İbn Haldun Üniversitesi Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÖZMER) Yönetmeliği

İbn Haldun Üniversitesi Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÖZMER) Yönetmeliği

İbn Haldun Üniversitesi Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÖZMER) Yönetmeliği
31 Ekim 2017 Salı 13:00

İbn Haldun Üniversitesi Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÖZMER) Yönetmeliği, bugünkü 31 Ekim 2017 tarihli ve 30226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ SÖZLÜ TARİH VE TOPLUMSAL
HAFIZA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(SÖZMER) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÖZMER)’in amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; SÖZMER’in amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İbn Haldun Üniversitesi Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı, modern Türkiye tarihinde bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde görmezden gelinmiş konuların, meselelerin, dini, etnik, ideolojik, ekonomik, mesleki ve sosyal grup ve kurumların, resmi ve resmi olmayan kurumların, yerleşim yerlerinin ve mimari yapıların, ticari şirket ve işletmelerin tarihlerini gün yüzüne çıkarmak ve böylece modern Türkiye tarihi yazım sürecine katkıda bulunmaktır. SÖZMER bünyesinde yürütülecek olan sözlü tarih çalışmaları, projeleri, dersler ve eğitim seminerleri ile Türkiye’nin farklı renklerini ve çoğulcu yapısını oluşturan bireysel ve kolektif hayatları gün yüzüne çıkarmayı, kayıt altına alıp arşivlemeyi, geçmiş, bugün ve gelecek tarihler ve hafızalar arasında kopuklukları giderecek köprüler kurmayı hedeflemektedir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerine ve kamuya ihtiyaç duydukları alanlarda dersler ve eğitim hizmeti vermek ve dolayısıyla yerel ve ulusal sözlü tarih çalışmalarını yaygınlaştırmak.

b) Modern Türkiye tarihi ve toplumu üzerine farklı konu (ekonomi, işletme, hukuk, düşünce, siyaset, din, tarih, mimari, hafıza vb.), tema ve dönemlere ait sözlü tarih çalışmaları gerçekleştirmek.

c) Modern Türkiye tarihi yazımına farklı ses ve hikâyeleri sunarak daha demokratik bir sürece ve yapıya dönüştürmek.

ç) Modern Türkiye tarihi üzerine yapılmakta olan eğitimde kullanılan müfredat kitapları ve diğer ders materyallerine önemli katkılarda bulunmak.

d) Merkez bünyesinde Türkiye’de bir ilk olacak olan bir sözlü tarih arşivi oluşturmak.

e) Türkiye’de sözlü tarih çalışmalarını popülerleşmesine katkıda bulunarak toplumun her kesiminden insanların tarihe olan ilgi ve alakalarını arttırmak ve yerel sözlü tarih çalışmalarına katılımlarını sağlamak.

f) Diğer üniversitelerin ilgili bölüm ve enstitüleri ile konu çerçevesinde iş birliği imkânları geliştirmek.

g) Üniversite dışında halka yönelik sözlü tarih atölyeleri ve seminerleri gerçekleştirmek.

ğ) Merkezin çalışma alanına dönük olmak kaydıyla çalışma ve arama toplantıları, çalıştaylar, yurt içi veya yurt dışı uluslararası sempozyum vb. ilmî içerikli faaliyetler düzenlemek ve bunları desteklemek; sonuçları ve ürünleri görsel, basılı veya elektronik ortamda paydaşlarla paylaşmak.

Merkezin yönetim organları  
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü
MADDE 8 –
(1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları veya Merkezin çalışmalarına katkıda bulunacak, konusunda uzman kişiler arasından iki yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürü tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi yardımcı olarak seçer ve Müdür Yardımcısı Rektör onayı ile görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Merkez müdürünün görevleri
MADDE 9 –
(1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,

c) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

ç) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Yönetim Kurulu kararları ile çalışma programını uygulamak,

e) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

Merkez yönetim kurulu
MADDE 10 –
(1) Merkez Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede aylıklı öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez uygulamaları ile ilgili kararları almak,

b) Merkezin faaliyet programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak, faaliyet programının oluşumunda yapılacak faaliyetlerin kararını almak, Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

c) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek ve Senatoya önermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 –
(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1)  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.

İbn Haldun Üniversitesi Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÖZMER) Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

31 Ekim 2017 tarihli ve 30226 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber