Adnan Menderes Üniversitesi Zeytinyağı Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 9 Nisan 2018 Pazartesi

Adnan Menderes Üniversitesi Zeytinyağı Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 9 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adnan Menderes Üniversitesi Zeytinyağı Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği - 9 Nisan 2018 Pazartesi
09 Nisan 2018 Pazartesi 17:45

Adnan Menderes Üniversitesi Zeytinyağı Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü 9 Nisan 2018 tarihli ve 30386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZEYTİNYAĞI ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Zeytinyağı Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesi Zeytinyağı Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ADUZEYMER): Adnan Menderes Üniversitesi Zeytinyağı Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Ülkemizde ve dünyada zeytinyağı teknolojisi alanında yaşanan gelişmelerle bağlantılı olarak, öncelikle Aydın ilinde ve daha sonra ülke genelinde zeytinyağı üretim teknolojisindeki sorunları belirlemek ve bunlara yönelik çözüm üretmek,

b) Dünyada zeytinyağı üretim teknolojileri ile ilgili yeni teknolojileri izlemek, mevcut teknolojinin öncelikle Aydın ili, sonrasında ülke geneline adaptasyonunu sağlayarak zeytinyağı üreticileri tarafından kullanılabilir hale getirilmesi için çalışmalarda bulunmak,

c) Zeytinyağı üretiminde gıda güvenliği ve kalite kriterlerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

ç) Zeytinyağı üretimi aşamasında oluşan atık ürünlerin çevresel etkileri ve geri kazanımı konusunda çalışmalar yapmak,

d) Ulusal ve uluslararası her türlü bilimsel faaliyette bulunmak, konuyla ilgili paydaşlar ile bilgi alışverişi yapmak ve bu bilgileri sektör paydaşlarına aktarmak,

e) Zeytinyağı üretim teknolojisi ile ilgili bilimsel araştırma, geliştirme, inceleme ve yayın yapmak ve bu alanda yapılacak çalışmalara destek vermek, zeytinyağı üretimine ilişkin her türlü materyal, kitap, doküman, süreli, yazılı, görsel yayın ile bilgi ve belgeleri toplamak, dokümantasyon ve arşiv sistemleri oluşturmak,

f) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık yapmak ve bu kuruluşlar ile çeşitli projelerde yer almak,

g) Yurt içinde ve yurt dışında eğitici ve tanıtıcı seminer, kongre, konferans, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak, benzer amaçlı resmi, özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 7 –
(1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin amaçlarına uygun bir bilim dalında tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 –
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin amaçlarına uygun bilim dallarında görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak,

d) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.

Danışma Kurulu
MADDE 11 –
(1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim elemanları ve zeytinyağı üretim teknolojilerinin geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, istekleri halinde ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile seçilen uzman kişilerden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır.
 

Adnan Menderes Üniversitesi Zeytinyağı Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

9 Nisan 2018 Tarihli ve 30386 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber