Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4 Sürekli İşçi Personel Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere İŞ-KUR üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere Temizlik Personel Alımı Yapılacaktır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İş Başvurusu, Başvuru Formu ve Detayları Haberde...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4 Sürekli İşçi Personel Alımı
16 Mart 2020 Pazartesi 14:31

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4 Sürekli İşçi Personel Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere İŞ-KUR üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere Temizlik Personel Alımı Yapılacaktır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İş Başvurusu, Başvuru Formu ve Detayları Haberde...


ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BAĞLI BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAKTIR.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamındaİŞ-KUR üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın İŞ-KUR internet sitesindeyayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içindebaşvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tradresinden yapmaları gerekmektedir.Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2.18 yaşını tamamlamış olmak
3.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),
4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5.Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
6.Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.
7.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak veya muaf olmak),
8.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ
1. İlköğretimmezunu, 18-30 yaş arasında olmak.
-AÇIKLAMALAR
1. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemizwww.ogu.edu.trinternet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına kadar aday aynı sayıda yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.
1–KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir.
2. Kura işleminin 27.03.2020 tarihinde saat 10:00ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezinde yapılması planlanmış
olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca duyurulacaktır.
2- KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN
İSTENEN BELGELER , TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. İstenen Belgeler, Belge teslim tarihive yeri, Üniversitemiz www.ogu.edu.tr adresinden adaylara
duyurulacaktır.
2. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine
sıralamada yer alan diğer kişilerdahil edilecektir.
3- SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ
1. Kura sonucunda belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince Rektörlüğümüzce sözlü sınava tabi
tutulacaklardır.
2. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz
www.ogu.edu.trinternet sitesinde ilan edilecektir.
3. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
4-SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, NİHAİ SONUÇLARIN
AÇIKLANMASI;

1. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle
yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak
yapılacaktır.
2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını
kaybetmiş sayılacaktır.
3. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas
başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde
sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst
öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun
olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
4. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz
sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz internet adresinde ilan
edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
5. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz
dilekçeleri sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız evrak birimine yazılı olarak verebilecektir. İtiraz
dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 3 (üç) iş günü içinde itirazları sonuçlandırarak,
Üniversitemiz internet adresinde nihai karar ilan edilecek, yazılı tebligat yapılmayacaktır.
6. Kura sonucunda ismi asil listede olup sözlü mülakata katılmayan adayların yerine Kurada yedek olarak
belirlenen adaylardan sırayla sözlü mülakata çağrılacaktır.
5–ATAMA İŞLEMLERİ
1. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda
yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma
şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden
başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan
beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi
atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri
süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
Çalışma Adresi:EskişehirOsmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı birimleri
Tercih Edilen İkametgahİlçeleri:EskişehirMerkez ve İlçeleri


KONTENJAN DAĞILIMI

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber