İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 28 İşçi Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 28 İşçi Personel Alımı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa hasta ve Yaşlı Bakıcısı Temizlik Personeli olarak toplamda 28 kişilik personel Alımı Yapacaktır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa memur alımı işçi alımı İş başvurusu ve başvuru şartları Detayları Haberde...

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 28 İşçi Personel Alımı
Kamusaati
Kamusaati
22 Şubat 2020 Cumartesi 00:51

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 28 İşçi Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 28 İşçi Personel Alımı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa hasta ve Yaşlı Bakıcısı Temizlik Personeli olarak  toplamda 28 kişilik personel Alımı Yapacaktır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa memur alımı işçi alımı İş başvurusu ve başvuru şartları Detayları Haberde...

A) Genel Hususlar:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

5) KPSS’ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

6) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

8) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

9) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

11) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

12) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.
B) Özel Hususlar:
1-Türk vatandaşı olma,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun
olmak,
3- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan
dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç
edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,
6. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında red
edilecektir.
7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe
madde 16 'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri ; Kurum tarafından
gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik
ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem
kullanılarak sınav yapılır.'' denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,
8- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.
TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER
1. ORTAÖĞRETİM(LİSE VE DENGİ OKUL) MEZUNU OLMAK
2. 30 YAŞINI AŞMAMIŞ OLMAK
HASTA VE YAŞLI BAKICISI İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER
1. ORTAÖĞRETİM(LİSE VE DENGİ OKUL) MEZUNU OLMAK
2. 30 YAŞINI AŞMAMIŞ OLMAK
KURA TARİHİ VE YERİ
1.Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 25/02/2020 günü (http://istanbulc.edu.tr ile
http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır.
2. Noter huzurunda kura çekimi 27/02/2020 Perşembe günü saat 10:30 da İstanbul
Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi kapalı spor salonunda (Üniversite Mah.
Bağlariçi Cad No:7 Avcılar-İstanbul)yapılacaktır.
3. Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin
listesi Üniversitemiz (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde
DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin
adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının
salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim
salonuna alınacaktır.
SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ:
1. Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile sözlü sınav yeri ve tarihi
Üniversitemiz kurumsal internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile
http://personel.istanbulc.edu.tr) takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2. Sınav kurulunca, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar
ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme
yapılır.
3. Asil ve yedek üyeler Üniversitemiz internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile
http://personel.istanbulc.edu.tr) ilan edilecektir.
4. Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca belirlenir.
GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin Olur işlemleri sonucunda
belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların
başvurusu geçersiz sayılacaktır.
İŞÇİ OLARAK BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
2. 2 Adet Vesikalık fotoğraf.
3. Adli Sicil Belgesi
4. SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığını almadığını gösterir belge.
5. Askerlik durum belgesi(e devlet çıktısı kabül edilir)
6. Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi( lise, önlisans veya lisans).

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.