TC Resmi Gazete - 31 Mart 2017 Cuma

31 Mart 2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'de neler var? Hangi kanun, karar ve yönetmelikler yayımlandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan 15 adet Kanun, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik, Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve Polis Meslek Yüksekokullarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik, Sağlık Bakanlığı personeline ilişkin yönetmelikte değişiklik, EPDK Kararı ve dahası TC Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TC Resmi Gazete - 31 Mart 2017 Cuma
31 Mart 2017 Cuma 08:38

31 Mart 2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'de hangi kanun, yönetmelik ve kararlar yer aldı? TC Resmi Gazete'de neler var? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 15 adet Kanun, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği, Nükleer Tanımlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği, Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliği
 
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) Kararı bugünkü, 31 Mart 2017 Cuma tarihli T.C. Resmi Gazete'de yayımlandı.


31 Mart 2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete 

YASAMA BÖLÜMÜ
 
KANUNLAR

6924     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında Hükümetlerarası Tahıl Grubu 31 inci Oturumu ve Hükümetlerarası Pirinç Grubu 42 nci Oturumu Ortak Toplantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6925     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Makedonya Cumhuriyetinin Kazakistan Cumhuriyetindeki Temsilinin Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçiliği İmkânlarından Yararlanılarak Gerçekleştirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6926     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel, Ekonomik ve Ticari İş Birliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6927     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6928     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6929     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşgücünün Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6930     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 24 Mart 2008 Tarihinde İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İş Birliğine İlişkin Anlaşmanın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6931     2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6932     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mali Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6933     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6934     Türkiye Cumhuriyetine Şanhay İşbirliği Örgütünün Diyalog Ortağı Statüsü Tanınmasına İlişkin Muhtıranın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6935     Uzak Pazarlardan Turist Çekilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6937     Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6939     Trans-Asya Demiryolu Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6993     İsviçre Konfederasyonu ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Viyanada Uluslararası Göç Siyasaları Geliştirme Merkezi Kurulması ve İşleyişine Dair Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER

—  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği
—  Nükleer Tanımlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—  Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği
—  Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER
—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)
—  5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2017/1)
—  Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2017/3)
—  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/10)
—  4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (No: 2017/4)
 
KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/03/2017 Tarihli ve 6999 Sayılı Kararı
—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/03/2017 Tarihli ve 7006 Sayılı Kararı
—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/03/2017 Tarihli ve 7007 Sayılı Kararı
 
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


31 Mart 2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber