2020 Bekçilik Sınav Sonuçları Açıklandı

2020 Bekçilik Sınav Sonuçları Açıklandı, 4 ocak bekçi alımı sonuçları açıklandı, Bekçilik mülakat sınavı sonucu sorgulama, BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ, 2020 bekçilik alımları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 2020 bekçilik alımları ile ilgili açıklamalar gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

2020 Bekçilik Sınav Sonuçları Açıklandı
04 Ocak 2020 Cumartesi 12:44

2020 Bekçilik Sınav Sonuçları Açıklandı

2020 Bekçilik Sınav Sonuçları Açıklandı, 4 ocak bekçi alımı sonuçları açıklandı, Bekçilik mülakat sınavı sonucu sorgulama, BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ, 2020 bekçilik alımları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 2020 bekçilik alımları ile ilgili açıklamalar gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı, bekçilik sınav sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan ve internet sitesinden yayımladı.

Sonuçları öğrenmek için adayların e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapması gerekiyor

Sonuçları öğrenmek için Tıklayınız.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL OLDU?

Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirildi. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği girişsınavı, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav aşamalarıyla devam etti.

Müracaat kabul komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirildi.

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur veya Olamaz” şeklinde karar verildi.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olamaz” kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemedi.

Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltildi, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmedi. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayıldı.

Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluştu.

Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazandı.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alındı.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcutdurumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yaptı.

Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirildi.

Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayıldı.

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulan yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutuldu.Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirildi ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verildi.

Bekçilik sınav sonuçları 2020 açıklandı! Bekçilik mülakat sınavı sonucu sorgulama

BEKÇİLİK SINAV PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar sınava girdi. 120 dakika süren sınavda farklı kategorilerden 100 soru soruldu. Bekçi olabilmek için en az 50 puanı yakalamak gerekiyor. Adaylar sadece doğru yaptıkları puanlar üzerinden değerlendiriliyor.

Bekçilik sınav sonuçları 2020 açıklandı! Bekçilik mülakat sınavı sonucu sorgulama

BEKÇİ ATAMALARI NASIL OLACAK?

1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

3. Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.

Bekçilik sınav sonuçları 2020 açıklandı! Bekçilik mülakat sınavı sonucu sorgulama

BEKÇİLERİN 2020 MAAŞI NE KADAR?

2020 Ocak ayı itibarıyla bekçi maaşlar belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca bekçilik de dahil olmak üzere memur statüsünde görev yapan çalışanlar ile emeklilerin maaşları netleşti. Yıllık TÜFE yüzde 11.84 olarak belirlenirken, bu oran neticesinde bekçiler, maaşlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte 2020 Ocak ayı itibarıyla bekçilerin alacakları maaş…

Zam öncesi bekçi maaşları: 4180 Türk Lirası

2020 Ocak zammının ardından bekçi maaşları: 4409 Türk Lirası

Bekçi maaşları diğer devlet memurlarında olduğu gibi memurun sahip olduğu derece ve kademeye göre değişiklik gösterir. Derece ve kademe ise kişinin mezun olduğu en yüksek öğretim kurumu, meslekte çalışması süresi gibi kriterlere göre belirlenir. Bekçiler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olduklarından dolayı her yılın Ocak ve Temmuz aylarında tüm devlet memurlarının aldığı miktarda zam alırlar.

Bekçilik sınav sonuçları 2020 açıklandı! Bekçilik mülakat sınavı sonucu sorgulama

BEKÇİLERİN GÖREVLERİ NEDİR?

Bilindiği gibi bekçi personellerin görevlendirilmesinin ardından özellikle büyük şehirlerde adli vakaların özellikle hırsızlık olayların azaldığı rakamsal verilerle açıklanmıştı. EGM'de akşam olması ile devriyelere başlayan Çarşı ve Mahalle Bekçileri sabahın ilk ışıklarına kadar görevlerini sürdürüyor.kolluk kuvvetlerin müdahale etme imkanı olmayan zaruri durumlarda can ve mal, ırza saldırma ve tehdit durumlarını önler ve saldırı yapanları yakalar,  Bu personeller görevlerini 772  sayılı kanuna göre yapıyorlar. İlgili kanunun 3. maddesinde şu şekilde yazmaktadır.

Bekçilik sınav sonuçları 2020 açıklandı! Bekçilik mülakat sınavı sonucu sorgulama

BEKÇİLİK 2020 BAŞVURU ŞARTLARI NE?

MADDE 1 – 2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,”
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Başvuruda istenen bilgi ve belgeler ile başvuruların alınması
 
MADDE 8 – (1) Adaylar;
 
a) T.C. kimlik numarasını,
 
b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,
 
c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,
 
ç) Mezuniyet bilgisini,

Bekçilik sınav sonuçları 2020 açıklandı! Bekçilik mülakat sınavı sonucu sorgulama
 
d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,
 
e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,
 
f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini,
 
içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.
 
(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.
 
(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.
 
(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.”
 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Bekçilik sınav sonuçları 2020 açıklandı! Bekçilik mülakat sınavı sonucu sorgulama

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber