Hayırsız Evlat! Hayırsız Eş

Hayırsız Evlat! Hayırsız Eş SÖzleri ve yazısı hayırlı eş ile mükemmel bir makale hayırsız eş erkek kadın nasıl olur ne demek ?

Hayırsız Evlat! Hayırsız Eş
18 Ağustos 2020 Salı 04:07

Allah'ın Razı Olduğu Evlilik Nasıldır?

Hiç şüphe yok ki dünya, bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Geçici bir konak, imtihan edileceğimiz geçici bir mekandan başka bir şey değildir bu dünya hayatı. Her şey, asıl hedef, ahiret yurdumuz için imtihan soruları mesabesindedir. ‘Dünya ahiretin tarlasıdır' buyuran Peygamberimiz, bu Hadis-i Şerifinde elbette, güzel şeyler ekin ki güzel şeyler biçesiniz demektedir.
Bir imtihan yurdu olan bu dünyada, imtihanı daha kuvvetli geçebilmenin en güçlü adresi şüphe yok ki ailelerdir. Bizler için ‘muhkem' bir kale olan aile yuvaları, üzerinde en çok titizlik göstermemiz gereken yerlerdir. Zira aile kavramının çözüldüğü bir toplum çökecek, bu da ahiret yurdumuzu tehlikeye sokacaktır.
Aile kavramı yıkılmaya çalışılıyor!
Uzun yıllardır sistemli bir şekilde aile kavramı yıpratılmaya çalışılıyor. özellikle televizyon dizileri aracılığıyla bu yıkımı artırarak sürdürüyorlar. Devlet tarafından aileden sorumlu bir devlet bakanlığı kurulmasına rağmen aile mefhumumun içini hızla boşaltılıp, toplumsal huzurun tek kalesi olan aileyi yıkmaya çalışıyorlar.
Elbette bu yıkımda hepimizin payı var. Yıllardır, ‘özgür kız'lardan söz edip durduk. çağdaşlaşma adına, ahlak ve maneviyatın kökünü kuruttuk. Şimdi de ahlaksız yetişen nesilden, annesini döven çocuklardan yakınıp duruyoruz.
Eşlerin arasına kim giriyor?
Kitle iletişim araçları “mahrem” bir köşe bırakmadı. önce eşler arasındaki eşitlikten söz ettik, sonra da hayatın müşterekliğinden. Allah'ın ne söylediğine kulağımızı kapattığımız için, kendi uydurduğumuz yalanlarla bu günlere geldik. Artık en ufak tartışmada boşanma ile sonuçlanan ‘naylon' evlilikler yapılıyor.
Ahlak ve maneviyatı hızla çöken bir toplumda, tek korunak ve güven ortamı; ailedir. Bütün olumsuz gelişmelere rağmen, hala ahlak değerlerini korumak ve eski güzel günlere geri çevirmek mümkün… İslam, dünya ve ahiret saadeti için, yeni yuva kuracak gençlere ve yeni kurulmuş ailelere yapmaları gereken her şeyi anlatıyor. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vesellem, Allah'ın sevdiği eşlerin özelliklerini bizlere öğretiyor.
‘Dindar olanı seç!'
Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Bir kadınla dört özelliği için evlenilir; malı, soyu, güzelliği ve dini için… Siz dindar olanını seçin.”
Bu sebeple olmalı ki, ailenin kuruluşundan itibaren dikkat edilecek ana konular Sevgili Peygamber'imizin mübarek hadis-i şeriflerinde açıklanmıştır. Bunlardan bir kaçına işaret etmek gerekiyor. Peygamberimizin hadisi; eş seçiminde dikkate alınan dört unsuru, vakıayı tespit çerçevesinde saymaktadır. “Vakıayı tespit” demek, insanlar arasında adet olanı, olduğu gibi dile getirmek demektir. Yoksa “siz de öyle yapın” anlamında değildir.
Nitekim Efendimiz açıkça Müslümanlara, eş seçiminde “dindar olanı” tercih etmelerini tavsiye etmiştir.
Güzelliğin, zenginliğin ve soyluluğun hem geçici hem de olumsuz gelişmelere ve didişmelere gebe nitelikler olduğu binlerce kez tecrübe edilmiştir. Ancak “dindarlık”, bütün beşeri ve dünyevi özellik ve niteliklerin özünde ve ötesinde, her türlü şart altında faydası görülecek ve kendisiyle mutlu olunabilecek bir vasıftır. Dindar eş ve aile bazılarının sandığı gibi sadece sıkıntılı zamanlar için değil, mutlu ve sevinçli zamanlar için de aynı derecede gerekli ve geçerlidir.
‘Kim biriyle parası için evlenirse, Allah onu fakir kılar'
Peygamberimizin şu hadisine dikkat etmemiz gerekir; “Kim bir kadınla sadece soyu, şerefi ve itibarı için evlenirse, Allah o kimseyi zelil eder. Kim bir kadınla sadece malından dolayı evlenirse, Allah onu fakir kılar. Kim de gözünü haramdan korumak, ırz ve namusunu muhafaza etmek, akrabası ile ilişkilerini devam ettirmek için evlenirse, Allah bu evliliği iki taraf için de hayırlı ve uğurlu kılar.”
Eşi, kişi için göz aydınlığıdır
“Rabbimiz! Bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar ver” (Furkan Suresi 25/74) Ayetinde ‘göz aydınlığı' diye nitelenenler öncelikle dindar eşlerdir. Huy güzelliği ‘dindarlık' ile desteklenmesi halinde, sürekli mutluluk sebebi olur. Bu da göz aydınlığının ta kendisidir.
Müminlerin en olgunu
Tercihini ve seçimini dindar eşten yana kullanması istenen Müslüman erkeklere, Hz. Peygamber şu gerçeği de hatırlatmıştır; “Müminlerin en olgunu, ahlakı en güzel olanlardır. Sizin en hayırlılarınız kadınlarına karşı hayırlı olanlarınızdır.”
Eşitlik değil, sadakat ve itaat
Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem, ailedeki denge, huzur ve mutluluğu sağlamak için, rivayet edilen bir hadiste hanımlara da şu gerçeği hatırlatmıştır: “Şayet ben bir insanın bir başkasına secde etmesini emredecek olsaydım, hanımın kocasına secde etmesini emrederdim” [Ebu Davud]
Bu hadis üslup ve vurgu olarak ailedeki huzurun “sadakat ve itaat” noktasında toplandığını göstermektedir.
Ebedi kurum; aile yuvası
İnkar edilemez bir gerçektir ki, herkes evinde rahat eder. Evler ve aileler birbirlerine tahammül etmesini bilen sadakat ve feragat sahibi eşler sayesinde huzur yuvası olabilir.
Bu sebeple “aile yuvasını” geçici hevesleri tatmin ocağı olarak değil, sonuçları itibariyle öteki dünyaya uzanan, oradaki hayatın şeklini tayin eden “ebedi bir kurum” olarak görmek gerekmektedir. Böylesi bir bakış açısına sahip eşlerden oluşan aileler, daha doğrusu “dindar aileler” dünya için olduğu kadar gerçek istikbal için de güven kaynağıdır.
Dünyada elde etmek için gayret gösterilecek üç kıymet
Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem, İbn Mace'de geçen bir hadisinde, dünyada elde edilmesi için gayret gösterilmeye değer bulduğu kıymetleri; “Şükreden gönül, zikreden dil ve ahiret işlerinde kocasına yardımcı olan dindar hanım” olarak bildirmiştir.
Tavsiye hem erkeklere hem kadınlara!
Şu önemli hususu belirtmekte fayda var ki dindar eş seçimini tavsiye eden hadisler, dindar kişileri de arkadaş edinmeyi öncelikle teşvik etmiş olmaktadır. Ayrıca burada erkeklere yönelik olarak söylenmiş olan ‘dindar olanı seç' tavsiyesi, aslında ve doğal olarak, hanımlara da yöneliktir. Allah'ın Resulü, onlara da evlenecekleri erkeklerde öncelikle ‘dindarlık' vasfını aramalarını tavsiye etmiştir.

HAYIRSIZ EVLAT

Önümde yazılmayı bekleyen bir yığın konu var. Fakat bir dostumun gönderdiği bir resim beni derinden etkiledi.

Resim bir noktada önemli olmayabilirdi, fakat bir babanın yüreğinden kopan bir haykırış, diğer adı ile serzeniş nasıl yürek parçalamazdı ki? Bu yüzden bütün konuları bir kenara bırakıp bu konuyu yazmaya karar verdim.

Eğer müsadeniz olursa, iki hikaye ile başlamak istiyorum.

TAHTA ÇANAK

Bu hemen hemen hepimizin aşina olduğu, belki de ilkokul kitaplarında okuduğumuz bir hikayedir.

O hikaye şöyle başlıyordu özetle:

Bir çocuk, eline keseri alır ve bir tahta parçasını yontmaya başlar.

Babası:

– Ne yapıyorsun diye sorar?

Çocuk:

– Tahta çanak yapıyorum baba der.

Baba yine:

– Tahta çanağı ne yapacaksın diye sorar?

Çocuk:

– Annem ile sen ihtiyarladığınızda size yemek yedireceğim, der?

Baba dayanamaz:

– Neden diye sorar?

Çocuk istifini bozmadan:

– Siz dedeme şimdi tahta çanak ile yemek yediriyorsunuz ya, der.

Hikaye böyle devam eder.

BEN BABAMI BURAYA BIRAKMIŞTIM!

Evinde dirlik ve düzeni kalmayan ve hanımı ile babası yüzünden devamlı kavga eden bir genç nihayet babasını ıssız bir ormana terketmeye/azıtmaya karar verir.

Bir sabah yatalak babasını sırtına alır ve ormana doğru yola çıkar. Ormanda bu ihtiyar ya acından ölecek, ya kurda kuşa yem olacak, ya da merhametli biri tarafından sahip çıkılacaktır.

Ormanın ıssız bir yerine geldiklerinde baba:

– Yeter oğul, beni buraya bırak der.

Genç adam:

– Niye, diye sorar?

İhtiyar adam:

– Ben babamı buraya bırakmıştım, der.

Genç adam babasını alır ve tekrar evine getürür.

Bu iki hikayenin vermek istediği fikir de aynı. Yani “ne ekersen onu biçersin,” ya da “bir gün sen de ihtiyarlayacaksın.”

HERKES BİR GÜN İHTİYARLAYACAK

Baba, anne, dede ve ninelerini sokağa, yalnızlığa bırakanlar unutmasınlar ki, aynı şeyleri bir gün onlar da yaşayacaklardır.

Kadın olsun, erkek olsun hiçbir fert daima güçlü, eli ayağı tutar olmayacaktır. Dede ve babalarımız, nine ve annelerimiz bizler tarafından nasıl bir muameleye maruz kalmışlarsa, aynısını ve daha fazlasını bizler de evlatlarımızdan görmeye mecburuz. Dahası ektiğimizi biçmeye mecburuz.

Bu bir kanundur. Allah Teâlâ’nın kanunu.

EVLAT VE GELİN

Erkek veya kız bütün evlatlar evleninceye kadar baba ve anneleri için çok güzel hayaller kuruyorlar. Fakat, evlendikleri zaman bir çoğu geçmişte kurdukları hayallerin yanından bile geçmiyorlar. Geçmişi hatırlamıyorlar hiç. Aksine ebeveynlerine zulüm bile ediyorlar.

Bu bazen evlat tarafından bazen de gelin veya damat tarafından yapılıyor.

EVLADIN ELİNE DİKEN BATAR, ANNE-BABANIN YÜREĞİ KANAR

Genç erkek ve kızlar, sanki leylek getirmiş ve kendilerinin doğup bugüne gelmelerinde anne ve babanın hiçbir katkısı olmamış gibi davranıyorlar. Bu zihniyet çok ama çok tehlikeli bir zihniyettir. Kendilerini de bitirecek bir zihniyet.

Kendilerini çok güçlü hissettikleri bu çağa gelinceye kadar çocukların eline diken battığında anne ve babaların yürekleri kanadı. Çocuklar hasta olduklarında anne ve babalar ecel terleri düktüler. Çocuklar gözlerinin önünden kaybolduklarında anne ve babalar ölüp ölüp dirildiler.

Çocukların bunlardan niye haberleri yok?

BİR TEBESSÜM, BİR GÜZEL SÖZ

Güçten düşmüş veya düşmemiş olan anne ve babalar, geleceklerinden emin olmak istiyorlar. İhtiyarladıkları zaman bir sığınak istiyorlar. Evlatları tarafından kol kanat gerileceğinden emin olmak istiyorlar.

Çok mu büyük beklentileri var? Sanmıyorum.

Bir tebessüm, bir güzel söz, sıcak bir yakınlık onları dünyanın en mutlu birer insan ediyor.

Bir evladın bir kez “babam” ya da “annem” demesine muhtaç olan bir yığın anne ve babalar tanıyorum. Bu sözü duyduklarında ise çok mutlu olduklarına da şahidim.

DÖRT OĞUL, DÖRT EV

Dönelim resmimize.

Bir baba sesi çıktığı kadar haykırıyır:

“Tek odaya 4 oğlumu sığdırdım. Bugün, 4 tane evleri var. Ama benim için bir odaları yoktur.”

Bu çığlık sizin için bir şey ifade etmiyor olabilir, ama benim yüreğiimi parçaladı. Bu hayhırışın sahibinin çocukları adına üzüldüm. Çünkü, bu zavallı babayı hayal kırıklığına uğratan evlatlar bundan sonra ne dünyada, ne de ahirette iflah olmazlar.

Onlar için hiçbir şeyin güzel olması konusunda garanti yok! Çünkü o bir baba! Çünkü o mazlum durumuna düşürülmüş bir baba! Çünkü evlatları tarafından terkedilmiş birbaba!

ÜÇ KİŞİNİN DUASI

Gençler, genç kızlar!..

Sizler şu üç kişiden hep güzel dualar almaya bakın. Sakın beddua almayın. Onların size beddua etmesine sebep olmayın.

Çünkü şu üç kişinin duası da, bedduası da Allah tarafından geri çevrilmez:

  1. Anne babanın,
  2. Misafirin,
  3. Mazlumun.

Siz siz olun sakın hataya düşmeyin!

KUR’AN VE SÜNNET’TE ANA-BABA HAKKI

Kur’an-ı Kerim ve sünnette ana-baba hakkı büyük yer tutar. Bir ayet ve bir hadisi buraya alarak konuyu noktalamak istiyorum.

Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de buyuruyor ki:

Allah’a ibadet edin ve o’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.” (Nisa Suresi 36)

Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki:

Ana-babası, yanında yaşlandığı halde, [onların rızalarını alamayıp] Cenneti kazanamıyanın burnu sürtülsün.” (Tirmizî)

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber