Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte birliğe dair temel konular belirlendi.

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de
03 Haziran 2018 Pazar 13:28

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. 3 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yer alan yönetmeliğe göre görevler, denetleme, disiplin cezası, kayıt ücreti ve aidat gibi temel konular belirlendi.

SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Birliğin görev, faaliyet ve teşkilat yapısını düzenlemek, seyahat acentalarının mesleki gelişimi ile mesleki etik ve dayanışmasını korumak üzere gerekli önlemleri almak, Birlik ve üyelerinin Bakanlık ve turizm sektörünün kurum ve kuruluşları ile olan ilişkilerini düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 33 üncü ve 34 üncü maddelerindeki hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alan temsilcisi: Birlik Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen yerlerde Yöre Temsil Kuruluna bağlı olarak Birlik faaliyetlerinin organizasyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere, Bölge Başkanlığı tarafından önerilen üye isimleri arasından Yönetim Kurulunca seçilecek temsilciyi,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Birlik: Türkiye Seyahat Acentaları Birliğini,

ç) Bölge Başkanlığı: Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa etmek ve yetki alanındaki bölgede Birlik faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak amacıyla seçimle oluşturulan başkanlığı,

d) Genel Sekreter: Yönetim Kurulu tarafından Birlik genel merkezinde idari işlemleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak üzere merkez müdürü sıfatıyla atanan kişiyi,

e) İç Tüzük: Kanun ve Yönetmelik kapsamında Birliğin idari yapısı ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla, Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kurul tarafından kabul edilerek yürürlüğe girecek düzenlemeyi,

f) İhtisas Birim Başkanlığı: Seyahat acentalarının uzman oldukları faaliyet alanları gözetilerek Birlik genel merkezinde oluşturulacak başkanlığı,

g) İştirak: Genel Kurul tarafından verilen yetkiye istinaden ortak sıfatıyla birliğin pay sahibi olduğu ticari tüzel kişiliği,

ğ) Kanun: 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununu,

h) Seyahat acentası: Kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen mesleki ticarî kuruluşu,

ı) Tahkim Kurulu: Seyahat acentalığı faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında, Birlik üyelerinin kendi aralarında veya diğer turizm işletmeleri ile oluşabilecek uyuşmazlıkların çözümünde görev yapacak kurulu,

i) Üye: İşletme belgesine sahip seyahat acentasını,

j) Yöre Temsil Kurulu: Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa etmek ve yetki alanındaki bölgede Birlik faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak üzere seçimle oluşturulan ve ilgili Bölge Başkanlığının alt birimi olarak faaliyet gösteren kurulu,

k) Yüksek İstişare Kurulu: Mesleki birikimleri, kıdemleri ve uzmanlıkları dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından kendi çalışma dönemi için belirlenecek kişilerden oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Birliğin Oluşumu ve Görevleri

Birlik

MADDE 4 – (1) Seyahat acentası kuruluşunu gerçekleştiren her işletmenin üye olmak zorunda olduğu, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü Türkiye Seyahat Acentaları Birliğidir. Birlik kısaca TÜRSAB olarak anılır.

(2) Birliğin merkezi İstanbul’dadır.

Birliğin görevleri

MADDE 5 – (1) Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Mesleğin gelişimi ve ilkelerinin belirlenip uygulanması ile üyelerin dayanışmasını sağlamak,

b) Seyahat acentasının kuruluşundan itibaren işyeri ve personelinin nitelikleri ile adres değişikliği ve benzeri idari işlemler dahil olmak üzere gerekli denetimleri, inceleme ve değerlendirmeleri yapmak,

c) Mesleğin gelişimini olumsuz etkileyecek durum ve olaylara karşı önlem almak,

ç) Üyeleri arasında ve seyahat acentalığı mesleğini etkileyecek turizm sektörü faaliyetlerinde haksız rekabetin oluşmasını önlemek, haksız rekabet eylemlerine karşı gerekli önlemleri almak, bu konuda idari ve yargı yollarına başvurmak,

d) Belgesiz faaliyetleri önlemek amacıyla gerekli tespitleri yapmak, tespit ettiği belgesiz faaliyetler hakkında suç duyurusunda bulunmak ve ilgililere karşı diğer hukuki yollara başvurmak,

e) Mesleğin gelişimi konusunda seyahat acentaları personeline eğitim programları düzenlemek, bu amaçla ve mesleki yeterlilik konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

f) Seyahat acentalarının faaliyetlerini ve niteliklerini koruyup korumadıklarını denetlemek ve buna ilişkin gerekli önlemleri almak,

g) Üyelerinin sicillerini güncel olarak tutmak,

ğ) Bilgilendirme amacıyla, kamuoyunun ve özellikle tüketicilerin seyahat acentalarının sicillerine erişimini sağlamak,

h) Bilişim alanlarında gerçekleştirilen belgeli ve belgesiz seyahat acentası faaliyetlerini denetlemek,

ı) İç turizm hareketinin gelişimi için merkezi ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, projeler hazırlamak ve uygulamak,

i) Pazar araştırmaları ve seyahat acentalığı konusunda incelemeler yapmak, ülke turizminin tanıtımı ve pazarlanması faaliyetlerinde bulunmak,

j) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarda seyahat acentalarını temsil etmek,

k) Mesleki faaliyetlere ilişkin konularda bakanlıklara, valiliklere ve belediyelere öneri ve dileklerde bulunmak,

l) Turizm sektörü içerisinde yer alan meslek örgütleri, kurum ve kuruluşlarla birlikte ülke turizminin gelişimi için işbirliği yapmak, ortak platformlar oluşturmak,

m) Seyahat acentalarının turizm müesseselerinde yaptırdıkları rezervasyonların mevzuata uygun olup olmadığını tetkik etmek,

n) Üyelerinin dilek ve şikâyetlerini ait olduğu mercilere iletmek,

o) Talep halinde diğer turizm işletmelerinin nitelikleri ve faaliyetleri ile ilgili standart oluşturma ve denetleme çalışmalarına katılmak,

ö) Seyahat acentalığı konusunda bilirkişilik yapmak,

p) Üyelerinin kendi aralarındaki veya üyeleriyle diğer turizm işletmeleri arasındaki uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık taraflarınca talep edilmesi halinde görev yapmak üzere Tahkim Kurulunu oluşturmak,

r) Seyahat acentalığı faaliyetinde kullanılan araçların, hangi seyahat acentasına ait olduğunu gösterir araç tanıtım belgesini düzenlemek,

s) Üyelerini, kamu kurumları, meslek örgütleri ve diğer kuruluşlar nezdinde temsil etmek, gerektiğinde dava açmak.

Yönetmeliğin devamı için TIKLAYINIZ...

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.