Bahçeşehir Üniversitesi personel alımı ünversite 45 öğretim üyesi alacak iş ilanı başvuru nereden nasıl yapılır

Bahçeşehir Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” , “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Yükseltme ve Atama Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacak.

Bahçeşehir Üniversitesi personel alımı ünversite 45 öğretim üyesi alacak iş ilanı başvuru nereden nasıl yapılır
07 Şubat 2021 Pazar 10:30

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” , “Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  ve  “Bahçeşehir  Üniversitesi Akademik   Personel   Yükseltme   ve   Atama   Esasları”nın   ilgili   hükümleri   uyarınca   öğretim elemanları alınacaktır.ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR

1.  Adayların  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma  Yönetmeliği'nin  ilgili  maddeleri,  Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Eğitim- Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657   sayılı   Devlet   memurları   Kanunu'nun   48.   maddesindeki   genel   koşullar,   Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.
2. Yabancı Dil Yeterliliği
a)  Üniversitemiz  Öğrenim  Dili  İngilizce  olan  bölümlerine  başvuracak  adayların  eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez  öğretim  üyesi  olarak  başvuracak  adayların  KPDS,  ÜDS,  YDS  veya  YÖK  tarafından  kabul edilen  eşdeğer  İngilizce  sınavlarından  asgari  80  puan  almış  veya  23.03.2016  tarih  29662  sayılı Resmî  Gazete’  de  yayınlanan  yönetmeliğin  8.  Maddesinin  7.  Fıkrası  a,  b,  c  ve  ç  koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
b) Türkçe Öğretim Yapan Bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri  bölümlerine  yapılacak  başvurularda  KPDS,  ÜDS,  YDS  veya  YÖK  tarafından  Kabul edilen  eşdeğer  İngilizce  sınavlarından  asgari  55  puan  almış  veya  23.03.2016  tarih  29662  sayılı Resmî  Gazete’  de  yayınlanan  yönetmeliğin  8.  Maddesinin  7.  Fıkrası  a,  b,  c  ve  ç  koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
3.  Yukarıda  belirtilen  koşullara  ek  olarak  başvurulan  kadroya  ilişkin  özel  koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.
4. Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme  sürecinde  açıklama  başlığı  altında  yer  alan  özel  şartları  sağlayanlar  öncelik kazanacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

1.  Profesör,  Doçent  ve  Doktor  Öğretim  Üyesi  adaylarının,  bölümü,başvuracağı  alanı belirten ve İlan sıra numarasının yer aldığı bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği açıklanmış dosya ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilan (03/02/2021 – 17/02/2021) süresi içerisinde şahsen     veya    kurye     yoluyla     başvuruda    bulunmaları    gerekmektedir.    İlgili    Formlara bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.
2. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş
3. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)
4.  Onaylı  diploma  fotokopileri  ve  gerekli  belgeler  (Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora, Doçentlik)  asılları  ile  birlikte  getirildiğinde  diploma  onayları  yapılacaktır.  Yabancı  ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5.   Yayın   Puan   Tablosu   (Detaylı   bilgi   ve   forma   https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)
6. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlayan belge
7. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
8. Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
9.  Adayların  tez,  bilimsel  çalışmalarını,  atıflarını,  yayınlarını  ve  araştırma  eserlerini kapsayan  1  takım akademik  dosya  ile  bu  çalışmaların  yer  aldığı,  Prof.  adayları  için  7  adet  CD veya USB, Doç. ve Dr. Öğr. Üyesi adayları için 4 adet CD veya USB teslim edeceklerdir.
10. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

BAŞVURU  YERİ:  Bahçeşehir  Üniversitesi  İnsan  Kaynakları  Daire  Başkanlığı  Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 Beşiktaş İstanbul
Tel: (212) 381 58 52, (212) 381 58 69

Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda    bulunmaları    gerekmektedir.    Belgesi    eksik    olan    adayların    başvuruları    kabul edilmeyecektir.    Başvuru    dosyasında    eksik    belge    olması    halinde    adayın    başvurusu değerlendirmeye  alınmaz  ve  kişi  bundan  doğan  bir  hak  iddia  edemez.  

Başvuru  süresi,  ilan tarihinden itibaren (03/02/2021 – 17/02/2021) 15 gündür.

 

 

SIRA NO FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL BÖLÜM PROGRAM ANABİLİM DALI UNVAN SAYI AÇIKLAMALAR
1 Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tamamlamış olmak. Doktora sonrası, yurt dışındaki bir üniversitede misafir öğretim üyesi (post doc) olarak araştırma yapmış olmak olmak. Evlilik ve Aile İlişkileri, Evlilik Doyumu, Evlilik İlişkilerini Sürdürme/İlişki Sürdürme Davranışları, Evli Bireylerde Çatışma ve Çatışma Çözme, İlişkisel Eşitlik/Eşitlik Teorisi konularında çalışma
yapmış olmak.
2 İletişim Fakültesi Yeni Medya Yeni Medya Doç. Dr. 1 Medya ve İletişim Çalışmaları alanında Doktora mezunu olmak. Doçentlik unvanını Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında almış olmak. Bilgi iletişim teknolojilerinin enformasyon alanına etkileri üzerine akademik
araştırma ve çalışmalar yapmış olmak.
3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Dil ve Konuşma Terapisi Prof. Dr. 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlığını ya da doçentliğini almış olmak. Dil ve Konuşma Terapisi ile
ilgili alanlarda çalışmalar yapmış olmak.
4 İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lojistik Bölümü İşletme Doç.Dr. 1 Yükseklisans ve doktorasını üretim yönetimi ve pazarlama alanında tamamlamış, marka yönetimi, tüketici davranışı ve hizmet pazarlaması alanlarında çalışmalar yürüten, ve bu alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders vermiş olan. Uluslararası endeksli dergilerde ve uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından basılmış yayınlarının olması ve bölümün ulusal ve/veya uluslararası proje, işbirliği ve akademik yayın potansiyelini arttırmaya
katkıda bulunacak olan
5 İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Prof.Dr. 1 Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını tamamlamış, Avrupa siyaseti, Avrupa Birliği, Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa kimliği, AB göç ve mülteci politikası alanlarında çalışmalar yapan, bu alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders vermiş, uluslararası endeksli
dergilerde ve uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından basılmış yayınları olan ve bölümün uluslararası proje, işbirliği ve akademik yayın potansiyelini
arttırmaya katkıda bulunacak olan
6 İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Prof.Dr. 1 Avrupa Çalışmaları alanında doktorasını tamamlamış, Avrupa Birliği ilişkileri ve Kamu Diplomasisi alanlarında çalışmaları olan
7 İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doç.Dr. 1 “Siyaset Bilimi” alanında doktorasını tamamlamış olmak. “Karşılaştırmalı Siyaset”, “Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri” ve “Türk Siyasal Hayatı” alanlarında çalışmalar yapmış olmak; bu alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders vermiş olmak. Uluslararası endeksli dergilerde ve uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından basılmış yayınlarının olması ve bölümün uluslararası proje, işbirliği ve akademik yayın potansiyelini arttırmaya
katkıda bulunacak olan
8 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 1 TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
1. Adayın H indexi;
a. Dr.Öğr.Üyeleri için H index Kriteri 4
b. Doç. Dr.'lar için H index Kriteri 8
c. Prof. Dr.'lar için H index Kriteri 12 olmalıdır
(H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)
veya
2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak veya
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak veya
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak veya
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
9 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 1
10 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 3
11 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 2
Enfeksiyon
12 Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri
Hastalıkları ve
Klinik
Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
1
Mikrobiyoloji
13 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 2
14 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 1
15 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 2
16 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 1
17 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 6
18 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 4
19 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 2
20 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz
Hastalıkları
Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 3
21 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 3
22 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 3
23 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik,
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 1
24 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi 1


 


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber