Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASTAM) Yönetmeliği - 10 Kasım 2017

Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASTAM) Yönetmeliği, bugünkü 10 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASTAM) Yönetmeliği - 10 Kasım 2017
10 Kasım 2017 Cuma 12:55

Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASTAM) Yönetmeliği, bugünkü 10 Kasım 2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKILLI SİSTEMLER VE TEKNOLOJİLER
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASTAM)
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ASTAM) amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Akıllı Sistemler ve Teknolojiler hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, bu konuda etkinlik gösteren kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara danışmanlık desteği vermek ve gerekli uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin etkinlik alanları
MADDE 6 –
(1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

a) Akıllı Sistemler ve Teknolojilerle ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak,

b) Akıllı Sistemler ve Teknolojiler konusunda araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

c) Akıllı Sistemler ve Teknolojiler alanında yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

ç) Akıllı Sistemler ve Teknolojiler ile ilgili ulusal ve uluslararası kurs, seminer, konferans, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek,

d) Akıllı Sistemler ve Teknolojiler hakkında araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının projelerine akademik destek vermek,

e) Akıllı Sistemler ve Teknolojiler ile ilgili özel veya kamu kuruluşları ve ilgili kişilere danışmanlık hizmeti sağlamak,

f) Yurt içi ve yurt dışı kurumlar tarafından desteklenen Akıllı Sistemler ve Teknolojiler çalışma konularıyla ilgili bilimsel projeler yürütmek,

g) Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) ve diğer akademik birimler ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak suretiyle Üniversite içi ve dışından ilgililer için eğitim planlamak, eğitim programları hazırlamak ve eğitimleri vermek,

ğ) Akıllı Sistemler ve Teknolojiler ile ilgili ulusal ve uluslararası standartların oluşmasına katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,

d) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık etkinlik planını ve buna bağlı mali tahmini Rektöre sunmak,

e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,

b) Bir sonraki yılın mali tahminini hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Akıllı Sistemler ve Teknolojiler ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından da (Kamu kurumları, özel şirketler, araştırma kuruluşları, vakıf kuruluşları, KOBİ, meslek odaları ve benzeri) üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 13 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
 


Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASTAM) Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.


10 Kasım 2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber