Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 13 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yer aldı. Lisansüstüne dair ders kayıt, başvuru, kontenjan gibi tüm konulara açıklık getirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
13 Mayıs 2018 Pazar 11:30

Resmi Gazete'de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yayımlandı. Bu yayın ile lisasüstü eğitim almak isteyen adaylar için çok sayıda bilgi verildi. Bunun içinde kontenjan, ders kayıt, başvuru, sınavlar da yer aldı.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt ve bu programlarda yürütülecek eğitim-öğretim ile araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Takvim: Her akademik yıl için Senato tarafından belirlenen kayıtlar, yarıyıl, yaz dönemi, dersler, sınavlar ve benzeri konuların belirtildiği takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/Anasanat Dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

d) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim/anasanat dalı başkanını,

e) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Tek bilim dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında anabilim dalı başkanının başkanlığında o anabilim dalındaki tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinden; birden fazla bilim dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında ise anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında başkan yardımcıları ile bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren tamamlama eğitimini,

g) Bütünleşik doktora: Yüksek lisans ile doktora programlarının birleştirildiği ve kesintisiz eğitimin sürdürüldüğü lisansüstü programını,

ğ) Danışman: Lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilere, akademik çalışmalarda rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini,

h) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere ilgili anabilim/anasanat dalı öğretim üyelerinden oluşan komiteyi,

ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

i) Enstitü: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde lisansüstü eğitim-öğretim veren ilgili enstitüyü,

j) Enstitü Kurulu (EK): İlgili enstitü müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

k) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İlgili enstitü müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ile enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

l) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

m) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

n) Rektörlük: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünü,

o) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü sunum ve yazılı metin çalışmasını,

ö) Senato: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunu,

p) Tez: İlgili Enstitünün tez yazım kurallarına göre lisansüstü eğitimin amacına yönelik hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

r) Tez İzleme Komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmasını izlemek ve rehberlik etmek için oluşturulan komiteyi,

s) Uluslararası Öğrenci: Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunmayan öğrencileri,

ş) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

t) Yabancı dil sınavı: Merkezi yabancı dil sınavı veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

u) Yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,

ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programların Açılması, Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı

Programların açılması

MADDE 5 – (1) Yeni bir lisansüstü program açma veya değişiklik, anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile gerçekleşir.

(2) Program açma teklifleri, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, yeni açılacak programda yarıyıllar itibarıyla okutulacak dersler, kredileri, zorunlu veya seçmeli statüleri, içerikleri ve dersleri verecek öğretim üyelerinin öz geçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte yapılır.

(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve EK’nın uygun görüşü ile diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak programlar açılabilir. Ortak programlar senatonun kararı ve YÖK onayı ile uygulamaya konulur. Ortak programlar 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(4) Bir enstitüdeki disiplinler arası programların açılması, ilgili öğretim üyesinin teklifi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile gerçekleşir.

(5) Yabancı dilde lisansüstü programların açılması, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile gerçekleşir.

(6) İkinci öğretimde YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile tezli veya tezsiz yüksek lisans programları açılabilir, ancak doktora/sanatta yeterlik programı açılamaz.

(7) İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile mevcut anabilim/anasanat dalında farklı bir ad taşıyan başka bir lisansüstü program da açılabilir. Bu şekilde kurulan enstitü anabilim/anasanat dalının başkanı, enstitü müdürü tarafından programda görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6 – (1) Enstitülerdeki lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayısı ve aranan şartlar, anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, EYK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, son başvuru tarihi, sınav tarihleri ile başvuru ve sınavlara ilişkin diğer bilgiler her akademik yarıyıl öncesinde ilan edilir.

Yönetmeliğin devamı için TIKLAYINIZ


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber