İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri Seminer Programları Haziran 2017

İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri Öğretmenlerinin Mesleki Çalışma Seminer Programı Belli Oldu. Öğretim Programı ve  Kazanımlarla İlgili Çalışmalar ve mesleki çalışma programları merak ediliyor. 28-29-30 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleşecek seminer programlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri Seminer Programları Haziran 2017
14 Haziran 2017 Çarşamba 13:50

Öğretmenlerin seminer programı belli oldu. 28, 29 ve 30 Haziran'da mesleki çalışma olacak.Din Kültürü ve ahlak Bilgisi Öğretmenleri ve İmam Hatip Ortaokul, Liseleri 3 haftalık seminer programları belli oldu. 12 Haziran 2017 tarihinde başlayan seminerler programlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN 2017 DÖNEMİ  MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

A.    PROGRAMIN DAYANAĞI:

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

B.     PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ: Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi, Arapça öğretmenleri ile Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında görev yapan bütün branşlardaki öğretmenler.

C.    PROGRAMIN AMAÇLARI:

1.    Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği artırmak,

2.    Yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve muhtevasını müzakere etmelerini sağlamak,

3.    Eğitim-öğretim sürecinin sistemli bir şekilde değerlendirmesini yaparak bir sonraki yıl için ön hazırlık çalışmalarına zemin hazırlamak,

4.    Derslerin öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili öğretmenlerin karşılıklı bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirmelerini sağlamak,

5.    Öğretmenlerin işbirliği halinde derslerin öğretimi ile ilgili yeni öğretim materyalleri hazırlamalarına, geliştirmelerine destek olmak ve bu kapsamda EBA'ya materyal göndermede farkındalık oluşturmak,

6.    Öğretmenlerin eğitim öğretimde karşılaşılan sorunları tespit etmelerini ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamaktır.

D.    PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR:

1.      Haziran 2017 Mesleki Çalışmalar Programı, 2016-2017 Öğretim yılı için derslerin değerlendirilmesi, öğretim programlarının değerlendirilmesi ve müzakereleri, eğitim ortamları ve fiziki imkanların iyileştirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimi, öğrencilerin akademik başarıları,  sosyal, kültürel etkinliklere katılımı, çevreyle ve paydaşlarla kurumsal işbirliğinin geliştirilmesi, izleme ve değerlendirme ile ilgili çalışmalar, öneriler, karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm önerileri üzerine planlanmıştır.

2.      Mesleki çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde uygulanması hususunda il/ilçe milli eğitim müdürlükleri (Din Öğretimi Birimleri) ve okul müdürlükleri sorumludur. Bu konuda gerekli tedbirler alınacak, çalışmaların yapılacağı okul ve/veya salonlar önceden ilan edilecektir.

3.      Mesleki çalışmaların iyi planlanması için ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinde "Haziran 2017 Mesleki Çalışmalar Koordinasyon Kurulu" oluşturulacaktır. Mesleki Çalışmalar Koordinasyon Kurulu'nda 1 (bir)  imam hatip lisesi müdürü, 1 (bir)  imam hatip ortaokulu müdürü, 1 (bir)  meslek dersleri öğretmeni, sayısal derslerden 1 (bir)  öğretmen, sözel derslerden 1 (bir)  öğretmen, yabancı dil derslerinden 1 (bir) öğretmen ve 1 (bir) DKAB öğretmeni yer alacaktır.

4.      Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, mesleki çalışmalarını İKİNCİ HAFTASINDA kendi okullarında değil, il ve ilçe müdürlüklerince oluşturulan mesleki çalışma gruplarına katılarak yapacaklardır.

5.      Eğitim öğretim yılı sonu itibariyle yapılan öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve benzeri toplantılar, "Okulların Programı" için ayrılan günlerde yapılacaktır.

6.      Mesleki çalışmalar çalışma takvimine uygun olarak katılımcılar arasından bir başkan ve raportör seçilecektir.

7.      İlköğretim veya Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri gruplarında, başkanın yönetiminde tabloda verilen başlıklar bağlamında konuları müzakere edecek ve müzakere konuları raportörler tarafından kayda geçirilecektir. Grupların sayısı 25'i geçince ikiye bölünecek ve gruplar eşitlenecektir.

8.      Anadolu İmam Hatip Liselerinde ve İmam Hatip Ortaokullarında Mesleki Çalışmalarda BİRİNCİ HAFTA müzakere edilecek konular dinogretimi.meb.gov.tr adresinden temin edilen "Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi" üzerine bütün branşlardaki öğretmenlerle olacaktır. Okullardan gelen ve uygun görülen öneriler Genel Müdürlükçe hazırlanan Vizyon Belgesinin ilgili bölümlerine eklenecektir.

9.      Vizyon Belgesinde yer alan başlıkların müzakeresinde okullarımızdan iyi örneklerin sergilendiği dinogretimiokullar.meb.gov.tr adresi de ziyaret edilecektir. Vizyon belgesindeki her bir ana başlık çerçevesinde değerlendirmeler veya yeni ve özgün öneriler raportörler tarafından tek bir dosyada yine aynı başlıklar altında kayda geçirilecektir. Bu kapsamda müzakerelerde; vizyon belgesinde yer alan "akademik gelişim", "mesleki gelişim", "değerler eğitimi ve sanatsal, sportif ve sosyal kültürel etkinlikler", "öğretmenler ve eğitim yöneticileri bağlamındaki çalışmalar", "çevre ile işbirliği", "eğitim ortamları ve fiziki imkanların iyileştirilmesi", "izleme ve değerlendirme" başlıkları değerlendirmeye alınacaktır.

10.  Raportör tarafından kayda geçirilen yeni ve özgün öneriler arasından uygun görülenler, halen 15 ilde pilot uygulaması yapılan ve 2017-2018 öğretim yılında ise 81 ilde uygulanacak olan Kalite Takip Sistemine (KTS) esas teşkil eden "Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi"ne eklenecektir.

11.  Mesleki çalışmalar programı kapsamında okullarda hazırlanan raporlar tablolarda verilen konu başlıklarına göre çalışmalara katılım sonrası il/ilçe mesleki çalışmalar koordinasyon kurulu tarafından okullardan ve ilçelerden gelen raporlar birleştirilerek tek bir dosyada bir araya getirilerek raporlaştırılacaktır.

12.  Aynı okuldaki farklı komisyonların raporları tek bir dosyada birleştirilecektir. Tabloda verilen başlıklar üzerinden farklı farklı oluşturulan raporların herhangi bir özetleme veya kısaltma yapmaksızın birleştirmesi sırasıyla;

a.       Önce okul ya da DKAB grubu adı verilen bir word dosyasında,

b.      Sonra İlçe müdürlüğünde ilçe adı verilen bir word bir dosyasında,

c.       Sonra da İl müdürlüğünde il adı verilen bir word dosyasında bir araya getirilecektir. Sonuçta Genel Müdürlüğümüze çalışmanın yapıldığı ilin adı verilen tek bir Word dosyası iletilmiş olacaktır. Dosyalarda görseller olmayacaktır.  

13.  Değerlendirme raporları, il milli eğitim müdürlükleri Din Öğretimi Birimi tarafından Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne ait dogm.izleme@meb.gov.tr adresine elektronik ortamda il adı verilen tek bir word dosyası halinde en geç 30 Haziran 2017 tarihine kadar gönderilecektir. Tek bir word dosyasında gönderilmeyen çalışmalar kabul edilmeyecektir.

14.  Haziran 2017 Mesleki çalışma programı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü web adresinden de temin edilecektir.

Danışma ve İletişim: Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

1.      Zeynep OLGUN- Tel: (0312) 413 35 53- e-mail:   zolgun@meb.gov.tr

2.      Dr. Mehmet Murat KARAKAYA- Tel: (0312) 413 35 04-  muratkarakaya@meb.gov.tr

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE BÜTÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

12 - 30 HAZİRAN 2017

(Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça)                                                                                                                                       

  

BİRİNCİ HAFTA

  

  

Tarih

  

  

Çalışma Zamanı

  

  

Katılımcılar

  

  

Eğitim Görevlileri

  

  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

12.06.2017

  

Pazartesi

  

  

09.00-09.45

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

Okul Müdürleri

  

  

Mesleki   çalışma programı hakkında bilgilendirme

  

  

10.00-10.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

Doç.   Dr. Yusuf TEKİN

  

MEB Müsteşarı

  

  

Yıl   sonu değerlendirme konuşması

  

(EBA   üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.)

  

  

10.30-12.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

     

  

2016-   2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı.

  

  

13.06.2017

  

Salı

  

  

09.30-12.30

  

  

Din Kültürü ve Ahlak   Bilgisi, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve   Arapça Öğretmenleri

  

     

  

Görev Yapılan   Okulların Programına Uyulacak

  

  

14.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

     

  

Görev Yapılan   Okulların Programına Uyulacak

  

  

15.06.2017

  

Perşembe

  

  

09.30-12.30

  

     

  

Görev Yapılan   Okulların Programına Uyulacak

  

  

16.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

     

  

Görev Yapılan   Okulların Programına Uyulacak

  

                                                                                                

  

İKİNCİ   HAFTA

  

Öğretim Programı ve   Kazanımlarla İlgili Çalışmalar

  

Bu bölümde; 2016-2017 Öğretim   yılı için derslerin değerlendirilmesi, derslerin öğretim programlarının genel   amaçları, temel becerileri ve kazanımları değerlendirilecektir. Programda yer   alan üniteler, konular, ünite kazanımları, açıklamaları, kazanımların nasıl   işleneceği, derslerin öğretiminde hangi yöntem, teknik ve metotların   kullanılabileceği ve bir örnek ders işlenişinin nasıl olacağı karşılıklı   müzakere edilecektir.

  

BU BÖLÜM İLÇE   MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLEDİĞİ OKULLARDA VEYA SALONLARDA   YAPILACAKTIR.

  

Aynı   ilçede görev yapan öğretmenlerin ortak katılımı ile yapılacak, farklı   okullardaki öğretmenlerin bir araya gelmesi sağlanacak, sadece bir okulun   öğretmenleri ile kendi okullarında yapılmayacaktır.

  

  

Tarih

  

  

Çalışma Zamanı

  

  

Katılımcılar

  

  

Eğitim Görevlileri

  

  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

19.06.2017

  

Pazartesi

  

  

09.30-12.30

  

  

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,   Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça   Öğretmenleri

  

  

İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri   veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

  

  

Peygamberimizin   Hayatı (5-12) (Yeni)

  

  

20.06.2017

  

Salı

  

  

09.30-12.30

  

  

Kur'an-ı Kerim (5-12) (Mevcut)

  

Seçmeli Arapça (Ortaokul - Lise) (Yeni)

  

  

21.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

  

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi   (Mevcut)

  

Temel Dini Bilgiler (Yeni)

  

(Ortaokul İslam 1-2, Ortaöğretim   İslam 1-2)

  

  

22.06.2017

  

Perşembe

     

  

09.30-12.30

  

  

İlgili dersler açısından okullarda   eğitim ortamları ve fiziki imkanların iyileştirilmesi, öğretmenlerin mesleki   gelişimi, izleme ve değerlendirme çalışmaları müzakere edilmesi.

  

(dinogretimi.meb.gov.tr   - dinogretimiokullar.meb.gov.tr)

  

     

23.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

  

Öğrencilerin akademik   başarıları,  sosyal, kültürel   etkinliklere katılımı, çevreyle ve paydaşlarla işbirliği alanları ile ilgili   konuların müzakere edilmesi

  

(dinogretimi.meb.gov.tr - dinogretimiokullar.meb.gov.tr)

  

                                                                      

  

ÜÇÜNCÜ HAFTA

  

  

Tarih

  

  

Çalışma Zamanı

  

  

Katılımcı

  

  

Eğitim Görevlileri

  

  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

28.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

  

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı   Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça Öğretmenleri

  

  

Okul   müdürlükleri tarafından planlanacaktır

  

  

Araştırmacı öğretmen   etkinlikleri:

  

Bakanlığımızca yayınlanan   Milli Eğitim dergisinin farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html) her öğretmenin kendi alanıyla ilgili okuyacağı   bir makaleye ilişkin sunum yapması

  

  

29.06.2017

  

Perşembe

  

  

09.30-12.30

     

  

Kişisel ve mesleki gelişim planı yapılması   (Stephen R. Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı ve benzeri kitapların   okunup tartışılarak her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki gelişim   önceliklerini belirlemesi

  

  

30.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

  

Mesleki Gelişim Çalışması:

  

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların incelenerek   bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması (Örnek kitap listesi üzerinden   tartışılacaktır.)

  

İMAM HATİP ORTAOKULLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ İLE ARAPÇA ÖĞRETMENLERİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

12 - 30 HAZİRAN 2017

(Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça)

                                                                                                                                               

  

BİRİNCİ   HAFTA
 
Bu bölüm okullarda gerçekleştirilecek ve imkan   dahilinde bütün öğretmenlerle ortak çalışılacaktır.

  

Bu   Bölümde; Eğitim - öğretimde niteliğin arttırılması, öğrencilerin akademik,   mesleki, sosyal, kültürel, sportif ve sanat yönlerinin geliştirilmesi,   yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimi, paydaşlarla işbirliği, izleme ve   değerlendirme ilgili konular müzakere edilecektir. Bu konularla ilgili   değerlendirmeler, görüş ve öneriler kaydedilecektir.

  

  

Tarih

  

  

Çalışma Zamanı

  

  

Katılımcılar

  

  

Eğitim Görevlileri

  

  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

12.06.2017

  

Pazartesi

  

  

09.00-09.45

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

Okul Müdürleri

  

  

Mesleki   çalışma programı hakkında bilgilendirme

  

  

10.00-10.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

Doç.   Dr. Yusuf TEKİN

  

MEB Müsteşarı

  

  

Yıl   sonu değerlendirme konuşması

  

(EBA   üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır)

  

  

10.30-12.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

     

  

2016-   2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı.

  

  

13.06.2017

  

Salı

  

  

09.30-12.30

  

  

Din Kültürü ve Ahlak   Bilgisi, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve   Arapça Öğretmenleri

  

     

  

Okulların   Programlarına Uyulacaktır

  

  

14.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

     

  

Anadolu   İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi'nin Müzakeresi
  (Bkz: dinogretimi.meb.gov.tr- dogm.meb.gov.tr)

  

  

15.06.2017

  

Perşembe

  

  

09.30-12.30

  

     

  

Anadolu İmam Hatip Liseleri ve   İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi'nin Müzakeresi
  (Bkz: dinogretimiokullar.meb.gov.tr)

  

  

16.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

     

  

Okulların   Programlarına Uyulacaktır

  

                                                                                                

  

İKİNCİ   HAFTA

  

Öğretim Programı ve   Kazanımlarla İlgili Çalışmalar

  

Bu   bölümde; 2016-2017 Öğretim yılı için derslerin değerlendirilmesi, derslerin   öğretim programlarının genel amaçları, temel becerileri ve kazanımları   değerlendirilecektir. Programda yer alan üniteler, konular, ünite   kazanımları, açıklamaları, kazanımların nasıl işleneceği, derslerin   öğretiminde hangi yöntem, teknik ve metotların kullanılabileceği ve bir örnek   ders işlenişinin nasıl olacağı karşılıklı müzakere edilecektir

  

  

Tarih

  

  

Çalışma Zamanı

  

  

Katılımcılar

  

  

Eğitim Görevlileri

  

  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

19.06.2017

  

Pazartesi

  

  

09.30-12.30

  

  

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,   Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça   Öğretmenleri

  

  

İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri   veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

  

  

Peygamberimizin   Hayatı (5-12) (Yeni)

  

  

20.06.2017

  

Salı

  

  

09.30-12.30

  

  

Arapça   (Mevcut)

  

  

21.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

  

Kur'an-ı Kerim (5-12) (Mevcut)

  

  

22.06.2017

  

Perşembe

     

  

09.30-12.30

  

  

Temel Dini Bilgiler (Yeni)

  

(İslam   1-2, İmam Hatip Ortaokulu 5-8)

  

     

23.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

  

Din   Kültürü ve Ahlak Bilgisi (4-12) (Mevcut)

  

                                                                      

  

ÜÇÜNCÜ HAFTA

  

  

Tarih

  

  

Çalışma Zamanı

  

  

Katılımcı

  

  

Eğitim Görevlileri

  

  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

28.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

  

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı   Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça Öğretmenleri

  

  

Okul   müdürlükleri tarafından planlanacaktır

  

  

Araştırmacı öğretmen   etkinlikleri:

  

Bakanlığımızca yayınlanan   Milli Eğitim dergisinin farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html) her öğretmenin kendi alanıyla ilgili okuyacağı   bir makaleye ilişkin sunum yapması

  

  

29.06.2017

  

Perşembe

  

  

09.30-12.30

        

  

Kişisel   ve mesleki gelişim planı yapılması (Stephen R. Covey'in Etkili İnsanların 7   Alışkanlığı veya benzeri kitapların okunup tartışılarak her öğretmenin kendi   kişisel ve mesleki gelişim önceliklerini belirlemesi

  

  

30.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

  

Mesleki Gelişim Çalışması:

  

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların incelenerek   bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması

  

(Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır)

  

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ ve ARAPÇA ÖĞRETMENLERİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

12 - 30 HAZİRAN 2017

(Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Siyer, Hadis, Fıkıh, Tefsir, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Arapça, Mesleki Arapça, Dinler Tarihi, İslam Kültür ve Medeniyeti, Akaid, Kelam)

                                                                                                                                               

  

BİRİNCİ   HAFTA
 
Bu bölüm okullarda gerçekleştirilecek ve okuldaki   bütün öğretmenlerle ortak çalışılacaktır.

  

Bu   Bölümde; Eğitim - öğretimde niteliğin arttırılması, öğrencilerin akademik,   mesleki, sosyal, kültürel, sportif ve sanat yönlerinin geliştirilmesi,   yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimi, paydaşlarla işbirliği, izleme ve   değerlendirme ilgili konular müzakere edilecektir. Bu konularla ilgili   değerlendirmeler, görüş ve öneriler kaydedilecektir.

  

  

Tarih

  

  

Çalışma Zamanı

  

  

Katılımcılar

  

  

Eğitim Görevlileri

  

  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

12.06.2017

  

Pazartesi

  

  

09.00-09.45

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

Okul Müdürleri

  

  

Mesleki   çalışma programı hakkında bilgilendirme

  

  

10.00-10.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

Doç.   Dr. Yusuf TEKİN

  

MEB Müsteşarı

  

  

Yıl   sonu değerlendirme konuşması.

  

(EBA   üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır)

  

  

10.30-12.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

     

  

2016-   2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı.

  

  

13.06.2017

  

Salı

  

  

09.30-12.30

  

  

Kur'an-ı Kerim, Temel   Dini Bilgiler, Siyer, Hadis, Fıkıh, Tefsir, Hitabet ve Mesleki Uygulama,   Arapça, Mesleki Arapça, Dinler Tarihi, İslam Kültür ve Medeniyeti, Akaid,   Kelam Öğretmenleri

  

     

  

Okulların   Programlarına Uyulacaktır

  

  

14.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

     

  

Anadolu   İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi'nin Müzakeresi
  (Bkz: dinogretimi.meb.gov.tr- dogm.meb.gov.tr)

  

  

15.06.2017

  

Perşembe

  

  

09.30-12.30

  

     

  

Anadolu İmam Hatip Liseleri ve   İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi'nin Müzakeresi
  (Bkz: dinogretimiokullar.meb.gov.tr)

  

  

16.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

     

  

Okulların   Programlarına Uyulacaktır

  

                                                                                                

  

İKİNCİ HAFTA

  

  

Tarih

  

  

Çalışma Zamanı

  

  

Katılımcılar

  

  

Eğitim Görevlileri

  

  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

19.06.2017

  

Pazartesi

  

  

09.30-12.30

  

  

Kur'an-ı Kerim, Temel Dini   Bilgiler, Siyer, Hadis, Fıkıh, Tefsir, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Arapça,   Mesleki Arapça, Dinler Tarihi, İslam Kültür ve Medeniyeti, Akaid, Kelam Öğretmenleri

  

  

İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri   veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

  

  

Kur'an-ı   Kerim, Tefsir

  

  

20.06.2017

  

Salı

  

  

09.30-12.30

  

  

Temel   Dini Bilgiler, Fıkıh, Hitabet ve Mesleki Uygulama

  

  

21.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

  

Siyer,   Hadis, İslam Kültür ve Medeniyeti

  

  

22.06.2017

  

Perşembe

     

  

09.30-12.30

  

  

Akaid,   Kelam, Dinler Tarihi

  

     

23.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

  

Arapça   ve Mesleki Arapça

  

                                                                      

  

ÜÇÜNCÜ HAFTA

  

  

Tarih

  

  

Çalışma Zamanı

  

  

Katılımcı

  

  

Eğitim Görevlileri

  

  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

28.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

  

Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler,   Siyer, Hadis, Fıkıh, Tefsir, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Arapça, Mesleki   Arapça, Dinler Tarihi, İslam Kültür ve Medeniyeti, Akaid, Kelam Öğretmenleri

  

  

Okul   müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

  

  

Araştırmacı öğretmen etkinlikleri:

  

Bakanlığımızca yayınlanan   Milli Eğitim dergisinin farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html) her öğretmenin kendi alanıyla ilgili okuyacağı   bir makaleye ilişkin sunum yapması

  

  

29.06.2017

  

Perşembe

  

  

09.30-12.30

     

  

Mesleki Gelişim Çalışması:

  

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların incelenerek   bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması

  

(Örnek kitap listesi üzerinden   tartışılacaktır)

  

  

30.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

  

Kişisel   ve mesleki gelişim planı yapılması (Stephen R. Covey'in Etkili İnsanların 7   Alışkanlığı vea benzeri kitapların okunup tartışılarak her öğretmenin kendi   kişisel ve mesleki gelişim önceliklerini belirlemesi

  

İMAM HATİP ORTAOKULLARI VE ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ BÜTÜN BRANŞ ÖĞRETMENLERİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

12 - 30 HAZİRAN 2017

( İlgili Derslerin Alanları: Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil, Spor Dersleri ve Sanat Dersleri)

                                                                                                                                               

  

BİRİNCİ   HAFTA
 
Bu bölüm okullarda gerçekleştirilecek ve okuldaki   bütün öğretmenlerle ortak çalışılacaktır.

  

Bu   Bölümde; Eğitim - öğretimde niteliğin arttırılması, öğrencilerin akademik,   mesleki, sosyal, kültürel, sportif ve sanat yönlerinin geliştirilmesi,   yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimi, paydaşlarla işbirliği, izleme ve   değerlendirme ilgili konular müzakere edilecektir. Bu konularla ilgili   değerlendirmeler, görüş ve öneriler kaydedilecektir.

  

  

Tarih

  

  

Çalışma Zamanı

  

  

Katılımcılar

  

  

Eğitim Görevlileri

  

  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

12.06.2017

  

Pazartesi

  

  

09.00-09.45

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

Okul Müdürleri

  

  

Mesleki   çalışma programı hakkında bilgilendirme

  

  

10.00-10.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

  

Doç.   Dr. Yusuf TEKİN

  

MEB Müsteşarı

  

  

Yıl   sonu değerlendirme konuşması.

  

(EBA   üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır)

  

  

10.30-12.30

  

  

Tüm Öğretmenler

  

     

  

2016-   2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı.

  

  

13.06.2017

  

Salı

  

  

09.30-12.30

  

  

Fen Bilimleri, Sosyal   Bilimler, Yabancı Dil, Spor Dersleri ve Sanat Dersleri Öğretmenleri

  

     

  

Okulların   Programlarına Uyulacaktır

  

  

14.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

     

  

Anadolu   İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi'nin Müzakeresi
  (Bkz: dinogretimi.meb.gov.tr- dogm.meb.gov.tr)

  

  

15.06.2017

  

Perşembe

  

  

09.30-12.30

  

     

  

Anadolu İmam Hatip Liseleri ve   İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi'nin Müzakeresi
  (Bkz: dinogretimiokullar.meb.gov.tr)

  

  

16.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

     

  

Okulların   Programlarına Uyulacaktır

  

                                                                                                            

  

İKİNCİ   HAFTA

  

Öğretim Programı ve  Kazanımlarla İlgili Çalışmalar

Bu   bölümde; 2016-2017 Öğretim yılı için derslerin değerlendirilmesi, derslerin   öğretim programlarının genel amaçları, temel becerileri ve kazanımları   değerlendirilecektir. Programda yer alan üniteler, konular, ünite   kazanımları, açıklamaları, kazanımların nasıl işleneceği, derslerin öğretiminde   hangi yöntem, teknik ve metotların kullanılabileceği ve bir örnek ders   işlenişinin nasıl olacağı karşılıklı müzakere edilecektir.

  

  

Tarih

  

  

Çalışma Zamanı

  

  

Katılımcılar

  

  

Eğitim Görevlileri

  

  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

19.06.2017

  

Pazartesi

  

  

09.30-12.30

  

  

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler,   Yabancı Dil, Spor Dersleri ve Sanat Dersleri Öğretmenleri

  

     

  

Her   Bir Alandaki İlgili Derslerin Programlarının ve Yöntem-Tekniklerinin   Müzakeresi

  

  

20.06.2017

  

Salı

  

  

09.30-12.30

  

     

  

Her   Bir Alandaki İlgili Derslerin Programlarının ve Yöntem-Tekniklerinin   Müzakeresi

  

  

21.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

     

  

Her   Bir Alandaki İlgili Derslerin Programlarının ve Yöntem-Tekniklerinin   Müzakeresi

  

  

22.06.2017

  

Perşembe

     

  

09.30-12.30

  

     

  

Her   Bir Alandaki İlgili Derslerin Programlarının ve Yöntem-Tekniklerinin   Müzakeresi

  

     

23.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

     

  

Her   Bir Alandaki İlgili Derslerin Programlarının ve Yöntem-Tekniklerinin   Müzakeresi

  

                                                                      

  

ÜÇÜNCÜ HAFTA

  

  

Tarih

  

  

Çalışma Zamanı

  

  

Katılımcı

  

  

Eğitim Görevlileri

  

  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

  

  

28.06.2017

  

Çarşamba

  

  

09.30-12.30

  

  

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler,   Yabancı Dil, Spor Dersleri ve Sanat Dersleri Öğretmenleri

  

  

Okul   müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

  

  

Araştırmacı öğretmen etkinlikleri:

  

Bakanlığımızca yayınlanan   Milli Eğitim dergisinin farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html) her öğretmenin kendi alanıyla ilgili okuyacağı   bir makaleye ilişkin sunum yapması

  

  

29.06.2017

  

Perşembe

  

  

09.30-12.30

     

  

Mesleki Gelişim Çalışması:

  

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların incelenerek   bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması

  

(Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır)

  

  

30.06.2017

  

Cuma

  

  

09.30-12.30

  

  

Kişisel   ve mesleki gelişim planı yapılması: (Stephen R. Covey'in Etkili İnsanların 7   Alışkanlığı ve benzeri kitapların okunup tartışılarak her öğretmenin kendi   kişisel ve mesleki gelişim önceliklerini belirlemesi)

  


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber