Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik - 23 Kasım 2018 Cuma

Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 358), bugünkü 23 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik - 23 Kasım 2018 Cuma
23 Kasım 2018 Cuma 09:45

Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 358), bugünkü 23 Kasım 2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

RESMİ GAZETE HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç
MADDE 1-
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'sinin yayımlanması, içeriği ve düzeni ile ilanlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
(1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'sinin yayımlanması, içeriği ve düzeni ile ilanlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3-
(1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-
(1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Genel Müdürlük: Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünü,

b) İdari İşler Başkanı: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanım,

c) İlan: Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıfların duyum niteliğindeki metinlerini,

ç) Resmi Gazete: Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'sini,

ifade eder.

Resmi Gazete'nin yayımlanması
MADDE 5-
(1) Resmi Gazete, internet ortamında Genel Müdürlük tarafından yayımlanır. İnternet ortamında yayımlanan Resmi Gazete'ye erişim ücretsizdir.

(2) Resmi Gazete arşivlenmek amacıyla basılır. Ayrıca lüzum görülmesi halinde Genel Müdürlük tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarına ücreti mukabilinde verilmek üzere basılı olarak da yayımlanabilir.

(3) Basılı olarak yayımlanan Resmi Gazete, internet ortamında yayımlanan Resmi Gazete ile aynı içerik ve hukuki geçerliliği haizdir.

Resmi Gazete'nin yayımlanacağı günler
MADDE 6-
(1) Resmi Gazete, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günleri dışında, her gün yayımlanır. Ancak, hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de Resmi Gazete yayımlanabilir.

(2) Hizmetin gerektirdiği hallerde, aynı gün içerisinde aynı sayıyı taşımak kaydıyla "Mükerrer" şerhi verilerek birden çok Resmi Gazete yayımlanabilir.

Resmi Gazete'nin düzenlenmesi
MADDE 7-
(1) Resmi Gazete'de yayımlanması gerekli olan metinlerin yayım sırası ile Resmi Gazete'nin bölümleri ve düzenine ilişkin hususlar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Resmi Gazete'nin içeriği
MADDE 8-
(1) Resmi Gazete'de;

a) Kanunlar,

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ile mezkür İçtüzükte ve TBMM Başkanlık Divanınca Resmi Gazete'de yayımlanması öngörülen kararlar,

c) Milletlerarası andlaşmalar ve sözleşmeler,

ç) Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığınca Resmi Gazete'de yayımlanması uygun görülen karar ve genelgeler,

d) Özel kanunlarında Resmi Gazete'de yayımlanması öngörülen mahkeme kararları,

e) 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunda belirtilen yönetmelikler,

f) Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakan atanması, görevine son verilmesi veya istifasına dair işlemler,

g) Cumhurbaşkanına vekalet etme işlemleri,

ğ) Bağlı, ilgili veya ilişkili olunan kurum değişikliklerine dair kararlar,

h) Yüksek yargı organlarının üyeliğine seçilme kararlan,

ı) Cumhurbaşkanınca yapılan seçme ve atamalar ile göreve son vermeler,

i) Sınır tespit kararları, idari bağlılık değişikliğine dair kararlar, belediye kurulmasına dair kararlar, yer adlarının değiştirilmesine dair kararlar,

j) Özel kanunlarında, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde ve Cumhurbaşkanı kararlarında Resmi Gazete'de yayımlanması belirtilen diğer işlemler,

yayımlanır.

(2) Birinci fıkrada sayılanlar dışında Resmi Gazete'de yayımlanmasına lüzum görülen hususlar İdari İşler Başkanı tarafından belirlenir.

İlanlar
MADDE 9-
(1) Resmi Gazete'nin İlan Bölümünde;

a) Resmi Gazete'de yayımlanması kanunlarda, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde ve Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan mevzuatta belirlenmiş olan ilanlar,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımına ilişkin tüm ilanları (personel ihtiyacını okullara öğrenci almak suretiyle karşılayanlar dahil),

c) Genel Müdürlükçe yayımlanması uygun görülen kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıfların ilanları,

yayımlanır.

(2) Süreli ilanlar yayımlanması talep edilen tarihten en az beş gün önce Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir.

(3) Resmi Gazete'nin İlan Bölümünde yayımlananlardan alınacak ücretlere ilişkin tarife İdari İşler Başkanı tarafından belirlenir.

(4) İlanların Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin usul ve şekil şartları Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

İnceleme üzerine Resmi Gazete'de yayımlanacak düzenlemeler
MADDE 10-
(1) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemlere ilişkin taslaklar Anayasaya, kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, genel hukuk kurallarına, Cumhurbaşkanı programı ile kalkınma plan ve programlarına uygunluğu yönünden incelenir. Üniversiteler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemler ise Anayasa ve diğer mevzuata uygunluğu yönünden incelenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılan inceleme sonucunda uygun bulunmayan veya hukuka aykırı olduğu tespit edilen taslaklar kurumuna iade edilir.

Düzeltme
MADDE 11-
(1) Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuat, karar ve ilanlarda hata olması ve bu hatanın kurumundan kaynaklanması halinde, düzeltme metni taslağı ilk teklif eden tarafından imzalanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Düzeltme metni taslağı, hatanın bu usulle giderilebileceğinin anlaşılması halinde Resmi Gazete'de yayımlanır.

(2) Resmi Gazete'nin yayımından kaynaklanan hatalar Genel Müdürlük tarafından re'sen düzeltilerek Resmi Gazete'de yayımlanır.

Mevzuat Bilgi Sistemi
MADDE 12-
(1) Resmi Gazete'de yayımlanan kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler, tebliğler ve diğer düzenleyici idari işlemler Mevzuat Bilgi Sisteminde tek metin haline getirilir ve güncel olarak yayımlanır.

(2) Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan metin ile Resmi Gazete'de yayımlanan metin arasında farklılık bulunması halinde Resmi Gazete'de yayımlanan metin esas alınır.

(3) Mevzuata ilişkin olarak mahkemeler taralından verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararlan davada taraf olan veya davayı takip ile görevlendirilmiş ilgili kurumlar tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir ve bu kararlar Mevzuat Bilgi Sistemine işlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 13-
(1) 22/6/1927 tarihli ve 5335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Resmi Gazete'nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik ile 8/2/1982 tarihli ve 17599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Basımevi Döner

Yürürlük
MADDE 14-
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

Yürütme
MADDE 15-
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 358) için TIKLAYINIZ.

23 Kasım 2018 Tarihli ve 30604 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber