TC Resmi Gazete - 5 Mayıs 2017 Cuma

5 Mayıs 2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Bakanlar Kurulu Kararları, Bazı üreticilerin kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin karar, Halk Bankası'na ilişkin karar, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alım yönetmeliğinde değişiklik, SHY-YDK’de Değişiklik, KDV) Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik, AYM Kararları ve daha fazlası Günlük Gazete'de yayımlandı. TC Resmi Gazete ve Resmi Gazete Haberleri için bizi takip edin. İşte detaylar...

TC Resmi Gazete - 5 Mayıs 2017 Cuma
05 Mayıs 2017 Cuma 08:00

5 Mayıs 2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Bakanlar Kurulu Kararlarında yayımlanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar, Bazı bölgelere ilişkin acele kamulaştırma kararı, BMGK'ya ilişkin kararlar, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilciliklerinde Görevlendirme Yapılması Hakkında Karar, Bazı illerde terör olayları nedeniyle zarar görmüş üreticilerin kredi borçlarının ertelenmesi hakkında karar, Halk Bankası'na ilişkin karar ve dahası TC Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi. 

Günlük Gazete'de hangi yönetmelik ve kararlar yer aldı? T.C. Resmi Gazete'de neler var? İşte Resmi Gazete Haberleri...

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük, Başbakanlığa ve Bazı Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemlerine ilişkin tezkereler 5 Mayıs 2017 Cuma tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği, Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDK)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri Hakkında Tebliğ, Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ, Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Anayasa Mahkemesi (AYM) Kararları bugünkü, 5 Mayıs 2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


5 Mayıs 2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazete 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
TÜZÜK
2017/10091     Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/9997       Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesiminin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10003     Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2017/10004     Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2017/10006     2017 Yılı Yatırım Programında Yer Alan “Lojistik Merkez Kurulması Projesi” Kapsamındaki Palandöken Lojistik Merkezi Karayolu Bağlantı Yolu İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10007     Balıkesir, Gaziantep, Zonguldak ve Ordu İllerinde Tesis Edilecek Regülatörler ile Santrallerin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10009     Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2017/10012     Manisa ve Tokat İllerinde Tesis Edilecek Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10013     Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Bazı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Karar

2017/10037     Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilciliklerinde Görevlendirme Yapılması Hakkında Karar

2017/10066     Bazı İllerimizde Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Karar

2017/10084     Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair 27/12/2016 Tarihli ve 2016/9666 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
 
BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

––  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ’nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER

2017/10008     Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2017/10092     Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği

—  Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDK)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ (MHG/2017-13)

—  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri Hakkında Tebliğ (MHG/2017-14)

—  Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/25)

—  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 15/2/2017 Tarihli ve 2014/5881 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 15/2/2017 Tarihli ve 2014/6009 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 16/2/2017 Tarihli ve 2015/17451 Başvuru Numaralı Kararı
 
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


5 Mayıs 2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.