Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı 30 İşçi Personel Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı 30 İşçi Personel Alımı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Mekaniker- deniz motorları, Tekne onarım işçisi, iş makinası operatörü, tornacı, Elektrikçi gemi, metal saç işleme ustası, tesviyeci, Elektronik Teknisyeni, Hidrolikçi, Kaynakçı, soğutma ve iklimlendirme teknisyeni olmak üzere toplamda 30 işçi personel alımı yapacak, Detaylar haberde...

Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı 30 İşçi Personel Alımı
29 Kasım 2019 Cuma 20:27

Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı 30 İşçi Personel Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı 30 İşçi Personel Alımı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Mekaniker- deniz motorları, Tekne onarım işçisi, iş makinası operatörü, tornacı, Elektrikçi gemi, metal saç işleme ustası, tesviyeci, Elektronik Teknisyeni, Hidrolikçi, Kaynakçı, soğutma ve iklimlendirme teknisyeni olmak üzere toplamda 30 işçi personel alımı yapacak, Detaylar haberde...

YÜKSEK KALİTE HEDEFİMİZİ, ÇALIŞANLARIN BİRİKİMİ VE BECERİLERİ İLE BİR ARAYA GETİREREK, ZAMANINDA VE BÜTÇEYE UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN, KONUSUNDA YETENEKLİ İNSANLARIN EKİBİMİZİN ÜYESİ OLMASI ÇOK ÖNEMLİDİR. BU TEMEL PRENSİPLER IŞIĞINDA, SİZLERİ ÇAĞIRIYORUZ... YUKARIDA BELİRTİLEN TALEPLERE BAŞVURACAK

ADAYLARDAN İSTENEN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Başvurular 02 Aralık - 06 Aralık 2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İstanbul İlçe Şubelerinden veye internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır.

2-2527sayılıTürkSoyluYabancılarınTürkiye’deMeslekveSanatlarınıserbestçeyapabilmelerine,Kamu,ÖzelKuruluşveyaİşyerlerindeÇalıştırılabilmelerineİlişkinKanunHükümlerisaklıkalmakkaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

3- 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar).
4- İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olmuş olmak.
5-AffaUğramışolsabileDevletinGüvenliğinekarşısuçlar,anayasaldüzenevebudüzeninişleyişinekarşısuçlar,millisavunmayakarşısuçlar,Devletsırlarınakarşısuçlarvecasusluk,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güvenikötüyekullanma,hileliiflas,ihaleyefesatkarıştırma,ediminifasınafesatkarıştırma,suçtankaynaklananmalvarlığıdeğerleriniaklmaveyakaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
7- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
8- Kurumsal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
9- Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

10- Askerliği ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muhaf olmak)
11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
12-İşe göndermede öncelik hakkına sahip olana daylardananılan yönetmeliğin 5’incimaddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. İşe gönderme öncelik hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını dahaönce çalıştıkları kamukurum ve kuruluşlarından alacakları belge ile ispatetmek zorundadırlar. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekildeyaralananlar,sağlıkraporuveterörlemücadeledeyaralandığınıgösterenkomutanlıkyazısıile,terörlemücadeledegöstermişolduklarıüstünbaşarınedeniiletakdirelayıkgörülenlerKuvvetkomutanlığıiçin asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.
13- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
14- Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
15- Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir meslek koluna) başvuru yapabilir.
16- Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık işgücü miktarının 4 (dört) katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadı ile ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 (dört) katı asil, 4 (dört) katı yedek aday, kura yöntemiyle belirlenecektir.

17- Kura çekimi, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı (Kaynarca mah. Liman cad.No:1/1 Pendik/İSTANBULl) 17 Aralık 2019 tarihinde saat 09.00’da Noter huzurunda yapılacak olup, kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazana Adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

18- İsteyen aday adaylar, kura çekimini salon kapasitesinin elverdiği oranda kişi içeri alınmak koşulu ile izleyebilecektir.
19- Talep şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, işlemleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulamak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
20- Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Belge kontrol tarih ve adresi Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sayfasından www.sg.gov.tr ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken belgelerinin asilleriyle birlikte fotokopilerini de getirecektir

21- Belge kontrolü sonucunda, hatalı veya eksik belge nedeni ile başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine Kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

22- Belge kontrolü/teslimine müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden www.sg.gov.tr duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

23- Sözlü/Uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik olarak yapılacak olup, Sözlü/Uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (Yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve atanmaya esas teşkil eden başarı puanı ve sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. İşyerinde yapılacak uygulama sınavında başarılı sayılmak için en az 60 (Altmış) puan alma şartı bulunmaktadır.
24- Yapılacak sınav sonucu başarılı olan adaylardan ‘’işe alınacağı meslek kolunda’’ istihdamında sakınca bulunmadığına dair SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından temin edilecek” çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu” istenecektir. Sağlık Raporu İşyeri Hekimi tarafından incelenecek ve 6331sayılı kanunun 15’inci maddesi gereği kişinin yapacağı işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu İşyeri Hekimi tarafından düzenlencektir.

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber