Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümüne ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümüne ilişkin Yönetmelikte değişiklik
24 Nisan 2017 Pazartesi 09:00

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 24 Nisan 2017 tarihli ve 30047 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

24 Nisan 2017 PAZARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 30047

YÖNETMELİK

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik yarıyıl yabancı dil yeterlik sınavı: Hazırlık Bölümünde eski kayıtlı öğrencilerin hazırlık eğitiminde başarılı olup olmayacaklarını belirleyen sınavı,
b) Akademik yıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı,
c) Akademik yılbaşı yabancı dil yeterlik sınavı: Yeni kayıtlı öğrencilerin yabancı dildeki yeterliklerini ve/veya bu öğrencilerin hangi seviyede öğrenim göreceklerini belirleyen sınav ile yeni kayıtlı isteğe bağlı öğrencilerin sadece hangi seviyeden öğrenim göreceklerini belirleyen sınavı,
ç) Akademik yılsonu yabancı dil yeterlik sınavı: Hazırlık eğitiminden herhangi bir nedenden dolayı başarısız olmuş öğrenciler için akademik yılsonunda hazırlık eğitimi bittikten sonra yapılan sınavı,
d) Ara sınav (Vize): Kısa süreli sınavlar, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı dışında kalan dönem ortasında ve dönem sonunda yapılan kapsamlı sınavları,
e) Genel başarı notu: Öğrencilerin akademik yıl içerisinde almış oldukları notlar ile Hazırlık Bölümü yılsonu (final) yeterlik sınavından aldıkları notların ortalaması,
f) Hazırlık Bölümü yılsonu sınavı (final): Akademik yılsonunda devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan Hazırlık Bölümünde öğrenimine devam eden öğrencilerin girdiği sınavı,
g) Hazırlık Bölümü: YDYO yabancı dil hazırlık sınıflarını,
ğ) Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle ara sınava ve/veya yılsonu (final) sınavına giremeyen öğrenciler için yapılan telafi sınavı,
h) Rektör/Rektörlük: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
ı) Senato: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
j) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
k) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
l) Yoklama sınavı: Hazırlık Bölümünde dönem içerisinde yapılan kısa süreli sınavları,
ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Hazırlık Bölümü öğrencilerinin yabancı dil öğrenimine hangi seviyeden başlayacakları, akademik yılbaşında yapılan yabancı dil yeterlik sınavı sonuçlarına göre Hazırlık Bölümü tarafından belirlenir.

(2) Yeni kayıtlı isteğe bağlı bölüm öğrencileri, akademik yılbaşı yabancı dil yeterlik sınavına seviye tespiti için girebilirler. Bu sınav, yeni kayıtlı isteğe bağlı öğrencilere muafiyet hakkı vermez.

(3) Eski kayıtlı öğrencilerin seviye grupları, daha önceki yıllarda Hazırlık Bölümünde aldığı notlara bakılarak Hazırlık Bölümü Başkanlığı tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Hazırlık Bölümünde bir akademik yılda başarılı olamayan zorunlu Hazırlık Bölümü öğrencileri, başvuruları halinde ilave bir ya da iki yarıyıl Hazırlık Bölümü derslerine devam edebilirler ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek sadece akademik yarıyıl ve/veya akademik yılsonu yabancı dil yeterlik sınavlarına girebilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Hazırlık Bölümünde başarılı sayılma esasları aşağıdaki şekildedir:
a) Akademik yılbaşında yapılan yeterlik sınavından 60 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Ancak, yabancı dil puanı ile öğrenci alan bölüm öğrencileri 80 ve üzeri puan aldıkları takdirde başarılı sayılırlar. Bu sınava başvuru yapmak koşulu ile yeni kayıtlı tüm Hazırlık Bölümü öğrencileri katılabilir.
b) Akademik yarıyıl yeterlik sınavına başvuru yapmak koşuluyla eski kayıtlı Hazırlık Bölümü öğrencileri katılabilir. Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Ancak, yabancı dil puanı ile öğrenci alan bölüm öğrencileri 80 ve üzeri puan almak zorundadır.
c) Akademik yılsonunda genel başarı notu 60 ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılır. Yabancı dil puanı ile öğrenci alan bölüm öğrencileri için bu puan en az 80’dir. Genel başarı notunun hesaplanabilmesi için öğrencilerin devam koşulunu yerine getirmiş olmaları ve yılsonu (final)  sınavından en az 50 puan almaları gerekir. Bu puan yabancı dil puanıyla öğrenci alan bölümler için 65’tir. Akademik yılsonu genel başarı notu ilk dönem ortalamasının % 30’u, ikinci dönem ortalamasının % 30’u ve akademik yılsonunda yapılan Hazırlık Bölümü yılsonu (final) sınavının % 40’ı alınarak hesaplanır. Dönem ortalamasının belirlenmesinde ara sınavlar, yoklama sınavları, varsa ödev ve projeler Hazırlık Bölüm Başkanlığının belirlediği oranlarda etki eder.
ç) Akademik yılsonu yabancı dil yeterlik sınavına, hazırlık eğitiminden herhangi bir nedenden dolayı başarısız olmuş öğrenciler başvuruları halinde katılabilir. Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Ancak, yabancı dil puanı ile öğrenci alan bölüm öğrencileri 80 ve üzeri puan almak zorundadır. Ayrıca daha önceki yıllarda Hazırlık Bölümüne kayıt yaptırmış ancak herhangi bir nedenden dolayı başarılı olamamış isteğe bağlı bölüm öğrencileri bu sınava, Hazırlık Bölümü eğitimini takiben mezuniyetlerine kadar katılabilir.
d) Not hesaplamasında, küsuratlı notlar en yakın tam sayıya yuvarlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Sadece ara sınavlar ve Hazırlık Bölümü yılsonu (final) sınavı için mazeret sınavları yapılır.  Kısa süreli sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin, mazeretleri ile ilgili belgeleri, mazeretlerinin bittiği günden sonraki üç gün içerisinde bölüm başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bölüm başkanlığı uygun gördüğü takdirde bu durumdaki öğrencilerin giremediği en fazla iki kısa süreli sınav genel ortalamaya katılmaz.

(3) Üniversiteye geç kayıt yaptırmış öğrenciler için Hazırlık Bölümü Başkanlığının uygun gördüğü tarihlerde yabancı dil yeterlik sınavı yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Öğrenciler, yeterlik sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde Hazırlık Bölümü Başkanlığına bir dilekçeyle başvurarak itirazda bulunabilirler. İtiraz dilekçeleri, Hazırlık Bölümü Başkanlığı tarafından kurulan komisyonca incelenir ve itiraz tarihinden itibaren en fazla on beş gün içinde sonuçlandırılarak ilan edilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.
 


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

24 Nisan 2017 tarihli ve 30047 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber