Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
16 Ocak 2018 Salı 09:30

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, 15 Ocak 2017 tarihli ve 30302 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çocuk: On sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Çocukların, Üniversite ortamında fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek,

b) Yetenekli çocuklar için ortam oluşturmak ve meslek seçiminde, kendi yeteneklerine yönelik katkı sağlamak,

c) Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında çocuklara yönelik akademik etkinlikler düzenlemek,

ç) Üniversite imkânlarının Merkezin faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesini olanaklar ölçüsünde sağlamak,

d) Bilimsel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler düzenlemek, projeler hazırlamak, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak; yazılı ve görsel materyal hazırlamak,

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyonlara katılmak ve işbirliği yapmak,

f) Engelli ya da herhangi bir nedenle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim alma şansına sahip olamayan çocukları Merkezin imkânlarından yararlandırmak,

g) Müzik, resim ve spor dallarında yaz okulları düzenlemek,

ğ) İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

h) Çocuk eğitimi konusunda danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 7 –
(1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim ve Denetim Kurullarına başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak,

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlatıp Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki olağan ve gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak, gerek duyulan komisyon ve çalışma grupları oluşturmak,

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını belirlemek,

c) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını inceleyerek karara bağlamak,

ç) Açılacak sosyal, kültürel ve sportif programların önerilen usul, şekil ve şartlarına karar vermek,

d) Merkezde yapılan bütün faaliyetlerin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılmasını denetlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 –
(1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan uzman kişiler arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak,

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


15 Ocak 2017 tarihli ve 30302 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.