Batman Üniversitesi 26 İşçi Personel Alımı İş Başvurusu ve Başvuru Formu

Batman Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 Güvenlik görevlisi alımı, 17 Temizlik Görevlisi Alımı, 4 Bakım onarım personeli olmak üzere toplamda 26 Personel alımı Yapacaktır. Batman Üniversitesi iş başvurusu ve başvuru formu detayları haberde

Batman Üniversitesi 26 İşçi Personel Alımı İş Başvurusu ve Başvuru Formu
18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:50

BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Batman Üniversitesi Rektörlüğünde ve bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden ekte yer alan kontenjan tablosunda dağılımı gösterildiği şekilde 26 (yirmialtı) “Sürekli İşçi” alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:
1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2- Kontenjan tablosunda belirtilen özel şartları taşımak.
3- İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak.
4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
6- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
7- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
8- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
9- Açılan pozisyonlara (temizlik-güvenlik) başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmaya müsait ve görevini devamlı yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.
10- Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
11- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek listeden atama yapılacaktır.
12 - Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
13 - Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi iptal edilecektir.
14 - İlan edilen kadroların çalıştırılacağı birim yerleşim yerinde ilan tarihi itibariyle ikamet ediyor olmak. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ İlan şartlarını taşıyan adaylar, 18 MAYIS 2020 – 22 MAYIS 2020 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak veya E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Şahsen Başvuru Alınmayacaktır. KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından başvuruların tamamı kura çekimi için Üniversitemize gönderilecektir. Kura çekimi 2 HAZİRAN 2020 tarihinde saat 13:30’da Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonunda Noter huzurunda gerçekleşecektir. COVİD-19 salgını sebebiyle alınacak önlemler kapsamında kura işlemine görevli personel haricinde kimse alınmayacaktır. Kura işlemi Üniversitemizin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak olup kamera ile kayıt altına alınacaktır.
Kura sonucu her meslek kolundan alınacak personel sayısının 4 katı asıl, 4 katı yedek aday sayısı
belirlenecektir.
Kura sonucu belirlenen adaylar (asıl ve yedek) 03 Haziran 2020 tarihinde Batman Üniversitesi
internet sayfasında http://www.batman.edu.tr ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.

KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN
İSTENECEK BELGELER

Kura sonucunda asıl aday olarak ilan edilenler, 03 Haziran 2020 ile 05 Haziran 2020 mesai
bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeler (aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde dosya halinde) ile
birlikte şahsen Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Batı Raman Kampüsü Rektörlük
Binası) başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Yapılacak belge kontrolü işlemlerinde; şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren
ve belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacak olup, yerlerine
yedek aday listesinde yer alan adaylar sırayla dâhil edilebilecektir.
1. Başvuru Dilekçesi
2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sistemi
üzerinden de alınabilir.)
7. Güvenlik görevlisi ilanına başvuran adayların özel güvenlik sertifikası ve özel güvenlik kimlik
kartlarının aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
8. Güvenlik Görevlisi olarak başvuran adaylardan en az B sınıfı ehliyet belgesi aslı ile birlikte 1
adet fotokopisi
9. SGK'dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (E-devlet çıktısı)
10. Sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi (Sadece sertifika ve mesleki yeterlilik şartı yer alan
pozisyonlar için) aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU
Kura sonucunda şartları sağlayan adaylara Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasına gereği
sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav tarihi, saati ve yeri Batman
Üniversitesi internet sayfasında (www.batman.edu.tr) ayrıca duyurulacaktır.
 

SONUÇLARA İTİRAZ
Adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içinde Personel Daire Başkanlığına
yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar 3 (üç) iş günü içinde karara bağlanır. Dilekçe verme usulüne
uygun yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Tarihleri : 18 Mayıs 2020 - 22 Mayıs 2020
Noter Kura Tarihi : 02 Haziran 2020 Salı / Saat 13:30
Noter Kura Yeri : Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonu

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katıl
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN
Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!! 

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber