Adli Tıp Kurumu Personel Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11 Mayıs 2017 tarihli ve 30063 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adli Tıp Kurumu Personel Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
11 Mayıs 2017 Perşembe 08:10

Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11 Mayıs 2017 tarihli ve 30063 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

11 Mayıs 2017 PERŞEMBE
Resmi Gazete
Sayı : 30063

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADLİ TIP KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/3/2015 tarihli ve 29309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, görevin niteliğine göre yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı,”

“ö) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi ile üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Memur, ambar memuru, ayniyat memuru, emanet memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, infaz ve koruma memuru, santral memuru, silah muayene memuru, daktilograf, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, arşiv memuru, şoför.”

“a) Sosyal hizmet uzmanı, biyolog, psikolog, pedagog, hemşire, laborant, antropolog, mühendis, kimyager, fizikçi, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, tekniker, kütüphaneci.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,
b) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,
gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinin (3) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmış, (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ö) bendi eklenmiştir.

“d) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda memur, ambar memuru, ayniyat memuru, emanet memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, infaz ve koruma memuru, santral memuru, silah muayene memuru, daktilograf, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, arşiv memuru, şoför kadrolarında geçirmiş olmak,”

“ö) Arşiv memuru kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda destek hizmetleri grubunda sayılan kadrolarda geçirmiş olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sosyal hizmet uzmanı, biyolog, psikolog, pedagog, antropolog, mühendis, kimyager, fizikçi ve kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda, Başkanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere sadece Kurum personeli başvurabilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve yüz üzerinden en az altmış puan alanlar sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar aday sözlü sınava alınır. Puan eşitliklerinde son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”

“(3) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak Ek-1 görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavı değerlendirme formuna göre yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Adli Tıp Kurumu resmi internet sitesinde ilan edilir.”

“(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınav için duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından belirlenme yapılmış ise başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 


Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için TIKLAYINIZ.


11 Mayıs 2017 tarihli ve 30063 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.