TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 263 İşçi Alımı Yapacak

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçisi, Makinist, Elektrikçi, Lokomotif Tamircisi, Motor Tamircisi, Vagon İmal ve Tamircisi, Kaynakçı, Vinç Operatörü alımı için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. Detaylar Haberde...

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 263 İşçi Alımı Yapacak
24 Aralık 2019 Salı 11:38

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 263 İşçi Alımı Yapacak

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçisi, Makinist, Elektrikçi, Lokomotif Tamircisi, Motor Tamircisi, Vagon İmal ve Tamircisi, Kaynakçı, Vinç Operatörü alımı için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. Detaylar Haberde...

Yurt dışından getirilecek cihazların bandrol ücretleri

İLANIMIZ 26.12.2019 TARİHİNDE İŞKURDA İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANACAKTIR.
Şirketimiz işyerlerine Makinist İşçi olarak işe alınacak 79 işçi için işgücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar
Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak tcddtasimacilik.gov.tr adresindeki ilan edilen tarihe kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Sözlü sınav TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar, en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler
1- Başvuru Formu
2- Öğrenim belgesi,
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.)
5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir).
6- KPSS Sonuç Belgesi (28.11.2018 açıklama tarihli)
7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
8- “Tren Makinisti (Seviye 4)” Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0035-4)
MAKİNİST İŞÇİ ADAYLARI İÇİN;
1- Adaylar, yapılacak sözlü sınavda kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.
2- Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olan Makinist İşçi adaylarından tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinde yaptırılan tarama testi (Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir), tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odiyometri incelemede saf ses ortalaması 500, 1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 – 40 dB olmalıdır.) belirtilmiş şekilde sağlık kurulu raporu istenecektir. Karara esas görüntüleme, laboratuvar sonuçları ve fiziki muayene bulgularının ilgili bölüme yazılması; sağlık kurulu raporunda; odyometri (işitme) testine ilişkin bilgiler veya test sonucu, göz muayenesine ilişkin bilgiler, "Tren Makinisti olarak çalışır." ibaresi, Emniyet Kritik Görevlerde çalışanlar için "(A) veya (B) gurubunda çalışır." ibaresinin bulunması zorunludur.
3- Yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.
4- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.

Şirketimiz işyerlerine Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçisi olarak işe alınacak 29 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar
Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak tcddtasimacilik.gov.tr adresindeki ilan edilen tarihe kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Sözlü sınavı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar, en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler
1- Başvuru Formu
2- Öğrenim belgesi,
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),
5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),
6- KPSS Sonuç Belgesi (28.11.2018 açıklama tarihli)
7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
TEZGAH MAKİNE VE TALAŞLI İMALAT İŞÇİSİ ADAYLARI İÇİN;
1- Adaylar yapılacak sözlü sınavında sına kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
2- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat işçileri için tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir.
3- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.
4- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.

irketimiz işyerlerine Lokomotif Tamircisi olarak işe alınacak 23 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar
Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak tcddtasimacilik.gov.tr adresinde belirtilecek tarihe kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Sözlü sınavı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar, en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler
1- Başvuru Formu
2- Öğrenim belgesi,
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),
5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),
6- KPSS Sonuç Belgesi (28.11.2018 açıklama tarihli)
7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
LOKOMOTİF TAMİRCİSİ ADAYLARI İÇİN;
1- Adaylar yapılacak sözlü sınavında sına kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
2- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan lokomotif tamircilerinden tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir.
3- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.
4- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.
MAKİNE MONTAJ İŞÇİSİ (TCDD Taşımacılık AŞ unvanı: Lokomotif Tamirciliği) İLANINA BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
Makine
Elektronik Teknolojisi
Elektrik
Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Mekatronik
Unvan
Bağlı Olduğu İşyeri
İşyeri
Alınacak Kişi Sayısı
Lokomotif Tamircisi
Ankara Araç Bakım Servis Müd.
Ankara Lokomotif Bakım Atölye Müd
3
Lokomotif Tamircisi
Ankara Araç Bakım Servis Müd.
Çatalağzı Depo Müd.
1
Lokomotif Tamircisi
İzmir Araç Bakım Servis Müd
Halkapınar Lokomotif Bakım Atölye Müd.
1
Lokomotif Tamircisi
İzmir Araç Bakım Servis Müd
Uşak Depo Müd.
1
Lokomotif Tamircisi
İzmir Araç Bakım Servis Müd
Soma Depo Müd.
2
Lokomotif Tamircisi
Malatya Araç Bakım Servis Müd
Malatya Lokomotif Bakım Atölye Müd.
3
Lokomotif Tamircisi
Malatya Araç Bakım Servis Müd.
Elazığ Depo Müd.
3
Lokomotif Tamircisi
Malatya Araç Bakım Servis Müd
Van Depo Müdürlüğü
1
Lokomotif Tamircisi
Adana Araç Bakım Servis Müd.
İskenderun Depo Müd.
1
Lokomotif Tamircisi
Adana Araç Bakım Servis Müd.
Mersin Depo Şefliği
1
Lokomotif Tamircisi
Adana Araç Bakım Servis Müd.
Konya Depo Müd.
2
Lokomotif Tamircisi
Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd
Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atl. Mdr.
2
Lokomotif Tamircisi
Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd
Tavşanlı Depo Müd.
2
TOPLAM
23 KİŞİ
Şirketimiz işyerlerine elektrikçi olarak işe alınacak 27 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar
Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihe kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Sözlü sınavı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar, en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler
1- Öğrenim belgesi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),
4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),
5- KPSS Sonuç Belgesi (28.11.2018 açıklama tarihli)
6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
7- Başvuru Formu
ELEKTRİKÇİ ADAYLARI İÇİN;
1- Adaylar yapılacak sözlü sınavında sına kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
2- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan elektrikçilerden tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir.
3- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.
4- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.
ELEKTRİKÇİ İLANINA BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektrik
Unvan
Bağlı Olduğu İşyeri
İşyeri
Alınacak Kişi Sayısı
Elektrikçi
İstanbul Araç Bakım Servis Müd.
Halkalı Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü
1
Elektrikçi
İstanbul Araç Bakım Servis Müd.
Halkalı Vagon Bakım Atölye
Müdürlüğü
1
Elektrikçi
Ankara Araç Bakım Servis Müd.
Ankara Vagon Bakım Atölye
Müdürlüğü
3
Elektrikçi
Ankara Araç Bakım Servis Müd.
Kayseri Depo Müdürlüğü
1
Elektrikçi
Ankara Araç Bakım Servis Müd.
Karabük Depo Müdürlüğü
1
Elektrikçi
İzmir Araç Bakım Servis Müd.
Halkapınar Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü
2
Elektrikçi
İzmir Araç Bakım Servis Müd.
Balıkesir Gökköy Depo Müdürlüğü
1
Elektrikçi
İzmir Araç Bakım Servis Müd.
Bandırma Depo Şefliği
1
Elektrikçi
Sivas Araç Bakım Servis Müd.
Kars Depo Şefliği
2
Elektrikçi
Sivas Araç Bakım Servis Müd.
Divriği Depo Müdürlüğü
1
Elektrikçi
Sivas Araç Bakım Servis Müd.
Erzurum Depo Müdürlüğü
1
Elektrikçi
Malatya Araç Bakım Servis Müd.
Malatya Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü
3
Elektrikçi
Malatya Araç Bakım Servis Müd.
Tatvan Depo Şefliği
2
Elektrikçi
Adana Araç Bakım Servis Müd.
Adana Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü
1
Elektrikçi
Adana Araç Bakım Servis Müd.
İskenderun Depo Müdürlüğü
1
Elektrikçi
Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd.
Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü
2
Elektrikçi
Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd.
Tavşanlı Depo Müd.
2
Elektrikçi
Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd.
Burdur Depo Şefliği
1
Toplam 27 Kişi
Şirketimiz işyerlerine MotorTamircisi olarak işe alınacak 23 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar
Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak tcddtasimacilik.gov.tr tarihine kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Sözlü sınavı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar, en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler
1- Başvuru Formu
2- Öğrenim belgesi,
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),
5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),
6- KPSS Sonuç Belgesi (28.11.2018 açıklama tarihli)
7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
MOTOR TAMİRCİSİ ADAYLARI İÇİN;
1- Adaylar yapılacak sözlü sınavında sına kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
2- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan motor tamircilerinden tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir.
3- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.
4- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.
ALIŞITIRICI MONTÖR (İçten Ateşlemeli Motorlar)( Deniz ve Uçak Motorları Hariç) (TCDD Taşımacılık AŞ unvanı: Motor Tamirciliği) İLANINA BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
Otomotiv Teknolojisi
Unvan
Bağlı Olduğu İşyeri
İşyeri
Alınacak Kişi Sayısı
Motor Tamirciliği
Ankara Araç Bakım Servis Müd.
Ankara Lokomotif Bakım Atölye Müd.
2
Motor Tamirciliği
İzmir Araç Bakım Servis Müd
Halkapınar Lokomotif Bakım Atölye Müd.
2
Motor Tamirciliği
İzmir Araç Bakım Servis Müd
Balıkesir Gökköy Depo Müdürlüğü
2
Motor Tamirciliği
Ankara Araç Bakım Servis Müd.
Denizli Depo Şefliği
1
Motor Tamirciliği
Sivas Araç Bakım Servis Müd.
Samsun Depo Müdürlüğü
2
Motor Tamirciliği
Sivas Araç Bakım Servis Müd.
Kars Depo Müdürlüğü
2
Motor Tamirciliği
Malatya Araç Bakım Servis Müd
Malatya Lokomotif Bakım Atl Müd.
1
Motor Tamirciliği
Malatya Araç Bakım Servis Müd
Elazığ Depo Md.
2
Motor Tamirciliği
Malatya Araç Bakım Servis Müd
Van depo Müdürlüğü
1
Motor Tamirciliği
Adana Araç Bakım Servis Müd.
Adana Lokomotif Bakım Atölye Müd.
1
Motor Tamirciliği
Adana Araç Bakım Servis Müd.
Mersin Depo Müdürlüğü
1
Motor Tamirciliği
Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd
Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atl. Mdr.
2
Motor Tamirciliği
Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd
Tavşanlı Depo Müdürlüğü
3
Motor Tamirciliği
Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd
Burdur Depo Şefliği
1
TOPLAM
23 KİŞİ
Şirketimiz işyerlerine Vagon İmal ve Tamircisi olarak işe alınacak 52 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar
Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihe kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Sözlü sınavı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar, en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler
1- Başvuru Formu
2- Öğrenim belgesi,
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),
5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),
6- KPSS Sonuç Belgesi (28.11.2018 açıklama tarihli)
7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
VAGON İMAL VE TAMİRCİSİ ADAYLARI İÇİN;
1- Adaylar yapılacak sözlü sınavında sına kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
2- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan Vagon İmal ve Tamircileri tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir.
3- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.
4- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.
NEZARETÇİ VE USTABAŞI (MAKİNE VE METAL MAMULLER İMALATI) (TCDD Taşımacılık AŞ unvanı:Vagon İmal ve Tamirciliği) İLANINA BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
Makine
Elektrik,
Elektronik Teknolojisi
Raylı Sistemler Makine, Raylı Sistemler Elektrik Elektronik
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Mekatronik
Unvan
Bağlı Olduğu İşyeri
İşyeri
Alınacak Kişi Sayısı
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
İstanbul Araç Bakım Servis Müd.
Kapıkule Vagon Bakım Şefliği
2
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
Ankara Araç Bakım Servis Müd.
Ankara Vagon Bakım Atölye Müd.
4
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
Ankara Araç Bakım Servis Müd.
Çatalağzı Vagon Bakım Atölye Müd.
2
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
Ankara Araç Bakım Servis Müd.
Çankırı Depo Müdürlüğü
3
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
Ankara Araç Bakım Servis Müd.
Yeşilhisar Vagon Bakım Şefliği
2
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
Ankara Araç Bakım Servis Müd.
Boğazköprü Vagon Bakım Şefliği
2
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
İzmir Araç Bakım Servis Müd
Balıkesir Gökköy Depo Müdürlüğü
3
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
İzmir Araç Bakım Servis Müd
Soma Depo Şefliği
2
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
Sivas Araç Bakım Servis Müd.
Samsun Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü
3
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
Sivas Araç Bakım Servis Müd.
Demirdağ Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü
6
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
Sivas Araç Bakım Servis Müd.
Kars Depo Şefliği
2
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
Malatya Araç Bakım Servis Müd
Malatya Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü
4
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
Malatya Araç Bakım Servis Müd
Elazığ Depo Müdürlüğü
2
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
Malatya Araç Bakım Servis Müd
Van Depo Müdürlüğü
2
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
Adana Araç Bakım Servis Müd.
Adana Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü
2
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
Adana Araç Bakım Servis Müd.
İskenderun Vagon Bakım Atölye Müd.
2
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
Adana Araç Bakım Servis Müd.
Mersin Depo Şefliği
2
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
Adana Araç Bakım Servis Müd.
Payas Vagon Bakım Şefliği
1
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd
Afyonkarahisar Vagon Bakım Atl. Mdr
3
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd
Tavşanlı Depo Müdürlüğü
2
Vagon İmal ve Tamir İşçisi
Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd
Burdur Depo Müdürlüğü
1
TOPLAM
52 KİŞİ
Şirketimiz işyerlerine KAYNAKÇI olarak işe alınacak 29 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar
Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihe kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Sözlü sınavı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar, en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler
1- Başvuru Formu
2- Öğrenim belgesi,
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),
5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),
6- KPSS Sonuç Belgesi (28.11.2018 açıklama tarihli)
7- “Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0010-3)” veya “Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (12UY0053-3)”
8- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
KAYNAKÇI ADAYLARI İÇİN;
1- Adaylar yapılacak sözlü sınavında sına kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
2- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan kaynakçılardan tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir.
3- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.
4- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.
KAYNAKÇI (OKSİJEN VE ELEKTRİK) (TCDD Taşımacılık AŞ unvanı: Kaynakçı) İLANINA BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının Herhangi birinden Mezun Olmak
“Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0010–3)” veya “12UY0053–3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) belgesi” istenecektir.
Unvan
Bağlı Olduğu İşyeri
İşyeri
Alınacak Kişi Sayısı
Kaynakçı
Ankara Araç Bakım Servis Müd.
Ankara Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü
2
Kaynakçı
Ankara Araç Bakım Servis Müd..
Çatalağzı Vagon Bakım Atl Müdürlüğü
1
Kaynakçı
Ankara Araç Bakım Servis Müd.
Çankırı Depo Müdürlüğü
1
Kaynakçı
Ankara Araç Bakım Servis Müd.
Karabük Depo Müdürlüğü
1
Kaynakçı
İzmir Araç Bakım Servis Müd
Balıkesir Gökköy Depo Müdürlüğü
1
Kaynakçı
İzmir Araç Bakım Servis Müd
Soma Depo Şefliği
1
Kaynakçı
Sivas Araç Bakım Servis Müd
Samsun Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü
1
Kaynakçı
Sivas Araç Bakım Servis Müd
Demirdağ Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü
2
Kaynakçı
Sivas Araç Bakım Servis Müd
Kars Depo Şefliği
1
Kaynakçı
Malatya Araç Bakım Servis Müd.
Malatya Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü
3
Kaynakçı
Malatya Araç Bakım Servis Müd
Elazığ Depo Müdürlüğü
2
Kaynakçı
Malatya Araç Bakım Servis Müd
Tatvan Depo Şefliği
1
Kaynakçı
Malatya Araç Bakım Servis Müd
Van Depo Müdürlüğü
1
Kaynakçı
Adana Araç Bakım Servis Müd
Adana Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü
2
Kaynakçı
Adana Araç Bakım Servis Müd
İskenderun Depo Müdürlüğü
1
Kaynakçı
Adana Araç Bakım Servis Müd
İskenderun Vagon Bakım Atölye Müdürlüğü
1
Kaynakçı
Adana Araç Bakım Servis Müd
Gaziantep Depo Müdürlüğü
1
Kaynakçı
Adana Araç Bakım Servis Müd
Payas Vagon Bakım Şefliği
1
Kaynakçı
Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd
Afyonkarahisar Vagon Bakım Atl. Mdr.
3
Kaynakçı
Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd
Tavşanlı Depo Müdürlüğü
2
TOPLAM
29 KİŞİ
Şirketimiz işyerlerine Mekanik Vasıta Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü olarak işe alınacak 1 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar
Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihe kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Sözlü sınavı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar, en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler
1- Öğrenim belgesi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),
4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),
5- KPSS Sonuç Belgesi (28.11.2018 açıklama tarihli)
6- Vinç Operatörü (TCDD Taşımacılık AŞ unvanı Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü ) ilanına başvuracak adaylardan C (M B1 B D1 C1 C F) sınıfı ve G sınıfı ehliyet
7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
VİNÇ OPERATÖRÜ ADAYLARI İÇİN;
1- Adaylar yapılacak sözlü sınavında sına kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir. 2- Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olan Mekanik Vasıta Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü adaylarından tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinde yaptırılan tarama testi (Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir), tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odiyometri incelemede saf ses ortalaması 500, 1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 – 40 dB olmalıdır.) belirtilmiş şekilde sağlık kurulu raporu istenecektir.
3- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.
4- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu vinç operatörü olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.
VİNÇ OPERATÖRLÜĞÜ İLANINA (TCDD Taşımacılık AŞ unvanı: Mekanik Vasıta Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü) BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
Herhangi bir önlisans bölümünden mezun olmak
Unvan
Bağlı Olduğu İşyeri
İşyeri
Alınacak Kişi Sayısı
Vinç Operatörü
Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müd
Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atl. Müd
1

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber