Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Elmacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Elmacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Elmacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
25 Kasım 2017 Cumartesi 11:30

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Elmacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 25 Kasım 2017 tarihli ve 30251 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ELMACILIK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Elmacılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Elmacılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Elmacılık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı, Karaman ilinde elma üretiminin mevcut durumu ve geleceği konusunda teknik ve ekonomik verilere ulaşmak, modern meyvecilik tekniklerini üreticiyle buluşturmak, üreticinin sorunlarına çözüm bulacak kurum veya teknik elemanlarla üreticileri buluşturmak ve elmacılık konusunda yapılan yeni araştırma sonuçlarını üreticilerin kullanımına sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Elma üretimi konusunda gerçekleşen bilimsel araştırmaları takip etmek,

b) Karaman ilinin elma üretim verileri ve sorunlarına ilişkin güncel bilgiler toplamak,

c) Elma pazarlama ve depolaması konusunda eğitimler vermek,

ç) Elma üretimi konusunda yaşanan sorunların çözümüne ilişkin teknik bilgi ve uzman elemanlara ulaşmak ve eğitimler düzenlemek,

d) Elma üretiminde yaşanabilecek tarımsal ve ekonomik sorunların tespitinde üreticilere yardımcı olmak ve gelecek planlarının yapılması konusunda önderlik etmek,

e) Modern meyvecilikte yeni geliştirilen teknikler konusunda bilgilere ulaşmak ve bu bilgileri üreticiyle buluşturmak,

f) Organik elma üretimi konusunda Karaman ili elma üreticilerine bilgiler sunmak,

g) Elma hastalıkları ve zararlıları konusunda Karaman ilindeki seyri takip etmek, kimyasal ve biyolojik mücadele eğitimleri düzenlemek,

ğ) Elma üretimi, ekonomisi ve depolanması konularında yapılan araştırmaları tanıtmak maksadıyla yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından en az üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla kesintisiz olarak görevi başında bulunamayacağı durumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim elemanlarından biri Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görev süresi bittiğinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi, faaliyet alanları doğrultusunda yönetmek ve temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, olağan ya da olağanüstü olarak toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak,

d) Akademik yılsonunda Merkezin geçmiş yıl faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda dört kez Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkeze bağlı her türlü projenin yürütülmesini denetlemek, gelişme ve kesin raporlarını incelemek ve onaylamak,

b) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacıyla ilgili kararlar alıp Rektörün onayına sunmak,

c) Merkez bünyesinde birimlerin kurulmasına karar vermek, bu birimlerin başkanlarını görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak,

ç) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Yürürlük
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.
 


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Elmacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


25 Kasım 2017 tarihli ve 30251 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber