Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları 2021 (GÜNCEL)

Tarım Kredi Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları Büyükbaş, küçükbaş yemleri, yem katkıları, kanatlı grubu yemleri fiyat listesi Köye dönüş projesi kapsamında köye yerleşmeyi planlıyor iseniz 2 yıl geri ödemesiz hayvan kredisi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları 2021 (GÜNCEL)
Kamusaati
Kamusaati
05 Aralık 2020 Cumartesi 00:18

Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları 2020 (GÜNCEL)

Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları 2020 (GÜNCEL)

Bilinçli hayvancılık yapılması adına dikkat edilmesi gereken teknik konular vardır. Bu konulardan bir tanesi de hayvanların beslenmesidir. Yem seçilirken hayvanların besiye mi alınacağını yoksa süt elde etmek amacı ile mi bakılacağına dikkat etmek gerekiyor. Büyükbaş yemi satan bir çok firma bulunuyor. Abalıoğlu, Proyem, CP gibi firmaların yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifleri’ nden de yem alabilirsiniz. İçeriğimizden yem firmalarının fiyat listesine ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

Besi Yemi

Kasaplık sektöründe kullanılacak olan sığırların yerleşmesi amacı ile verilen yemleri anlatmaktadır . Hayvanlara verilecek olan otların taze değil, soldurularak verilmesi şartı aranmaktadır. Genç hayvanların besiye alınması daha mantıklı olmaktadır. Besiye almak için en ideal süre, sütten kesim sonrası olan dönemdir. Hayvanların besicilik için kullanılabilmeleri için et tutma özellikleri ve vücut yapıları gelişmiş olmalıdır. Hayvanlar için yapılacak olan ahırların ideal şartlarda olması gerekmektedir. 50 kilo fiyatına oranlanacak yem miktarı 1 kilogramdır. Yani canlı hayvan ağırlığı 100 kg olan bir hayvana günde 2 kilogram yem karması verilmelidir. Alınacak yemlerde fiyattan ziyade kaliteye dikkat edilmelidir. Verim elde edilebilmesi adına kaliteli yemler tercih edilebilmelidir. Hayvanlara her dönemde kar yem verilmeli ve yem kaplarının hijyenik olmasına özen gösterilmelidir. Yemler besin değerleri  bakımından yüksek kapasiteye sahip olmalıdır. Yeni ve 1 haftalık yemler karma olarak hayvanlara verilebilir. Hayvanlara ihtiyaç duyacakları oranda su verilmesi de bu anlamda önemlidir. Maliyetlerin azaltılması için kaba yem de verilebilir. Bu aşamalardan sonra hayvan gelişimleri düzenli olarak incelenmelidir. Gelişimleri yavaş olan hayvanlar için yeni taktikler uygulanmalıdır.

besi-yemi

Besi Yemi

Süt Yemi

Süt sığırları için kullanılan karma yemlere süt yemi adı verilmektedir. Besi yeminde olduğu gibi hayvanlara verilecek olan otların taze olmamasına özen gösterilmelidir. Hayvanlara verilecek olan suların kolayca ulaşılır olması gerekmektedir. Verim elde edebilecek hayvanların beslenmesi gerekmektedir. Verimsiz hayvanlarla zaman harcanmamalıdır. Çünkü mevcut işletmenizde en önemli maliyet unsurunuz yem giderleri olacaktır. 2, 5 litre süte karşılık verilecek yem miktarı 1 kilogram olacaktır. Temizlik kurallarına uyulması ve hayvanların hijyenik şartlara uyması gerekmektedir. Hayvanlar için yem verme ve süt sağma saatleri belirlenmeli ve bu saatlerin dışına çıkılmamalıdır. Hayvanların uygun bakım şartlarına sahip olması gerekmektedir. Süt sığırlarına verilecek yemler kesif yem ağırlıklı olmalıdır. Örneğin %60 kesif yem veriliyorsa %40 kaba yem verilmelidir. İlk 1 haftada eski ve yeni yemler karıştırılmalıdır. Yine belirtmek gerekir ki verim alabilmek için her dönemde karma yem verilmelidir.

Tarım Kredi Yem

Tarım Kredi Kooperatifleri küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektöründe yem üretimi yapmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri’ nin yem üreten fabrikaları tek çatı altında toplanarak Tarım Kredi Yem ismini almıştır. Büyükbaş hayvancılık sektöründe kullanılabilecek pek çok yem çeşidi bulunmaktadır.

Ürünler aşağıdaki gibidir;

Buzağı Başlangıç Yemi: Buzağıların 4. günden 60. güne kadar olan beslenmelerinde kullanılmaktadır. Protein, vitamin, mineral, enerji gibi besin maddeleri bakımından yem oldukça zengindir. Yem 50 kilogramlık çuvallarda satılmaktadır.

Buzağı Büyütme Yemi: Buzağı başlangıç yemi bittikten sonra 61 günden itibaren 120. güne kadar bu yem çeşidi kullanılabilmektedir. Kas ve iskelet sistemini geliştirici özelliği bulunmaktadır.

Sığır Besi Yemi:(Standart) Hayvanlara 4. aydan itibaren verilmektedir.Yemin iştah açıcı özelliği bulunmaktadır.

Sığır Besi Yemi: (Geliştirme) 5. aydan itibaren kesim süresine 3 ay kalaya kadar verilebilir. Kesime kadar olan dönemde eti artırıcı özelliği bulunmaktadır.

Sığır Yemi: (Bitirme) Sindirimi oldukça kolaydı. Bu yem de yine hayvanların kesim zamanına kadar kullanılabilir. Enerji ihtiyacının tamamlanması adına hayvanlara verilebilir.

Sığır Besi Yemi: (Başlangıç) Beşinci aydan itibaren besi süresinin sonuna kadar verilebilir. Mineral, protein, vitamin, protein bakımından oldukça zengindir. İştah açıcı ve yemi ete dönüştürme amacı gözetilerek üretilmiştir.

Sığır Besi Yemi: (Tahıl karışık) Dana ve tosunların besiye alındıkları dönemlerde bu yem hayvanlara tahıllarla karıştırılarak verilmelidir. Kullanım şekli, hayvan başına 2 kilogram olarak verilir. Bu 2 kilogramlık yem ezilmiş olan tahıllarla karıştırılmalıdır.

tarım-kredi-büyükbaş-yem

Tarım Kredi Yem çeşitleri

Sığır Süt Yemi 19: Dişi sığırların doğumun ardından kullanılmaya başlanabilir. Süt ineklerinde verim artırıcı özelliği bulunmaktadır.

Sığır Süt Yemi Enerji 19: Sindirim problemlerine yardımcı olacak şekilde üretilmiş olan bu yem dişi hayvanlara doğumlarından itibaren verilmeye başlanabilir. İçerik bakımından oldukça zengindir. Doğumdan sonra oluşacak problemleri önlemeye yardımcıdır.

Sığır Süt Yemi 20: Verim olarak orta ve yüksek seviyede olan hayvanlara verilebilir. Dişi hayvanlara doğumlarından sonra kuruya çıkarılacaklara döneme kadar kullanılabilir. Yüksek protein içeren bir yem çeşididir.

Sığır Süt Yemi 21: Bu yem türü de dışı hayvanların doğumlarından sonraki dönemde kullanılabilecektir. Ayrıca süt verimini artırıcı özelliği de bulunmaktadır. Diğer yem çeşitleri ve kullanımları ile ilgili detaylı bilgi almak için Tarım Kredi‘ nin internet sayfasını ziyaret ediniz.

Besi pelet yem 70- 75 TL
Besi toz yem 70- 75 TL
Süt toz yem 75- 80 TL
Süt pelet yem 80- 85 TL
Buzağı büyütme 80- 85 TL
Süt tahıl mix 85- 90 TL

Özlem Yem

Firma 1980′ den beri üretim gerçekleştirecektir . Küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvancılığı yemlerinde üretim yapan firmanın fiyat listesi aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.

Buzağı başlangıç yemi 83 TL
Buzağı büyütme yemi 75 TL
Düve Yemi 75 TL
Sığır Süt Yemi 18 73 TL
Sığır süt yemi 19 78 TL
Sığır süt yemi 20 81 TL
Sığır süt yemi 21 83 TL
Sığır süt yemi 22 85 TL
Sığır süt yemi 23 103 TL
Sığır süt yemi 68 TL
Sığır besi büyütme yemi 68 TL
Sığır besi büyütme yemi 74 TL
Sığır besi bitiş yemi 72 TL
Flaş besi yemi 65 TL

Malkara Yem

Tekirdağ’ da faaliyet gösteren yem fabrikası, küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı sektöründe yem üretimi gerçekleşecektir. Güncel yem fiyatları ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Süt yemi 72, 5 TL
Süt yemi 74,5 TL
Süt yemi 80 TL
Süt yemi 83 TL
Süt yemi 87 TL
Yüksek verimli süt yemi 89 TL
Doğum problemleri için 112,5 TL
Buzağı 80 TL
Düve yemi 72,5 TL
0-4 yaş sığır 69,5 TL
4-8 ay 72,5 TL
Konsantre besi yemi 77,5 TL
Konsantre süt yemi 78,5 TL
Konsantre süt yemi 85 TL

CP Yem Fiyatları

Genellikle kanatlı hayvan  alanında tanıdığınız marka, küçükbaş ve büyükbaş yem üreticiliği de gerçekleştirmektedir.

CP Büyükbaş Yem Fiyatları
Düve Yemi 68,50 TL
CP.5701 Buzağı Başlangıç Yemi 75,50 TL
CP.5711 Buzağı Büyütme Yemi 75,50 TL
CP 3.Uluslararası 18 P. Süt Yemi 72,50 TL
CP 2. Uluslararası  Besi Geliştirme 66,00 TL
CP. 1.Uluslararası 21 P. Süt Yemi 80 TL
CP Süt yemi (toz yem) 69 TL
CP Standart Besi Yemi 62,50 TL
CP  Uluslararası Besi Bitirme Yemi 65,50 TL

Özevren Yem Fiyatları

1994 senesinden başlayarak Trakya’ da işe başlayan firma büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi üreticiliği de gerçekleştirmektedir . Süt yemi, besi yemi, buzağı büyütme yemi, kuzu yemi düve yemi, at yemi ve tavuk yemi gibi bir çok çeşit yem ile halen faaliyet etmeye devam edecektir. Yemler, yapılan laboratuvar çalışmaları sonrasında hazırlık yapmaktadır . Yemlerin içeriğinde protein, selüloz, enerji ve yağ barındırmaktadır. Büyükbaş yem ücretlendirmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Süt Yemi (50 Kg.) 61 TL
Besi Yemi (50 Kg.) 61 TL
18 Süt Yemi 50 Kg.(18-2600) 67 TL
19 Süt Yemi (19-2700) 50 Kg. 69,50 TL
21 Süt Yemi (21-2700) 50 Kg. 72,50 TL
14 Besi Yemi 50 Kg. 67,50 TL
17 Buzağı Büyütme Yemi (50 Kg.) 68,50 TL
18 Süt Yemi Toz 67 TL
16 Düve Yemi (50 Kg.) 66 TL

Hayvancılık birliklerinde açıklanan yem fiyatlarının listesi aşağıdaki gibidir;

 • 16 protein sığır süt yemi: 68 TL
 • 18 protein sığır süt yemi: 69 TL
 • 19 protein sığır süt yemi: 70 TL
 • Sığır süt yemi: 71 TL
 • 21 protein süt yemi: 73 TL
 • Çiftlik özel sığır süt yemi 109 TL
 • Kuru dönemler için yem: 67,5 TL
 • Sığır besi yemi: 68 TL
 • Dana yemi: 69 TL
 • Düve yemi: 70 TL
 • Konsantre sığır süt yemi: 90 TL
 • Konsantre sığır besi yemi: 69 TL
 • Buzağı başlangıç yemi: 75 TL
 • Buzağı büyütme yemi: 72 TL den alıcı bulmaktadır.
 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafınca bitkisel yem

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretim alanlarında bulunan yem bitkileri üretimine büyük çaba vermektedir. Yonca, korunga, tek yıllık, mısır, mera ve çayır üretimi konularında dekar başına destek verilecektir. Ayrıca patates siğili görülen alanlarda destekler %50 oranında bir destekleme için ücret ödemeleri daha gerçekleşecektir.

Tarım Kredi Yem Fiyatları 2020 Listesi

Yem deyince şüphesiz aklımıza Tarım Kredi Kooperatifleri gelmektedir. TKK, bünyesinde bulunan tüm yem fabrikalarını tek bir çatı altında birleştirmiş ve Tarım Kredi Yem kurulmuştur. Bu anlamda kooperatif büyükbaş ve küçükbaş sektöründe yem üretimi yapmaktadır. Hayvanlardan verim elde edilmesi için beslenmelerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Başlangıçtan büyütmeye kadar, süt, besi ve gebe sığırlar için birçok yem çeşidi bulunmaktadır. Tarım Kredi yemleri 50 kilogramlık çuvallarda satılmaktadır.

Sığır Süt Yemi

Sindirimi kolaylaştırıcı özelliği vardır. Yüksek oranlarda süt veren sığırların doğumlarından sonra 60. güne kadar kullanılabilir. Yem, protein bakımından oldukça zengindir. Döl verimini artırıcı etkisi bulunmaktadır. Yemin içeriğinde vitamin, enerji, protein gibi hayvanların ihtiyaç duyabilecekleri besin maddeleri bulunmaktadır. Tarım Kredi süt yemlerinin toz halinde bulunanlarının 50 kilogramlık çuvalları 70- 75 TL civarındadır. Pelet halinde bulunanların fiyatları ise 80- 85 TL civarındadır.

TKK ilaç fiyat listesine ulaşmak için tıklayınız.

Gebe Sığır Yemi

Gebe sığır yemleri de 50 kilogramlık torbalar halinde satılmaktadır. Bu yem dişi olan sığırların 2. doğumlarından sonra kullanabilecekleri bir yem çeşididir. Enerji, protein ve vitamin değerleri yüksek olduğu için gebe sığırlar henüz yavrularını doğurmadan onların da gelişimlerine katkıda bulunduğu bilinmektedir. Ayrıca doğumdan sonra da süt miktarını artırdığı bilinmektedir.

Düve Yemi

Damızlık sığırların yetiştiriciliğinde kullanılan bir yem çeşididir. 5. aydan sonra 15. aya kadar kullanımı uygundur. Düvelerin gelişimlerini tamamlamalarını ve sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmelerini sağlamaktadır. Sindirimi kolaylaştırıcı özelliği olduğu bilinmektedir. Ayrıca bu yemlerin tüketilmesi sonrası hayvanların canlı ağırlıklarında da artış meydana geldiği izlenmiştir. Koyun ve keçi yetiştiricileri için küçükbaş yem fiyatları listesini inceleyebilirsiniz.

Sığır Besi Yemi

Dana ve tosunlar besiye alınmadan kısa bir süre evvel bu yemler kullanılmaya başlanabilir. Besi yeminin diğer bir çeşidini de tahıllarla karıştırmak mümkündür. Belirli oranlarda yem ve tahıl karışımları hayvanlara verilerek verim elde edilebilir. Ağırlık arttıkça yeme karıştırılan tahıl miktarının da artırılması gerekmektedir. 50 kilogramlık çuvalları 70- 75 TL’ den satılmaktadır.

Buzağı Başlangıç ve Büyütme Yemleri

Hayvanların doğumlarından sonra ve gelişim aşamalarında verilen yemlerdir. Yemler, protein, vitamin, mineral bakımından oldukça zengindir. Hayvanların büyüme süreçlerini hızlandırır. Yemlerin sindirimleri kolaydır. Bu yem takviyeleri ile birlikte buzağıların annelerinden ayrılarak sütten kesilmeleri daha kolay olur. Bu sebeple annelerinden alınacak süt verimi de diğer yem takviyeleri ile birlikte sağlanabilir. Diğer yem çeşitleri ve kullanım koşulları ile ilgili bilgi almak için Tarım Kredi Yem büyükbaş yem kategorisini ziyaret edebilirsiniz. Buzağı büyütme yemleri 80- 85 TL ‘ ye satılmaktadır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
kurbancı emre - 3 yıl önce
merhaba. 2021 güncel yazmışsınız ancak 100 tl den aşağı yem yok . ortalalama 120 tl yem fiyatları. lütfen doğru bilgilendirelim.

(İlginize teşekkürler hergün zam geliyor güncellemeye yetişemiyoruz ki aracılar hergün canları sıkıldıkça zam yapıyor)
Avatar
Neriman Çınar - 2 yıl önce
Biz yemi nasıl temin edebiliriz