Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı - 4 Şubat 2018

Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı - 4 Şubat 2018
04 Şubat 2018 Pazar 15:30

Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü 4 Şubat 2018 tarihli ve 30322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/3/2017 tarihli ve 30022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) İkinci öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla tezli/tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. İkinci öğretimde doktora programı açılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:”

“b) ALES’ten herhangi bir puan türünde en az 55 tam puan almış olmak gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış, ancak herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

ç) Adaylar, mülakatla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakat ve talep edilmiş ise adayın sunduğu referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans ve doktora için başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan aldığını gösteren son beş yılda alınmış ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (10) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü, sekizinci, dokuzuncu, on ikinci ve on üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başarısız olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya zorunlu ders olmamak koşuluyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir. Öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile genel akademik başarı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.

(4) Puanlar enstitüye teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki tabloda belirtilen değerler dikkate alınarak harf notuna çevrilir:

a)

        Not              Harf Notu               Katsayı

     95-100                 A1                       4,00

      90-94                  A2                       3,75

      85-89                  A3                       3,50

      80-84                  B1                       3,25

      75-79                  B2                       3,00

      70-74                  B3                       2,75

      65-69                  C1                       2,50

      60-64                  C2                       2,25

      55-59                  C3                       2,00

       0-54                   F3                       0,00

                                  F2                       0,00

                                  F1                       0,00

b) (a) bendi dışında, aşağıda belirtilen harf notlarından;

1) G notu: Kredisiz derslerde başarılı,

2) K notu: Kredisiz derslerde başarısız,

3) DZ notu: Devamsızlık nedeniyle genel sınava girme hakkı yok, başarısız,

4) F1 notu: Genel sınava girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız,

5) F2 notu: Genel sınava girdi, başarısız,

6) M notu: Mazeretli,

7) MU notu: Muaf,

8) I notu: Eksik (öğretim üyesi eksiği tamamlaması için ek süre tanıdı),

olarak adlandırılır.”

“(8) F1 notu; bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirerek, ders, yeterlik, tez ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu hâlde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not, yarıyıl ve genel akademik başarı ortalaması hesaplanırken F notu olarak işleme alınır.

(9) F2 notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not ortalaması hesabında F notu işlemi görür.”

“(12) I notu; yarıyıl içerisinde başarılı olduğu hâlde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirmemiş öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından verilir. I notu almış bir öğrenci, notların tesliminden on beş gün sonra eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu F notuna dönüşür. Mazeretinin uzun süreceği enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin F notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır.

(13) M notu; yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti nedeniyle ders yeterlik, tez ve benzeri sınavlara giremeyen öğrencilere verilir. Öğrenciler M notu verilen bir dersin yarıyıl sonu sınavına dersin ilk açıldığı yarıyılda girerler ve alınan not o yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere en az yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme toplantısı sonucu bir tutanakla enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.


Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.


4 Şubat 2018 tarihli ve 30322 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.