Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
22 Ekim 2017 Pazar 17:25

Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 22 Ekim 2017 tarihli ve 30218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ege Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı; Atatürk’ün hayatı, yetiştiği dönem,  Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli yönleriyle ilgili araştırmalar yapmak,  Atatürk İnkılâplarını incelemek,  Atatürk İlkelerini ve Atatürkçülüğü bütün özellikleriyle ortaya koymaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Atatürk dönemi, ilkeleri, inkılâpları, 1881’den günümüze kadar olan dönemi içine alan tarihi, iktisadi ve sosyal alanda, kitap, dergi, her çeşit belge ve bilgiyi gerektiğinde sözlü ve görüntülü olarak tespit edip toplar ve saklar.

b) Atatürk, dönemi,  ilke ve inkılâpları konusunda araştırmalara yardımcı olur.

c) Yukarıda belirtilen konularla ilgili sergi, konferans, seminer, panel ve bilimsel toplantılar düzenler.

ç) Kitap, dergi, makale, belgesel film, broşür ve poster türünde yayınlar yapar.

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki bilim ve araştırma kurumlarıyla amaca uygun konularda işbirliği yapar.

e) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi vermekle görevli öğretim elemanlarına destek verip, bilimsel dayanışma içerisinde bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Rektör tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir.  Süresi sona eren Müdür, Rektörün onayı ile yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. 

(3) Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda yardımcısı vekâlet eder. Yardımcısı mazeretli ise yönetim kurulu üyelerinden biri vekil bırakılır. Müdürün görevi sona erince yardımcının görevi de kendiliğinden sonra erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, gündemi tespit eder, Yönetim Kuruluna başkanlık yapar ve alınan kararları uygular.

c) Merkezi temsil edip idare işlemlerini yürütür.

ç) Yurtiçi ve yurtdışı bilim kurumları, Uygulama ve Araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak, amaca uygun projelerin gerçekleşmesini sağlar.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunar.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından, üç yıl için, Merkez Müdürü tarafından teklif edilen ve Rektör tarafından onaylanan üç öğretim elemanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Hazır bulunanların oy çokluğu ile karar verilir. Oyların eşitliği halinde Müdürün katıldığı tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun kararı haline getirilen ve Rektörlüğe gönderilen tutanakları üyelerin incelenmesine her zaman açıktır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar alır.

b) Merkezin, bilimsel çalışmalarda görevlendireceği elemanların tespiti ile ilgili durumlarda Müdürün tekliflerini inceler ve Rektörlük makamına önerilmesine karar verir.

c) Müdürün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları tespit eder ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar.

ç) Araştırma, yayın veya öğretime yardımcı konularda karar verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

22 Ekim 2017 tarihli ve 30218 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.