Adalet Bakanlığı CTEGM, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü (İdare Memuru, Şef, Sayman Gruplarında) Görevde Yükselme ve diğer branşlarda ünvan değişikliği sınavı ile ilgili bir duyuru yayımladı. Peki sınav ne zaman, görevde yükselme sınavında sorulacak sorulara ait ders konu başlıkları ve soru dağılımı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilrisiniz.

Adalet Bakanlığı CTEGM, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı
04 Temmuz 2016 Pazartesi 14:15

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (İdare Memuru, Şef, Sayman Gruplarında) Görevde Yükselme ve (Sosyolog, Öğretmen, Gıda Mühendisi, Makine Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Tekstil Mühendisi, Bilgisayar Teknisyeni, Mobilya Teknisyeni, İnşaat Teknisyeni, Gıda Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Makine Teknisyeni ve Sağlık Memuru Gruplarında) Unvan Değişikliği Sınavı duyurusu yayımladı. Peki CTGM görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı ne zaman? CTGM sınavında hangi konular çıkacak? CTGM sınavı ile ilgili detaylar haberimizde.

SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU

Adaylar, sınav ücreti olarak 110 TL’ yi ( yüzon Türk Lirası KDV dâhil), MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 18 Temmuz 2016 ve 24 Temmuz 2016 tarihleri arasında yatıracaklar ve başvurularını http://www.meb.gov.tr adresinden yapacaklardır.

SINAV YERİ ve TARİHİ

Sınav 13 Ağustos 2016 Cuma Günü Ankara'da yapılacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Ağustos 2016 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Adaylar, sınav giriş belgelerini 08 Ağustos - 12 Ağustos 2016 tarihleri arasında görev yaptığı kuruma onaylatacaklardır.


SINAV UYGULAMASI

- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTEGM) ;
* Görevde Yükselme Sınavında (İdare Memuru, Şef ve Sayman Gruplarında) her bir grup için 100 soruluk çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınav 110 dakika sürecek ve tek oturum halinde uygulanacaktır.
* Unvan Değişikliği Sınavında (Sosyolog, Öğretmen ve Sağlık Memuru Gruplarında) her bir grup için 80 soruluk çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınav 90 dakika sürecek ve tek oturum halinde uygulanacaktır.
* Unvan Değişikliği Sınavında (Gıda Mühendisi, Makine Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Tekstil Mühendisi, Bilgisayar Teknisyeni, Mobilya Teknisyeni, İnşaat Teknisyeni, Gıda Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni ve Makine Teknisyeni Gruplarında) her bir grup için 50 soruluk çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınav 60 dakika sürecek ve tek oturum halinde uygulanacaktır.
- Sınava girecek adaylar, yanlarında cep telefonu ve benzeri iletişim/bilgi depolama
özelliklerine sahip cihazları sınav mahalline getiremezler.
- Adaylar sınava, onaylı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (Nüfus
cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport ) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
- Sınav soru ve cevap anahtarları 16 Ağustos 2016 tarihinde www.meb.gov.tr ile www.cte.adalet.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.
- Sınav sonuç bilgileri 05 Eylül 2016 tarihinde www.meb.gov.tr ile www.cte.adalet.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.
- Adaylar sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler hakkında da 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

SINAV KONULARI

Ortak Sınav Konuları
•    T.C. Anayasası (5 soru)
•    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (5 soru),
•    İnsan Hakları ve Demokrasi (5 soru),
•    Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları (5 soru)
•    Etik Davranış İlkeleri (5 soru),
•    Genel Kültür ve Genel Yetenek (25 soru), Alan Bilgisi (50 soru)

Alan bilgisi konuları:

1)    İdare memuru için;
•    5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
•    4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
•    4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
•    5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
•    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
•    4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun
•    Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
•    Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik
•    Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik
•    Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik
•    Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik
•    Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği

2)    Şef için;
•    5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
•    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
•    4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
•    4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
•    5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
•    Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği

3)    Sayman için;
•    4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
•    4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
•    5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
•    4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun
•    Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
•    Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili Yönetmelikler
 
- Unvan değişikliği sınavında sorulacak sorulara ait ders konu başlıkları ve soru dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

1)Öğretmen
•    Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
•    5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
•    2007/12226 sayılı Bakanlar Kurulunun Adalet Bakanlığı Ders ve Ek ders saatlerine ilişkin kararı
•    Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 27/07/2007 tarih 46/1 sayılı genelge
•    Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 tarih ve 51 sayılı genelge
•    Ceza infaz Kurumlarında kullanılacak Defter ve Belgeler Hakkındaki yönerge
•    3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Konularından 30 soru,
•    Program Geliştirme
•    Öğretim yöntem ve teknikleri
•    Gelişim psikolojisi
•    Öğrenme psikolojisi
•    Rehberlik
Konularından 50 soru olmak üzere toplam 80 soru,

2)    Sosyolog;
•    5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
•    Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelikler Konularından 30 soru,
•    Çağdaş sosyoloji kuramları
•    Kent sosyolojisi
•    İletişim sosyolojisi
•    Siyaset sosyolojisi
•    Sosyal bilimler metodolojisi
•    Sosyoloji tarihi
•    Türkiye’de sosyoloji
Konularından 50 soru olmak üzere toplam 80 soru.

3)    Sağlık Memuru
•    Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük ve ilgili yönetmelikler,
•    30/04/2009 tarihli Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında ceza infaz kurumlarındaki sağlık hizmetinin düzenlenmesi hakkında protokol
Konularından 10 soru,
•    Sağlık Hizmetlerinde İletişim
•    Anatomi ve Fizyoloji
•    Hastanın Kişisel Bakımı
•    İlk yardım
•    Aseptik Uygulamalar
•    Enfeksiyon Hastalıkları
•    Sistem Hastalıkları
•    Temel İlaç Bilgisi
•    Kadın Hastalıkları ve Aile Planlaması
 
•    Mesleki Gelişim
Konularından 70 soru olmak üzere toplam 80 soru.

4)    Makine Mühendisi
•    Akışkanlar Mekaniği
•    Isı
•    Mekanizma
•    Statik ve Mukavemet
•    Makine Elemanları
•    Teknik Resim
•    İmalat
•    Konstrüksiyon
•    Takım Tezgâhları
•    Malzeme
•    Ölçme ve Kontrol Konularından 50 soru.

5)    Gıda Mühendisi
•    Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler
•    Tahıl Bilimi ve Teknolojisi
•    Meyve Suyu Üretim Teknolojisi
•    Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi
•    Et ve Et Ürünleri İşleme Teknolojisi
•    Yemeklik Yağ Üretim Teknolojisi
•    Gıda Mikrobiyolojisi
•    Gıda Analizleri, Güvenliği, Gıda Mevzuatı ve Kalite Kontrolü
•    Gıdalarda Ambalajlama, Raf Ömrü ve Depolama Teknikleri Konularında 50 soru.

6)    Ziraat Mühendisi
•    Meyvecilik Sebzecilik ve Süs Bitkileri
•    Entomoloji
•    Fitopatoloji
•    Sığır Besiciliği
•    Hayvancılıkta mekanizasyon
•    Anatomi
•    Fizyoloji
•    Tarımsal Sulama
•    Tarımda Makinalaşma
•    Toprak Bilgisi Konularından 50 soru.

7)    Orman Endüstri Mühendisi
•    Bilgisayar Destekli Tasarım
•    Kereste Endüstrisi
•    Odun anatomisi
•    Odun fiziği ve mekaniği
•    Üst yüzey işlemleri
 
•    Odun koruma
•    Ahşap konstrüksiyonlar
•    Ahşap işleme teknikleri
•    Orman Endüstri Mühendisliğine giriş
•    Ve orman endüstri mühendisliği ile ilgili benzer konular. Konularından 50 soru.

8)    Çevre Mühendisi
•    Ekoloji
•    Çevre Kimyası
•    Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler
•    Çevre Mühendisliğinde Temel Prosesler
•    Su temini ve Kanalizasyon
•    Su Kalitesi
•    Atık Su Arıtımı
•    Katı Atık Yönetimi
•    Hava Kirlenmesi
•    Deniz Kirlenmesi Konularından 50 soru.

9)    Tekstil Mühendisi
•    Elyaf Bilgisi
•    Makine Elemanları
•    Mukavemet
•    İplik Teknolojisi
•    Örme Teknolojisi
•    Dokuma Teknolojisi
•    Tekstilde Fiziksel Testler
•    Hazır Giyim Teknolojisi
•    Boyama ve Bitim İşlemleri Teknolojisi
•    Tekstilde Kimyasal Testler
•    Tekstilde Maliyet Konularından 50 soru.

10)    Elektrik-Elektronik Mühendisi
•    Temel Kavramlar ve Elektroniğe giriş
•    Devre Analizi
•    Güç Sistem Analizi
•    Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımı
•    Yüksek Gerilim
•    Elektrik Makineleri
•    Güç Elektroniği
•    Elektromanyetik Alanlar
•    Sinyaller ve Sistemler
•    Elektronik Devreler
•    Kontrol ve Otomasyon
•    Sayısal sistemler
 
•    Devre elemanları
•    Haberleşme Konularından 50 soru.

11)    Bilgisayar Teknisyeni
•    Bilgisayar kullanımı (Windows, Word, PowerPoint, Excel)
•    Algoritma ve akış diyagramları
•    Mesleki Gelişim
•    C ve VB programlama dilleri
•    Görsel programlama dilleri (VB, C#)
•    Veri tabanları (Sql, Mysql)
•    Mikro bilgisayar sistemleri ve assembly
•    Web tasarımı (CSS, Javascript, html)
•    Grafik ve animasyon (photoshop, fireworks, flash)
•    İnternet programcılığı (php, asp) Konularından 50 soru.

12)    Mobilya Teknisyeni
•    Görünüş Çıkarma ve Perspektif
•    Mesleki gelişim
•    Makinada kesme
•    Makinada Şekillendirme
•    Elde Birleştirme
•    Köşe-Birleştirme Elemanları
•    Çekmece-Kapak-Taç-Baza
•    Tabla Hazırlama
•    Yüzey Hazırlama
•    Mobilya Yapım Teknikleri Konularından 50 soru.

13)    İnşaat Teknisyeni
•    Yapı maliyet ve statik hesabı
•    Bina Yerleşim ve Rölövesi
•    Betonarme yapılar ve kalıplar
•    Ahşap karkas yapılar
•    Beton, çimento, agrega ve asfalt deneyleri
•    Yapıda sıvalar, boyalar ve yapıda yalıtım
•    Betonarme Kalıplar
•    Mesleki Gelişim
•    PVC doğrama ve kaplamalar
•    Ahşap Beton ve Çelik çatılar Konularından 50 soru.

14)    Gıda Teknisyeni
•    Gıda Mikrobiyolojisi
•    Gıda Kimyası
•    Maddede Temel Değişimler ve Ölçümler
•    Gıda İşleme Teknikleri
 
•    Gıda Güvenliği
•    Gıda Ambalajları ve Kontrolü
•    Süt ve Süt Ürünleri İşleme
•    Mesleki Gelişim
•    Sebze ve Meyve İşleme
•    Et ve Et Ürünleri Teknolojisi
•    Alkollü ve Alkolsüz içecek Teknolojileri
•    Bitkisel yağ ve Hububat ürünleri Teknolojisi Konularından 50 soru.

15)    Elektrik Teknisyeni
•    Mikro denetleyiciler
•    Trafo Sarımı
•    Pano Tasarım Ve Montajı
•    Elektrik Motorları
•    Endüstriyel Elektrik Sistemleri
•    Dijital Elektronik
•    Çoklu Ortam Sistemleri
•    Mesleki Gelişim Konularından 50 soru.

16)    Ziraat Teknisyeni
•    Bitki yetiştirme
•    Genel tarım
•    Tarımsal faaliyetler
•    Toprak ve bitki
•    Bitki sağlığı
•    Budama ve terbiye sistemleri
•    Gübreleme
•    Tarımsal yapılar ve sulama
•    Organik tarım
•    Seracılık
•    Meyvecilik
•    Sebzecilik
•    Baklagiller
•    Çayır mera yem bitkileri
•    Endüstri bitkileri
•    Tahıllar Konularından 50 soru.

17)    Makine Teknisyeni
•    Makine Teknik Resim
•    Temel İmalat İşlemleri
•    Hidrolik Pnömatik
•    Sac Metal, Isı ve Hacim Kalıpları
•    Mermer İmalat Teknikleri
•    İmalat Yöntemleri
•    Mekanik Bakım Onarım
•    Kalıplama Teknikleri
•    Makine elemanları ve Mekanizmalar
•    Mesleki Gelişim Konularından 50 soru sorulacaktır.
 

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber