Tübitak Sage Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 44 Araştırma Personeli Alımı Yapacak

Tübitak Sage Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 44 Araştırma Personeli Alımı Yapacak, Tübitak'da yürütülen projeler kapsamında sunucuÜlkemizin milli ve yerli teknoloji hamlesinin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir, Bu suretle Kısmi Süreli Aday Araştırmacılar istihdam edilecektir, Detaylar haberde..

Tübitak Sage Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 44 Araştırma Personeli Alımı Yapacak
09 Aralık 2019 Pazartesi 19:25

Tübitak Sage Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 44 Araştırma Personeli Alımı Yapacak

Tübitak Sage 44 Araştırma Personeli Alımı Yapacak,

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Kurumumuz Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde Kısmi Süreli Aday Araştırmacı istihdam edilecektir.

İlan No: TBTK.SAGE.KS.2019-1 (Kısmi Süreli Aday Araştırmacı)TÜBİTAK geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde milli hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikliinsan üzerine kurgulamaktadır.Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan özelde ise bilim insanlarıdır anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren her yaş grubundaki insanlarımız teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda Ülkemizin milli ve yerli teknoloji hamlesinin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu suretle Kısmi Süreli Aday Araştırmacılar istihdam edilecektir. Kısmi Süreli Aday Araştırmacı istihdamı ile Kurumumuzun sahip olduğu araştırma altyapısı, kabiliyeti ve kapasitesi ile üniversitelerde lisans öğrenimlerine devam eden öğrencilerin kısmi süreli olarak istihdam edilerek ülkemiz adına nitelikli Ar-Ge personeli yetiştirmek, öğrencilerin henüz öğrenimlerine devam ederken meslekleriyle ilgili uygulama yapmalarını sağlamak ve Kurumumuzda tam zamanlı olarak çalışabilecek nitelikteki araştırmacı adaylarını öğrenci iken Kurumumuza kazandırmak amaçlanmaktadır.1-Referans Kodu: TBTK.SAGE.KS.2019-1.BİBGB01Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmekiçin;1.1-İşin Tanımı ve ÖzellikleriBilgi İşlem ve Bilgi Güvenliği faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacıistihdam edilecektir.İstihdam Edilecek Personel Sayısı:1Personelin Görev Yapacağı Şehir:Ankara1.2-Adaylarda Aranacak Özel Koşullar1.2.1-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren BilgisayarMühendisliğiBölümünün4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.2-Referans Kodu: TBTK.SAGE.KS.2019-1.ELSG01Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmekiçin;2.1-İşin Tanımı ve ÖzellikleriElektronik tasarım faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacıistihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı:

Personelin Görev Yapacağı Şehir:Ankara22.

2-Adaylarda Aranacak

Özel Koşullar2.2.

1-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

3-Referans Kodu: TBTK.SAGE.KS.2019-1.GBB01Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmekiçin;

3.1-İşin Tanımı ve ÖzellikleriIsıl pil üretim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacıistihdam edilecektir.İstihdam Edilecek Personel Sayısı:1Personelin Görev Yapacağı Şehir:Ankara3.

2-Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kimya Mühendisliği Bölümünün4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.4-Referans Kodu: TBTK.SAGE.KS.2019-1.GKB01Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmekiçin;4.1-İşin Tanımı ve ÖzellikleriGörüntü işletme algoritmaları faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacıistihdam edilecektir.İstihdam Edilecek Personel Sayısı:2Personelin Görev Yapacağı Şehir:Ankara4.2-Adaylarda Aranacak Özel Koşullar4.2.1-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.5-Referans Kodu: TBTK.SAGE.KS.2019-1.HBTB01 Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmekiçin;5.1-İşin Tanımı ve ÖzellikleriHedef balistiği ve tapa faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacıistihdam edilecektir.İstihdam Edilecek Personel Sayısı:4Personelin Görev Yapacağı Şehir:Ankara

35.2-Adaylarda Aranacak Özel Koşullar5.2.1-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren MakinaMühendisliği, Metalurji ve MalzemeMühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak MühendisliğiveyaFizikBölümünün4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.6-Referans Kodu: TBTK.SAGE.KS.2019-1.KKB01 Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmekiçin;6.1-İşin Tanımı ve ÖzellikleriBoyutsal kalite kontrol faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacıistihdam edilecektir.İstihdam Edilecek Personel Sayısı:1Personelin Görev Yapacağı Şehir:Ankara6.2-Adaylarda Aranacak Özel Koşullar6.2.1-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği Bölümünün4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.7-Referans Kodu: TBTK.SAGE.KS.2019-1.KKB02 Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmekiçin;7.1-İşin Tanımı ve ÖzellikleriMalzeme kalite kontrol faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacıistihdam edilecektir.İstihdam Edilecek Personel Sayısı:1Personelin Görev Yapacağı Şehir:Ankara7.2-Adaylarda Aranacak Özel Koşullar7.2.1-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.8-Referans Kodu: TBTK.SAGE.KS.2019-1.MB01 Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmekiçin;8.1-İşin Tanımı ve ÖzellikleriMekatronik tasarım ve test faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacıistihdam edilecektir.İstihdam Edilecek Personel Sayısı:2Personelin Görev Yapacağı Şehir:Ankara

48.2-Adaylarda Aranacak Özel Koşullar8.2.1-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren MakinaMühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veyaOtomotiv Mühendisliği Bölümünün4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.9-Referans Kodu: TBTK.SAGE.KS.2019-1.METB01 Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmek için;9.1-İşin Tanımı ve ÖzellikleriMekanik tasarım faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacıistihdam edilecektir.İstihdam Edilecek Personel Sayısı:2Personelin Görev Yapacağı Şehir:Ankara9.2-Adaylarda Aranacak Özel Koşullar9.2.1-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği veyaHavacılık ve UzayMühendisliği Bölümünün4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.10-Referans Kodu: TBTK.SAGE.KS.2019-1.OTB01Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmek için;10.1-İşin Tanımı ve ÖzellikleriOptik tasarım faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacıistihdam edilecektir.İstihdam Edilecek Personel Sayısı:1Personelin Görev Yapacağı Şehir:Ankara10.2-Adaylarda Aranacak Özel Koşullar10.2.1-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği veyaFizikMühendisliği Bölümünün4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.11-Referans Kodu: TBTK.SAGE.KS.2019-1.PETB01Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmek için;11.1-İşin Tanımı ve ÖzellikleriPlatform entegrasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacıistihdam edilecektir.İstihdam Edilecek Personel Sayısı:1Personelin Görev Yapacağı Şehir:Ankara

511.2-Adaylarda Aranacak Özel Koşullar11.2.1-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veyaElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.12-Referans Kodu: TBTK.SAGE.KS.2019-1.SB01 Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmek için;12.1-İşin Tanımı ve ÖzellikleriSeyrüsefer ve navigasyon sistemleri konularında görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacıistihdam edilecektir.İstihdam Edilecek Personel Sayısı:2Personelin Görev Yapacağı Şehir:Ankara12.2-Adaylarda Aranacak Özel Koşullar12.2.1-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veyaElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.13-Referans Kodu: TBTK.SAGE.KS.2019-1.SFSMB01Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmek için;13.1-İşin Tanımı ve ÖzellikleriSistem mühendisliği, gereksinim ve arayüzyönetimi için yöntemlerin araştırılması, güvenilirlik analizleri için fizik temelli hata modellerinin oluşturulması konularında görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacıistihdam edilecektir.İstihdam Edilecek Personel Sayısı:1Personelin Görev Yapacağı Şehir:Ankara13.2-Adaylarda Aranacak Özel Koşullar13.2.1-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği Bölümünün4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.14-Referans Kodu: TBTK.SAGE.KS.2019-1.SSB01Kısmi Süreli AdayAraştırmacı pozisyonuna başvurabilmek için;14.1-İşin Tanımı ve ÖzellikleriSevk, yakıt ve itki sistemleri konularında görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacıistihdam edilecektir.

6İstihdam Edilecek Personel Sayısı:1Personelin Görev YapacağıŞehir:Ankara14.2-Adaylarda Aranacak Özel Koşullar14.2.1-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği veyaHavacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.15-Referans Kodu: SAGE.KS.2019-1.TYSB01Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmek için;15.1-İşin Tanımı ve ÖzellikleriTedarik yönetimi ve satınalma konularında görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacıistihdam edilecektir.İstihdam Edilecek Personel Sayısı:1Personelin Görev Yapacağı Şehir:Ankara15.2-Adaylarda Aranacak Özel Koşullar15.2.1-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veyaMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.16-Referans Kodu: TBTK.SAGE.KS.2019-1.YBİB01Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmek için;16.1-İşin Tanımı ve ÖzellikleriYapım, bakım, işletme konularında görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacıistihdam edilecektir.İstihdam Edilecek Personel Sayısı:2Personelin Görev Yapacağı Şehir:Ankara16.2-Adaylarda Aranacak Özel Koşullar16.2.1-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği veyaElektrik Mühendisliği Bölümünün4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.17-Referans Kodu: TBTK.SAGE.KS.2019-1.YBG01Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmek için;17.1-İşin Tanımı ve ÖzellikleriYazılım mimari tasarım, benzetim, gömülü sistem yazılımları, yazılım test konularında görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacıistihdam edilecektir.İstihdam Edilecek Personel Sayısı:11Personelin Görev Yapacağı Şehir:Ankara

717.2-Adaylarda Aranacak Özel Koşullar17.2.1-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veyaElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.18-Referans Kodu: TBTK.SAGE.KS.2019-1.YIAB01Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmek için;18.1-İşin Tanımı ve ÖzellikleriYapısal ve ısıl analiz konularında görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacıistihdam edilecektir.İstihdam Edilecek Personel Sayısı:2Personelin Görev Yapacağı Şehir:Ankara18.2-Adaylarda Aranacak Özel Koşullar18.2.1-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği veyaHavacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün4. sınıfında öğrenimgörüyor olmak.19-Referans Kodu: TBTK.SAGE.KS.2019-1.YPB01Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmek için;19.1-İşin Tanımı ve ÖzellikleriEnerjik malzemelerin geliştirilmesi, karakterizasyonu, üretimi ve uygulanması konularında görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacıistihdam edilecektir.İstihdam Edilecek Personel Sayısı:2Personelin Görev Yapacağı Şehir:Ankara19.2-Adaylarda Aranacak Özel Koşullar19.2.1-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kimya Mühendisliği veyaKimya Bölümünün4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.20-Referans Kodu: TBTK.SAGE.KS.2019-1.UMB01Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmek için;20.1-İşin Tanımı ve ÖzellikleriUçuş Mekaniği konularında kısmi görevlendirilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacıistihdam edilecektir. İstihdam Edilecek Personel Sayısı:1

8Personelin Görev Yapacağı Şehir:Ankara20.2-Adaylarda Aranacak Özel Koşullar20.2.1-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık ve Uzay MühendisliğiBölümünün4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLARa)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.b)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.c)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene vebu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.d)Ayda en az 3 (3*8 saat = 24 saat), en fazla 10 (10*8 saat = 80 saat) gün görev yapmasınaengel bir durumu olmamak (Kısmi zamanlı çalışma süresinin toplamı değerlendirilecektir. 8saat 1 güne tekabül etmektedir).e)Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.i.Üniversite yerleştirme sıralamasında ilk 25.000’de olmak.ii.Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 4’lük sistemde en az 2,75 olmak.Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.iii.İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil SınavıÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil SınavıYDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit SınavıTOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language Internet-Based TestTOEFL CBT: Test of English as a Foreign Language Computer-Based Test

9TOEFL PBT: Test of English as a Foreign Language Paper-Based TestFCE: First Certificate in EnglishCAE: Certificate in Advanced EnglishCPE: Certificate of Proficiency in EnglishLisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.BAŞVURU SÜRECİa)İlana başvuruda bulunmak için “kariyer.sage.tubitak.gov.tr” internet adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans koduseçilerek, istenilen gerekli evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.b)Başvuruların en geç 23/12/2019saat 17:00’yekadar yapılması gerekmektedir.c)Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz veuygun olan adaylardan her bir referans kodu için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e/ii) maddesi uyarınca Adayların Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarına göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada işe alınacak personel sayısının 5katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.d)Adaylar en fazla iki adet referans kodlu pozisyona başvurabilecektir. İkiden fazla referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.e)Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir.f)Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (Başarı Sırasını gösteren) ve Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı).

Üniversite Öğrenci İşlerinden Onaylı Güncel Öğrenci Belgesi.

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını gösteren resmi ve güncel transkript belgesi,

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış ve onaylı).

Özgeçmiş (TC Kimlik numarası ve telefon numaralarını da içerecek şekilde renkli resimli olarak hazırlanması gerekmektedir.).Not:‘’Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve SAGE’nin (www.sage.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.’’İletişim Bilgileri:TÜBİTAK SAGEwww.sage.tubitak.gov.tre-posta: sage.ik@tubitak.gov.trTel: 0312 590 90 00

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber