Bekçi Alımı 2023, Emniyet bekçi alımı başvurusu güncel ilanlar ve başvuru formu

Emniyet bekçi alımı,Emniyet genel müdürlüğü bekçi alımı ne zaman olacak, Emniyet bekçi alımı 2023 şartları, jandarma bekçi alımı başvuru, Jandarma bekçi alımı 2023 başvuru formu, Bayan bekçi alımı Olacak mı 2023, Kadın bekçi alımı 2023 başvuru formu Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, 1250 bekçi alacak. Son başvuru tarihi 3 şubat 2023

Bekçi Alımı 2023, Emniyet bekçi alımı başvurusu güncel ilanlar ve başvuru formu
Kamusaati
Kamusaati
22 Ocak 2023 Pazar 20:25

2023 Bekçi alımı Emniyet Genel Müdürlüğü 1250 kişilik kadro ile geliyor. JGK ve EGM bekçilik ilanları bekleyenler bayram sonrasında ilanların gelmesi bekleniyor. Kimler bekçi alımına başvuru yapabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, 1250 bekçi alacak. Son başvuru tarihi 3 şubat 2023

Bekçi adaylarının merakla beklediği bekçi başvuru ilanı ne zaman olacak? Bekçi olmanın genel şartları nelerdir? Bekçilikle ilgili bu tarz sorularınızın cevabı sayfamızda detaylı bir şekilde yer almaktadır. Emniyet Genel Müdürlü'ğü yeni bir oluşuma geçiyor. Bu oluşumda Jandarma Bekçi alımı ile ilgili. Bekçi alımı ilanını bekleyen binlerce aday için açıklama geldi.

26 ilimize (1.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

2023/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: Başvurusunu yaparken Şehit veya vazife malulü yakınıyım kutucuğunu işaretleyemeyen veya Şehit veya vazife malulü ibaresini göremeyen, Şehit veya vazife malulü yakını statüsündekindeki adayların başvuruları Başkanlığımızca yapılacağından, adayların dilekçeleri (adı, soyadı, TC. kimlik no, adres, kontenjan ili, 2 adet irtibat numarası, mezuniyet durumu) ile şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneğini ön başvuru tarihleri arasında 0 312 462 87 29 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir.

UYARI: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına ön başvuru yapacak adaylar ÖNCE Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden veya Halkbank internet bankacılığından sınav ücretini yatıracak, ardından www.ais.pa.edu.tr adresinden sınav başvurusunu yapacaktır. Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan, yapamayan ya da başvurusunu onaylamayan adaylar sınava alınamayacaktır.

UYARI: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

.Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,

.Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

.Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

.Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

.Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

UYARI: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına ön başvuruda bulunacak olan adayların Aday İşlemleri Sisteminde "aday bilgilerini güncelle" butonuna basarak bilgilerini güncellemesi gerekmektedir. Aday bilgilerini güncellemeden başvuru yapan adayların sorumluluğu kendisine aittir. Ayrıca, adaylar başvuru yapacağı ili kendisi seçeceğinden konuya azami özen göstermeli, başvuru yapacağı ili kontrol ettikten sonra başvurusunu onaylamalıdır.

Genel Bekçi Olma Şartları Şöyle

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Resmi bir açıklama olmayıp ilanların ve ihtiyaçlar dahilinde ilana çıkacağı bekleniyor.


PEKİ JANDARMA BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Bu yıl İstanbul için 400 bekçi alımı ilanı yayımlandı. Ve başvurular başlamıştı. Başvuru bitti ve geçen hafta cuma günü başvuru sonuçları açıklandı. Bu ilanın ardından sıra diğer iller için bekçi alımı yapılması bekleniyor. İhtiyaca göre illerde belirli sayıda bekçi alımı yapılacağı bekleniyor. Diğer illerimizde bekçi alımı ile ilgili haber olduğunda sayfamızda detaylarıyla birlikte paylaşılacaktır. Takipte kalın.

2021 BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* En az ilkokul veya dengi okul mezunu olmak,

* Boyu en az 1.67 cm olmak,

* Beden kitle indeksi 18(dahil) ve 27(dahil) arasında olmak,

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* Askerlik görevini bitirmiş olmak,

* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

* Adli sicil kaydı temiz olmak,

* Adli sicilinde hırsızlık, gasp, taciz veya tecavüz, rüşvet, adam kayırma, sahtecilik vs. suçlardan yargılanmamış olmak,

* Yapılacak olan arşiv ve güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almış olmak gerekir.


Bekçi  adaylarını  ilgilendirecek  bir  haberimiz  var.  Bekçi  alımlarında  değişiklik  yapıldı.  Bekçi  alımındaki  parkurun  derecesi  zorlaştırıldı.  Polis  Akademisi  Başkanlığı  tarafından  bir  duyuru  yayımlandı.  Duyuru  bekçilik  parkuru  hakkındaydı.  Yayımlanmış  olan  parkur  bundan  sonraki  bekçi  alımlarına  da  etki  edecek. 2021  Bekçi alımı  detayları  ve  soruları  için; bekci aliminda cikmis sorular'a tıklayınız.


Eski  Parkur  Ve  Yeni  Parkur  Arasındaki  Fark  Nedir?Yeni  parkur  şu  şekilde;

* Başlangıç  çizgisi  ile  ağırlık  taşıma  etabının  son  dubanın  bulunduğu  yere  kadar  29  mt.  uzunluğunda  ve  ağırlıkların  başındaki  duba  ile  takla  minderinin  başındaki  duba  arası  14  mt.  eninde,  takla  atma  minderinin  başındaki  duba  ile  bitiş  çizgisine  kadar  29  mt.  uzunluğunda  toplam  7  istasyon  ile  72  mt.  uzunluğundaki  parkur  şeklindedir.

1- Sıçrama Tahtası Etabı:  İlk  etap  olarak  aday  40 cm  yüksekliğindeki  sıçrama  tahtası  üzerinden  6  kez  sağa  ve  sola  çift  ayakla  sıçrama  hareketi  yapacaktı.  Sıçrama  tahtasının  uzunluğu  2,5  mt.  yüksekliği  40 cm,  genişliği  20  cm  ve  sıçrama  tahtasının  yere  basma  ayakları  52  cm  eninde  olacaktır.

Adayın;  sıçrama  tahtası  üzerinden  her  bir  eksik  sıçramasının  ceza  karşılığı  olarak  bitiş  süresine  iki  saniye  ilave  edilecektir.

* Tek  ayakla  yapılan  sıçrama  hareketi  sıçrama  olarak  sayılmayacak.  Bu  istasyonu  geçebilmek  için  6  sıçrama  hareketinin  en  az  bir  tanesi  nizami  olarak  yapılması  zorunluluğu  vardır.  Aday  sıçrama  hareketlerinin  hiçbirini  nizami  olarak  yapamaz  ise  elenir.

* Adayın  sıçrama  tahtasındeki  nizami  atlayışları  parkur  görevlisi  tarafından  sesli  olarak  açıktan  sayılır.  

 2-Lastik  İçinden Geçme Etabı:  Lastik  içinden  geçme  etabında  6  adet  lastık  teker  içerisinden  tek  ayakla  için  basarak  geçecektir.  Lastiklerin  ebadı  205*55*16  inç  olacaktır.  Lastikler  çapraz  ve  birbirine  bağlı  şekilde  olacaktır.

* Her bir  lastik  için,  içerisine  basmadan  geçmemenin  cezası  bitiş  süresine  2 sn.  eklenecektir,

* Adayın  bu  istasyonu  geçebilmesi  için  lastiklerin  en  az  bir  tanesinin  içerisine  nizami  olarak  basması  gerekmektedir.  Hiçbir  lastiğin  içerisine  basmadan  geçen  aday  elenir.

3- Ağırlık Taşıma Etabı:  Ağırlık  taşıma  etabında,  erkek  adaylar  için  30  kg  ağırlığındaki  iki  kum  torbasını  aralarında  16  mt.  mesafe  bulunan  2  dubanın  dışından  dolaşarak  taşıyacak  ve  ağırlıkları  taşımaya  başladığı  noktaya  herhangi  bir  mesafeden  atmayacak,  aldığı  noktaya  bırakacaktır.

* Ağırlıklarla  her  2  dubanın  arkasındann  dolaşarak  ağırlıkları  aldığı  noktaya  bırakmayan,  2  duba  arasındaki  16  mt.  mesafeyi  tamamlamadan  eksik  bırakan,  herhangi  bir  mesafede  ağırlığı  bırakan  veya  atan  aday  elenir.

4- Sağlık Topu Etabı: Sağlık  topuna  dokunma  hareketinde  adaylar,  2  nokta  arasında  mesafesi  8  mt.  olan  ve  yerde  duran  sağlık  toplarından  önce  koşu  istikametinde  2.  topa,  sonra  ilk  topa  ve  tekrar  2.  topa  dokunarak  3  kez  dokumuş yapacaktır.

5- Takla Atma Etabı: Takla  hareketine  gelirken  aday  dubanın  dışından  dolaşarak  gelip,  yer  minderinde  öne  doğru  1  defa  takla  atar.

* Takla  hareketine  gelirken  dubanın  dışından  dolaşmayan  veya  dubayı  deviren  adaya  ceza  karşılığı  olarak  bitiş  süresine  1  sn.  ilave  edilecektir.

* Takla  hareketinde  takla  hareketini  yapmayan  veya  hiç  yapamayan  aday  elenir.

6- Slalom Koşu Etabı: Slalom  koşu  etabında  6  adet  slalom  çubuğu  dışından  dolaşılarak  tamamlanır. Çubuklar  1.5  mt.  yüksekliğinde  olup,  düz  ve  çapraz  olarak  2.5  mt.  aralığında  olacaktır.

* Her  bir  eksik  geçiş  için  ve  çubuğunu  değmek  suretiyle  deviren  adaya  ceza  karşılığı  olarak  bitiş  süresine  iki  sn.  ilave  edilecektir.

* Slalom  çubuklarının  bulunduğu  parkuru  hiç  yapmadan  geçmesi  halinde  aday,  elenir.

7- Engel Etabı: Engel  etabında  5  adet  engel  üstten,  alttan,  üstten,  alttan,  üstten  olmak  üzere  geçilir.  Koşarak  final  çizgisi  geçildiğinde  parkur  tamamlanmış  olacaktır.

*Adayların  başarılı  sayılması  için  oluşturulan  parkuru  erkek  adayların  48  saniyede  tamamlaması  gerekiyor.  FYT  parkurunun  40  saniye  ve  daha  aşağı  sürede  tamamlayan  adaylar  100  tam  puan  alırlar.  FYT  sınavı  sonucunda  60  puanın  altında  alan  adaylar  başarısız  sayılır.  

Jandarma  Bekçi  Alımı  Şartları  Ve  Çıkmış  Sorular
 


1- 2021  yılında  EGM  ve  Jandarma  bünyesine  olmak  üzere  10  bin  Bekçi  alımı  olacaktır.

2- Jandarma  Bekçi  personelleri  kırsal  alanda  görev  yapacaktır.  Ve  Jandarma  Genel  Komutanlığı  bünyesinde  çalışacaktır.  Şu  anda  Jandarma  Bünyesinde  Bekçi  bulunmamaktadır.  Alınacak  olan  personeller  ilk  olacaktır.

3- Alımda  1  yıl  ikamet  ve  Askerlik  şartı  olacaktır.  KPSS  şartı  olmayacaktır.

4- Bekçi  alımında  özel  sınav  olacaktır.  Bu  sınavı  MEB  yapacaktır. 

5- 31  yaşını  bitirmemiş,  erkek  ve  en  az  lise  mezunu  olanlar  başvuru  yapabilecektir.

6- Bekçi  yazılı  sınavında  100  soru  sorulmaktadır  ve  baraj  puandır.(her soru 1 puan)

7- Başvurular  bayramdan  sonra  başlayacaktır.  Şartları  uyanlar  hazırlık  yapsın.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.