Sayıştay Başkanlığı 11 Sözleşmeli Personel Alımı

Sayıştay Başkanlığı Personel Alımı yapacak, Sayıştay Başkanlığı iş başvurusu, Sayıştay Başkanlığı yazılım geliştirme ve çözüm mimarı, yazılım geliştirme uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı, sistem uzmanı, veri tabanı uzmanı, iş zekası uzmanı, ağ uzmanı, ağ güvenliği uzmanı olmak üzere toplamda 11 personel alımı yapacak Detaylar haberde...

Sayıştay Başkanlığı 11 Sözleşmeli Personel Alımı
29 Kasım 2019 Cuma 19:44

Sayıştay Başkanlığı 11 Sözleşmeli Personel Alımı

Sayıştay Başkanlığı Personel Alımı yapacak, Sayıştay Başkanlığı iş başvurusu, Sayıştay Başkanlığı yazılım geliştirme ve çözüm mimarı, yazılım geliştirme uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı, sistem uzmanı, veri tabanı uzmanı, iş zekası uzmanı, ağ uzmanı, ağ güvenliği uzmanı olmak üzere toplamda 11 personel alımı yapacak Detaylar haberde...

DUYURU
Sayı: 48716652-902.01
Konu: Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı
T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre aşağıdaki tabloda gösterilen grup ve pozisyonlar için toplam 11 (onbir) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlgili ilan metni ve formlar ekte olup, son başvuru tarihi 16 Aralık 2019 mesai bitimidir.
Gerekli şartları taşıdığı belirlenen ve sınava katılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati daha sonra www.sayistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
İlgililere önemle duyurulur.
Seyit Ahmet BAŞ
Başkan
EKLER:
1- İlan Metni
2- Başvuru Formu
3- Tercih Formu
4- Güvenlik Soruşturması Formu
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve
27097 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli
Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı
sırasına göre aşağıdaki tabloda gösterilen grup ve pozisyonlar için toplam 11 (onbir) adet
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan
KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya
göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen her bir grup ve pozisyon için 4 (dört)
katı aday, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.
KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş),
yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak
değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre
sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz
olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki
tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli
olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi
ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile
özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde
bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemek,
e) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip
olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,
f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf
askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
B. ÖZEL ŞARTLAR
Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar
aranacaktır.
1. Yazılım Geliştirme Proje Yöneticisi ve Çözüm Mimarı ( A Grubu )
(1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar )
a. Aşağıdaki sertifikalardan en az 2’ine sahip olduğunu belgelemek:
a. MCSA: Web Applications sertifikası
b. MCSA: Universal Windows Platform sertifikası
c. MCSD: App Builder sertifikası
b. Aşağıdaki sertifikalardan en az 1’ine sahip olduğunu belgelemek:
a. MCSA: SQL Server 2012/2014
b. MCSA: SQL Server 2016 Database Development
c. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
kurum ve kuruluşlarında yahut en az 5.000 (beş bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak en
az 10 (on) yıl çalıştığını belgelemek,

d. Bilgi sistemleri konusunda proje yöneticisi veya proje koordinatörü olarak en az 2 (iki)
yıl deneyim sahibi olmak,
e. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f. Veri tabanı sistemleri konularında en az 7 (yedi) yıllık tecrübe sahibi olmak,
g. Big Data konusunda tercihen tecrübe sahibi olmak,
h. J2EE mimarisinde tercihen deneyim sahibi olmak,
i. Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım araçlarından biri ile
yazılım modelleme (UML) konusunda tecrübe sahibi olmak,
j. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli
olmak ve belgelendirmek ve Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hâkim ve uygulama
geliştirme tecrübesine sahip olmak,
k. ITIL konusunda bilgi sahibi olmak,
l. Agile veya SCRUM yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi
olmak ve belgelemek,
m. Yazılım test teknikleri (unit test, ui test vb.) ve metodolojileri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
n. Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (Devops) konularında bilgi sahibi olmak,
o. Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
p. Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
q. Tercihen CMMI süreçleri konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak,
r. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (Kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya
bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış
olmak,
s. Proje yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
t. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
u. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
v. Design Patterns (Tasarım Kalıpları) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve en az 1
projede uygulamış olmak,
w. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, Angular,
React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
x. .NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC konularında konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
y. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM
(Entity Framework, Nhibernate, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
z. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve
Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin
kullanımı ve yazımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, servis yönetim
araçlarından en az birini kullanmış olmak,
aa. Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
bb. MS SQL veya Postgresql veya ORACLE İlişkisel veri tabanları üzerinde uygulama
geliştirmiş olmak,

cc. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
dd. ETL konusunda deneyim sahibi olmak,
ee. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,
Versiyon lama araçları (Git, TFS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ff. Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment)
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
gg. Mezuniyet sonrası en az 6 yılı .NET Framework, C# ve ASP.NET ile uygulama
geliştirdiğini belgelemek,
2. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı ve Takım Lideri ( B Grubu )
( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar )
a. Aşağıdaki sertifikalardan en az 1’ine sahip olduğunu belgelemek:
a. MCSA: Web Applications sertifikası
b. MCSD: App Builder sertifikası
b. Aşağıdaki sertifikalardan en az 2’ine sahip olduğunu belgelemek:
a. MCPD : Sharepoint Application Development
b. MCTS : Sharepoint Configuration
c. MSITP : Sharepoint Administrator
c. Tercihen Adobe Certified Expert Photoshop en az CS6 sertifikasına sahip olmak,
d. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
kurum ve kuruluşlarında yahut en az 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış
kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak
en az 7 (yedi) yıl çalıştığını belgelemek,
e. Bilgi sistemleri konusunda takım lideri olarak en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak,
f. Yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
g. Veri tabanı sistemleri konularında en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak,
h. Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım araçlarından biri
ile iş süreç modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
i. Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim ve uygulama geliştirme tecrübesine
sahip olmak,
j. Agile veya SCRUM yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe
sahibi olmak ve belgelemek,
k. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
l. Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım (Devops) konularında bilgi sahibi olmak,
m. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (Kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya
bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış
olmak,
n. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
o. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme ve ara yüz tasarımı konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,

p. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az biri (Vue, Angular,
React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
q. Özgün uygulama arayüz tasarımları yapabilmek ve HTML ve CSS olarak
dönüştürebilmek, yayında olan en az 2 özgün uygulama ara yüz tasarımı ve logo
yapmış olmak, Cihaz uyumlu ara yüz tasarımlar yapma konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
r. .NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC konularında konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
s. Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework) konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
t. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web Servisleri
(SOAP, REST) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak, servis yönetim araçlarından en az birini kullanmış olmak,
u. Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
v. MS SQL İlişkisel veri tabanları üzerinde uygulama geliştirmiş olmak,
w. T-SQL Stored Procedure ve Function konularına bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
x. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,
y. Versiyon lama araçları (Git, TFS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
z. Mezuniyet sonrası en az 2 yılı .NET Framework, C# ve ASP.NET ile uygulama
geliştirdiğini belgelemek, Sharepoint konfigürasyonu ve Dashboard Designer
deneyim ve bilgi sahibi olmak, Sharepoint site koleksiyonu seviyesinde en az 1
intranet 1 internet projesi geliştirmiş olmakla birlikte Sharepoint ara yüz
düzenlemelerini yapabilme tecrübesine sahip olmak.
3. Yazılım Uzmanı ( C Grubu )
( 2 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )
a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış
kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak
en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
b. Çok iyi derecede, NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve
becerisine sahip olmak,
c. En az 5 (beş) yıl C#/ASP.NET tecrübesi aranmaktadır,
d. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
e. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
f. NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli
g. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
h. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing,
ORM (Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak,
i. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi
olmak,

j. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web servisleri,
SOAP, WCF, API, Mikroservis gibi teknolojiler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
k. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi
olmak,
l. İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL (tercihen
PL/SQL) bilgisine sahip olmak,
m. T-SQL Stored Procedure ve Function konularına bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az biri (Vue, Angular,
React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
o. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, Git vb.) kullanmış olmak,
p. .NET teknolojileri kullanarak çok katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmiş
olmak,
q. Tercihen yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata
geçirilmesinde görev almış olmak,
a. Tercihen Web Applications (MCSA), App Builder sertifikası (MCSD), Sharepoint
Application Development (MCTS), Universal Windows Platform (MCSA)
sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,
r. Tercihen iş akış yönetim sistemleri üzerinde yer alan bir projede uygulama
geliştiricisi olarak görev almış olmak,
s. Tercihen iş zekâsı çözümlerinde özellikle raporlama konusunda tecrübeli olmak,
t. Tercihen yazılım test uzmanı olarak çalışmış olmak,
u. Tercihen kurumsal kaynak yönetimi sistemlerinde görev almış olmak.
4. Yazılım Uzmanı (Java) ( C Grubu )
( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )
a. Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve
belgelemek,
b. J2EE mimarisinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
c. XML konusunda tecrübe sahibi olmak,
d. UML tecrübesine sahip olmak,
e. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak ve ayrıca tasarım kalıplarını
etkin olarak kullanabilmek,
f. RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL (tercihen PL/SQL)
bilgisine sahip olmak,
g. ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,
h. Versiyon lama araçlarından (TFS, Git, SVN, vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,
i. Tercihen HTML, CSS, JAVASCRIPT kullanarak en az 2 (iki) adet web projesi
gerçekleştirmiş olmak,
j. Tercihen mobil platformlar için (Android, IOS ) uygulama geliştirmiş olmak,
k. Tercihen Spring framework’de tecrübe sahibi olmak,
l. Tercihen SOA Mimarisi veya Microservices hakkında tecrübe sahibi olmak,
m. Tercihen XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

n. Tercihen raporlama araçlarından (Style Report, Jasper Report) en az birinde tecrübe
sahibi olmak,
o. Tercihen JUnit test framework’ünde tecrübe sahibi olmak,
p. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8
Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip
olmak veya Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip
olmak.
q. Tercihen SOAP ve REST Web Servis tecrübesine sahibi olmak.
5. Veri Tabanı Uzmanı ( C Grubu )
( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )
a. En az 1000 kullanıcılı büyük ölçekli işletmelerin Bilgi İşlem departmanlarında Veri
Tabanı Uzmanı başlığı altında çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,
b. Oracle veri tabanı sistem yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
c. Oracle 11g, 12c (RAC) veri tabanı tasarım, kurulum, izleme ve yönetiminde hâkim
ve alanında tecrübeye sahip olmak,
d. Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance /SQL
Tuning, PL/SQL ve RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği konularına hâkim ve
alanında tecrübeye sahip olmak,
e. Oracle Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu / normalizasyonu hakkında
hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
f. Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusuna hâkim ve
alanında tecrübeye sahip olmak,
g. Oracle upgrade ve patching konusunda hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
h. Oracle Weblogic 11g ve 12c uygulama sunucusu kurulum ve yönetimi konusuna
hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
i. Oracle Exadata mimarisi, performans, bakım konularında konusuna hâkim ve
alanında tecrübeye sahip olmak,
j. Tercihen MSSQL işletim sistemlerinde çalışmış olmak ve aşağıdaki MSSQL Server
teknolojilerine hâkim olmak;
a. Always On
b. Reporting Server
c. Performance/SQL Tuning
k. Tercihen PostgreSQL işletim sistemlerinde çalışmış olmak,
l. Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux,
CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m. Tercihen Shell scripting ile veri tabanı yönetim scriptleri geliştirmiş olmak,
n. Tercihen Oracle OCP sertifikasına sahip olmak.
6. İş Zekâsı Uzmanı ( C Grubu )
( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )
a. En az 1000 kullanıcılı büyük ölçekli işletmelerin Bilgi İşlem departmanlarında İş
zekâsı Uzmanı başlığı altında çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,
b. Veri ambarı modelleme mantığına hâkim ve en az 2 (iki) sene çalışmış olmak,

c. Oracle BI, IBM Cognos, PowerBI vb. iş zekâsı platformlarından herhangi birinde
analitik uygulamalar ve Dashboard'lar geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl
deneyim sahibi olmak,
d. Oracle Business Intellegence Repository tasarımı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
e. Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Visual Analyser /Analytic üzerinde
Rapor, Dashboard geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,
f. Oracle ODI kullanarak ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
g. Oracle WebLogic Server Console ve Oracle Weblogic Server Enterprise Manager
üzerinden sunucu yönetimi ve Oracle Business Intelligence yetki kontrolleri
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h. Oracle Business Intelligence Sürüm geçişlerini ve patch geçme işlemleri hakkında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i. İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
j. Tercihen Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse
Linux, CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Tercihen Oracle Business
Intelligence Foundation Suite 11g Essentials sertifikasına sahip olmak.
k. Tercihen en az 1'ine sahip olduğunu belgelemek; MCSA: SQL Server BI
Development, MCSA: Machine Learning, Oracle BI Sertifakası.
7. Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı ( B Grubu )
( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar )
a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı
veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını
belgelemek,
b. Bilgi güvenliği çözümleriyle (Firewall, IPS/IDS, ADC, Web Gateway, Email
Gateway, VPN, WAF, Vulnerability Assessment, Database Security, SIEM) Bilişim
teknolojileri alanında 5+ yıl tecrübeli olmak,
c. Global Information Assurance Certification (GIAC) Penetration Tester (GPEN),
Web Application Penetration Tester (GWAPT), Licensed Penetration Tester (LPT)
sertifikalarından en az birine sahip olmak,
d. Tercihen OSCP benzeri offensive security sertifikalarından en az birine sahip
olmak,
e. Zafiyet testi araçlarından (Acunetix, Netsparker, AppScan, WebInspect vb.) en az
birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,
f. Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware
veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

g. Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
h. Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübeli olmak,
i. Kod analizi konusunda tecrübeli olmak,
j. ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,
k. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
l. Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
m. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı en az denetçi
sertifikasına sahip olmak,
n. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile
alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak.
o. Tercihen Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına
sahip olmak.
8. Kıdemli Sistem Uzmanı ( B Grubu )
( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar )
a. En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System
Center, Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu
bir sistem merkezinde, en az 5 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,
b. Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında
tecrübe sahibi olmak,
c. Linux işletim sisteminde bilgi sahibi olmak,
d. Microsoft Exchange 2010-2016, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active
Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote
Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri
hakkında kurulum, konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve
tecrübelerine sahip olmak,
e. Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows
10) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun
çözümleme konusunda tecrübeli olmak,
f. Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
g. Windows sunucularının performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
h. Uygulama sunucuları (IIS, Apache v.b.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i. Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV
sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine
sahip olmak
j. Masaüstü, notebook ve sunucuların imajlarının oluşturulması, kurulması ve
dağıtılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda
deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve
yönetebilmek,
l. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem
giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m. Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
n. Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
o. İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
p. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
q. En az Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified
Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure sertifikasına sahip olmak,
r. En az VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak.
s. Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified
Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified
Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip
olmak,
t. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile
alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak.
9. Ağ Güvenliği Uzmanı ( C Grubu )
( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )
a. En az 1000 aktif kullanıcıya sahip; omurga, kenar ağ anahtarları, Firewall, antivirüs,
içerik filtreleme, URL filtreleme, DDOS, Zeroday exploit, VPN, IPS , WAF,
SIEM, NAC güvenlik çözümlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde veya bu
kurumlarda danışmanlık yapan firmalarda, Ağ veya Sistem Güvenliği konusunda en
az 3 (üç) yıl ağ güvenliği uzmanı, siber güvenlik veya bilgi güvenliği uzmanı olarak
çalışmış olmak, bu konularda ortaya çıkabilecek problemlerin tespit edilmesini ve
çözülmesini sağlamış olmak,
b. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),
Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1x ağ
teknolojileri (NAC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c. Ağ mimarileri, Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında deneyim
sahibi olmak,
d. Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi
olmak,
e. Ağ trafiğini ve loglarını analiz edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
f. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Saldırı tespit/engelleme sistemleri yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h. Kurumsal log yönetimi SIEM ve log korelasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
i. IPSEC ve SSL VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme
tecrübesine sahip olmak,
j. WAF (Web Uygulama Güvenlik Duvarı) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k. Email Gateway, Email Security hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l. DDoS bakımı, konfigürasyonu, hata yönetimi ve arıza tespiti konularında ileri
düzeyde bilgi sahibi olmak,
m. Antivirüs/Antispam, Malware, Zeroday exploit hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak, Cluster yapıda çalışan Firewall bakımı, konfigürasyonu, hata yönetimi ve
arıza tespiti konularında ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n. Siber olaylara müdahale (SOME) konusunda kurulum, yönetim ve dokümantasyon
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o. DLP-Veri sınıflandırması ve verinin korunması hakkında bilgi ve tecrübeye sahip
olmak,
p. Bilgi Güvenliği Süreçleri, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi hakkında ve ISO 27001,
COBIT vb. Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Yük Dengeleme (Load balancer) cihazı kurulum ve yönetiminde bilgi ve tecrübe
sahibi olmak. Tercihen Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC
27001 belgelendirme süreçlerinde aktif olarak görev almış olmak,
q. Tercihen Adli Bilişim konusunda bilgi sahibi olmak,
r. Tercihen Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri, şifreleme ve benzeri
güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
s. Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az 1’ine sahip olduğunu belgelemek:
a. Check Point Certified Security Expert (CCSE), Palo Alto Networks
Certified Network Security Engineer (PCNSE) veya Fortinet Certified
Network Security Professional güvenlik ürünü sertifikası.
b. Cisco Certified Network Professional R&S (CCNP R&S), Cisco
Certified Network Professional-Security (CCNP Security) sertifikası.
10. Ağ Uzmanı ( C Grubu )
( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )
a. Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici,
merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, NAC gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin
kullanıldığı, en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde ağ uzmanı veya ağ
yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

b. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),
Sanal Özel Ağ (VPN) konularında tasarım, uygulama ve hata çözme konularında
bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
c. Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d. Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, kablosuz ağ erişim kontrol sistemlerinin
kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e. NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
f. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
g. Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i. Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j. En az 2 (iki) üreticinin (Cisco, Alcatel, Enterasys, Huawei, Juniper, HP vb.
uluslararası kabul görmüş) ağ ürünleri ile çalışmış olmak,
k. TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l. Kurumsal log yönetimi (SIEM) ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
m. Bilgi Güvenliği konusunda çeşitli güvenlik açığı, tehdit ve bilgi sistemleri saldırıları
konusunda bilgi sahibi olmak
n. Bilgi Güvenliği Süreçleri, ITIL, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi Sistemleri hakkında
bilgi sahibi olmak,
o. Cisco Certified Network Professional (CCNP) veya eş düzey profesyonel seviye ağ
yönetim sertifikasına sahip olmak. (CCNP Data Center, CCNP
Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless,
CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud)
II. İSTENİLEN BELGELER
a) Başvuru Formu (Fotoğraflı),
b) Tercih Formu, (Tercih Formunun doldurulması zorunlu olup, tercihte bulunmayan
adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Birden fazla grup ve pozisyona başvuru
ile tercih formu gönderenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.),
c) Güvenlik Soruşturması Formu (Formun UYARI bölümünde belirtilen hususlara
uygun olarak doldurulması, 2 (iki) adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması,
fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve bu form dışında başka form
kullanılmaması gerekmektedir.),

d) Varsa KPSS Sonuç Belgesi,
e) Varsa Yabancı Dil Bilgisi Seviyesini Gösteren Belge,
f) Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği (diplomanın
düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre
verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden
veya okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örneği ).
g) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Transkript
belgesi kabul edilecektir.)
h) Genel şartların (c) bendinde yer alan mesleki tecrübeyi gösterir belge. Başvurduğu
hizmet grubuna ait iş tecrübesini gösteren Hizmet Belgesi (kamu kesiminde geçen
hizmetler için) veya SGK Prim Ödeme Belgesi (özel sektörde çalışmış olanlar için)
i) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş.
j) Sertifika istenen hallerde ilgili sertifikanın ibrazı zorunludur.
Talep edilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son
müracaat tarihine kadar Başkanlığımıza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son
müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.
III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ
Adaylar ilan edilen grup ve pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.
İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe
ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 29 Kasım 2019 tarihinden 16 Aralık 2019 tarihi
mesai saati bitimine kadar “T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520
No:45 Balgat/Çankaya/Ankara” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza
ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle
bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN
DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun
olarak başvuru yapan adaylardan, 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavı'nda (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde
İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas
alınarak her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak
oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 4 (dört) katı aday
Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.
KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş),
yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak
değerlendirilecektir.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde
bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, www.sayistay.gov.tr internet adresinde ilân
edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını
elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
V. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sözlü sınav konuları, başvurulan grup ve pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel
ve özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.
Sözlü Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve
onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları
gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
Sözlü sınav, Başkanlığın; “İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45
Balgat/Çankaya/Ankara” adresinde, www.sayistay.gov.tr kurumsal internet sitesinde ilan
edilen tarihte yapılacaktır. Söz konusu ilân, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce
yapılacaktır.
Sözlü sınav tarihi Sayıştay internet sitesinde ilan edilecektir.
VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve İLANI
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan
almış olmak şarttır.
Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında her bir grup ve pozisyon için
ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması
oluşturulacaktır.
Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet
tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
Her bir grup ve pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak
kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi www.sayistay.gov.tr adresinde ilân
edilecektir.
Sözlü sınav notu 70’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi
tutulmayacaktır.
Asıl adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek
adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri

yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.
VII. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının aşağıdaki tabloda
her bir grup ve pozisyon için belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar
olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya
yetkilidir.

VIII. TEBLİGAT
Sözleşmeli Bilişim Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Sayıştay
Başkanlığı’na ait www.sayistay.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak
duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
 

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber