Tübitak Ume Ulusal Metroloji Enstitüsü 12 Personel Alımı Yapacak

Tübitak Ume Ulusal Metroloji Enstitüsü 12 Personel Alımı Yapacak, Tübitak'da yürütülen projeler kapsamında, Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna, İnsan Kaynakları Biriminde, Satınalma Birimi faaliyet ve sorumluluk, İdari birimler, Muhasebe süreçlerinde ve Kurum harcamalarının mali sistemlere ve mevzuata uygun kontrol edilmesi konusunda görev alacak personel istihdam Edilecektir Detaylar haberde...

Tübitak Ume Ulusal Metroloji Enstitüsü 12 Personel Alımı Yapacak
09 Aralık 2019 Pazartesi 19:38

Tübitak Ume Ulusal Metroloji Enstitüsü 12 Personel Alımı Yapacak

Tübitak Ume Ulusal Metroloji Enstitüsü 12 Personel Alımı Yapacak,


ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ personel alımı İlanı
İlan No: TBTK.UME 2019-1
1- Referans Kodu: TBTK.UME.2019-1.G4SG1-01
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;
1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Kurumsal Gelişim Birimi iş ve iş süreçlerinde görev alacak personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
1.2.1 1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Mühendislik, İktisat, İşletme, Ekonometri, Finansal Ekonometri, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya veya Aktüerya Bilimleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1.2.2 1.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 Rapor hazırlama, Ar-Ge projeleri idari hazırlık süreçleri, projelerin idari raporlarının hazırlanması, istatistik veri toplama ve işleme, stratejik yönetim, müşteri ilişkileri konularında en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi olmak.
 Microsoft Office uygulamalarına hakim olmak ve raporlama yapabilmek.
 Seyahate engel bir durumu bulunmamak.
 İngilizceyi akıcı konuşabilmek, yazabilmek ve anlama yeteneğine sahip olmak.
2- Referans Kodu: TBTK.UME.2019-1.G4SA1-02
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;
2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Satınalma Birimi faaliyet ve sorumluluk alanlarındaki iş ve işlemleri yürütecek personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
2.2.1 2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Finans, Ekonomi, Gümrük İşletme, Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi veya Mühendislik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2.2.2 2.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 Kamu İhale Kanunu uygulamaları konusunda en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

 Satınalma (Yurtiçi ve/veya Yurtdışı) uygulamaları konularında 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 Microsoft Office Uygulamalarına hakim olmak ve raporlama yapabilmek.
 İngilizceyi akıcı konuşabilmek, yazabilmek ve anlama yeteneğine sahip olmak.
3- Referans Kodu: TBTK.UME.2019-1.G4BR1-03
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;
3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Muhasebe süreçlerinde ve Kurum harcamalarının mali sistemlere ve mevzuata uygun kontrol edilmesi konusunda görev alacak personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
3.2.1 3.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Sermaye Piyasaları, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe, Ekonomi, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Muhasebe ve Finansal Yönetimi, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi ve Finans, Bankacılık veya Bankacılık ve Finans bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
3.2.2 3.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 Kurum Harcamalarının mali sistemlere ve mevzuata uygun kontrol edilmesi konusunda en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
 Gerçekleştirme işlemlerinde (Harcamaların Mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi) ilgili sistemlere veri girişi yapma konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Microsoft Office uygulamalarına ileri düzeyde hakim olmak.
4- Referans Kodu: TBTK.UME.2019-1.G4MH1-04
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;
4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Muhasebe süreçlerinde görev alacak personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
4.2.1 4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
4.2.2 4.2.2- Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak koşuluyla bu idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görevlerde bulunmak.
4.2.3 4.2.3- Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak.
3
5- Referans Kodu: TBTK.UME.2019-1.G4MH2-05
Uzman Yardımcısı/Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;
5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Muhasebe süreçlerinde görev alacak personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
5.2.1 5.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Ekonomi ve Finans, Ekonomi, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Sermaye Piyasaları, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Muhasebe veya Muhasebe ve Finansal Yönetim bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
5.2.2 5.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 Aylık muhtasar, KDV ve ilgili beyanname ile ilgili işlemler, muhasebe hesap planı, tahsilat ödeme işlemleri, emanetlerin kayda alınması, yılsonu kapanış işlemleri ve aylık mizan çalışmaları konularında mesleki tecrübe sahibi olmak.
6- Referans Kodu: TBTK.UME.2019-1.G4IK1-06
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;
6.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Enstitümüz bünyesinde İnsan Kaynakları Biriminde yürütülen çalışmalarda görevlendirilmek üzere personel alınacaktır.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
6.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
6.2.1 6.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Ekonomi ve Finans, Ekonomi, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Sermaye Piyasaları, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Muhasebe veya Muhasebe ve Finansal Yönetim bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
6.2.2 - Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 Özlük ve bordro işlemleri konusunda 1 yıl deneyim sahibi olmak.
 Genel Muhasebe uygulamalarına hakim olmak.
4
 İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na hakim olmak.
 SGK uygulama işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak.
 Microsoft Office uygulamalarına hakim olmak.
7- Referans Kodu: TBTK.UME.2019-1.EM1-07
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;
7.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Kurum içi idari süreçlerin hukuksal faaliyetlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek üzere idari ve teknik birimlere destek sağlayacak personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
7.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
7.2.1 7.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk bölümünü bitirmiş olmak.
7.2.2 7.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak.  İş Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Sözleşme Hukuku, Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında bilgi sahibi olmak.
 Microsoft Office uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak.
8- Referans Kodu: TBTK.UME.2019-1.G1AB1-08
Araştırmacı / Uzman Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmek için;
8.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
İdari birimler tarafından kullanılan Kurumsal yazılımların hazırlanması ve güncellenmesi sürecinde talep edilen yazılımların tasarlanması ve gerçekleştirilmesinde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
8.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
8.2.1 8.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Mühendislik Fakültelerinin tüm bölümleri, Fen Fakültelerinin tüm bölümleri, Fizik, Kimya, Matematik veya Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
8.2.2 8.2.2- Oracle veritabanı ile uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak ve aşağıdaki başlıklarla ilgili söz konusu deneyimini belgelendirmek. (Çalışma alanını içeren Çalışma Belgesi, Eğitim Sertifikası, Transkript vb.)
 PL/SQL ve SQL bilgisine sahip olmak.  Oracle veritabanı ile PL/SQL, Stored Procedure/Package bazlı uygulama geliştirmiş olmak.
5
 Oracle veritabanında sorgu optimizasyonu yapabilmek.
8.2.3 8.2.3- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 Oracle Veritabanı Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.
 Oracle Forms & Reports ile uygulama geliştirmiş olmak.
 'Nesne Tabanlı Programlama', 'Katmanlı Mimari' konularında bilgi sahibi olmak.
 CSS, AJAX teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
 Web Servis, WPF, WCF, XML konularında tecrübeli olmak.
 Asp.net, C# ve Java yazılım dillerine hakim olmak.
ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
c) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
d) Askerlik hizmetini tamamlamış olmak (erkek adaylar için).
e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.


Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
6
iii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim - öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
f) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).
g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.
** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.
KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English
7
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.
Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar için İngilizce yeterlilik şartı aranmaz.
BAŞVURU SÜRECİ
a) İlana başvuruda bulunmak için “www.ume.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 30/12/2019 tarihi saat 17:00’ye kadar yapılması gerekmektedir.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.
d) Lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
e) Her bir referans kodu için; alanında doktora mezunu adaylardan “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
f) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
g) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
 Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı).
 Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı).
 Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi).
 Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi.
 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı).
8
 Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü.
 Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.).
 Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için).
NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve UME’nin (www.ume.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adaylara bilgilendirmeler Başvuru Formlarında bildirilen elektronik posta adresine gönderilecektir.
İletişim bilgileri:
Adres : TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Gebze Yerleşkesi
P.K-54 41470 Gebze - KOCAELİ
E-Posta : [email protected]
Telefon : 0 (262) 679 50 00 / 2513

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber