Türkiye Vagon Sanayii A.ş. Genel Müdürlüğü Personel Alımı

Türkiye Vagon Sanayii A.ş. Genel Müdürlüğü Personel Alımı, TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü Milli Tren Projesinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliği GİRİŞ SINAV DUYURUSU, Türkiye Vagon Sanayii A.ş. 12 sözleşmeli mühendis personeli alımı, Personel Alımı Yapılacaktır, Detaylar haberimizde...

Türkiye Vagon Sanayii A.ş. Genel Müdürlüğü Personel Alımı
01 Kasım 2019 Cuma 10:32

Türkiye Vagon Sanayii A.ş. Genel Müdürlüğü Personel Alımı

Türkiye Vagon Sanayii A.ş. Genel Müdürlüğü Personel Alımı, TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü Milli Tren Projesinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliği GİRİŞ SINAV DUYURUSU, Türkiye Vagon Sanayii A.ş. 12 sözleşmeli mühendis personeli alımı, Personel Alımı Yapılacaktır, Detaylar haberimizde...

TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ TREN PROJESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIMI GİRİŞ SINAV DUYURUSU
TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü Milli Tren Projesinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliği çerçevesinde, 399 sayılı
KHK'ya tabi Sözleşmeli statüde Mühendis alımı yapılacaktır. Yazılı ve Sözlü Sınav sonucuna göre istihdam edilecek personel kontenjanı ve nitelikleri aşağıda
belirtilmiştir.
Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, http://www.tuvasas.gov.tr internet adresinden yapılacak olup, ayrıca yazılı tebligat
gönderilmeyecektir. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir. Atanmaya hak kazanan adayların Güvenlik
Tahkikatı olumlu sonuçlanması halinde atamaları yapılacaktır.
GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI
1- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- Son başvuru tarihi itibariyle fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Makine
Mühendisliği (kodu:4639), Elektrik-ElektronikMühendisliği (kodu:4611), Endüstri Mühendisliği (kodu:4703), Metalurji-Malzeme Mühendisliği
(kodu:4691), YazılımMühendisliği (kodu:4533), Bilgisayar Mühendisliği (kodu:4531) bölümlerinden mezun olmak,
3- 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,
4- Son başvuru tarihi itibariyle, son 5 yıl içerisinde YDS ve E-YDS sınavından en az C seviyesinde İngilizce bildiğine ilişkin belge sahibi olmak veya Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başkabir sınavdan denk
puana sahip olmak.
BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ
1- Sınav başvuruları, sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden gün başlayacak ve 22.11.2019 tarihi mesai bitiminde (17.00) sona erecektir.
2- Giriş sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla; “Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Milli Egemenlik
Caddesi No:131 Adapazarı / SAKARYA / TÜRKİYE" adresinden veya Şirketimiz internet adresinden (http://www.tuvasas.gov.tr) temin edecekleri “Başvuru
Formu” nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.
3- Aday tarafından imzalanan Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte başvuru için istenen diğer belgelerin 22.11.2019 tarihi mesai bitimine (17.00) kadar yukarıda
belirtilen adrese şahsen veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.
4- Son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular, postadaki gecikmeler ve diğer nedenlerle süresi içinde Genel
Müdürlüğümüze teslim edilmeyen başvurular ile ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.
5-Belgelerin belirtilen son başvuru tarihine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük
Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanabilir.
YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE ATAMA YAPILACAK POZİSYON BİLGİLERİ
2018 KPSSP3 puanı en yüksek
olandan başlamak üzere atama
yapılacak pozisyon sayısının 10
katından fazla olmamak üzere
(son sıradaki adayla eşit puan alanlar
dahil)
Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az
70 puan alan adaylardan; yazılı sınav puanı en
yüksek olandan başlamak üzere atama
yapılacak pozisyon sayısının 3 katı kadar
(son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil)
GİRİŞ SINAVI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığından veya Genel Müdürlük internet adresinden
(www.tuvasas.gov.tr) temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler;
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı onaylı örneği yada mezun belgesinin barkodlu e-devlet çıktısı (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma
denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,
d) Özgeçmiş,
e) 3 adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş).
f) Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı)
SINAVIN ŞEKLİ
Sınav yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yapılacaktır.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Kocaeli Üniversitesi - 14.12.2019 Saat: 14:30
YAZILI SINAV KONULARI
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik, Sayısal Sistemler, Mikro İşlemciler, Programlama
Elektrik Makineleri, Enerji Dönüşümü Temelleri, Transformatörler, Elektrik Motorlar
Güç Elektroniği
Kontrol ve Kumanda
Devreler ve Sistemler
1-Yazılı Sınavda her branş için ayrı ayrı olmak üzere 50 (elli) soru sorulacaktır.
2-Yazılı Sınavda her soru için sadece biri doğru olan 5 (beş) şıklı hazırlanmak sureti ile çoktan seçmeli test sistemi uygulanacaktır.Soruların puan
değeri eşit olacaktır.
3-Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
4-Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak olup, 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaklardır.
Makine Mühendisliği
Bilgisayar Destekli Çizim
Statik
Dinamik
Mukavemet
Akışkanlar Mekaniği
Termodinamik
Isı Transferi
İmalat Yöntemleri
Makine Elemanları
Malzeme Bilimi
Ölçme ve Kontrol
Hidrolik ve Pnömatik
Motorlar
YAZILI SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Başvuruların değerlendirilmesi sonucu yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav giriş yerleri Yazılı Sınavdan en az 10 (on) gün önce
Genel Müdürlük internet sitesinden ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmaz.
2-Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, adlarına düzenlenmiş Sınav Giriş Belgelerini TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü İnternet adresinden
(www.tuvasas.gov.tr) temin edeceklerdir.
3-Adaylar sınava girişte, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi,
pasaport) ile sınav giriş belgelerini bulunduracaklardır.
4-Ancak isimleri ilan edilmiş adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır.
YAZILI SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Endüstri Mühendisliği
Yöneylem Araştırması
Benzetim
Sistem Analizi
Tesis Planlama
İstatistik
Üretim Planlama ve Kontrol
İş Etüdü
Modelleme ve Optimizasyon
Kalite Yönetimi
İmalat Sistemleri
Yazılım Mühendisliği
Ayrık Matematik
Algoritmalar
Algoritma Analizi
Programlama Dilleri
Veri Yapıları
Veritabanı Yönetim Sistemleri
Nesneye Dayalı Programlama ve Analiz
Web Teknolojileri ve Programlama
Mobil Programlama
Yazılım Geliştirme Süreçleri ve Metodolojileri
Yazılım Gereksinim Planlama
Yazılım Güvenliği ve Testleri
İşletim Sistemleri
Veri Madenciliği
Yapay Zeka, Uzman Sistemler ve Optimizasyon Teknikleri
Bilgisayar Mühendisliği
Algoritmalar
Algoritma Analizi
Programlama Dilleri
Veri Yapıları
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Nesneye Dayalı Programlama ve Analiz
Web Teknolojileri ve Programlama
Yazılım Geliştirme Süreçleri ve Metodolojileri
Yazılım Gereksinim Planlama
Yazılım Güvenliği ve Testleri
İşletim Sistemleri
Veri Madenciliği
Bilgisayar Ağları
Gömülü Sistemler
Nesnelerin interneti (IOT)
1- Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü internet sitesinde duyurulur.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Üretim Metalurjisi
Döküm
Birleştirme Teknolojileri
Tahribatsız Muayene
Malzeme Bilimi
Seramik Malzemeler
Plastik Malzemeler
Kaplama Teknolojileri
Kompozit Malzemeler
Metalik Malzemeler
Akıllı Malzemeler
Nano Teknoloji
Malzeme Mukavemeti
Plastik Şekil Verme
Korozyon
Aşınma

DEĞERLENDİRME VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİNİN DUYURULMASI
1- Sınav Komisyonu; adayların yazılı sınav notu, KPSSP3 puanı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması esas alarak nihai başarı listesini hazırlar. Sınav
komisyonu Giriş Sınavında başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirler. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların Giriş
Sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
2- Nihai Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve http://www.tuvasas.gov.tr internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı
olarak tebliğ edilir.
3- Sınav Komisyonu tarafından nihai başarı listesi, sözlü sınavın yapıldığı son günü takiben 7 (yedi ) iş günü içerisinde açıklanır.
4- Giriş Sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan
edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için
kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
DİĞER HUSUSLAR
1-Giriş Sınavını kazananlar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli mühendis pozisyonlarına
atanma işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca başlatılır.
2-Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
3-Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren
altı ay süreyle Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.
4-Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.
5-Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
6-Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber