

108

YASĠN BÜLBÜL

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

39,325

KONYA/AKġEHĠR (730486) ÇAMLI ġEHĠT YAġAR SOYLU   ĠLKOKULU

109

MEHMET ADIGÜZEL

Müdür

Coğrafya

39,01

KONYA/HADĠM (971283) ÖĞRETMEN EVĠ VE AKġAM SANAT   OKULU

110

CANER URKAN

Müdür

Teknoloji ve Tasarım

38,87

KONYA/KULU (729654) KOZANLI 75.YIL BĠROL POLAT ORTAOKULU

111

MEHMET ALĠ GÜVEN

Müdür

Tarih

38,865

KONYA/KADINHANI (751561) ATA ĠÇĠL MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ

112

ĠBRAHĠM ġĠMġEK

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

38,803

KONYA/ÇUMRA (736799) TÜRKMENKARAHÜYÜK ĠLKOKULU

113

DURMUġ  ALĠ DUYURUCU

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

38,8

KONYA/ALTINEKĠN (728264) CUMHURĠYET ĠLKOKULU

114

ĠSMAĠL MARAL

Müdür

Türkçe

38,34

KONYA/ALTINEKĠN (759176) AKINCILAR ĠMAM HATĠP  ORTAOKULU

115

BAYRAM KIRMIZIGÜL

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

38,33

KONYA/BOZKIR (728451) HACILAR ĠLKOKULU

116

ġENER ÖZCAN

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

38,315

KONYA/AKÖREN (214351) HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ

117

EMRAH TUNCER

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

37,538

KONYA/ÇUMRA (736795) BÜYÜKAġLAMA ĠLKOKULU

118

ÖZDEN YALÇIN

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

37,48

KONYA/KARAPINAR (736037) KESMEZ ĠLKOKULU

119

ÜMÜT SALBUR

Müdür

Tarih

37,44

KONYA/KARAPINAR (963226) KARAPINAR HACI OSMAN ARI MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ

120

RAMAZAN AVCI

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

37,215

KONYA/TAġKENT (735967) ÇETMĠ ĠHSAN YAZICI ĠLKOKULU

121

AYġE BAYER

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

36,918

KONYA/ALTINEKĠN  (738481) DEDELER ĠLKOKULU

122

MUHAMMET ALĠ GEDĠK

Müdür

Teknoloji ve Tasarım

36,575

KONYA/BEYġEHĠR (738484) H.M.SÜHEYLA DOĞU ORTAOKULU

123

ABDULLAH KOÇAK

Müdür

Türk Dili ve Edebiyatı

36,42

KONYA/BOZKIR (972100) BOZKIR MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ

124

MUHAMMET ARSLAN

Müdür

Ġngilizce

35,9

KONYA/ILGIN (735987) ÇAVUġCUGÖL ATATÜRK ORTAOKULU

125

ERHAN ÖKSÜZ

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

35,745

KONYA/KULU (730794) TUZYAKA ĠLKOKULU

126

YAġAR KARAARSLANOĞLU

Müdür

Metal Teknolojisi

35,555

KONYA/HÜYÜK (746268) KIRELĠ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU  LĠSESĠ

127

HACI TUĞRUL BURAN

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

35,298

KONYA/KULU (729631) KOZANLI CUMHURĠYET ĠLKOKULU

128

MESUT DURMUġ

Müdür

Ġlköğretim Matematik Öğr.

35,215

KONYA/KARAPINAR (744440) DURAN SEZER ORTAOKULU

129

VEDAT YILDIRIM

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

35,035

KONYA/KULU (746120) KARACADAĞ ġEHĠT YÜCEL TAġ ĠLKOKULU

130

ġAHĠN BAĞCI

Müdür

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

34,92

KONYA/ÇUMRA (743916) ALEMDAR ORTAOKULU

131

HÜSEYĠN AKYOL

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

34,455

KONYA/HADĠM (736003) MERKEZ  ĠLKOKULU

132

HÜSEYĠN KORKMAZ

Müdür

Ġlköğretim Matematik Öğr.

34,08

KONYA/YUNAK (729756) ĠNÖNÜ ORTAOKULU

133

HASAN GÖKHAN CAN

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

32,953

KONYA/ALTINEKĠN (760772) AKINCILAR FATĠH  ĠLKOKULU

134

ĠBRAHĠM TÜRKMENOĞLU

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

32,73

KONYA/CĠHANBEYLĠ (728384) TASPINAR ESENTEPE  ĠLKOKULU

135

YALÇIN TEKġEN

Müdür

Sosyal Bilgiler

32,263

KONYA/CĠHANBEYLĠ (743896) PINARBAġI AġIR GÖKMEN ORTAOKULU

136

MUSTAFA BĠLGĠN

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

32,183

KONYA/KADINHANI (735869) ÇEġMECĠK VALĠ KEMAL KATITAġ ĠLKOKULU

137

YUSUF ÇETĠNKAYA

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

31,618

KONYA/KULU (730799) KIRKPINAR ĠLKOKULU

138

CEYHUN TAġKIN

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

31,458

KONYA/TUZLUKÇU (729829) ġEHĠT CEMALETTĠN ġEKERCĠ  ĠLKOKULU

139

ALĠ GÜMÜġDAL

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

31,29

KONYA/AHIRLI (728092) AKKĠSE ATATÜRK ĠLKOKULU

140

ġENDAL ġĠRECĠ

Müdür

Sosyal Bilgiler

30,52

KONYA/HÜYÜK (744196) ĠLMEN MEHMET BAġER ORTAOKULU

141

HARUN YILMAZ

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

30,308

KONYA/BOZKIR (728492) KĠLDERE  ĠLKOKULU

142

RAMAZAN SARI

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

29,865

KONYA/KULU (730787) YAZIÇAYIR ĠLKOKULU

143

SÜLEYMAN BAĞ

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

29,71

KONYA/ALTINEKĠN  (738607)  AKINCILAR ĠLKOKULU

144

AHMET BAHġĠ

Müdür

Teknoloji ve Tasarım

28,75

KONYA/KADINHANI (729543) OSMANCIK ERTUĞRUL GAZĠ ORTAOKULU

145

DURMUġ ATALAY

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

26,86

KONYA/KADINHANI (729454) ATLANTI GAZĠ ĠLKOKULU

146

FERYAT ÇELĠK

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

26,445

KONYA/EMĠRGAZĠ (738656) ĠKĠZLĠ ĠLKOKULU

147

OSMAN ÇELĠK

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

24,745

KONYA/ALTINEKĠN (728223) OĞUZELĠ ĠLKOKULU

148

KADĠR KAYA

Müdür

Ġ.H.L. Meslek Dersleri

24,058

KONYA/KULU (760115) MEHMET AKĠF ERSOY ĠMAM HATĠP ORTAOKULU

149

ALĠ ĠHSAN ÖZTÜRK

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

23,915

KONYA/KADINHANI (729532) KOLUKISA OSMANOĞULLARI ĠLKOKULU

150

SEMĠH DEMĠR

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

23,588

KONYA/CĠHANBEYLĠ (728418) KARABAĞ 75.YIL  ĠLKOKULU

151

RAFET YAZ

Müdür

Mobilya ve Ġç Mekan Tasarımı

23,535

KONYA/ÇELTĠK (746263) GÖKPINAR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ

S.N.

Adı Soyadı

Başvuru Tipi

Alanı

Puanı

Yerleştiği Kurum

152

ERġAN KOCABAġ

Müdür

Sınıf Öğretmenliği

21,025

KONYA/CĠHANBEYLĠ (728373) TAġPINAR ġEHĠT ÜMĠT PAYDAġ ĠLKOKULU

153

NEDĠM YAĞIZ

Müdür

Ġlköğretim Matematik Öğr.

18,238

KONYA/CĠHANBEYLĠ (728242) KARABAĞ HATĠPOĞLU ÖMER AKARSEL ORTAOKULU


Yöneticilik görev süresi dolan idareciler veya il içi isteğe bağlı yer değiştirme ile öğretmen olarak atananların ayrılış başlayış işlemleri yapıldıktan sonra   Müdür  olarak  atandıkları kuruma  başlayış  işlemleri  gerçekleştirilecektir.
loading...

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber