TÜBİTAK ULAKBİM 14 Personel Alımı

Tübitak ULAKBİM tarafından işletilen TRUBA Projesi (Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı Projesi) Yetkinlik Merkezinde dağıtık hesaplama (Yüksek başarımlı hesaplama ve bulut hesaplama, sanallaştırma gibi) sistemleri üzerinde Koşut (Paralel) Programlama veya Yapay Zekâ, Nano-Teknoloji, Hesaplamalı Kimya, Moleküler Dinamik, Biyoenformatik veya Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Öğrenmesi, Linux Sistem Yönetimi, Bulut Altyapısı Yönetimi, Dağıtık Depolama ve Açık Kaynak Kodlu İzleme servisleri konularında çalışmak üzere personel istihdam edilecektir.

TÜBİTAK ULAKBİM 14 Personel Alımı
24 Şubat 2020 Pazartesi 11:25

TÜBİTAK ULAKBİM 14 Personel Alımı

TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 14 Personel Alımı yapılacaktır. Detaylar haberde...


ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ

Ar-Ge Personeli pozisyonu için;
1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
ULAKBİM tarafından işletilen TRUBA Projesi (Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı Projesi) Yetkinlik Merkezinde dağıtık hesaplama (Yüksek başarımlı hesaplama ve bulut hesaplama, sanallaştırma gibi) sistemleri üzerinde Koşut (Paralel) Programlama veya Yapay Zekâ konularında çalışmak üzere personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Mühendislik Fakülteleri, Astronomi ve Astrofizik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Biyoenformatik ve Genetik, Biyoloji, Fizik, Fizik Öğretmenliği, Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları, Havacılık Elektroniği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kimya, Kimya Öğretmenliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Nanobilim ve Nanoteknoloji veya Yazılım Geliştirme bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1.2.2- Doktora yapmış veya doktora programına tez aşamasında devam ediyor olmak ve tez çalışmalarını Koşut Programlama, Yapay Zekâ veya Makine Öğrenmesi ile ilgili alanlardan birinde yapmış/yapıyor olmak.
1.2.3- Tercih edilen nitelikler;
 Yazılım uygulamalarının GNU / Linux işletim sistemi üzerinde optimizasyonu konusunda bilgi sahibi olmak.
 Open Multi-Processing (OpenMP) ve Message Passing Interface (MPI) yazılım kütüphanelerine hâkim olmak.
 Bilimsel programlama dilleri (Fortran, C veya C++ ve benzeri) konusunda deneyim sahibi olmak.
 Yüksek başarımlı hesaplama için sunucu kümelemesi ve / veya bulut hesaplama konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 Koşut yazılım geliştirme konularında deneyim sahibi olmak.
 Koşut algoritmalar ve koşut algoritmalarda kullanılmakta olan veri yapıları ve programlama teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 Yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri ve / veya veri analitiği konularında pratik deneyim sahibi olmak.
2
 Hibrid programlama ve performans analizi konularında bilgi sahibi olmak.
 Makine öğrenmesi alandaki çatı yazılımlar (Tensorflow, Pytorch ve benzeri) hakkında deneyim sahibi olmak.
 Ekip çalışmasına yatkın, yoğun tempoda çalışabilecek olmak.
 Teknik problemlerde sorun giderme kabiliyetine sahip olmak.
 İyi derece İngilizce okuma, yazma ve konuşma yetisine sahip olmak.
2- Referans Kodu: TBTK.ULAKBİM.2020-1.ATB02
Ar-Ge Personeli pozisyonu için;
2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
ULAKBİM tarafından işletilen TRUBA Projesi (Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı Projesi) Yetkinlik Merkezinde dağıtık hesaplama (Yüksek başarımlı hesaplama ve bulut hesaplama, sanallaştırma gibi) sistemleri üzerinde Malzeme Bilimleri, Nano-Teknoloji, Hesaplamalı Kimya, Moleküler Dinamik, Biyoenformatik veya Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Öğrenmesi konularında çalışmak üzere personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Mühendislik Fakülteleri, Astronomi ve Astrofizik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Biyoenformatik ve Genetik, Biyoloji, Fizik, Fizik Öğretmenliği, Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları, Havacılık Elektroniği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kimya, Kimya Öğretmenliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Nanobilim ve Nanoteknoloji veya Yazılım Geliştirme bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2.2.2- Doktora yapmış veya doktora programına tez aşamasında devam ediyor olmak ve tez çalışmalarını Malzeme Bilimleri, Nano-Teknoloji, Hesaplamalı Kimya, Moleküler Dinamik, Biyoenformatik veya Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Öğrenmesi ile ilgili alanlardan birinde yapmış/yapıyor olmak.
2.2.3- Tercih edilen nitelikler;
 Open Multi-Processing (OpenMP) ve Message Passing Interface (MPI) yazılım kütüphanelerine hâkim olmak.
 Bilimsel programlama dilleri (Fortran, C veya C++ ve benzeri) konusunda deneyim sahibi olmak.
 Yüksek başarımlı hesaplama için sunucu kümelemesi ve / veya bulut hesaplama konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 YBH simülasyon kodlarının geliştirilmesi ve optimizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.
3
 Quantum Espresso gibi malzeme modelleme yazılımları hakkında deneyim sahibi olmak.
 Monte Carlo metotları hakkında deneyim sahibi olmak.
 Daha önce CFD çözümleyicileri (Ansys Fluent, CFD++, Star-Ccm veya OpenFOAM gibi) hakkında deneyim sahibi olmak.
 Daha önce yeni nesil dizilim (NGS) metotları (RNA-seq, ChIP-seq, CAGE gibi) hakkında deneyim sahibi olmak.
 Büyük veri ve / veya veri analitiği konularında pratik deneyim sahibi olmak.
 Ekip çalışmasına yatkın, yoğun tempoda çalışabilecek olmak.
 Teknik problemlerde sorun giderme kabiliyetine sahip olmak.
 İyi derece İngilizce okuma, yazma ve konuşma yetisine sahip olmak.
3- Referans Kodu: TBTK.ULAKBİM.2020-1.ATB03
Ar-Ge Personeli pozisyonu için;
3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
ULAKBİM tarafından işletilen TRUBA Projesi (Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı Projesi) Yetkinlik Merkezinde YBH (Yüksek Başarımlı Hesaplama) Sistemleri tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde çalışmak üzere personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Mühendislik Fakülteleri, Astronomi ve Astrofizik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Fizik, Fizik Öğretmenliği, Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları, Havacılık Elektroniği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kimya, Kimya Öğretmenliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Nanobilim ve Nanoteknoloji veya Yazılım Geliştirme bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
3.2.2- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
3.2.3- Tercih edilen nitelikler;
 Yüksek başarımlı hesaplama için sunucu kümelemesi ve / veya bulut hesaplama konusunda bilgili ve öğrenmeye istekli olmak.
 YBH ilgili alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak.
 Ekip çalışmasına yatkın, yoğun tempoda çalışabilecek olmak.
 Dokümantasyon, kurumsal şablon ve sunum hazırlama konularında deneyim sahibi olmak.
 İleri derecede sözlü ve yazılı iletişim becerilerine ve sunum yapabilme kabiliyetine sahip olmak.
 Teknik problemlerde sorun giderme kabiliyetine sahip olmak.
 Sunum teknikleri ve araçları (MS Office PowerPoint ve benzeri) hakkında deneyim sahibi olmak.
4
 Seyahat engeli bulunmamak.
 İyi derece İngilizce okuma, yazma ve konuşma yetisine sahip olmak.
4- Referans Kodu: TBTK.ULAKBİM.2020-1.ATB04
Ar-Ge Personeli pozisyonu için;
4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
ULAKBİM Bulut grubunda Açık Kaynak Kodlu Sanallaştırma, Linux Sistem Yönetimi, Bulut Altyapısı Yönetimi, Dağıtık Depolama ve İzleme Servisleri konularında görev almak üzere personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Yazılım Geliştirme veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
4.2.2- Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.
4.2.3- Sistem ve ağ yönetimi konusunda en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
4.2.4- Tercih edilen nitelikler;
 Linux işletim sistemleri ile ilgili sistem yönetimi düzeyinde deneyim sahibi olmak.
 Teknik problemlerde analitik yaklaşarak sorun giderme kabiliyetine sahip olmak.
 Linux sistemlerin optimizasyonu konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 Puppet, Ansible gibi yapılandırma yönetim araçları kullanmış olmak.
 TCP / IP konusunda yeterli bilgiye sahip olmak.
 Ağ anahtarlama ve yönlendirme cihazları, kablosuz ağ cihazları kurulumu, yönetimi konularında deneyim sahibi olmak.
 Sunucu ve depolama donanımları konusunda yeterli bilgiye sahip olmak.
 Kabuk (bash) ve Python programlama konusunda ileri düzeyde deneyime sahip olmak.
 Veri yapıları ve algoritmalar konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak.
 OpenStack, CloudStack vb. bulut servisleri yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 CEPH gibi dağıtık depolama servisleri ile ilgili bilgili olmak.
 Elasticsearch, Logstash, Kibana kullanımı konusunda deneyim sahibi olmak.
5
 Nagios, Munin, Cacti vb. izleme servislerini kullanmış olmak.
 Yazılım tabanlı ağ ve depolama servislerinin kurulumu ve işletimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 İyi derece İngilizce okuma, yazma ve konuşma yetisine sahip olmak.
 Analitik düşünme ve analiz yeteneğine sahip olmak.
 Ekip çalışmasına yatkın, yoğun tempoda çalışabilecek ve kendini geliştirmeye açık olmak.
5- Referans Kodu: TBTK.ULAKBİM.2020-1.ATB05
Ar-Ge Personeli pozisyonu için;
5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
ULAKBİM Bulut grubunda Sanallaştırma, Linux Sistem Yönetimi, Bulut Altyapısı Yönetimi, Dağıtık Depolama ve Açık Kaynak Kodlu İzleme servisleri konularında görev almak üzere personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
5.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Yazılım Geliştirme veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
5.2.2- Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.
5.2.3- Tercih edilen nitelikler;
 Kabuk (bash) ve Python programlama konusunda deneyime sahip olmak.
 Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Sanallaştırma platformlarından en az birini kullanabilmek.
 Nagios, Munin, Cacti vb. izleme servisleri konusunda bilgiye sahip olmak.
 TCP / IP konusunda yeterli bilgi sahibi olmak.
 Açık kaynak kodlu projelerde uygulama geliştirerek katkı sağlamak ve görev almış olmak.
 Linux platformu üzerinde aktif olarak tasarım, kurulum, yönetim ve işletim operasyonlarını yapmış olmak.
 Sunucu, ağ bileşenleri ve disk üniteleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 Sürekli gelişme ve öğrenmeye açık olmak.
 Analitik düşünme ve analiz yeteneğine sahip olmak.
 Ekip çalışmasına yatkın, yoğun tempoda çalışabilecek ve kendini geliştirmeye açık olmak.
 İyi derece İngilizce okuma, yazma ve konuşma yetisine sahip olmak.
6
6- Referans Kodu: TBTK.ULAKBİM.2020-1.ATB06
Ar-Ge Personeli pozisyonu için;
6.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

ULAKNET uç bağlantıları, omurga bağlantıları, küresel İnternet ve Avrupa Akademik Ağ (GEANT) bağlantılarının kapasite ihtiyaçlarının planlanması, şartnamelerin hazırlanması, altyapı / servis sağlayıcılar ile koordineli olarak yönlendiriciler üzerinde arayüz tanımlarının ve yönlendirmelerin yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda ULAKNET’e bağlı uçlara ağ yönetimi veya yeni ağ servislerinin yaygınlaştırılması konularında görev almak üzere personel (Ağ Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
6.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
6.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Fizik, İstatistik, Matematik veya Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
6.2.2- Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.
6.2.3- Tercih edilen nitelikler;
 IT Sektörü deneyimi bulunan, LAN / WAN teknolojileri, yönlendirme protokolleri, ağ ekipmanları kurulumu ve yapılandırması (Cisco, Huawei, Juniper vb.) ve bilişim güvenliği konularında mesleki tecrübeye sahip olmak.
 Cisco CCNA veya CCNP düzeyinde bilgi sahibi olmak.
 Tercihen C, C++, PHP, Perl, Shell Scripting dillerinden en az birisine hâkim olmak.
 Unix, Linux ve BSD işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Sürekli gelişme ve öğrenmeye açık olmak.
 Gerektiğinde seyahat edebilecek durumda olmak.
 Analitik düşünme ve analiz yeteneğine sahip olmak.
 Kendini geliştirmeye açık olmak.
 Ekip çalışmasına yatkın, yoğun tempoda çalışabilecek.
 İyi derece İngilizce okuma, yazma ve konuşma yetisine sahip olmak.
7- Referans Kodu: TBTK.ULAKBİM.2020-1.PARDUS01
Ar-Ge Personeli pozisyonu için;
7.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

PARDUS, PARDUS ARM ve PARDUS ETA Geliştirme, Sürüm Desteği ve Paket Bakımı yapmak üzere Linux ve Açık Kaynak Teknolojiler konularında PARDUS Projesinde görev almak üzere personel istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
7
7.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
7.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Mühendislik Fakülteleri, Astronomi ve Astrofizik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Biyoenformatik ve Genetik, Biyoloji, Fizik, Fizik Öğretmenliği, Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları, Havacılık Elektroniği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kimya, Kimya Öğretmenliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Nanobilim ve Nanoteknoloji veya Yazılım Geliştirme bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
7.2.2- Tercih edilen nitelikler;
 Linux sertifikasına sahip olmak.
 Linux temel sistem araç gereçlerini kullanabilmek.
 Linux / Unix sistemleri kurulumu yapmak, yapılandırmak, yönetimi ve bakımını sağlayabilmek.
 Kabuk seviyesinde betik (shell scripting) bilmek.
 Linux İşletim sistemi seviyesinde disk ve ağ konfigürasyon yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.
 Debian Paket Deposu kurulumunu, denetimi ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.
 Linux Kernel bakım, güncelleme ve kurtarma konusunda bilgi sahibi olmak.
 Linux sistemlere yönelik açık kaynak kodlu projelere destek vermiş olmak.
 Python, C, C++, Javascript gibi programlama dillerinde etkinlik sahibi olmak.
 GTK / Gnome ortamında programlama yapabilmek.
 GNOME için uzantı yazma tecrübesine sahip olmak.
 GNU Build Araçları (Autotools, automake, autoconf, libtool, pkg-config, gettext vb.) kullanabilmek.
 Versiyon kontrol araçları (Git, Mercury vb.) kullanabilmek.
 CI / CD (Continuous integration / deployment) sistemleri kullanabilmek.
 Docker, LXC ve Sandbox Jail Sistemleri kullanabilmek.
 Debian bazlı Linux sistemlerinde paket oluşturup bakımını yapabilmek.
 Tek kart bilgisayar (Single Board Computer) veya ARM tabanlı mimaride geliştirme yapabilmek.
 Cihaz sürücüsü geliştirme ve bakım yapabilmek.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.
i. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +Tecrübe Yılı15+10.000Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması≥3,20
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.).
Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (Herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
f) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır.).
9
g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz.).

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, inkılap tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.
BAŞVURU SÜRECİ
a) İlana başvuruda bulunmak için "www.ulakbim.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir (Başvuru için öz geçmiş oluştururken istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 16/03/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar en fazla bir (1) adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilecektir.
d) Her bir pozisyon için lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata
10
çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
 Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan İnternet çıktısı),
 Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan İnternet çıktısı),
 Lisans Diploma / Çıkış Belgesi –ve varsa üstü– (Eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
 YÖK Mezun Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan İnternet çıktısı),
 Lisans –ve varsa üstü– Transkript Belgesi,
 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (Üniversiteden alınmış, onaylı),
 Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,
 Güncel Öz Geçmiş (Öz geçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),
 Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
TBTK.ULAKBİM.2020-1.ATB01 ve TBTK.ULAKBİM.2020-1.ATB02 referans kodlu pozisyonlar için ayrıca aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
 Doktora programına devam eden adayların, tez aşamasında olduğunu gösterir Öğrenci Belgesi.
 İlan referans kodunda sıralanan ilgili alanlardan birinde tez yazmış / yazıyor olduğunu gösterir Belge (YÖK Tez Merkezi’nden alınmış tezin referans kodu, adı ve özetinin yer aldığı çıktı, ilgili alanların birinde tez yazdığını / yazıyor olduğunu gösterir Üniversiteden alınmış Belge veya onaylı tezin kapak, onay ve özet sayfaları).
Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.ulakbim.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.
İletişim Bilgileri:
Adres: İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:51/C Çukurambar Çankaya / ANKARA
E-Posta: [email protected]
Telefon: 0 (312) 298 9354 - 0 (312) 298 9295

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber