Sakarya Üniversitesi İşçi Alımı

Sakarya Üniversitesi Personel Alımı,Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü PEYZAJ BAHÇIVANI alımı, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü TEMİZLİK GÖREVLİSİ alımı, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü İDARİ BÜRO GÖREVLİSİ alımı, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ alımı Detaylar haberimizde...

Sakarya Üniversitesi İşçi Alımı
26 Eylül 2019 Perşembe 19:17

Sakarya Üniversitesi Personel Alımı 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü 9 daimi işçi Alımı Yapacak

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Sakarya Üniversitesi ve bağlı birimlerde çalışmak üzereengelli, eski hükümlü veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanansürekli işçi alımı yapılacaktır. Talebimiz Türkiye İş Kurumu ilanlarında 30.09.2019tarihinde yayımlanacaktır. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların, İŞKUR sistemi(www.iskur.gov.tr)üzerinden 30.09.2019 -04.10.2019tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. İşe alım sürecinde gerekli bilgilendirmeler Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://ilan.sakarya.edu.tr/)kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır.

PEYZAJ BAHÇIVANI - TEMİZLİK GÖREVLİSİ- İDARİ BÜRO GÖREVLİSİ- ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ

BAŞVURU ŞARTLARIARANILAN GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak,Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılıYedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri, ifade eder.

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

7. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

8. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

9. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.

10. Sınava Müracaat edebilmek için Sakarya İlinde ikamet ediyor olmak.

11. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

12. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

13. En az lise mezunu olmak.

ARANAN NİTELİKLER

Kurumun genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak peyzaj bakımı ve çevre düzenlemelerini gerçekleştirecek personelin;

*İlaç ve gübre hazırlamak,

*Toprağı ekim ve dikime hazırlama işlemlerini yapmak,

*Ekimve dikim yapmak,*Kesici aletleri bilemek,

*Motorlu araçların yağlanmasını, temizliğini ve yağ/yakıt kontrolünü yapmak,

*Çim biçme makinelerinin biçim yüksekliğini ayarlamak,

*El aletlerinin bakımını yapmak,

*Ağaç ve çiçeklerde kültürel işleri yapmak,

*Bitkileri ve çimleri ilaçlama işlemlerini yapmak,

*Çimleri biçmek,*Bitkileri ve çimleri havalandırmak

,*Periyodik budama yapmak,*Gübreleme yapmak,

*Kar temizliği yapmak,

*Mevsim çiçekleri dikmek,

*Mevsim sonu temizliği yapmak, konularında deneyimli olması istenmektedir.

 ÇALIŞMA YERİ 

1-Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimler KURA İŞLEMLERİ

1-Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açıkiş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. İŞKUR tarafından kura çekilişi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekiliş tarihi ve yeri daha sonra Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://ilan.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

2-Kura çekilişi, ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle gerçekleştirilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından, açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl belirlenecektir. Kura İşlemleri noter huzurunda 11.10.2019 tarihinde saat 09.30 da Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM)’nde yapılacaktır.

3-Kura sonucu belirlenen adaylar, Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://ilan.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde kurayı takip eden üç iş günü içerisinde yayımlanacaktır. Ayrıcayazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

 SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 

1-Belirlenen sayının 4 (Dört) katı kadar asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://ilan.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2-Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve belge teslim tarihi Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://ilan.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

3-Sınavöncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV İŞLEMLERİ1-Sözlü/uygulamalı sınav, adayların işgal edecekleri meslek pozisyonlarında ifa edecekleri görevlerle ilgili konular ve eğitim düzeylerine uygun şekilde genel kültür alanından yapılacaktır.2-Yapılan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://ilan.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

 SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 takvim günü içerisinde sınav kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, 4telefonu, adresi ve imzası olmayan dilekçeler, faks ile yapılan itirazlar ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 

1-Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Sakarya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Sürekli İşçi Şube Müdürlüğü tarafından istenilecek belgeler ile web sayfasında duyurulacak tarihlerde şahsen başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

2-Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

 GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanın Tam Metnine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber