2021 Yeni Devlet Destekleri Müjdesi 2021 yılında yapılacak devlet destekleri ve hibe programı

2021 Yeni Devlet Destekleri Müjdesi "2021 Yeni Devlet Destekleri Müjdesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını yaptığı 2020- 2023 seneleri içerisinde kayda geçecek olan eylem planında 12 başlık bulunmakta . Bu başlıkların hayata geçirilmesi sonucunda topraklarımızın refah seviyesini bulunacağı hedefleniyor. Başlıkları şu şekilde ..."

2021 Yeni Devlet Destekleri Müjdesi 2021 yılında yapılacak devlet destekleri ve hibe programı
24 Ocak 2021 Pazar 14:39

2021 Yeni Devlet Destekleri Müjdesi

2020 Yeni Devlet Destekleri Müjdesi

Yıllık planlama ile beraber hükumet aracılığı ile vatandaşlara yeni sene de sevindirici haberler ulaşmaya başladı . Erdoğan, tüm her tarafa dönük olarak açıklamalar yaptı. Bu destekleme ile beraber  hazırlıklar günlük hayatta hem de ekonomik şekilde gerçekleşecek . Reform paketinin refah düzeyini çoğaltabileceği anlattı. Konular bu alanda farklılıklar barındırıyor. Ekonomiden sosyal yardımlara, adaletten sağlığa kadar birden fazla alanda çok konuda iyileşme kaydedileceği duyuruluyor . Her işçiye kıdem tazminatı ödenmesinin yanı sıra çok kişi işçiye istihdam sağlanacağı açıklanıyor. Düzenlemeler ile alakalı tüm detaylar...

Yeni Devlet Destekleri Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını yaptığı 2020- 2023 seneleri içerisinde kayda geçecek olan eylem planında 12 başlık bulunmakta . Bu başlıkların hayata geçirilmesi sonucunda topraklarımızın  refah seviyesini bulunacağı hedefleniyor. Başlıkları şu şekilde ...

 1. Adalet
 2. Eğitim
 3. Sağlık
 4. Aile ve kadın hakları
 5. Sosyal koruma
 6. Temel hak ve özgürlükler
 7. Kültür ve sanat
 8. Sosyal güvenlik şartlarının iyileştirilmesi
 9. Üretim ve büyüme
 10. Çalışma hayatı ve istihdam politikaları
 11. Güvenlik
 12. Spor’ dur.

Erken Evlilik İle Mücadele Edilecek!

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eli ile zorla ya da genç yaşta evlendirilenler için çalışma olacaktır . Kadına şiddet konusunda da hizmet başlayacak . Bu konu ile alakalı birimler kurulacak . Çocuk istismarlarının da önüne geçilmesi için tüm ihmaller göz ardı olmadan çözüme kavuşulacak . ait dönük olarak kurulan kuruluş sayısı çoğalacak . Eylem planı 2023 senesine kadar geçerli olacak. Bu hedef göz önünde tutularak bir strateji belgesi ya da eylem planı yapıldı .

Emeklilere İyileştirme

Ülkemizin neredeyse 12 milyonu aşkın emekli vatandaşımız var. Düzenleme ile birlikte emekliler de unutulmadı. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları enflasyon oranları dikkate alınarak yeniden hesaplanacak. Hesaplamada son  ayın verileri kullanılacak. Ayrıca kamuda çalışanlar ile yapılan anlaşma maddelerine göre memur maaşları ve memur emeklilerinin maaşlarına zam yapılacak. Bu zamların 2020 yılında iki kez yapılması bekleniyor. İlk zam Ocak ayında % 4 oranında yapılacak. İkinci zam ise Temmuz ayında % 5 olacak.

Eğitim Alanında Düzenleme

Hayat Boyu eğitilme programları bildiğimiz gibi Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde devam ettiriliyor . Ancak yeni yapılan bu uyarlamada aynı başlığa tekrar yer verilerek bu başlığın ulusal düzeyde yayılması gerçekleşmiş olacak . İlk öğretim müfredatlarından bir iyileştirme kayda geçilecek. Çocuklar yeteneklerine, kişisel durumlarına ve beğenilerine göre eğitim e tabi tutulacak . İlk eğitim  seviyesinde  not artık belirleyici bir unsur olmayacak. Kişisel gelişim konusu öneme alınarak çocukların kendisine çok yönlü şekilde geliştirmelerine imkan sağlayacak . Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile  konu ile yakından takip edilecek .

Kreş ve Bakımevi Desteği

Günümüz ekonomik koşulları artık hem babanın hem de annenin çalışmasını zorunlu hale getirdi . Ancak asgari ücret tutarları da açıklandı . Az gelirli aileler de ara sıra kreş ya da gündüz bakımevi şartlarından fayda sağlamak istiyor. Bu hedef doğrultusunda ailelere destek verilecek . Bakımevinde kalan çocuklar için ise koruyucu aile hizmeti mevcut olaca. Engelliler ile alakalı da çeşitli uygulamalar  masada bulunuyor .

Memurlara Ödül !

Memurlar da destekleme konusu içerisinde bulunuyor . İnsan kaynakları alanında uyarlama yapılabilmesi için çalışma şekilleri biraz daha büyütülecek. Norm kadro, yetenek belirleme ve tekrar yerleştirme başlıklarında da düzenleme olacak . Ödül ve performans sistemi başlayacak . Bu alanda yönetimin etkinlik seviyesinin çoğaltılacağından bahsediliyor . Memur ödeneklerine de zam yapılacak .

memurlara-ödül

Memurlara ödül sistemi de getiriliyor.

Terörle Mücadele Dijitalleşiyor!

Devlet düzeni ve güvenliğini sarsacak ve tehlikede bırakacak her türlü olayın evvelden tespit olması için bilişim teknolojileri sistemlerinin kullanılmasına çok önem verecek. Bunun yanı sıra teknoloji etkin ve verimli şekil de olacak . Bu amaçla çalışan personelin iyice ustalık kıvamına gelmesine imkan verilmiş olacak . Ayrıca işgören sayısı çoğaltılırken bir taraftan da nitelik açısından gelişim imkanı verilecek . Teknolojik donanımın yanında fiziki şekilde donanım da olacak.

Dar Gelirli Aileler Ev Sahibi Oluyor!

ev her dönemde bir ihtiyaç olarak karşımızı buluyor . Yeni düzenleme ile beraber düşük gelirli aileler de anlaşılarak ve bunların yaşama ihtiyaçları kayıt altına tutulacak . Araştırma raporunda az gelirlilerin yanı sıra engelli, yaşlı, öğrenci, kadın gibi agır kesimlere yaşama ihtiyaçları öne alınacak. 20 sene ay konut kredisi veren bankalardan kredi çekerek ev sahibi olabilirsiniz.

Kırsal Kesimde Eğitim Saatleri Esnetilecek

Erken yaşlarında çocukların eğitim hizmetini imkan sağlanacak. Nüfusu az olan kırsal kesimlerde çocuklar için geniş çaplı zamanlı ve alternatif modelli eğitim düzeni yapılacak. Ayrıca oyuna dayalı bilişsel fiziksel gelişim sağlanabilecek yaz okullarının açılışı olacak . Toplum temel alınarak uyarlanan eğitim programları hızlı olacak . Bu hedefle atölye, gezici sınıf ya da eğitim merkezleri gerçekleşecek .
 

Müfredat da Değişiyor

Milli Eğitim Bakanı aracılığı ile sürekli olarak müfredat değişikliğinin olması ile ilgili söylemler basındabulunuyordu. Yeni program ile beraber müfredat alanında da çeşitli projeler yapılması isteniyor. Mesleki ve teknik eğitim 10. sınıftan itibaren hayata geçiriliyor ve tüm liseler 9. sınıfta aynı eğitimi almaktaydı . Ancak yeni düzenle birlikte ilk sınıftan itibaren mesleki dersler uygulanacak . Müfredatın da esnek bir durum alması istenmekte.

Kıdem Tazminatı

Tüm işçiler adına bireysel hesap sistemi baz alınacak kıdem tazminatı düzenlemesinin yapılması düşünülüyor . Çalışma hayatında bu tazminattan hiç faydalanmamış hiç kimsenin olmaması planlanıyor. Bir gün dahi çalışan işçinin hakkı koruma altında tutulacak . Derece kademe ilerlemesi hesaplaması olacaktır.

kıdem-tazminatı

Milli Göç

Ülkemizde kanunlara uygun olarak ikamet eden ve ülkeler arası düzeyde koruma dahilinde olan yabancılar için Milli Göç Politika belgesinin hazırlanması planlanıyor. Bunların uyum ülkeye uyum sağlaması için bir dizi eğitim düzenlenecek. Göçün izlenmesi ve takip edilmesi için sistemler geliştirilerek var olan sistemlerde iyileştirme yapılacak.

Öğretmenlere Teşvik Verilecek !

Mesleğin cazip hale getirilmesi amaçlı ekip çalışmaları da olacak . Eğitimde fırsat eşitliğinin gerçekleşmesi adına çalışmalar hayata geçirilecek . Öğretmenlik durumunu uygun olmayan koşullarda yerine getirmeyenler için bir teşvik düzenlemesi olacak .

İlkokullara Yemek hizmeti

Beslenme düzeni sürekli olarak araştırılan yeri geldiğinde tartışılan konulardan biridir. İlkokullarda okul yemeği olacak . Ayrıca Beslenme Dostu Okul Programı da yürürlükte durmaya devam edecek.

Yazlık Sinema Geliyor

Bazı illerimizde ne yazık ki sinema yer almıyor . Orada ikamet eden vatandaşların da bu kültürel faaliyetlerden faydalanması için sinema salonları yapılacak . Ayrıca kültürel işler için merkezden alınıp yerel yönetimlere verilmesi düşünülüyor .

 

Yargı

Yukarıda adalet alanında da bir takım düzenlemeler yapılacağını duyurdu. Zorunlu ombudsman (arabulucu) ve barış gibi tekniklerin hayata geçirilmesi sağlanacak. Yargılama çalışmaları sonucunda ise  adli ve idari yargıda da düzenlemeler mevzu olacak . Noterlik işleri ve avukatlık hizmetlerinde iyileştirme çabaları olacak.

Tarım

Devlet tarafından destek verilecek olan sektörlerden bir tanesi de çiçilik tarım dır . senelik programa göre tarımsal alanlarda 16 milyar TL’ yi aşkın destek verilmekte 90000 esi planlanmıştır. Geçtiğimiz sene bütçesi ile kıyaslandığında desteklemelerin %17,3 oranında yükseleceği açıklanmıştır .

Hayvancılık

Önümüzdeki sene içerisinde da geçen yıl olduğu gibi en büyük pay hayvancılığa verilmiştir . 16 milyar bütçenin 5 milyarlık bölümü hayvancılık için alınmış olmalıdır . Yani toplam desteğin %31′ lik kısmı hayvancılık faaliyetlerine verilmiştir .

Genç Çiftçi Projesi

Çiftçilerin en merak ettiği alanlardan konulardan bir idir GENÇ ÇİFTÇİ desteğinin 2020 senesi içerisinde olup olmayacağıdır. İlk etaptada 2016′ senesi içerisinde yürürlüğe adım atmış olan destekte devamlı  olarak artış oluşacaktır . Gençlere dönük istihdamın sağlanabilmesi adına verilen destek tutarı 30 bin TL‘ dir. 2020 genç çiftçi hayvan dağıtım tarihleri duyurdu.

Kırsal Kalkınma

TKDK eli ile, genç çiftçilere verilen desteklerin tutarları çoğaltacıgı duyuruldu. Geçtiğimiz sene için ise  1 milyar 900 TL bütçe bırakılmıştı.

tarımsal-destekler

Tarımsal destekler verilmesi hızla devam edecek.

Mazot ve Gübre

Tarım Bakanlığı aracılığı ile sağlanan destek verilen konular arasında mazot ve gübre de bulunmaktadır . Bu desteklerin tutarları ekilen ürünlere göre ayrışıklık göstermektedir . Ancak önümüzdeki dönemde gelecek olan mazot desteğinde oransal şekilde bir azalış bitiş fark edilmektedir. Gübre konusunda da yükseliş anlaşılmaktadır . Binde 2 oranında bir artış ile gübreye bırakılan destekleme ödemesi miktarı 554 milyon TL ye ulaşacak .

Prim Destekleri Düşürülüyor

17 ürün için tanımlanacak olan prim tutarlarında düşüş olacak . Çay, bakliyat ve hububat ve arz açığının olduğu tarım ürünlerinde %21,9 oranında destekleme ödemesi veriecek. Geçen sene bu desteğin oranı %23,9‘ e çıkmıştı.   Ayrıca tarım sigorta destek tutarları 1 milyar 220 milyon TL duyuruldu.

Vatanımıza milletimize hayırlı olsun

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber