Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
13 Nisan 2017 Perşembe 09:01

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü 13 Nisan 2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

13 Nisan 2017 PERŞEMBE
Resmi Gazete
Sayı : 30037

YÖNETMELİK

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLÂN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinin ikinci bölümünün başlığı “Süreli Yayınların Denetlenmesi ve İlânların Dağıtımı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 77 – Resmî ilânların, 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği ile resmî ilân yayınını öngören sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, görev alanlarına göre Kurum ya da ilgili Valilik tarafından seçilecek gazetelerde yayınlatılması asıldır.

Yayınlanmasına Kurumun aracılık ödevinde bulunduğu resmî ilânlar, 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre ilân verenlerden alınarak gazetelere dağıtılır.

Valiliklerin yayınlanmasına aracılık ödevinde bulunduğu resmî ilânlarda ise her resmî ilân, ilânı veren tarafından ilgili Valiliğe ayrı bir yayın talimatı ile gönderilir. Anılan yayın talimatında, ekinde yer alan ilânın nerede ve kaç defa hangi mevzuata göre yayınlanacağı, ilân yayınını öngören kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliğin adı, numarası ve maddesi de anılarak açıkça belli edilir.

Dayandığı mevzuata aykırı yayın talimatları ile yayın talepleri ve benzeri istekler dikkate alınmaz.

Valiliklerin yayınlanmasında aracılık ödevinde bulunduğu resmî ilân metinlerinin kopya sayısının, ilânın yayınlanacağı gazete veya gazetelerden bir fazla olması zorunludur. Bu gereğe aykırı hareket edilmesi, ilânların yayın tarihinden en az on gün önce Valiliklere intikal ettirilmemesi veya doğrudan doğruya gazetelere gönderilmesi gibi sebeplerle yayın işinin gecikmesi ve sair sebepler sonucu, herhangi bir mali külfet doğduğu ya da ilgili mevzuata aykırı bir durum ortaya çıkması halinde, bundan ilânı verenler sorumlu olur.

Gazetelerde yayınlanacak resmî ilânlar Valilikler tarafından elektronik ortamda da alınabilir ve dağıtılabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 79 – Kurumun yayınlanmasına aracı olmak görevinde bulunduğu ilân ve reklâmlar dışındaki özel ilân ve reklâm hakkında Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 81 – Resmî ilânlar konusundaki her türlü müracaatı inceleyip karara bağlamak görev ve yetkisi, 195 sayılı Kanunun 31 inci maddesindeki görev ayrımına göre, Kurum Genel Müdürlüğüne veya ilgili Valiliğe aittir.

Bu suretle verilecek kararlara karşı ilk itiraz mercii, yine kararı veren merci olup, itirazın, tebliğ tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde yapılması gerekir.

Kurum Genel Müdürlüğü veya ilgili Valilik, ilk kararında ısrar ettiği takdirde ilgililer, ısrar kararının tebliğinden itibaren yine on iş günü içerisinde ve gerekli belgelerle birlikte Kurum Yönetim Kuruluna itiraz edebilirler.

Sürenin hesaplanmasında itiraz yazısının görev alanlarına göre Kurum veya ilgili Valilik evrakına kayıt tarihi esas alınır.

Resmî ilânlara ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından yapılacak şikâyetlerin, Kurum Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanabilmesi için de yukarıdaki fıkralarda belirlenen yöntemin tamamlanmış olması şarttır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 83 – Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğindeki esaslara göre, süreli yayınların resmî ilân yayınlama hakkının durup durmadığı veya gerektiğinde bu hakkın devam edip etmediği hususlarında karar verme yetkisi ve görevi, Kurum şubesi bulunan yerlerde Kurum Genel Müdürlüğüne, diğer yerlerde ilgili Valiliklere aittir. Bu karara esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri toplamak üzere, Kurum şubesi bulunan ve bulunmayan yerlerde, ihtiyaca göre yalnız durum saptamasıyla görevli, kontrol kurulları oluşturulur.

Kontrol kurullarının denetleme sonucunu açıklayan raporlarında, süreli yayınların Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği uyarınca belirlenen nitelikleri taşıyıp taşımadıkları ve yükletilen ödevleri yerine getirip getirmedikleri belgelere dayandırılarak ve açıkça belirtilir. İstek halinde, Kurum Genel Müdürlüğü veya ilgili Valilikçe, raporun bir örneği denetlenen süreli yayın sahibine verilir.

Kurum Genel Müdürlüğü ve Valilikler, kuşkulu hallerde ek rapor isteyebilecekleri gibi, durumu kendilerinin saptayacakları hususlara göre değerlendirerek karara bağlayabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 84 – Denetleme sonucuna göre, Kurum Genel Müdürlüğü veya ilgili Valilikçe alınacak karara, süreli yayınlar tarafından yapılan itirazlar ve bunların çözüm şekli konuya ilişkin Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde düzenlenir.

Genel Müdürlük veya ilgili Valilik, kontrol kurulu raporlarının içeriğine ilişkin itirazlarda doğrudan doğruya, Kontrol Kurullarının raporlarına dayanılarak verilen kararlara ilişkin itirazlarda Yönetim Kurulu kararı üzerine, 20 gün içinde ve eski kurulda görev almamış üyelerden oluşturulacak geçici kontrol kuruluna süreli yayını yeniden denetlettirir.

Kurum Genel Müdürlüğü veya ilgili Valilikçe oluşturulan geçici kontrol kurullarının düzenledikleri raporlar üzerine, 83 üncü maddenin birinci fıkrasına göre karar verilir. Bu kararlara karşı yapılan itirazlar ile Yönetim Kurulunca oluşturulması öngörülen geçici kontrol kurullarına ait denetleme raporları Yönetim Kurulunca incelenip karara bağlanır. Talep edildiği takdirde, Yönetim Kurulu gerekli görürse süreli yayın sahibini de dinler.

Yönetim Kurulu kararlarına karşı, ancak prensip kararı verilmesini gerektiren hallerde ve en geç 30 gün içinde Genel Kurula itiraz edilebilir. Ne var ki, bu gibi itirazlar dahi yürütmeyi durdurmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin; 2 nci maddesi 1/7/2017 tarihinden itibaren, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 
 
 
Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

13 Nisan 2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber