4 yıllık Fakülte Yükseköğrenim Mezunlarının Aldıkları Unvanlar

İki yıllık veya dört yıllık yüksek öğrenim mezunlarının hangi unvanları kullanabileceğine, Yükseköğretim Kurulu, karar vermektedir. Kurul, 31.01.1984 tarihinden bu yana belirleme yapmaktadır. Memurlar.net olarak bugün, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) hariç hiç bir kamu kurumunda bulumacağınız bu bilgiyi yayımlıyoruz. Program veya bölüm itibariyle, mezunlara verilen unvanları görmek için tıklayın.

4 yıllık Fakülte Yükseköğrenim Mezunlarının  Aldıkları Unvanlar
06 Mayıs 2020 Çarşamba 00:15

Her üniversite mezunu için okul bittikten sonra verilen unvanlar ve isimleri sizler için derledik

Aşağıdaki unvanlar diplomalara yazılmaktadır. Ancak bu unvanların bazıları kamu kurumlarında bulunmamaktadır.

Mezunlarına Verilen Unvanlar. Meslek Yüksekokullarının - Teknik Programlar bölümünden mezun

olanlara, - Diğer bölümlerinden mezun olanlara verilen unvanlar aşağıdaki listede

Aşağıdaki listeden hızlı arama yapmak için klavyeden Ctrl+F tuş kombinasyonlarını kullanıp arama yapabilirsiniz

Yükseköğretim Kurulu Karar Tarihi Program Adı Mezunlarına Verilen Unvanlar
31.01.1984 Meslek Yüksekokullarının
- Teknik Programlar bölümünden mezun olanlara,
- Diğer bölümlerinden mezun olanlara
Tekniker
Meslek Elemanı (İlgili alanın)
06.05.1987 Fen Dallarının
- Biyoloji bölümünden mezun olanlara
- Fizik bölümünden emzun olanlara
- Matematik bölümünden mezun olanlara
- Kimya bölümünden mezun olanlara

- Biyolog
- Fizikçi
- Matematikçi
- Kimyager
17.06.1988 Güzel Sanatlar Fakültelerinin Uygulamalı Sanatlar Bölümü İç Mimarlık ve çevre Tasarımı Programı İç Mimar
  Mimarlık Fakültelerinin İç Mimarlık Anasanat Dalı İç Mimar
  Edebiyet veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji bölümünden mezun olanlara Sosyolog
  1982 yılından önceki adı Erkek Sanat Öğretmen Okulu olan ve 1982 yılında 2809 sayılı Kanunla Sanat Eğitimi YO'ya dönüştürülen ve gazi Üni. Teknik Eğitim Fakültesi bünyesine alınan kurumlardan mezun olanlara Teknik Öğretmen
  Bir mühendislik dalında diploma alanların başka bir mühendislik dalında yüksek lisans yapmaları halinde Yüksek lisans unvanı verilmesi ve Yüksek lisans yapılan alanın parantez içinde yazılması uygun görülmüştür (Yüksek mühendis değil)
  Ziraat Fakültelerinin bir bölümünden Ziraat Mühendisi unvanı ile mezun olanların başka bir bölümde yüksek lisans yapması halinde mezunlarına Ziraat Yüksek Mühendisi
13.05.1988 Turizm bölümünden mezun olanlara Turizm İşletmecisi
15.09.1988 Edebiyat veya Fen-Edebiyat fakülterinin Psikoloji bölümü Psikolog
  2809 sayılı Kanun yayımından önce mezun veren yüksek öğretim kurumlarından,
- Fırat Üni. Fen Fak. Botanik Böl.
- Fırat Üni. Fen Fak. Zooloji Böl.

-Biyolog (Botanikçi)
- Biyolog (Zoolog)
 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
(1975-1976'dan önce mezun olanlar

Esas Dal/Yan dal
Botanik-Zooloji/Botanik
Kimya-Botanik/Jeoloji
Zooloji-Botanik/Zooloji
Kimya-Zooloji/JeolojiBiyolog
  Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Zooloji Böl.
Botanik Böl
(2547 sayılı kanundan önce Zooloji ve Botanik iki ayrı bölüm olarak mezun veriyordu)

Biyolog
  ODTÜ Fen edebiyat Fakültesi Hayati Bilimler Bölümü Biyolog
  Ankara Üni. Fen Fak. Botanik Zooloji
Ankara Üni. Fen Fak. Zooloji Botanik
Ankara Üni. Fen Fak. tabiye Böl (1968 öncesi mezun verenler)
Biyolog
03.04.1989 Ziraat Fakültelerinin Ev ekonomisi bölümü Ev Ekonomisti
14.06.1089

2809 sayılı kanun yayımından önce mezun veren
Ege Üniversitesi Fen fakültesi Biyoloji Böl.

Esas Dal /Yan Dal
Tabi İlimler/-
Zooloji/Zooloji-Botanik
Botanik/Bitanik-Zooloji
Zooloji/Zooloji-Kimya
Botanik/Botanik-Kimya
Mikrobiyoloji/-
Hidrobiyoloji/-
Oseanografi/-Biyolog
14.06.1989 Dil ve Tarih Coğraya Fakültesi Felsefe Bölümü/ Psikoloji Kürsüsü Psikolog
10.07.1989 Ankara Üniversitesi/ fen fakültesi/ Botanik-Jeoloji Bölümü Biyolog
10.02.1989 Maliye ve gümrük Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Tütün Eksperliği YO/ Tarım Alet ve Makinaları YO
Tekniker
05.09.1989 Selçuk Üniversitesi /Fen Fakültesi/ Botanik Bilim dalı Biyolog
16.10.1989 İstanbul Üniversitesi/ Edebiyat Fakültesi/ Pedagoji Bölümü Pedagog
16.10.1989 Mühendis olmayan bir lisans diploması üstüne Fen Bil. Ens. Mühendislik ABD'da yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlara Bilim Uzmanı unvanı verilmesi ve parantez içinde uzmanlık kazanılan alanın belirtilmesi uygun görülmüştür.
30.10.1989 -Sosyal Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlara,
-Doktora yapanlara

-Bilim uzmanı
-Doktor unvanları verildikten sonra ayrıca parantez içinde uzmanlık ve doktora alanın belirtilmesi uygun görülmüştür.

  Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin (DTCF dahil) Coğrafya Bölümü Coğrafyacı
  Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademesi Maliye-Muhasebe Şubesi İşletmeci
21.11.1989 - İİBF'lerin İşletme Programı
- Siyasal Bilgiler Fakültelerinin İşletme Prog.
- İşletme fakülteleri
- Açıköğretim fakültesi İş İdaresi Prog.
- 1982 yılı öncesi mevcut olan kurumların Finansman, Bankacılık ve İşletme fak. veya bölümleri
İşletmeci
  - İİBF'lerin İktisat Programı
- SBF'lerin İktisat ve Maliye Programları
- İktisat Fakülterinin İktisat Programı
- Açıköğretim fakültesi İktisat Programı
1982 yılı öncesi mevcut olan kurumların
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri ve Yüksekokullarının
-Ekonomi-Maliye Programı
- İktisat ve Ticaret Prog.
- Ekonomi ve Mali İşletmecilik Prog.
- Ekonomi Prog.
- Dış Ticaret Prog.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
- İktisat Programı
- Maliye Programı
İktisatçı
  Ekonometri bölümü bulunan fakültelerin bu bölümlerinden mezun olanların (kantatif iktisatla meşgul oldukları için) İktisatçı sayılmakla beraber Matematiksel İktisatçı
  Uzmanlık alanı olarakyöneylem araştırmasını seçen ve bu alanda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanların Yöneylemci veya Yöneylem araştırmacısı
29.12.1989

Eğitim Fak. ile Eğitim Bil. Fakültelerinin
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Pr.

Rehber Öğretmen
06.02.1990 selçuk Üniversitesi/ Fen fakültesi/ Zooloji Botanik Pr. Biyolog
  Ankara Üni. / Fen fakültesi/ Zooloji-Jeoloji Pr. Biyolog
02.04.1990 Selçuk Üni./ Fen-Edebiyat fakültesi/ Arkeoloji ve sanat Tarihi Böl. Mezunu Arkeolog
  Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Tıbbi Biyolog
  Fen veya Fen-Ed. Fakültelerinin İstatistik Bölümü İstatistikçi
  Ankara Üni./ Ziraat Fakültesi/ Ev Ekonomisi Yüksekokulu Ev Ekonomisti
  Gazi Üniversitesi/ Mesleki Eğitim fakültesi/ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü/ Aile Ekonomisi ve Beslenme/ Beslenme Eğitimi ABD Öğretmen (İlgili alanın)
17.05.1990 Sürmene Deniz Bilimleri YO Mühendis
  Hacettepe Üni./ Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi/ Fransız Dili ve Ed. Bölümü Fransız Filoloğu
  Ankara Üni./ DTCF/ Alman Dili ve Ed. Böl. Alman Filoloğu
  Ziraat Fakültelerinin Peyzaj Mimarlığı Böl. Peyzaj Mimarı
07.06.1990 Sağlık Hizmetleri MYO ile MYO'ların Sağlık programlarından mezun olanlara Sağlık Teknikeri
  İktisat Fakültelerinin
- Uluslararası İliş. Pr.
- Kamu Yönetimi Pr.
Kamu Yöneticisi
  Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi YO
- Ev İdaresi ve Aile Eko. Pr.
- Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Pr. (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi)

- Ev İdarecisi ve Aile Ekonomisti
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi
14.06.1990 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler YO Sosyal Hizmet uzmanı
27.09.1990 İstanbul Üniversitesi Tütün Eksperleri YO Tütün Teknolojisi Mühendisi
27.11.1990 Ankara Üniversitesi/ DTCF/ Türk Dili ve Edebiyatı Böl./ Türk Dili Anabilim Dalı Türk Filoloğu
  İstanbul Üniversitesi/ Edebiyat Fakültesi/ Türkoloji Türk Filoloğu
  İstanbul Üniversitesi/ Fen Fakültesi/Matemetik-Fizik Pr. Matematikçi
  Ankara Üniversitesi/ DTCF/ Felsefe-Psikoloji-Pedagoji Psikolog
  1982 yılı öncesi mevcut olan İktisadi ve ticari İlimler Akademileri ve Yüksekokullarının/ Dış Ticaret ve Turizm Böl. İktisatçı (Ekonomist)
 

Dokuz Eylül Üniversitesi/ Sosyal Bil. Ens./ Müzik bilimleri anabilim dalında yüksek lisans tamamlayanlara

Bilim uzmanı
  Tapu Kadastro Meslek YO Meslek Elemanı (İktisadi ve İdari programlara aktarılması nedeniyle)
16.02.1991 Dokuz Eylül Üniversitesi/ İİBF/ İkt. Teo. ve Kantitatif Yöntemler İktisatçı (Ekonomist)
01.03.1991 İstanbul Üni./Fen fakültesi/ Tabii İlimler Zümresi Biyolog
  Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu ve Batı Dilleri Edebiyatı bölümlerine bağlı anabilim dalları mezunlarına Filolog
  Ankara Üniversitesi/ DTCF/ Türk Edebiyatı Kürsüsü Türk Filoloğu
  İstanbul Üni./ Tütün Eksperleri YO
- 4 yıldan az öğrenim süreli mezunlarına
- 4 yıl öğrenim süreli mezunlarına
Tekniker
Tütün Teknolojisi Müh.
  Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Tarihçi
  Ankara Üni./ DTCF/ Türk Edebiyatı Türk Filoloğu
  Ankara Üni./Eğitim Fakültesi/ Okul Psikologluğu ve Rehberlik Rehber Öğretmen
  Ege Üni./Fen Fakültesi/ Botanik- Jeoloji Biyolog
  İstanbul Üniversitesi/ Edebiyat Fakültesi/ Coğrafya Jeomorfolog
  Ankara Üni./ Fen fakültesi
- Botanik-Zooloji
- Botanik-Kimya
- Zooloji-Kimya

Biyolog
Biyolog
Biyolog
  Dokuz Eylül Üni./ İİBF/ Manisa Maliye YO Maliyeci
  Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakülteleri Felsefe Bölümü Felsefeci
  Ankara Üni./ DTCF/ Felsefe Kürsüsü/ Sosyoloji Bölümü Sosyolog
  Ankara Üni./ DTCF/ Yeni Türk Ed. Kürsüsü Türk Filoloğu
29.03.1991 Gazi Üni./ İBBF/ Dış Ticaret ve Kambiyo Bölümü İktisatçı
  İstanbul Üni./ Edebiyat fakültesi/ Felsefe Bölümü Felsefeci
21.05.1991 Ankara Üni/ DTCF/ Batı Dilleri ve Ed. Bölümü/ Dil Bilimi Dil Bilimci
  İstanbul Üni./ Edebiyat fakültesi/ Fransız ve Romen Dilleri Ed. Fransız Filoloğu
  Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Sanat tarihi Sanat Tarihçisi
  İstanbul Üni./ Kimya fakültesi/ Kimya-Fizik kimyager
  Hacettepe Üni./ Edebiyat Fak./ Kütüphanecilik Kütüphaneci
15.07.1991 Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Önasya Dilleri Bilimcisi
12.09.1991

Hacettepe Üni./ Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi/ SosyalÇalışmacı ve Sosyal Hizmetler

Sosyal Çalışmacı
16.12.1991 Dokuz Eylül Üni./ İİBF/ İktisat teorisi ve Kantatif Yöntemler İktisatçı Ekonomist
22.04.1992 Ziraat Fakültelerinin Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarı
13.05.1992 Sağlık Hizmetleri MYO/ Çeşitli programlarından mezun olanlara Sağlık Teknikeri
27.07.1992 Ankara Üni./ DTCF/ Felsefe (Diplomada fesefe böl.-Psikoloji) Psikolog
  İlahiyat fakülteleri İlahiyatçı
01.12.1992 Dokuz Eylül Üni./ İİBF/ Para İktisadı ve bankacılık İktisatçı (Ekonomist)
15.04.1993 Selçuk Üni./ Fen fakültesi/ Fizik Mühendisliği Fizik mühendisi
14.07.1993 Ziraat Fakültelerinin Gıda Bilimi ve teknolojisi Gıda Mühendisi
25.01.1994 İstanbul Üniversitesi/ Fen fakültesi/ Fizik-Kimya Fizikçi
  İstanbul Üniversitesi/ Fen fakültesi/ Fizik-Matematik Fizikçi
  İstanbul Üniversitesi/ İktisat Fakültesi/ İşletme-Maliye İktisatçı (Ekonomist)
  ODTÜ/ Fen Edebiyat Fakültesi/ Eğitim Bölümü/ Sosyoloji (Esas) Felsefe (Yardımcı) Öğretmen
  Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
02.05.1994 Ankara Üni./ Ziraat Fakültesi/ Gıda Bilimi ve Teknolojisi 14.07.1993 tarihli Yükseköğretim kurulu toplantısında kabul edilen müfredat programı uygulanmak şartıyla
Gıda Mühendisi
  Amasya MYO Elektrik Makinaları Bakım ve Onarım Pr. (1975 mezunu) Tekniker
05.07.1994 ODTÜ/ Mühendislik Fakültesi/ Mühendislik Bilimleri Bölümü/ Uygulamalı Mekanik Uygulamalı Mekanik Dalında Mühendis
17.10.1994 Şehir ve Bölge Planlama Kent Plancısı
29.11.1994 sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokumantasyon ve sekreterlik Sağlık Teknikeri
09.02.1995 ankara Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulu Teknik Öğretmen
16.02.1995 İktisadi ve İdari bilimler Fakültelerinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisti
  İstanbul Üniversitesi/ Edebiyat Fakültesi/ Coğrafya (1986 mezunu) Jeomorfolog
30.03.1995 3795 sayılı Kanunun 3/d maddesinde yer alan "Lise üstü dört yıl süreleri yeksek teknik öğretim veren,
- Erkek Teknik Öğretmen okulu
- Erkek Teknik Yüksek öğretmen okulu
- Yüksek Teknik Öğretmen okulu
- Teknik Eğitim Fakültesi
- Kız teknik Öğretmen okulu
- Kız teknik Yüksek Öğretmen okulu
- Mesleki Eğitim Fakültelerinin Teknik Eğitim Bölümleri
Teknik Öğretmen
30.06.1995 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
- Muhasebe Finansman (AÖF)
- Pazarlama (AÖF)
- Yönetim ve Organizasyon (AÖF)
İşletmeci
  Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat fakültesi
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (AÖF)
- İktisat (AÖF)
- Kamu Yönetimi (AÖF)
- Maliye (AÖF)

Çalışma Ekonomisti
İktisatçı
Kamu Yöneticisi
Maliyeci
03.04.1996 Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora öğrenimini tamamlayan öğrencilerin diplomalarına PhD yazılmasının uygun olduğuna karar verildi.
15.05.1996 Ege Üniversitesi/ İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi/ Turizm Turizm İşletmecisi
16.04.1997 Edebiyat veya Fen-Ed. Fakültelerinin Çağdaş Türk Lehçeleri ve edebiyatları Türkolog
  Ege Üniversitesi/ İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi/ Ticaret ve sanayi İşletmeciliği İşletmeci
  Adnan Menderes Üniversitesi/ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO/
- Yiyecek İçecek İşletmeciliği
- Seyahat İşletmciliği
Turizm İşletmecisi
24.06.1997 Üniversitelerin
- Havacılık Mühendisliği
- Uçak Mühendisliği
Uçak Mühendisi
  Sağlık Yüksekokulları veya Fakültelerinin
- Ebelik
- Hemşirelik
- Sağlık Memurluğu

Ebe
Hemşire
Sağlık Memuru
  Edebiyat (DTCF) veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin-
Sanat tarihi
-Antropoloji
- Etnoloji
- Sümeroloji
- Hititoloji anabilim dalları ile
Klasik Filoloji
Latin Dili ve ed.
Yunan Dili ve Ed.
Arkeolog
18.08.1997 Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi/ Balıkesir İşletmecilik ve Turizm YO İşletmeci
27.01.1998 Peyzaj Mimarlığı böl. mezunu olup, aynı ana bilim dalında yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlara Peyzaj Yüksek Mimarı
  Gıda müh. böl. mezunu olup, aynı ana bilim dalında yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlara Gıda Yüksek Mühendisi
  Hacettepe Üniversitesi
- Mühendislik fakültesi/ Nükleer enerji Müh.
- Sağlık fiziği
- Radyasyon Onkolojisi Fiziği
- Redyoloji
dallarında lisansüstü öğrenim görmek şartıyla
Sağlık Fizikçisi
  Kara Hrap Okulu / Harita Dalı (4 yıllık) İzlanan program mühendislik olmadığından Tekniker (Sivil hizmette)
23.06.1998 Karadeniz Teknik Üniversitesi/ Rize Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri müh.
17.07.1998 Teknik Eğitim Fakültesi Teknik Öğretmen
26.08.1998 Sağlık Eğitim fakültelerinin
- Sağlık eğitimi
- Sağlık Yönetimi
Sağlık Eğitimcisi
Sağlık Yöneticisi
13.11.1998

İstanbul teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi
ile
Karadeniz Teknik Üniversitesi/ Sürmene Deniz bilimleri Fakültesi
-Güverte
-Gemi Makinaları İşletme Müh.
-Deniz Ulaştırma Müh.Kaptan veya Güverte Zabıtı (İptal)
Gemi Makianları İşletme Müh.
Deniz Ulaştırma Müh.
12.01.1999 Ankara Üni./ DTCF/ Halk Bilimi Halk Bilimcisi
  Ankara Üni./ Beden Eğitimi ve Spor YO
- Antrenörlük
- Spor Yöneticiliği
Antrenör
Spor Yöneticisi
15.06.1999 İstanbul Teknik Üniversitesi
- Denizcilik YO/ Makine
- Denizcilik Fakültesi/ Makine
Gemi Makinaları İşletme Müh.
26.10.1999 İstanbul teknik Üniversitesi/ Denizcilik fakültesi/ Güverte 13.11.1998 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı iptal
Güverte Lisans Diploması
08.02.2000 Yükseköğretim Kurumlarının Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dil Bilimcisi
11.03.2000

2809 sayılı kanundan önce eğitim veren İstanbul Üniversitesi Fen fakültesi

Esas dal /Yan dal
Botanik/Zooloji
Botanik/Kimya
Botanik/Jeoloji
Zooloji/Botanik
Zooloji/Kimya
Zooloji/Jeoloji

Biyolog
21.03.2000 Anadolu Üniversitesi/ Engelliler Entegre YO/ Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü
- Grafik Sanatları
- Seramik Sanatları
- Mimarlık
Grafik Tasarımcısı
Seramik Tasarımcısı
mimar
13.03.2001 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İzmir Meslek Yüksek Okulu/ Hayati Biimler Bölümü/ Toplum Sağlığı Sağlık Teknikeri
27.05.2002 Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyolojik Bilimler bölümünden mezun olduktan sonra Sağlık Bil. Ens. Kulak Burun Boğaz A.B.D. veya Odyoloji yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlara Odyolog
27.05.2002 Bir mühendislik dalında diploma alanların başka bir mühendislik dalında yüksek lisans yapmaları halinde Yükseköğretim Kurulunun 17.06.1988 tarih ve 88.32.711 sayılı kararında belirtilen unvanda değişiklik yapılmasının uygun olmadığı karar verildi.
27.05.2002 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Pr. Fizyoterapist
11.04.2003 Elektrik-Elektronik Fakültesi
- Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümü/ Elektronik Müh.
- Telekomünikasyon Müh. Bölümü
- Elektrik Müh. Bölümü/ Kontrol Müh.
(Yükseköğretim Kurulu kararı iptal edildi)
Elektronik Mühendisi
Telekominikasyon Mühendisi
Kontrol Mühendisi
10.07.2003 Anadolu Üniversitesi/ Uygulamalı Güzel Sanatlar Y.O./ Grafik Sanatları Grafik Tasarımcısı
26.09.2003 Gazi Üniversitesi/ Mesleki Eğitim fakültesi/ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcisi
 

Yükseköğretim Kurumlarının
- Özel Eğitim Öğretmenliği
- Eğitim Programları ve Öğretim
- Eğitimde Program Geliştirme


Özel Eğitim Öğretmeni
Program Geliştirici (İptal)
Program Geliştirici (İptal)
05.12.2004 Yükseköğretim kurumlarının
- Eğitim Programları ve Öğretim
- Eğitimde Program Geliştirme
Eğitim Öğretim Programcısı

Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!! 

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ  File:Facebook Logo Mini.svg - Wikimedia Commons

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber