Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Olarak Alınacak Eski Hükümlü ve Terör Madurlarına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı - 9 Kasım 2018 Cuma

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Olarak Alınacak Eski Hükümlü ve Terör Madurlarına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı - 9 Kasım 2018 Cuma
09 Kasım 2018 Cuma 14:20

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü 9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye İş Kurumundan:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE
MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLARIN
İŞÇİ OLARAK ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “geçici” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) İşçi taleplerinin hangi düzeyde karşılanacağı kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenir.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları işçi taleplerini işçi alımını yapacakları yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine verir. Ancak aynı anda birden fazla ilde işçi alımı yapacak olan kamu kurum ve kuruluşları işçi taleplerini bölge veya merkez teşkilatının bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine verirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ortaöğretim,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “on” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiş,  “geçici” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “Ortaöğretim ve daha yüksek” ibaresi “Önlisans ve lisans” olarak, altıncı fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “dört” olarak değiştirilmiş,  beşinci fıkrasında yer alan “geçici” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Kamu kurum ve kuruluşlarının önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi talepleri KPSS puanıyla; ortaöğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi talepleri ile temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım onarım hizmetlerinde, eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin taleplere gönderilecek adaylar ise noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ortaöğretim ve daha yüksek” ibaresi “Önlisans ve lisans” olarak, birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “üç” ibareleri “dört” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına “Ancak” ibaresinden sonra gelmek üzere “temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım onarım hizmetleri için yapılacak alımlar hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “üç” ibareleri “dört” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca, ortaöğretim ve daha alt eğitim düzeyinde istihdam edilecek işçilerle, temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım onarım hizmetlerinde, eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacak işçilerle ilgili listeler, başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenir. Kura çekimi, talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılır. Adaylar, istemeleri hâlinde kura çekimini izleyebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “iki” ve “yapılmak” ibaresi “yapmak ve/veya kura çekmek” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları” ibaresinden sonra gelmek üzere “KPSS kapsamındaki taleplerde” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “yapacağı” ibaresi “yaptığı” olarak, “üç” ibaresi “dört” olarak değiştirilmiş, “suretiyle, Kurum tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “kalan” ibaresi eklenmiş ve “sınav yapılmadan önce” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Duyuru
MADDE 15 –
(1) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav ve işe alım süreci
MADDE 16 –
(1) Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır. Ancak; temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.

(2) İşe alım sürecinin; kamu kurum ve kuruluşlarınca, Kurum tarafından gönderilen listelerin ulaşmasını müteakip yirmi gün içinde tamamlanması esastır.

(3) Sınavların gerçekleştirilmesi ile işe alım sürecinde uygulanacak diğer usul ve esaslar bu Yönetmelikte düzenlenen genel çerçeveye aykırı olmamak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenir. Belirlenen usul ve esaslar; adayların daveti, sınavın yöntemi ve sonuçların değerlendirilmesi, asil ve yedek adayların belirlenmesi, yedeklerden yerleştirme yapılması ile adaylara sonuçlarının duyurulması hususlarını da kapsar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17, 18, 19 ve 20 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “onbeş” ibareleri “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yayımda olan işçi alımları
GEÇİCİ MADDE 2 –
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından ilanı yayımlanan işçi alımlarında, ilanın yayım tarihinde yürürlükte bulunan hükümler, henüz ilanı yayımlanmayan işçi alımlarında ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.
 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

9 Kasım 2018 Tarihli ve 30590 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.