ÇAYKUR 630 kişilik işçi alımı yapacak! ÇAYKUR PERSONEL ALIMI 2022

ÇAYKUR işçi alımı yapacak, ÇAYKUR personel alımı 2022, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarına noter kurası ile 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye), Rize Cumhuriyet Çay Fabrikası'na 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikası'na 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü'ne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi alımı yapacak.

ÇAYKUR 630 kişilik işçi alımı yapacak! ÇAYKUR PERSONEL ALIMI 2022
Kamusaati
Kamusaati
03 Mart 2022 Perşembe 11:08

ÇAYKUR 630 Geçici İşçi istihdam edecek

İşçi adayları kadrolara 28 Şubat - 4 Mart 2022 tarihleri arasındaki 5 iş gününde İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebilecekler.

İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacak.

ÇAYKUR 630 Geçici İşçi istihdam edecek

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DUYURU

Teşekkülümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye); Rize Cumhuriyet Çay Fabrikasına 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasına 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi noter kurası ile alınacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.

Yukarıda anılan genel şartlarla birlikte;

A. İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

1- 18- 50 yaş aralığında,
2- Erkek,
3- En az İlkokul mezunu,
4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
5- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

B. İş başvurusunda bulunacak geçici engelli işçi adaylarının;

1- En az İlkokul mezunu,
2- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

C. İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;
1- 18- 45 yaş aralığında,
2- Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),
3- Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
4- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

İşe girmek isteyen işçi adayları 28.02.2022 – 04.03.2022 tarihleri arası 5 işgününde İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Geçici engelli işçi başvuruları; Rize İli için Cumhuriyet Çay Fabrikasında, Artvin İli için Arhavi Çay Fabrikasında ilana çıkılarak alınacaktır. Kura sonucu işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacaktır.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

Teşekkülümüzün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İŞKUR İl Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse ünitelerimize verilen iş başvuru dilekçeleri geçerli değildir.

Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu İle bağlı bir üniteye başvuruda bulunacak, birden çok üniteye başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği İl dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur. 23/02/2022

TEŞEKKÜLÜMÜZE ALINACAK GEÇİCİ İŞÇİLERE AİT ÜNİTE DAĞILIM LİSTESİ
RİZE İLİNE BAĞLI İŞYERLERİNE ALINACAK İŞÇİSI SAYILARI
İŞYERİ ADI BEDEN İŞÇİSİ LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU GEÇİCİ İŞÇİ ENGELLİ GEÇİCİ İŞÇİ GENEL TOPLAM
AMBARLIK 5 5
ARDEŞEN 4 4
AŞIKLAR 10 10
AZAKLI 8 8
BÜYÜKKÖY 8 8
CAMİDAĞI 5 5
CUMHURİYET 0 19 19
ÇAYELİ 5 5
ÇİFTLİK 5 5
DEREPAZARI 5 5
FINDIKLI 5 5
GÜNDOĞDU 3 3
İYİDERE 5 5
KALECİK 5 5
KALKANDERE 5 5
KENDİRLİ 5 5
KİRAZLIK 5 5
MELYAT 23 23
MUSADAĞI 18 18
ORTAPAZAR 5 5
PAZAR 5 5
PAZARKÖY 9 9
SABUNCULAR 15 15
SALARHA 5 5
SELİMİYE 6 6
TAŞÇILAR 5 5
PAZAR-TAŞLIDERE 5 5
TERSANE 9 9
GÜNEYSU - ULUCAMİ 10 10
VELİKÖY 5 5
ZİHNİDERİN 7 7
IŞIKLI 5 5
HEMŞİN ORGANİK 13 13
SÜMER 5 5
100. YIL PAZ. VE ÜR. BLG. MD. 250 250
GENEL TOPLAM 238 250 19 507
TRABZON İLİNE BAĞLI İŞYERLERİNE ALINACAK İŞÇİSI SAYILARI
İŞYERİ ADI BEDEN İŞÇİSİ LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU
GEÇİCİ İŞÇİ
ENGELLİ GEÇİCİ İŞÇİ GENEL TOPLAM
ARAKLI 10 10
BÖLÜMLÜ 8 8
ÇAMLI 7 7
ESKİPAZAR 21 21
HAYRAT 10 10
KARACA 18 18
OF 8 8
SÜRMENE 5 5
GENEL TOPLAM 87 0 87
ARTVİN İLİNE BAĞLI İŞYERLERİNE ALINACAK İŞÇİSI SAYILARI
İŞYERİ ADI BEDEN İŞÇİSİ LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU
GEÇİCİ İŞÇİ
ENGELLİ GEÇİCİ İŞÇİ GENEL TOPLAM
ARHAVİ 5 11 16
HOPA 5 5
KEMALPAŞA 5 5
MURATLI 5 5
GENEL TOPLAM 20 11 31
GİRESUN İLİNE BAĞLI İŞYERLERİNE ALINACAK İŞÇİSI SAYILARI
İŞYERİ ADI BEDEN İŞÇİSİ LİSE VE DENGİ
OKUL MEZUNU GEÇİCİ İŞÇİ
ENGELLİ GEÇİCİ İŞÇİ GENEL TOPLAM
TİREBOLU 5 5
GENEL TOPLAM 5 0 5
İŞE ALINACAK GENEL TOPLAM
GEÇİCİ İŞÇİ SAYILARI
350 250 30 630

100. YIL PAZARLAMA VE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI İÇİN İŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLECEK OKUL BÖLÜMLERİ
ELEKTRİK - ELEKTRONİK TORNA - TESVİYE
* Elektrik * Torna
* Elektrik - Elektronik * Tornacılık
* Elektrik - Elektronik (Otomasyon Sistemleri Dalı) * Tesviye
* Elektrik Kaynağı * Tesviyecilik
* Elektrik Kaynakçılığı * Tesviye ve Tesviyecilik/ Makine Teknolojisi
* Elektrik Tesisatçılığı
* Elektrik Tesisatları ve Pano Montürlüğü ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ
* Elektrikçilik * Mekatronik
* Elektrik - Elektronik Teknolojisi * Endüstriyel Elektrik
* Elektrik - Elektronik Güvenlik Sistemleri * Endüstriyel Elektronik
* Elektrik - Elektronik Teknolojisi (Otomasyon Sistemleri Dalı) * Endüstriyel Kontrol
* Elektromekanik Taşıyıcılar * Endüstriyel Mekanik
* Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım * Endüstriyel Otomasyon
* Elektronik * Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
* Elektronik Teknolojisi * Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Mekanik)
* Güvenlik Sistemleri * Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik)
* Bobinaj * Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Mekanik - Makine)
* Endüstriyel Bakım Onarım * Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Endüstriyel Kontrol)
* Endüstriyel Otomasyon (Mekatronik)
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
* Makine
* Makine Bakım Onarım
* Makine Teknolojisi


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.