Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 47 İşçi Personel Alımı Yapacak İş Başvurusu ve Başvuru Formu

Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Sürekli 4 Döküm Ustası, 1 Aşçı, 2 Kimya Laboratuvarı Görevlisi, Elektrik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri, 6 Dökümcü (Metal), Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı, Matbaa İşçisi, Aşçı Yardımcısı, Forklift Operatörü olmak üzere toplamda 47 İşçi Personel Alımı Yapacak İş Başvurusu ve Başvuru Formu

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 47 İşçi Personel Alımı Yapacak İş Başvurusu ve Başvuru Formu
12 Mayıs 2020 Salı 17:08

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü DARPHANE VE DAMGA MATBAASI

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞÇİ ALIMI İLANI


AÇIKLAMALAR
1. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 9 meslek için 47 kamu işçisi alımı yapılacaktır.
2. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde Vasıflı ve Vasıfsız işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir.
5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
6. Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE BAŞVURU ŞARTLARI
Yönetmelik kapsamında KPSS’ye Tabi Alımlar
 
Sürekli Döküm Ustası
Açık pozisyon sayısı 4
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Ön Lisans (Döküm bölümü)
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak
Cinsiyet İşin niteliği gereği erkek olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim 5 yıl döküm, hadde, metal pres teknolojileri deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Aranan diğer özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan
 
Aşçı
Açık pozisyon sayısı 1
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıfsız İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Ön Lisans (Aşçılık veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu)
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim 3 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Aranan diğer özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan
Kimya Laboratuvarı Görevlisi
Açık pozisyon sayısı 2
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Ön Lisans (Kimya Teknolojisi veya Laboratuvar Teknolojisi Bölümü mezunu)
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan
Yönetmelik Kapsamında Kuraya Tabi Alımlar

Elektrik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri
Açık pozisyon sayısı 1
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Ön Lisans (Elektrik veya Elektrik Elektronik Bölümü mezunu)
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak
Cinsiyet İşin niteliği gereği erkek olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Aranan diğer özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan
Dökümcü (Metal)
Açık pozisyon sayısı 6
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Lise veya dengi okul (Döküm Bölümü mezunu)
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak
Cinsiyet İşin niteliği gereği erkek olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim 2 yıl döküm, hadde, metal pres teknolojileri deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Aranan özellikler Değerli metal üretiminde farklı süreçlerde çalışmış, sarrafiye üretim konusunda tecrübeli, vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
Açık pozisyon sayısı 1
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Lise veya dengi okul (Makine Bölümü mezunu)
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak
Cinsiyet İşin niteliği gereği erkek olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim 2 yıl döküm, hadde, metal pres teknolojileri üretim ve bakımı konularında deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Aranan diğer özellikler Değerli metal üretimi sektöründe çalışmış, vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan
Matbaa İşçisi
Açık pozisyon sayısı 30
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıfsız İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Lise veya dengi okul
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim Matbaacılık alanında, Yüksek Güvenlikli Baskı Teknikleri veya Dijital Baskı ve Güvenlikli Basım Teknikleri konularında en az 3 yıllık deneyimi SGK kayıtları ile belgelendirmek veya Yüksek Güvenlikli Baskı Teknikleri veya Dijital Baskı ve Güvenlikli Basım Teknikleri konularında sertifika sahibi olmak
Aranan diğer özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan
Aşçı Yardımcısı
Açık pozisyon sayısı 1
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıfsız İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Lise veya dengi okul (Aşçılık Bölümü mezunu)
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük 35 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim 1 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek
Aranan diğer özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan
Forklift Operatörü
Açık pozisyon sayısı 1
İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıfsız İşçi
Çalışma Yeri İstanbul
Öğrenim Durumu Lise veya dengi okul
Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik Durumu Askerlikle ilişiği bulunmamak
Aranan diğer özellikler Forklift kullanım ehliyetine sahip olmak, vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan
 
KURA TARİHİ VE YERİ
Kuraya tabi pozisyonlar için İŞ-KUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adaylar arasından 22.05.2020 tarihinde saat 14.30’da Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sok. No 55 34349 Beşiktaş İSTANBUL adresinde bulunan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde kura çekimi yapılacaktır. Kura çekim tarihi, saati veya yerinde değişiklik olduğu durumunda Genel Müdürlüğümüzün https://darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.
İlanen duyurulur.
TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katıl
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN
Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!! 

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber