Tarım Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2016/4 (Tarım Bakanlığı) tercih kılavuzu yayımlandı.

Tarım Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı
25 Nisan 2016 Pazartesi 15:33

KPSS 2016/4 (Tarım Bakanlığı) tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM'nin 25 Nisan 2016 tarihli duyurusunda konuya ilişkin şu ifadelere yer verild.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır. Adayların, bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılmış olan 2014-KPSS Lisans'a girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

Adaylar tercihlerini 26 Nisan-2 Mayıs 2016 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 2 Mayıs 2016 tarihinde, saat 23.59'da sona erecektir.Tercih süresi uzatılmayacaktır.

-Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 3 Mayıs 2016 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 3 Mayıs 2016 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek ve bu tercihler, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

-Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda her iki diplomalarında yazan programlara (sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir.

-Adaylar, tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapabilecek olup tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.

Mezun olunan program ile ilgili nitelik koşulunun karşılanmadığı bir sözleşmeli pozisyona tercihler arasında yer verilmesi ve yerleştirilme halinde ilgili kurum tarafından adayların ataması yapılmaz. Adayların, mağduriyete uğramamaları için tercihlerini internetle ÖSYM'ye göndermeden önce tüm tercihlerinin durumlarına uygun olduğundan emin olmaları gerekir.

Adaylar, tercihlerini Ek'te yer alanKPSS-2016/4 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, internet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KPSS 2016/4 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.


BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

1.GENEL AÇIKLAMA


1-Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 05-06 Temmuz 2014
tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Bakanlığımız taşra teşkilatında ihtiyaç
duyulan yerlerde (il/ilçe/kuruluşlarda) istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesine göre 1111 Mühendis, 566 Veteriner Hekim olmak üzere toplam 1677 sözleşmeli personel
alınacaktır.

2-Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesini müteakip, adayların
yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenilecek
belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının internet sayfasında
(www.tarim.gov.tr.) ilan edilecektir.
3-ÖSYM tarafından yerleştirilenlere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ayrıca göreve
başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
4-Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

2.BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

2.1.BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,4,5,6 ve 7 nci
bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesindeki şartları da taşımaları
gerekmektedir.
2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve
başlatılmayacaktır.
3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan
nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getiremeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır.

 2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları
bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibariyle
aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili aşağıdaki bu bölümün çok
dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları mümkün bulunmamaktadır.

 2.2.1.Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılacak genel şartlara ilave olarak;
 a) Mühendis ve Veteriner Hekim pozisyonlarına atanacak şartları haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm
mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği pozisyonların karşısında yer almaktadır.
b) Sağlık bakımından Mühendis ve Veteriner Hekim olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
c) KPSS’ye girmiş ve (2014-KPSS Lisans) sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3 puan
türünden en az 50 puan almış olmak.

2.2.2.Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek Mühendis ve Veteriner Hekim pozisyonlarının karşısında
yer alan bölümlerden mezun olmak.
Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.
ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan adayların,
www.osym.gov.tr internet adresine girerek ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile bölümlerini ve yerleştirme
yapılacak il/ilçe/kuruluşlar ile başvuru tarihlerini inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları
pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları
taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri
yapılmayacaktır.

3- BAKANLIĞIMIZDA 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE HALEN GÖREV
YAPMAKTA OLUP EŞ VE SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ
YAPILAMAYANLAR İLE AYNI SEBEPTEN DOLAYI SON BİR (1) YIL İÇİNDE İSTİFA
EDENLER HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA :


657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasının ilgili kısmında "… Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü,
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen
Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin 3 üncü bendinde
“Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında
yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b)Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c)Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı
hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon
bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı
olarak, ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,
tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.
Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma
prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.” hükmü,
yer almaktadır.

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde halen Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi
çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelden yukarıda belirtilen istisna kapsamına girenlerin dışında
olanlara müracaat (tercih) yaptırılmayacaktır. Bu hükümler kapsamında halen Bakanlığımızda istihdam edilen
sözleşmeli personelden yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına girenlerden aşağıda durumları belirtilen
sözleşmeli personelin bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan bu yerleştirme işlemine müracaatları söz konusu
olabilecektir. Bu çerçevede;

- Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanlardan; kendilerine anılan Esasların Ek
3 üncü maddesinin (b) bendi hükmü uygulanamayanlardan, kamu personeli olan eşinin, kurum içi
görev yeri değişikliği mümkün olmayan (üniversite, belediye, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine
göre sözleşmeli vb.) veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan (asker, polis, 

hakim vb.) bir görevde bulunması ve geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz
boş pozisyon bulunmaması veya bulunduğu yerde bir yılını doldurmaması nedeniyle yer
değişikliği yapamayanların müracaatı kabul edilebilecektir. Eşi özel sektörde çalışanlar ile eşi
kamu görevlisi olup da, birden fazla ilde birimi olan veya kurumsal mevzuatında
atanamayacaklarına dair bir hüküm bulunmayanların müracaatları alınmayacaktır.
- Sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanlardan; kendilerine anılan Esasların
Ek 3 üncü maddenin (c) bendi hükmü uygulanamayanlarından, sözleşmeli personelin
pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile
mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün
olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi ve personelin geçiş yapacağı
hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması nedeniyle yer değişikliği
yapamayanların müracaatı kabul edilebilecektir. İlaç kullanım raporu, epikriz raporu, tedavi
gördüğüne dair raporlarla işlem yapılması mümkün olmadığından bu şekilde belge ibraz edenlerin
müracaatları dikkate alınmayacaktır.

- Halen Bakanlığımızda istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelden unvan değişikliği nedeniyle
müracaat edenlerin müracaatları kabul edilebilecektir.

Bu maddede belirtilen şartları taşıyan adaylardan 12/04/2016 – 15/04/2016 tarihleri arasında Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne durumlarını belgeleyerek intikal ettirenlerin
ÖSYM tarafından tercih yapabilmeleri sağlanabilecektir. Bu tarihe kadar belgelerini ibraz ettirmeyenlerle
ilgili herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

Diğer taraftan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışanlardan bu
yerleştirmeye müracaat edip de yerleştirilenlerin yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına girmemeleri halinde
atamaları gerçekleştirilmeyecektir. Atamaları gerçekleşmiş olsa bile bu durumun anlaşılması halinde atamalar
iptal edilecektir.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber