DHMİ 61 Kamu Personeli Alımı yapacak DHMİ iş ilanları ve iş başvuru formu 2022

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alımı yapıyor. DHMİ kamu personeli alımı başvuru şartları neler? 24 şehir 61 kişi alımı başvurusu nasıl yapılacak.

DHMİ 61 Kamu Personeli Alımı yapacak DHMİ  iş ilanları ve iş başvuru formu 2022
25 Kasım 2021 Perşembe 10:34

DHMİ Kamu Personeli Alımı Duyurusu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alımı için ilana çıktı. Kurum alımı 24 şehre 61 kişi olarak alımı gerçekleştirecektir. Başvuru yapacaklar için şartlar ve durumları paylaşıldı.

Şehir listesi

Elazığ, Erzincan, Hakkari, Niğde, Muş, Sinop, Van, Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kastamonu, Mardin, Rize, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Zonguldak şehirleri personel alımı yapacak.

Başvuru Tarihleri ve Şekli

Adaylar Başvurularını 1 Aralık 2021 tarihinde başlayacak ve 13 Aralık 2021 günü mesai bitiminde sona erecektir. Sınava girmek isteyen adayların 1 Aralık 2021 ile 13 Aralık 2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı Platformu CİMKO üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir.

Alım için Sınav Uygulamaları

Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır.

Yazılı Sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan oluşur.

Sözlü Sınavlar; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilmesi ve her bir konu grubu için ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini de içerir.

Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar: Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr- duyurulacak olup, detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.).

27 Yaşını Geçen Başvuramıyor

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar: Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak. Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 27/06/2022 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak (27/06/1996 ve sonrasında doğmuş olmak.).

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ VE STAJYER HAVA TRAFİK
KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU


KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü.

Görev Yeri: DHMI (Taşra).

Atama Yapılacak Pozisyon Unvanları ve Sayısı:
Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 11
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 50

KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan.

KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 6 Eylül 2020 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve 30472 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer
Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların
Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları
yapılacaktır.

Sınava Katılacak Adaylarda Aranan Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin
şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden
yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

 

Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar:
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre
yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Yetkili hastaneler
Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr- duyurulacak olup, detaylı bilgiler
anılan talimatta bulunmaktadır.),
c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek
belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak
(Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye
gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar
bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve
elenirler.),
d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az
‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik
tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (13.12.2016
tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.).
e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik
Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği”)

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar:

a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 27/06/2022 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün
almamış olmak (27/06/1996 ve sonrasında doğmuş olmak.),

c) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre
yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Yetkili hastaneler
Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr- duyurulacak olup, detaylı bilgiler
anılan talimatta bulunmaktadır.),
d) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek
belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak
(Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye
gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar
bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve
elenirler.),

e) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az
‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik
tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (13.12.2016
tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.).

f) Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği
kesilmemek.

 

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:
Adayların seçme sınavı;
- Bilgisayar Destekli Seçme Sınavından veya Bilgisayar Destekli Seçme Sınavının herhangi bir
nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme
gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınavdan,
- Sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak şekilde uygulanır. (Bknz.:
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan
Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair
Yönetmelik Madde:13)

BAŞVURU ŞEKLİ:
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 5
(beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme
sınavına veya yazılı sınava çağrılacaktır. Başvurular 01.12.2021-13.12.2021 tarihleri arasında
e-Devlet üzerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu
İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden
gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde
(13.12.2021 günü saat 23.59’a kadar) yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir.
Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER:
a) ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi
(ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması
durumunda yüklenecektir.),
b) Asistan Hava Trafik Kontrolörü ilanına başvuracaklar için Hava Trafik Kontrolör Lisansı.
Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan
adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr)
yayımlanacaktır.

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:
Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup sınava katılacak adaylara ilişkin
liste; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan
edilecektir. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav
tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan
edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer KapıPlatformu üzerinden
görüntüleyebilecektir.

 

SINAV KONULARI:
Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen konularda
yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında değişiklik
yapılabilir.

Bilgisayar destekli seçme sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu
düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden
hazırlanmış EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır.

Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam ve
harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan oluşur.

Sözlü sınavlar; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati,
temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve
inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
yönlerinden değerlendirilmesi ve her bir konu grubu için ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle
gerçekleştirilir. Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek
belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi
ifade yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini
de içerir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde alınacak
raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; bilgisayar destekli
seçme sınavından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda yer alan toplam puanı en
yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava çağırılır.
Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan,
Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar
aday sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavda, adayların belirlenmiş sınav konularında 100 tam
puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.

Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar adayların, KPSS, Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı
veya yazılı sınavı ile sözlü sınav başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak
tercihlerine göre yapılır.

nav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS
puanları da eşit ise Bilgisayar Destekli Sınav puanı veya Yazılı Sınav puanı daha yüksek olan,
Bilgisayar Destekli Sınav puanları veya Yazılı Sınav puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle
önce mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.
Sınavda başarılı olmuş adayın herhangi bir nedenle ilgili pozisyona yerleştirilememesi
durumunda; yedek listesinde yer alan sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak boş
pozisyon sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır.

 

İlan edilecek sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir
mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvurular 01.12.2021 tarihinde başlayacak ve 13.12.2021 günü mesai bitiminde sona
erecektir. Sınava girmek isteyen adayların 01.12.2021-13.12.2021 tarihleri arasında Kariyer
Kapısı Platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurmaları
gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri
gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav sonuçları
Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara
yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilecektir.

SINAV BAŞVURUSUNDA ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLER:
Asistan Hava Trafik Kontrolörü veya Stajyer Hava Trafik Kontrolörü giriş sınavına başvuran
adaylara ait kimlik, fotoğraf, eğitim, sınav, iletişim ve çalışma durumu bilgileri, 6698 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için
gerekli olması” işleme şartı doğrultusunda;
Adayların sınava katılım hizmeti hakkının tesisi, kullanılması veya korunması,
İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması
Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,
Başvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti
amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir.


İLETİŞİM BİLGİLERİ:
[email protected]
(312) 204 2852-2613-2694

 

KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK
ADAY ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ DAĞILIMI


ELAZIĞ HAVALİMANI MD. : 1
ERZİNCAN YILDIRIM AKBULUT HAVALİMANI MD. : 1
HAKKARİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI MD. : 2
KAPADOKYA HAVALİMANI MD. : 1
MUŞ SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI MD. : 1
SİNOP HAVALİMANI MD. : 2
ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI MD. : 2
VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MD. : 1

 

KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK
ADAY STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ DAĞILIMI


ADIYAMAN HAVALİMANI MD. : 2
RI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI MD. : 2
Aydın Çıldır Havalimanı: 1
BİNGÖL HAVALİMANI MD. : 1
ELAZIĞ HAVALİMANI MD. : 3
GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞ.MD. : 1
GÖKÇEADA HAVALİMANI MD. : 2
HAKKARİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI MD.: 2
HATAY HAVALİMANI MD. : 1
IĞDIR ŞEHİT BÜLENT AYDIN HAVALİMANI MD. : 1
İSTANBUL HAVALİMANI BAŞMD. : 5
İstanbul Hezarfen Havalimanı: 2
KASTAMONU HAVALİMANI MD. : 2
Kütahya Zafer Havalimanı: 1
MARDİN HAVALİMANI MD. : 1
MUŞ SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI MD. : 2
RİZE ARTVİN HAVALİMANI MD. : 5
SİİRT HAVALİMANI MD. : 1
SİNOP HAVALİMANI MD. : 2
ŞANLIURFA-GAP HAVALİMANI MD. : 2
ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI MD. : 3
TEKİRDAĞ ÇORLU ATATÜRK HAVALİMANI MD. : 1
TRABZON HAVALİMANI BAŞ.MD. : 3
UŞAK HAVALİMANI MD. : 1
VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MD. : 2
Zonguldak Çaycuma Havalimanı: 1

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber